Download

Prawo Unii Europejskiej


Advertisement
Download Presentation
Comments
levana
From:
|  
(765) |   (0) |   (0)
Views: 322 | Added: 06-12-2012
Rate Presentation: 7 0
Description:

Prawo Unii Europejskiej

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Prawo Unii Europejskiej Zdzislaw Brodecki, Prawo integracji w Europie, LexisNexis, Warszawa 2006 r. Zdzislaw Brodecki (red.), Europa sedzi?w, LexisNexis, Warszawa 2007 r. W. Czaplinski, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo Wsp?lnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydanie nowe z suplementem, Scholar, 2005 r. Oficjalna strona www Unii Europejskiej: www.europa.eu

2. Unia Europejska Historia sukcesu?

4. 1949 r. Po II wojnie swiatowej nastepuje podzial Europy na Wsch?d i Zach?d, co daje poczatek trwajacej 40 lat zimnej wojnie. W 1949 r. utworzona zostaje Rady Europy. Rada Europy jest klasyczna organizacja miedzynarodowa, najstarsza organizacja polityczna w Europie. Skupia 47 panstw, w tym wszystkie panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej i Rosje. Celem jest ochrona praw czlowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rzad?w prawa. Siedziba jest Strasburg. Organem sadowym jest Europejski Trybunal Praw Czlowieka z siedziba w Strasburgu.

5. 1950-05-09 Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawia plan opierajacy sie na pomysle Jeana Monneta. Schuman proponuje polaczenie zasob?w wegla oraz stali nalezacych do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na czlonkostwo innych kraj?w europejskich. Od tej daty, kt?ra mozna uwazac za narodziny Unii Europejskiej, dzien 9 maja jest obchodzony corocznie jako ?Dzien Europy?.

6. 1951-04-18 Szesc kraj?w zgromadzonych w Paryzu: Belgia, Francja, Luksemburg, Niderlandy, Republika Federalna Niemiec i Wlochy podpisuje Traktat ustanawiajacy Europejska Wsp?lnote Wegla i Stali (EWWiS). Traktat wchodzi w zycie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat, wiec 22 lipca 2002 r. Traktat wygasl.

7. 1955-06-01 do 02 Podczas konferencji w Messynie ministrowie spraw zagranicznych szesciu kraj?w czlonkowskich EWWiS podejmuja decyzje o rozszerzeniu integracji europejskiej na wszystkie sektory gospodarki.

8. 1957-03-25 Podpisanie Traktatu ustanawiajacego Europejska Wsp?lnote Gospodarcza (EWG) i Traktatu ustanawiajacego Europejska Wsp?lnote Energii Atomowej (Euratom) w Rzymie (Traktaty Rzymskie). przez szesc panstw zalozycieli EWWiS. Traktaty Rzymskie wchodza w zycie 1 stycznia 1958 r.

9. 1960-01-04 Podpisanie w Sztokholmie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA). Poczatkowo EFTA byla organizacja konkurencyjna wobec Wsp?lnot Europejskich, ale wobec przystapienia wiekszosci jej czlonk?w do Unii Europejskiej, stala sie organizacja o marginalnym znaczeniu. Obecnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu naleza Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein i Islandia. Panstwa EFTA (z wyjatkiem Szwajcarii) wraz z panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej tworza Europejski obszar Gospodarczy.

10. 1963-07-20 W Yaound? zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa pomiedzy EWG a 18 krajami afrykanskimi.

11. 1965-04-08 Podpisanie traktatu o wsp?lnych organach laczacego organy wykonawcze trzech Wsp?lnot (EWWiS, EWG i Euratom) i ustanawiajacego jedna Rade i Komisje. Wchodzi on w zycie 1 lipca 1967 r.

12. 1966-01-29 ?Kompromis luksemburski? Po kryzysie politycznym Francja ponownie zajmuje swoje miejsce w Radzie. W zamian zyskuje potwierdzenie, ze sprawy dotyczace ?waznych interes?w narodowych? beda nadal przyjmowane jednoglosnie.

13. 1968-07-01 Zniesienie cel na towary przemyslowe i wprowadzenie wsp?lnej taryfy celnej.

14. 1973-01-01 Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Kr?lestwo przystepuja do Wsp?lnot Europejskich zwiekszajac liczbe panstw czlonkowskich do dziewieciu. Wskutek negatywnego wyniku referendum w sprawie czlonkostwa Norwegia pozostaje poza Wsp?lnotami Europejskimi.

15. 1974-12-09 do 10 Podczas szczytu w Paryzu przyw?dcy polityczni dziewieciu panstw czlonkowskich postanawiaja, ze beda sie spotykac trzy razy do roku jako Rada Europejska. W sklad Rady Europejskiej wchodza glowy panstw lub szefowie rzad?w panstw czlonkowskich UE i Przewodniczacy Komisji Europejskiej. Zgadzaja sie r?wniez na bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego

16. 1975-02-28 EWG oraz 46 panstw Afryki, Karaib?w i regionu Pacyfiku (AKP) podpisuja w Lom? konwencje (Lom? I).

17. 1979-06-07 do 10 Pierwsze bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

18. 1981-01-01 Grecja staje sie dziesiatym panstwem czlonkowskim Wsp?lnot Europejskich.

19. 1984-06-14 do 17 Drugie bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

20. 1985-01-07 Jacques Delors zostaje przewodniczacym Komisji(1985?95).

21. 1985-06-14 Podpisany zostaje Uklad z Schengen, kt?ry zaklada zniesienie kontroli na wewnetrznych granicach Wsp?lnot Europejskich.

22. 1986-01-01 Hiszpania i Portugalia przystepuja do Wsp?lnot Europejskich, zwiekszajac liczbe panstw czlonkowskich do 12.

23. 1986-02-17 i 28 Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego. Wchodzi on w zycie 1 lipca 1987 r.

24. 1989-06-15 i 18 Trzecie bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

25. 1989-11-09 Upadek muru berlinskiego.

26. 1990-10-03 Zjednoczenie Niemiec.

27. 1991-12-09 do 10 Rada Europejska zgromadzona w Maastricht przyjmuje Traktat o Unii Europejskiej. Stanowi on podstawe wsp?lnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa, scislejszej wsp?lpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych oraz utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, lacznie z wprowadzeniem wsp?lnej waluty.

