Spf s l kemedelsprojekt under det g ngna ret
Download
1 / 34

SPF:s läkemedelsprojekt under det gångna året - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

SPF:s läkemedelsprojekt under det gångna året. Äldres läkemedelsbehandling För att motivera förbättring bör vi studera varför bristerna finns. LUPP-studien (LUPP = Läkemedelsuppföljning på apotek) Manus accepterat för Läkartidningen. Nyckeltal per kommun:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPF:s läkemedelsprojekt under det gångna året' - saddam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spf s l kemedelsprojekt under det g ngna ret

SPF:s läkemedelsprojektunder det gångna året


Äldres läkemedelsbehandling

För att motivera förbättring bör vi studera

varför bristerna finns.


LUPP-studien (LUPP = Läkemedelsuppföljning på apotek)

Manus accepterat för Läkartidningen

 • Nyckeltal per kommun:

 • Andelen av gruppen 80+ med ≥10 läkemedel

 • Andelen av gruppen 80+ med olämpliga läkemedel

72 av Apoteket AB:s apotek

1690 personer, 65+, med olämpliga läkemedel, maj 2011

För 902 personer hämtades läkemedlet av ombud

288 avstod från att medverka

Enkät till 500 personer, 397 var 65-79 år, 103 var 80+


Fördelning av olika typer av olämpliga läkemedel

per läkemedelstyp och åldersgrupp


Enkätsvar från 500 patienter som under maj 2011

hämtat ut olämpliga läkemedel på recept från apotek


 • Slutsatser

 • Lugnande medel/sömnmedel, smärtstillande och urologiska medel

 • utgjorde 84 % av läkemedlen i båda åldersgrupperna 65-79 och 80+.

 • Olämpliga läkemedel förskrevs mer i åldersgruppen 80+ än i 65-79 år.

 • Olämpliga läkemedel ordinerades främst i primärvården.

 • För 53% av patienterna hämtades läkemedlen ut via ombud.

 • De flesta hade ≥5 läkemedel, och de besökte en eller ett fåtal läkare.

 • Socialstyrelsens rekommendation om olämpliga läkemedel för äldre

 • tycks inte vara tillräckligt känd.


Andel multimedicinerade och andel med olämpliga läkemedel

relaterat till antal förskrivande läkare

Apodosdatabasen 2010

Totalt 185 000 patienter

Patienter 80+ = 105 000


 • Slutsatser:

 • Andel 80+ med ≥10 olika läkemedel och med olämpliga

 • läkemedel ökar med antalet förskrivande läkare

 • Många förskrivande läkare är en riskfaktor för patienterna

 • Låg andel multimedicinerade och med olämpliga läkemedel

 • i en kommun tyder på en god äldrevård.

 • En läkare måste utses att ta ansvar för alla läkemedel

 • som en multisjuk, multimedicinerad person har.


L kemedelsstatistiken 2011

Läkemedelsstatistiken 2011

Samma uttag som tidigare per kommun

Andel (%) 80+ med ≥10 olika läkemedel

Andel (%) 80+ med olämpliga läkemedel


Andel (%) av befolkningen 80+ med ≥10 olika läkemedel 2011

10 högsta kommunerna

10 lägsta kommunerna • Slutsatser 2011

 • Stora variationer mellan landets kommuner

 • Trendbrott kan ha skett i multimedicineringen

 • Trendbrott förväntas 2012 för olämpliga

 • Mycket kan förbättras i många kommuner

 • Försök sätta mål (multimedicinering och olämpliga)

 • för distriktets kommuner för 2015


Vergripande m l
Övergripande mål! 2011

 • Andelen 80+ med fler än 10 läkemedel minskar med 25% till 2015.

 • Andelen 80+ med okloka läkemedel minskar med 25% till 2015.

 • Bättre dokumentation av läkemedel för äldre,

 • En Läkare- dirigent

 • Läkemedelsgenomgångar.


L kemedel 325 milj
Läkemedel 325 milj. 2011

 • Olämpliga läkemedel hos 65+ ska minska med 10% till sept. 2012.

 • Olämpliga läkemedelskombinationer D-interaktion ska minska med 10% till sept. 2012

 • Läkemedel mot psykos hos intagna på särskilt boende ska minska med 10% till sept. 2012

  325 milj. är avsatt för detta. Men om bara fem landsting klarar detta får de dela på 200 milj.


Ytterligare 325 milj r avsatt f r
Ytterligare 325 milj. är avsatt för. 2011

Undvikbar sluten vård och återinläggningar inom 30 d med 10%

OBS; 30% av alla inläggningar är läkemedels - relaterade dvs, prioriterat område


Ytterligare medel som finns tillg ngliga vid optimal l kemedelshanering av ldre
Ytterligare medel som finns tillgängliga vid optimal läkemedelshanering av äldre

 • God vård vid demenssjukdom 70 milj.

 • God vård i livets slutskede 70 milj.

 • Preventivt arbetsätt reg. i

  Senior alert 70 milj.


 • Kräv läkemedelsgenomgångar för alla över 75 år läkemedelshanering av äldre

 • Kräv ansvar av vårdgivarna att det finns ett vårdteam som ser till att optimera äldres läkemedelsanvändning

 • Kräv redovisning för samhällsplan för hur frågan om hur läkemedelsbehandling för äldre ska hanteras i din kommun


7 % av alla intagna på sjukhus och 12 % på internmedicinska kliniker i Sverige ligger där för felmedicinering.

2 dagar längre sjukhusvistelse generellt i landet.

Kostar c:a 30 miljarder per år. (ungefär som läkemedelsnotan).


3000 – 5000 dör i Sverige (underrapportering) av fel i läkemedelsbehandlingen.

I USA dör 100 000 årligen av läkemedel. • Huddinge sjukhus 8000 inläggningar per år (9% av samliga inläggningar) pga. läkemedelsbiverkningar.

 • Umeå lasarett - 12 % av inläggningarna

 • Södersjukhuset - 11 % av inläggningarna.

 • Biverkningarna ökar. I England c:a 2,5 ggr sedan 98.

  Rapporteringen dålig.

  Allvarliga biverkningar lika vanligt i yngre som i äldre åldrar.


ad