STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Download
1 / 12

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ. Łódź, 01.03.2012. Prognoza liczby studentów w Polsce na lata 2012-2020. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Doktoranci w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ' - elaine-skinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Łódź, 01.03.2012


Prognoza liczby studentów w Polsce na lata 2012-2020 EUROPEJSKIEJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS


Doktoranci w Polsce EUROPEJSKIEJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stale zmniejszająca się liczba zagranicznych doktorantów wskazuje, że Polska nie jest pod względem edukacyjnym krajem konkurencyjnym w Europie.


Studenci zagraniczni na świecie EUROPEJSKIEJ

 • Najbardziej atrakcyjne kraje dla studentów: Stany Zjednoczone (18% wszystkich wyjeżdżających), Wielka Brytania (10%), Australia (7%), Niemcy (7%) i Francja (7%), Kanada (5%), Japonia (4%), Rosja (4%) i Hiszpania (2%)

 • Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów: Australia (21%), Wielka Brytania (15,3%), Austria (15,1%), Szwajcaria (14,9%)… Polska, Brazylia, Chile, Turcja (poniżej 1%)

 • Co piąty student zagraniczny w skali globu jest narodowości chińskiej. Na drugim miejscu są w tej kategorii Indie (6% wszystkich studentów), dalej Korea Południowa (4%) oraz Niemcy (3%). Łącznie studenci z Azji stanowią ponad połowę wszystkich studentów zagranicznych.

 • Dane zaczerpnięte z raportu „Education at a Glance” stworzonego przez OECD


Przykładowe możliwości finansowania doktorantów EUROPEJSKIEJ

 • Stypendia ze środków ministerialnych

 • Konkursy Narodowego Centrum Nauki (Preludium)

 • Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Ventures, Team)

 • Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Lider)

 • Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda

 • Stypendia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

 • Stypendia fundowane przez samorządy terytorialne

 • Granty Europejskiej Rady ds Badań Naukowych


Możliwości finansowania doktorantów spoza UE EUROPEJSKIEJ

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program TEAM

 • Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

 • Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

 • Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:

 • - imienne stypendium naukowe

 • - grant badawczy


Możliwości finansowania doktorantów spoza UE EUROPEJSKIEJ

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program Ventures

 • Program adresowany jest do najmłodszych naukowców.

 • Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 • Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:

 • - imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów)

 • - grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie


Możliwości finansowania doktorantów spoza UE EUROPEJSKIEJ

 • Własny Fundusz Stypendialny Uczelni

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) daje Uczelni możliwość stworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego.

 • Środki Własnego Funduszu Stypendialnego mogą pochodzić z następujących źródeł:

 • z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nie więcej niż 20% planowanego zysku na dany rok, przy czym w przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w odpowiedniej proporcji, a w przypadku osiągnięcia zysku większego odpis ustala się w wielkości planowanej

 • z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz.


Możliwości finansowania doktorantów spoza UE EUROPEJSKIEJ

 • Stypendia finansowane przez samorządy lokalne - Stypendium Miasta Łodzi

 • Celem programu stypendialnego jest wspieranie pracy naukowej studentów i doktorantów kształcących się na strategicznych dla rozwoju Łodzi kierunkach studiów i dyscyplinach badań naukowych. Program ma za zadanie pomóc pozyskać dla Miasta i łódzkiego środowiska naukowego kadry naukowe spoza Łodzi.

 • Wybrani doktoranci będą otrzymywać około 2000 zł przez okres 9 miesięcy.

 • O wyborze stypendystów zadecyduje Komisja Stypendialna złożona m.in. z przedstawicieli uczelni.


System wymiany akademickiej EUROPEJSKIEJ

 • W Europie funkcjonują skuteczne systemy wymiany akademickiej, takie jak: British Council, Campus France, Campus Europae czy DAAD.

 • DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) to wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych. Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację międzynarodowych programów i projektów. Utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie.

 • Stypendia na pobyt badawczy w Niemczech dla doktorantów mogą trwać od 1 miesiąca do 3 lat, a kwoty mogą wynosić od 750 do 1000 euro + dodatkowe świadczenia.


Wnioski EUROPEJSKIEJ

 • Niskie nakłady na szkolnictwo wyższe obniżają konkurencyjność polskich uczelni w stosunku do uczelni w europie zachodniej. Przekłada się to na postrzeganie polskiej oferty edukacyjnej przez studentów i doktorantów z Unii Europejskiej jako mało atrakcyjnej.

 • Stworzenie równie skutecznego systemu wymiany akademickiej w Polsce mogłoby znacząco zwiększyć ilość zagranicznych studentów i doktorantów uczących się w polskich uczelniach.

 • Stały konkurs stypendialny uwzględniający wszystkich studentów (nie tylko tych z Unii Europejskiej).

 • Szansą dla polskich uczelni jest wykorzystanie dużego potencjału krajów nie będących członkami UE (Białoruś, Chiny, Ukraina)


Wnioski EUROPEJSKIEJ

 • Możliwość przydzielania stypendium doktorantom spoza UE z dotacji

 • dydaktycznej

 • Konkurs stypendialny w ramach np. NCN

 • System wymiany akademickiej na wzór DAAD, British Council, etc.


ad