28. 1992-02-07 W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. Wchodzi on w zycie 1 listopada 1993 r.

29. 1993-01-01 Utworzenie jednolitego rynku.

30. 1994-06-09 i 12 Czwarte bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

31. 1995-01-01 Austria, Finlandia i Szwecja przystepuja do Unii Europejskiej, kt?ra liczy juz 15 czlonk?w. W nastepstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie czlonkostwa Norwegia pozostaje poza Unia Europejska.

32. 1995-01-23 Komisja Europejska rozpoczyna swoje urzedowanie pod przewodnictwem Jacques?a Santera (1995-1999).

33. 1995-11-27 do 28 W Barcelonie zbiera sie konferencja eurosr?dziemnomorska, kt?ra daje poczatek stowarzyszeniu pomiedzy UE a krajami poludniowego wybrzeza Morza Sr?dziemnego.

34. 1997-10-02 Popisanie Traktatu z Amsterdamu. Wchodzi on w zycie 1 maja 1999 r.

35. 1999-01-01 Rozpoczecie trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej ? przyjecie euro przez 11 kraj?w UE. Euro zostaje wprowadzone na rynkach finansowych, zastepujac waluty krajowe w transakcjach bezgot?wkowych. Europejski Bank Centralny (EBC) przejmuje odpowiedzialnosc za polityke pieniezna. W 2001 r. do 11 kraj?w obszaru euro przystepuje Grecja.

36. 1999-06-10 do 13 Piate bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

37. 1999-09-15 Komisja Europejska rozpoczyna swoje urzedowanie pod przewodnictwem Romano Prodiego (1999-2004).

38. 2000-12-07 do 08 W perspektywie rozszerzenia Unii Rada Europejska zgromadzona w Nicei osiaga porozumienie w sprawie tresci nowego traktatu zmieniajacego system podejmowania decyzji. Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uroczyscie oglaszaja przyjecie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

39. 2001-02-26 Podpisanie Traktatu z Nicei. Wchodzi on w zycie 1 lutego 2003 r.

40. 2001-12-14 do 15 Rada Europejska zgromadzona w Laeken przyjmuje deklaracje w sprawie przyszlosci Unii. Otwiera ona droge przyszlym reformom w UE oraz umozliwia powolanie Konwentu majacego za zadanie opracowanie Konstytucji dla Europy.

41. 2002-01-01 Banknoty i monety euro zostaja wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro.

42. 2002-12-13 Rada Europejska zgromadzona w Kopenhadze wyraza zgode, aby 1 maja 2004 r. do Unii przystapilo 10 kraj?w kandydujacych (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Lotwa, Malta, Polska, Slowacja, Slowenia i Wegry)

43. 2003-07-10 Konwent w sprawie przyszlosci Europy konczy prace na temat projektu Konstytucji dla Europy.

44. 2004-05-01 Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Lotwa, Malta, Polska, Slowacja, Slowenia i Wegry przystepuja do Unii Europejskiej.

45. 2004-06-10 i 13 Sz?ste bezposrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

46. 2004-10-29 W Rzymie przyjeta zostaje Konstytucja dla Europy (pod warunkiem ratyfikacji przez panstwa czlonkowskie).

47. 2004-11-22 Komisja Europejska rozpoczyna urzedowanie pod przewodnictwem Jos? Manuela Barroso.

48. 2005-05-29 i 2005-06-01 Podczas referendum we Francji wyborcy odrzucaja Konstytucje unijna. Trzy dni p?zniej ?nie? Konstytucji m?wia wyborcy w Niderlandach.

49. 2005-10-03 Rozpoczecie negocjacji akcesyjnych z Turcja i Chorwacja.

50. 2007-01-01 Bulgaria i Rumunia przystepuja do Unii Europejskiej. Slowenia przyjmuje euro.

51. 2007-06-21 do 22 Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli: W dniu 23 czerwca 2007 przyw?dcy UE osiagneli porozumienie w sprawie mandatu konferencji miedzyrzadowej, kt?ra opracuje nowy Traktat w sprawie reformy instytucjonalnej do konca roku 2007. Traktat ten, jezeli zostanie ratyfikowany, m?glby wejsc w zycie w czerwcu 2009 r., przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

52. Mandat Konferencji Miedzyrzadowej Mandat Konferencji Miedzyrzadowej bedzie stanowic jedyna podstawe i ramy dla prac konferencji miedzyrzadowej, kt?ra zostanie zwolana zgodnie z pkt 10 konkluzji Rady Europejskiej. ?10.W tym celu Rada Europejska postanawia zwolac konferencje miedzyrzadowa i wzywa prezydencje do bezzwlocznego podjecia niezbednych krok?w zgodnie z art. 48 TUE z mysla o rozpoczeciu tej konferencji przed koncem lipca natychmiast po spelnieniu stosownych wymog?w prawnych.?

53. Mandat Konferencji Miedzyrzadowej 2007 1. Konferencja miedzyrzadowa jest proszona o sporzadzenie projektu traktatu (dalej zwanego ?traktatem reformujacym?) zmieniajacego obowiazujace Traktaty z mysla o zwiekszeniu efektywnosci funkcjonowania rozszerzonej Unii i umocnieniu jej legitymacji demokratycznej, jak r?wniez sp?jnosci jej dzialan zewnetrznych. Zrezygnowano z koncepcji konstytucyjnej polegajacej na uchyleniu wszystkich obowiazujacych traktat?w i zastapieniu ich jednym tekstem zwanym ?Konstytucja?. Traktat reformujacy wprowadzi do obowiazujacych Traktat?w, kt?re pozostaja w mocy, przedstawione szczeg?lowo ponizej nowe elementy wynikajace z ustalen konferencji miedzyrzadowej w 2004 roku.

54. Mandat Konferencji Miedzyrzadowej 2007 2. Traktat reformujacy bedzie zawieral dwie zasadnicze klauzule zmieniajace odpowiednio Traktat o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktat ustanawiajacy Wsp?lnote Europejska. (TEC). TUE zachowa swoja obecna nazwe, natomiast TWE bedzie nosil tytul Traktat o funkcjonowaniu Unii, a Unia nabedzie jednolita osobowosc prawna. Wyraz ?Wsp?lnota? zostanie w calym tekscie zastapiony wyrazem ?Unia?; w tekscie znajdzie sie stwierdzenie, ze te dwa traktaty sa traktatami stanowiacymi podstawe Unii oraz ze Unia zastepuje Wsp?lnote i jest jej nastepca prawnym. Dalsze klauzule beda zawierac standardowe postanowienia dotyczace ratyfikacji i wejscia w zycie, a takze ustalen przejsciowych.

55. Mandat Konferencji Miedzyrzadowej 2007 3. TUE i Traktat o funkcjonowaniu UE nie beda mialy charakteru konstytucyjnego. Nazewnictwo stosowane w calym tekscie traktat?w bedzie odzwierciedlac te zmiane: nie bedzie stosowany termin ?Konstytucja?, ?minister spraw zagranicznych Unii? bedzie nazwany Wysokim Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczenstwa, odejdzie sie takze od stosowania okreslen ?ustawa? i ?ustawa ramowa?, zostana natomiast zachowane obecnie stosowane okreslenia ?rozporzadzenia?, ?dyrektywy? i ?decyzje?. Analogicznie, w zmienionych traktatach nie bedzie artykulu m?wiacego o symbolach UE, takich jak flaga, hymn lub dewiza. W odniesieniu do pierwszenstwa prawa UE konferencja miedzyrzadowa przyjmie deklaracje przywolujaca obowiazujace orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci UE. Choc artykul o pierwszenstwie prawa Unii nie zostanie powt?rzony w TUE, konferencja miedzyrzadowa uzgodni nastepujaca deklaracje: ?Konferencja przypomina, ze zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci UE Traktaty i prawo przyjete przez Unie na podstawie Traktat?w maja pierwszenstwo przed prawem panstw czlonkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo?. Ponadto do aktu koncowego konferencji zostanie dolaczona opinia Sluzby Prawnej Rady (dok. 11197/07).

56. Mandat Konferencji Miedzyrzadowej 2007 Konferencja miedzyrzadowa ma zakonczyc swoje prace mozliwie najszybciej, a w kazdym razie przed koncem 2007 roku, tak aby tekst traktatu bedacy wynikiem tych prac m?gl byc ratyfikowany przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Zgodnie z uzgodnieniami Rady Europejskiej prezydencja portugalska przygotuje projekt tekstu traktatu zgodnie z zapisami mandatu i przedlozy ten projekt konferencji miedzyrzadowej niezwlocznie po jej rozpoczeciu. Konferencja miedzyrzadowa bedzie prowadzona pod og?lnym zwierzchnictwem szef?w panstw lub rzad?w wspieranych przez czlonk?w Rady ds. Og?lnych i Stosunk?w Zewnetrznych. W konferencji bedzie uczestniczyl przedstawiciel Komisji.

57. Filary Unii Europejskiej: I filar Wsp?lnota Europejska i Euratom ?Filar wsp?lnotowy" obejmuje wiekszosc wsp?lnych polityk, w kt?rej decyzje podejmowane sa na podstawie "metody wsp?lnotowej", z udzialem Komisji, Parlamentu i Rady. II filar Wsp?lna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa Decyzje podejmowane sa jedynie przez Rade. III filar Wsp?lpraca Policyjna i Sadowa w Sprawach Karnych Decyzje podejmowane sa jedynie przez Rade.

58. Orzeczenia do przygotowania na cwiczenia na nastepny tydzien zajec: Sprawa 6/64 Flaminio Costa v. ENEL Sprawa 26/62 N.V. Algemene Transport ? en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos v. Holenderska Administracja Podatkowa Sprawa 106/77 Administracja Finans?w Panstwowych v. Simmenthal SpA,

59. Acquis communautaire Dorobek wsp?lnotowy Dziedzictwo wsp?lnotowe Dorobek obejmuje wszystkie traktaty i akty prawne UE, deklaracje i uchwaly, umowy miedzynarodowe w sprawach UE oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci. Dorobek obejmuje takze dzialania podejmowane wsp?lnie przez rzady panstw UE w obszarze wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych oraz w ramach Wsp?lnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa. "Przyjmowanie dorobku" oznacza wiec przyjecie UE w takim ksztalcie, jaki ma ona na danym etapie rozwoju. Kraje kandydujace do czlonkostwa w UE musza przyjac dorobek zanim przystapia do UE, i musza wlaczyc prawo UE do swojego prawa krajowego. www.wuropa.eu

60. System instytucjonalny integrujacej sie Europy: Organy Unii Europejskiej Organy Wsp?lnot Europejskich

61. Organy Unii Europejskiej Rada Europejska Sklad: glowy panstw lub szefowie rzad?w panstw czlonkowskich oraz Przewodniczacy Komisji Europejskiej UE korzysta z systemu instytucjonalnego WE

62. System instytucjonalny WE Organy gl?wne (tzw. instytucje wsp?lnotowe) Organy doradcze (konsultacyjne/pomocnicze) Organy finansowe Organy zdecentralizowane Organy gl?wne: Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Trybunal Sprawiedliwosci Sad Pierwszej Instancji Trybunal Obrachunkowy

63. System instytucjonalny WE Organy doradcze: (konsultacyjne/pomocnicze): Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Komitet Region?w Ponadto: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych

64. System instytucjonalny WE Organy finansowe: Europejski Bank Centralny (EBC) Europejski System Bank?w Centralnych (ESBC) Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

65. Parlament Europejski Podstawy traktatowe: Art. 189-201 TWE Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot Sklad: 785 deputowanych z 27 panstw czlonkowskich Spos?b glosowania: z zasady obowiazuje zwykla wiekszosc glos?w

66. Parlament Europejski Sklad, wybory, kadencja PE, siedziba Parlament Europejski sklada sie z 785 posl?w, wybranych w 27 Panstwach Czlonkowskich rozszerzonej Unii Europejskiej. Od 1979 r. poslowie sa wybierani w powszechnych wyborach bezposrednich na okres 5 lat. Siedziba jest Strasburg, gdzie odbywaja sie posiedzenia plenarne PE. Komisje parlamentarne, grupy polityczne i dodatkowe posiedzenia plenarne odbywaja sie w Brukseli. Sekretariat PE miesci sie w Luksemburgu. Sprawa 108/83 Wlk. Ksiestwo Luksemburga v. PE

67. Parlament Europejski ? frakcje polityczne Poslowie sa czlonkami grup politycznych; do grup wstepuja bez wzgledu na narodowosc, w zaleznosci od poglad?w politycznych. Obecnie w Parlamencie Europejskim istnieje osiem grup politycznych. Grupy okreslaja wlasna organizacje wewnetrzna powolujac przewodniczacego (lub, w przypadku niekt?rych grup, dw?ch wsp?lprzewodniczacych), prezydium i sekretariat. W sali posiedzen plenarnych miejsca sa przydzielane poslom w zaleznosci od ich przynaleznosci politycznej, od lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczacych grup. Aby utworzyc grupe polityczna, potrzeba?20 posl?w reprezentujacych co najmniej jedna piata Panstw Czlonkowskich. Przystepowanie do kilku grup politycznych jest zabronione. Niekt?rzy poslowie nie naleza do zadnej grupy politycznej, sa to poslowie niezrzeszeni. Przed kazdym glosowaniem na posiedzeniu plenarnym grupy polityczne analizuja sprawozdania opracowane przez komisje parlamentarne i wnosza poprawki. Stanowisko przyjete przez grupe jest ustalane w drodze porozumienia wewnatrz grupy, na zadnego posla nie mozna nalozyc obowiazku glosowania w okreslony spos?b.

68. Parlament Europejski ? frakcje polityczne Frakcja Europejskiej Partii Ludowej - 15/278 Frakcja Socjalist?w Parlamentu Europejskiego - 9/216 Frakcja Sojuszu Demokrat?w i Liberal?w na Rzecz Europy - 5/104 Frakcja Zielonych / Frakcja Wolnego Sojuszu europejskiego - 0/42 Frakcja Konfederat?w Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - 0/41 Frakcja Niezaleznosci i Demokracji -3/24 Frakcja Tozsamosc, Tradycja i Suwerennosc - 0/23 Frakcja Unii na Rzecz Europy Narod?w - 20/44 Niezrzeszeni: - 2/29

69. Parlament Europejski- funkcje konsultacyjna wsp?ludzial w stanowieniu prawa kontrolne w sferze budzetowej

70. Parlament Europejski- funkcje Funkcja konsultacyjna Parlamentu Europejskiego - wydawanie opinii, tzn. obligatoryjne lub fakultatywne konsultowanie z Parlamentem Europejskim konkretnej czynnosci Sprawa 138/79 Roquette Freres v/ Rada, (Zb. Orz. 1980, s. 3333).

71. Parlament Europejski- funkcje Pozytywna opinia, czyli zgoda Parlamentu Europejskiego wymagana jest przy nastepujacych czynnosciach: zawieranie um?w miedzynarodowych na podstawie art. 300 paragraf 3 TWE i art. 310 TWE; zawieranie um?w adhezyjnych na podstawie art. 49 TUE; nominacja Przewodniczacego Komisji Europejskiej; modyfikacja Statutu EBC

72. Parlament Europejski- funkcje Wsp?ludzial Parlamentu Europejskiego w stanowieniu prawa: udzial w procedurze wsp?ldecydowania (art. 251 TWE) udzial w procedurze wsp?lpracy (art. 252 TWE)

73. Udzial PE w procedurze wsp?ldecydowania (art. 251 TWE) Procedura wsp?ldecyzji zostala wprowadzona przez Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht, 1992 r.), a nastepnie rozszerzona i dostosowana przez Traktat Amsterdamski, w celu zwiekszenia jej skutecznosci (1999 r.). Procedura wsp?ldecyzji nadaje ona takie samo znaczenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii w odniesieniu do wielu dziedzin (np. transportu, srodowiska naturalnego, ochrony konsument?w itp.). Dwie trzecie europejskich akt?w prawnych jest przyjmowanych wsp?lnie przez Parlament Europejski i Rade. Komisja wysyla sw?j projekt Parlamentowi i Radzie. Obie instytucje kolejno dwukrotnie analizuja projekt i poddaja go pod dyskusje. Jezeli po dw?ch czytaniach nie moga osiagnac porozumienia, projekt przedstawia sie komitetowi pojednawczemu skladajacemu sie z r?wnej liczby przedstawicieli Rady i Parlamentu. Przedstawiciele Komisji r?wniez uczestnicza w posiedzeniach komitetu i biora udzial w dyskusji. Kiedy komitet uzyska porozumienie, uzgodniony tekst jest przesylany do Parlamentu Europejskiego i Rady celem trzeciego czytania, aby mozna bylo ostatecznie przyjac go jako akt prawny. Porozumienie koncowe dw?ch instytucji jest niezbedne do przyjecia tekstu. Nawet jezeli komitet pojednawczy uzgodni wsp?lny tekst, Parlament moze odrzucic proponowany akt bezwzgledna wiekszoscia glos?w.

74. Funkcja kontrolna Parlamentu Europejskiego: Funkcja kontrolna Parlamentu Europejskiego: wzgledem Komisji Europejskiej wzgledem Rady Unii Europejskiej wzgledem innych instytucji wsp?lnotowych

75. Funkcja kontrolna Parlamentu Europejskiego wzgledem Komisji: kontrola dokonywana a priori - zwiazana z powolywaniem Komisji kontrola stala - czuwanie nad prawidlowym przebiegiem prac Komisji kontrola dokonywana a posteriori - zwiazana z odpowiedzialnoscia polityczna czlonk?w Komisji przed PE; Na podstawie art. 201 TWE Parlament Europejski dzialajac wiekszoscia 2/3 glos?w moze uchwalic wotum nieufnosci dla Komisji (en bloc)

76. Funkcja kontrolna Parlamentu Europejskiego wzgledem Rady: Obowiazek wysluchania Rady przez Parlament na warunkach okreslonych przez Rade w jej regulaminie wewnetrznym; Rada ma obowiazek informowania PE o kazdym swoim spotkaniu; Rada ma obowiazek przesylac Parlamentowi roczne sprawozdanie ze swej dzialalnosci; Czlonkowie Rady nie odpowiadaja politycznie przed PE.

77. Funkcja kontrolna Parlamentu Europejskiego wzgledem innych instytucji wsp?lnotowych: udzial w powolywaniu Rzecznika Praw Obywatelskich; doradztwo przy powolywaniu czlonk?w Trybunalu Obrachunkowego i Prezesa EBC.

78. Kompetencje budzetowe Parlamentu Europejskiego W przypadku wydatk?w obowiazkowych (np. wydatk?w rolnych i wydatk?w zwiazanych z umowami miedzynarodowymi) ostateczna decyzje podejmuje Rada. Jezeli chodzi o tzw. wydatki nieobowiazkowe (inne wydatki) decyzje podejmuje Parlament w scislej wsp?lpracy z Rada. Parlament Europejski i Rada sa zobowiazane przestrzegac limit?w wydatk?w rocznych okreslonych w wieloletnich perspektywach finansowych.

79. Budzet Wsp?lnoty Europejskiej: ?Zasoby wlasne?: cla (wynikajace ze stosowania wsp?lnej taryfy celnej w odniesieniu do wymiany handlowej z panstwami trzecimi) stanowiace okolo 10% dochod?w, oplaty rolne (pobierane od przywozu produkt?w rolnych pochodzacych z kraj?w nienalezacych do Unii Europejskiej), co stanowi okolo 1 % calkowitej kwoty dochod?w, ?zasoby VAT? (wklad Panstw Czlonkowskich odpowiadajacy podatkowi VAT pobieranemu wedlug stawki 1 % od ujednoliconej podstawy wymiaru podatku) stanowiace okolo 14 % calkowitej kwoty zasob?w, ?zasoby z tytulu produktu narodowego brutto? (wklad kazdego Panstwa Czlonkowskiego obliczony od jego udzialu we wsp?lnotowym PNB przy maksymalnej stawce 1,27%) stanowiace 3/4 calkowitej kwoty dochod?w.

80. Kompetencje budzetowe Parlamentu Europejskiego PE moze zadac od Trybunalu Obrachunkowego dostarczenia okreslonych informacji; PE udziela Komisji absolutorium za budzet minionego roku.

81. Parlament Europejski- funkcje Sprawa 294/83 ?Les Verts? v. PE (sprawa ?Zielonych?) Sprawa C-70/88 PE v. Rada (Sprawa ?Chernobyl?)

82. Budzet Parlamentu Europejskiego Parlament pracuje od 2007 roku w 23 jezykach urzedowych. Budzet Parlamentu Europejskiego stanowi okolo 1% og?lnego budzetu Unii Europejskiej, lub inaczej: 1/5 calkowitych koszt?w administracyjnych wszystkich unijnych instytucji. Budzet PE na 2006 rok wynosi 1,32 mld euro, z czego 44% przeznaczone jest na koszty personalne, gl?wnie na wynagrodzenia dla 5800 os?b pracujacych w administracji oraz, w mniejszym stopniu, we frakcjach politycznych.

83. Rada Unii Europejskiej Podstawy traktatowe: Art. 202-210 TWE Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot Sklad: po jednym przedstawicielu szczebla ministerialnego z kazdego panstwa czlonkowskiego Spos?b glosowania: zwykla lub kwalifikowana wiekszosc glos?w, lub jednomyslnosc

84. Rada Unii Europejskiej

85. Rozklad glos?w w Radzie po Nicei Docelowo: wiekszosc kwalifikowana 254/345 Warunki podjecia decyzji po Nicei: Wymagana wiekszosc glos?w wazonych Zgoda ponad 50% panstw czlonkowskich Reprezentowanie lacznie 62% ludnosci

86. Przydzial glos?w dla poszczeg?lnych Panstw Czlonkowskich (od 01.01.2007 r.) Niemcy, Francja, Wlochy, Zjednoczone Kr?lestwo 29 Hiszpania, Polska 27 Rumunia 14 Niderlandy 13 Belgia, Czechy, Grecja, Wegry, Portugalia 12 Austria, Szwecja, Bulgaria 10 Dania, Irlandia, Litwa, Slowacja, Finlandia 7 Cypr, Estonia, Lotwa, Luksemburg, Slowenia 4 Malta 3 LACZNIE 345

87. Wiekszosc kwalifikowana Od 01.01.2007 roku kwalifikowana wiekszosc glos?w wymaga spelnienia nastepujacych dw?ch warunk?w: wiekszosc Panstw Czlonkowskich glosuje ?za? (w niekt?rych przypadkach wiekszosc dw?ch trzecich glos?w); minimum 255 glos?w ?za?, tzn. 73,9% wszystkich glos?w (mniej wiecej taki sam procent jak w poprzednim systemie). Ponadto Panstwo Czlonkowskie moze zazadac potwierdzenia, ze glosy ?za? reprezentuja og?lem przynajmniej 62% ludnosci Unii. Jesli wymagany procent nie zostanie uzyskany, decyzja nie zostaje podjeta.

88. Rada UE ? kompetencje (Art. 202 TWE) Koordynacja og?lnej polityki gospodarczej panstw czlonkowskich Prawotw?rcze / decyzyjne Wykonawcze

89. Rada UE ? kompetencje do zawierania um?w miedzynarodowych w imieniu Wsp?lnoty Opinia 1/94 Zr?dla informacji: www.europa.eu.int : EUR-Lex

90. Komisja Europejska Podstawy traktatowe: Art. 211-219 TWE Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot Sklad: po jednym komisarzu z kazdego panstwa czlonkowskiego Spos?b glosowania: zwykla wiekszosc glos?w

91. Komisja Europejska ? kompetencje (Art. 211 TWE) Wykonawcze: wykonywanie akt?w prawnych uchwalonych przez Rade Prawotw?rcze: prawo inicjatywy ustawodawczej (przygotowywanie projekt?w akt?w prawnych dla Parlamentu Europejskiego i Rady) negocjowanie um?w miedzynarodowych w imieniu Wsp?lnoty, w tym um?w adhezyjnych wydawanie akt?w prawnych w ramach wykonywania akt?w prawnych Rady: Sprawa 25/70 Einfuhr ? und Vorratsstelle f?r Getreide und Futtermittel c/ Koster, Berodt & Co., (Zb. Orz. 1970, s. 1161) samodzielne kompetencje decyzyjne na mocy przepis?w szczeg?lnych Sprawy polaczone 188-190/80: Republika Francuska, Republika Wloska i Zjednoczone Kr?lestwo c/ Komisja, (Zb. Orz. 1982, s. 2545) Kontrolne Komisja jako ?straznik traktat?w? Sprawa C-265/95 Komisja v/ Francja, (Zb. Orz. 1997, s. I-6959). Wybrane sprawy Komisja v. Rzeczpospolita Polska

92. Europa Sedzi?w

93. Wymiar sprawiedliwosci Unii Europejskiej Sady krajowe Sady wsp?lnotowe, w tym: Trybunal Sprawiedliwosci Wsp?lnot Europejskich (ETS) Sad Pierwszej Instancji (SPI) Sad do Spraw Sluzby Publicznej Unii Europejskiej

94. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci Podstawy traktatowe: Art. 220-245 TWE Protok?l w sprawie Statutu ETS Regulamin proceduralny ETS Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot Sklad: 27 sedzi?w i 8 rzecznik?w generalnych Spos?b orzekania: Postepowanie jawne

95. Kompetencje E T S Kontrola legalnosci akt?w prawa wsp?lnotowego (ETS jako sad konstytucyjny albo administracyjny oraz jako sad apelacyjny) Rozstrzyganie spraw zwiazanych z odpowiedzialnoscia (ETS jako sad miedzynarodowy, sad arbitrazowy, sad pracy albo jako sad apelacyjny) Wydawanie orzeczen wstepnych (ETS jako ?Sad Najwyzszy?)

96. Zakres jurysdykcji Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci Skargi bezposrednie: Skargi panstw czlonkowskich lub instytucji wsp?lnotowych dotyczace kontroli legalnosci akt?w prawa wsp?lnotowego, w tym: skarga o stwierdzenie niewaznosci aktu wydanego przez organ Wsp?lnoty (art. 230 TWE) skarga na bezczynnosc organu Wsp?lnoty (art. 232 TWE) Skargi dotyczace odpowiedzialnosci Wsp?lnoty: skarga o odszkodowanie z tytulu odpowiedzialnosci umownej (kontraktowej) (art. 235 TWE + art. 288 TWE) skarga o odszkodowanie z tytulu odpowiedzialnosci pozaumownej (deliktowej) (art. 235 TWE + art. 288 TWE) Odpowiedzialnosc panstw czlonkowskich: skarga Komisji Europejskiej na panstwo czlonkowskie w zwiazku z naruszeniem przez to panstwo obowiazk?w traktatowych (art. 226 TWE) skarga jednego panstwa czlonkowskiego na inne panstwo czlonkowskie w zwiazku z naruszeniem obowiazk?w traktatowych (art. 227 TWE) skarga o nalozenie kar pienieznych na panstwo czlonkowskie (art. 228 TWE) skargi skladane w sporach toczacych sie miedzy panstwami czlonkowskimi, zwiazane z przedmiotem traktat?w, o ile panstwa zgodnie oddaja taki sp?r do Trybunalu (art. 239 TWE) Pytania wstepne (procedura odeslania prejudycjalnego) (art. 234 TWE): Pytania wstepne dotyczace interpretacji Traktatu Pytania wstepne dotyczace waznosci i/lub interpretacji akt?w instytucji wsp?lnotowych i Europejskiego Banku Centralnego

97. Zakres jurysdykcji ETS Skargi bezposrednie

98. Kontrola przestrzegania prawa Samokontrola Kontrola parlamentarna Kontrola administracyjna Kontrola sadowa: Skarga o stwierdzenie niewaznosci aktu prawa wsp?lnotowego (art. 230 i 231 TWE w zw. z art. 233 TWE) Skarga na bezczynnosc organu wsp?lnotowego (art. 232 TWE w zw. z art. 233 TWE) Sprawy polaczone 7/54 i 9/54 Groupement des Industries Sid?rurgiques Luxembourgeoises v. Wysoka Wladza Europejskiej Wsp?lnoty Wegla i Stali Sprawa 15/70 Amadeo Chevalley v. Komisja Wsp?lnot Europejskich

99. Skarga o stwierdzenie niewaznosci aktu prawa wsp?lnotowego (art. 230 i 231 TWE w zw. z art. 233 TWE) Sprawa C-25/62 Plaumann and Co. v. Komisja EWG Sprawa 106 i 107/63 Alfred Toepfer i Getreide-Import Gesellschaft v. Komisja Sprawa 173/03 Komisja v. Rada UE (sprawa sankcji w och. srod.) Sprawa C-440/05 Komisja v. Rada UE (sprawa kar za zanieczyszczenia ze statk?w) Sprawa C-460/05 Rzeczpospolita Polska v. Parlament Europejski i Rada UE (sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych pielegniarek i poloznych) Sprawa C-273/04 Rzeczpospolita Polska v. RUE (sprawa rozszerzenia niepelnego wymiaru platnosci na nowe platnosci bezposrednie w nastepstwie reformy Wspolnej Polityki Rolnej)

100. Skarga na bezczynnosc organu wsp?lnotowego (art. 232 TWE w zw. z art. 233 TWE) Sprawy polaczone 7/54 i 9/54 Groupement des Industries Sid?rurgiques Luxembourgeoises v. Wysoka Wladza Europejskiej Wsp?lnoty Wegla i Stali Sprawa 15/70 Amadeo Chevalley v. Komisja Wsp?lnot Europejskich

101. Skarga o stwierdzenie uchybienia skarga Komisji Europejskiej na panstwo czlonkowskie w zwiazku z naruszeniem przez to panstwo obowiazk?w traktatowych (art. 226 TWE) Sprawa C-265/95 Komisja v/ Francja, (Zb. Orz. 1997, s. I-6959). Sprawa C-112/05 Komisja v/ Niemcy (Sprawa Sp?lki VW) skarga jednego panstwa czlonkowskiego na inne panstwo czlonkowskie w zwiazku z naruszeniem obowiazk?w traktatowych (art. 227 TWE) Sprawa 141/78 Republika Francuska v/ Zjednoczone Kr?lestwo (Zb. Orz. 1979, s. 2925).

102. Orzeczenia wstepne (Art. 234 TWE) cel: utrzymanie jednolitosci porzadku prawnego Wsp?lnoty poprzez wsp?lprace ETS z sadami krajowymi postepowanie prejudycjalne pytanie wstepne sad krajowy ETS orzeczenie wstepne zakres przedmiotowy interpretacja Traktatu waznosc i interpretacja akt?w instytucji Wsp?lnoty i EBC interpretacja statut?w organ?w powolanych aktem Rady, jezeli jest to przewidziane w tych statutach nie moze byc przedmiotem odeslania wstepnego waznosc postanowien traktatowych

103. Orzeczenia wstepne (Art. 234 TWE) Sprawa 283/81 CILFIT Srl v/ Lanificio Gavardo SpA v/ Ministerstwo Zdrowia, (Zb. Orz. 1982, s. 3415) Zr?dla informacji: www.europa.eu: EUR-Lex;

104. Orzeczenia wstepne (Art. 234 TWE) - aspekt polski 1) Czy do polskich przepis?w proceduralnych nalezy wprowadzic unormowania szczeg?lne dotyczace instytucji orzeczenia wstepnego? - art. 234 TWE jako wystarczajaca podstawa prawna 2)Kt?ry z polskich sad?w bedzie sadem ostatniej instancji w rozumieniu art. 234 TWE? W sprawach ?kasacyjnych? Sad Najwyzszy? - nie W sprawach ?niekasacyjnych? sad drugiej instancji?

105. Orzeczenia wstepne (Art. 234 TWE) - aspekt polski 1) Czy na postanowienie o zwr?ceniu sie z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstepnego bedzie przyslugiwalo zazalenie do sadu wyzszej instancji? - Decyzja polskiego sadu o zwr?ceniu sie do TS przybierze forme postanowienia (dot. postep. cywil., karnego i adm.). 2) Czy wydanie takiego postanowienia musi byc zawsze powiazane z zawieszeniem postepowania? ETS: - Nie. K.p.c, k.p.k.,k.p.a.: tak/nie Ad. 1) Zazalenie na postanowienie sadu I instancji o zwr?ceniu sie z wnioskiem do TS nie przysluguje.

106. Wsp?lpraca sad?w krajowych z Trybunalem Sprawiedliwosci Pytania prejudycjalne - aspekt polski Podstawa prawna: art. 234 TWE Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Sad Okregowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 8 grudnia 2006 ? Halina Nerkowska v. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, czyli Sprawa C-499/06, Dz. Urz. C 20/14 z 27 stycznia 2007; Art. 3 ust. 5 Rozporzadzenia 883/2004; ponadto art. 70 ust. 2; Nie ma zastosowania zasada zachowania prawa do swiadczenia bez wzgledu na miejsce zamieszkania uprawnionego wyrazona w art. 7 oraz przepisy innych rozdzial?w tytulu III rozporzadzenia 833/2004. Swiadczenia te sa wyplacane wylacznie w panstwie czlonkowskim, w kt?rym maja miejsce zamieszkania osoby zainteresowane oraz wylacznie na podstawie ustawodawstwa tego panstwa czlonkowskiego. Swiadczenia te sa udzielane na rachunek instytucji wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Art. 18 TWE Sprawa 192/05 K. Tas-Hagen v. Raadskamer WUBO van de Pensioen-en Uitkeringsraad (Wyrok TS z dnia 26 pazdziernika 2006)

107. Sprawa 192/05 K. Tas-Hagen v. Raadskamer WUBO van de Pensioen-en Uitkeringsraad Sentencja wyroku TS: Artykul 18 ust.?1?WE nalezy interpretowac w?ten spos?b, ze stoi on na przeszkodzie uregulowaniu panstwa czlonkowskiego, zgodnie z?kt?rym to panstwo czlonkowskie odmawia przyznania swojemu obywatelowi swiadczenia na rzecz cywilnych ofiar wojennych z?tego tylko powodu, ze w?chwili zlozenia wniosku wnioskodawca nie zamieszkiwal na terytorium tego panstwa czlonkowskiego, lecz na terytorium innego panstwa czlonkowskiego.

108. Sad Pierwszej Instancji Podstawy traktatowe: art. 224-225a TWE Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot wg Traktatu Nicejskiego Sklad: 27 sedzi?w

109. Sad Pierwszej Instancji - kompetencje skargi bezposrednie wniesione przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko aktom prawnym instytucji wsp?lnotowych (kt?rych sa one adresatami lub kt?re dotycza ich bezposrednio i indywidualnie) lub przeciwko zaniechaniu dzialania przez te instytucje. Moze to byc na przyklad skarga przedsiebiorstwa na decyzje Komisji nakladajaca na nie grzywne; skargi wniesione przez Panstwa Czlonkowskie przeciwko Komisji; skargi wniesione przez Panstwa Czlonkowskie przeciwko Radzie, dotyczace akt?w z dziedziny pomocy panstwa, handlowych srodk?w ochronnych (?dumping?) oraz akt?w, za pomoca kt?rych korzysta ona z uprawnien wykonawczych; skargi o odszkodowanie za szkody wyrzadzone przez instytucje wsp?lnotowe lub ich pracownik?w; skargi dotyczace um?w zawartych przez Wsp?lnoty, w kt?rych wlasciwosc Sadu zostala wyraznie okreslona; skargi z zakresu wsp?lnotowych znak?w towarowych.

110. Sad ds. Sluzby Publicznej Unii Europejskiej Sklad: 7 sedzi?w Wlasciwosc: W ramach wsp?lnotowej instytucji sadowniczej Sad do spraw Sluzby Publicznej zajmuje sie sporami z zakresu sluzby publicznej Unii Europejskiej, w kt?rych wczesniej wlasciwy byl Trybunal Sprawiedliwosci, a od jego utworzenia w 1989 r. ? Sad Pierwszej Instancji. Sad jest wlasciwy do rozpoznawania w pierwszej instancji spor?w miedzy Wsp?lnotami a jej pracownikami na mocy art. 236 traktatu WE, co oznacza okolo 150 spraw rocznie przy personelu Wsp?lnot obejmujacym okolo 35 000 os?b. Spory te dotycza nie tylko kwestii zwiazanych ze stosunkiem pracy w scislym znaczeniu (wynagrodzenia, przebieg kariery, nab?r, srodki dyscyplinarne), ale takze systemu zabezpieczenia spolecznego (choroba, starosc, niezdolnosc do pracy, wypadki przy pracy, zasilki rodzinne i in.). Sad jest r?wniez wlasciwy w sporach dotyczacych niekt?rych szczeg?lnych grup pracownik?w, w szczeg?lnosci personelu Eurojustu, Europolu, Europejskiego Banku Centralnego i Biura Harmonizacji w ramach rynku Wewnetrznego (OHIM). Nie moze on natomiast rozpoznawac spor?w miedzy krajowymi organami administracji i ich pracownikami. Od orzeczen Sadu mozna w terminie dw?ch miesiecy wniesc odwolanie do Sadu Pierwszej Instancji. Odwolanie takie ogranicza sie do kwestii prawnych.

111. Europejski Trybunal Obrachunkowy Podstawy traktatowe: art. 246-248 TWE Ranga instytucji: Organ gl?wny Wsp?lnot Sklad: po jednym czlonku ETO z kazdego panstwa czlonkowskiego

112. Europejski Trybunal Obrachunkowy kontrola dochod?w i wydatk?w?z budzetu Unii Europejskiej; kontrola legalnosci i prawidlowosci dochod?w i wydatk?w; kontrola nalezytego zarzadzania finansami UE; sporzadzanie sprawozdania rocznego po zamknieciu kazdego roku budzetowego.

113. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Kompetencje: Badanie skarg zlozonych w zwiazku z niewlasciwym administrowaniem w instytucjach i organach UE; Badanie skarg zlozonych na krajowe, regionalne lub lokalne wladze, nawet jesli skargi te dotycza spraw zwiazanych z UE (m.in. urzed?w centralnych, agencji panstwowych i rad miejskich). Badanie skarg dotyczacych dzialan krajowych sad?w lub krajowych rzecznik?w praw obywatelskich. Europejski Rzecznik nie jest organem odwolawczym od decyzji podjetych przez zaskarzane instytucje! Badanie skarg wniesionych przeciwko firmom lub osobom fizycznym. Z kompetencji Rzecznika wylaczone sa jedynie Trybunal Sprawiedliwosci, Sad Pierwszej Instancji oraz Sad do spraw Sluzby Publicznej, wykonujace swoje funkcje sadowe.

114. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Badanie spraw zwiazanych z nieprawidlowym administrowaniem, polegajacym np. na: nieprawidlowosci administracyjne niesprawiedliwosc dyskryminacja naduzycie wladzy brak odpowiedzi nieudzielenie informacji zbedna zwloka

115. Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Podstawy traktatowe: art. 257-262 TWE Ranga instytucji: Organ doradczy Wsp?lnot Sklad: 344 przedstawicieli pochodzacych z 27 panstw czlonkowskich UE (21 z Polski) Zadanie: wydawanie opinii http://www.eesc.europa.eu

116. Komitet Ekonomiczno-Spoleczny sklad Grupa I - Pracodawcy Sektor publiczny i prywatny w przemysle, handlu, finansach itp. (duze przedsiebiorstwa); Grupa II ? Pracownicy Og?lnokrajowe zwiazki zawodowe; Grupa III ? Inne podmioty Rolnicy, konsumenci, rzemieslnicy i MSP, gospodarka spoleczna, spoleczne i ekologiczne organizacje pozarzadowe, wolne zawody itp.

117. Komitet Ekonomiczno-Spoleczny - przedstawiciele RP Adamczyk, Andrzej Bartkiewicz, Katarzyna Czajkowski, Tomasz Dorda, Tadeusz Jasinski, Tomasz Kamieniecki, Krzysztof Klimek, Jan Komorowski, Marek Kotowski, Zbigniew Krawczyk, Jacek Krzaklewski, Marian Malinowski, Andrzej Mendza-Drozd, Marzena

118. Komitet Region?w Podstawy traktatowe: art. 263-265 TWE Ranga instytucji: Organ doradczy Wsp?lnot Sklad: 344 przedstawicieli pochodzacych z 27 panstw czlonkowskich UE (21 z Polski) Zadanie: wydawanie opinii http://www.cor.europa.eu

119. Komitet Region?w Zgromadzenie polityczne przedstawicieli samorzad?w regionalnych i lokalnych z panstw czlonkowskich UE

120. Wydawanie opinii przez KR: Wniosek Komisji Europejskiej, Rady lub Parlamentu Europejskiego o sporzadzenie opinii; Przydzielenie wniosku przez Prezydium wlasciwej komisji KR-u; Wyznaczenie sprawozdawcy komisji KR-u i rozpoczecie prac; Przedstawienie pierwszego projektu opinii w komisji KR-u; Dalsza praca sprawozdawcy nad opinia; Dyskusja, wprowadzenie poprawek oraz przyjecie opinii przez komisje KR-u; Przyjecie opinii na sesji plenarnej oraz publikacja w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;

121. Komitet Region?w ? funkcje: Pelnienie funkcji rzecznika samorzad?w lokalnych i regionalnych w procesie opracowywania prawodawstwa unijnego (70% przepis?w wdrazanych jest na szczeblu lokalnym i regionalnym); Przyblizanie Unii obywatelom i rozpowszechnianie kultury pomocniczosci; Odgrywanie roli forum, na kt?rym regiony i miasta moga dzielic sie wzorcowymi rozwiazaniami i uczestniczyc w dialogu z instytucjami europejskimi;

122. Europejski Inspektor Ochrony Danych Podstawa prawna: Rozporzadzenie Parlamentu i Rady 45/2001o ochronie os?b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wsp?lnotowe i o swobodnym przeplywie takich danych; Decyzja Parlamentu, Rady i Komisji 1247/2002w?sprawie regulaminu i?og?lnych warunk?w?regulujacych wykonywanie obowiazk?w?przez Europejskiego Pelnomocnika ds. Ochrony Danych www.edps.europa.eu

123. Europejski Inspektor Ochrony Danych Funkcje: Wysluchiwanie i badanie skarg; Przeprowadzanie dochodzen z wlasnej inicjatywy i na podstawie skarg; Monitorowanie i zapewnianie stosowania przepis?w rozporzadzenia 45/2001 i kazdego innego aktu prawa wsp?lnotowego odnoszacego sie do ochrony os?b fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucje lub organ wsp?lnotowy; Sankcje: ostrzezenie lub upomnienie administratora danych; Nalozenie czasowego lub calkowitego zakazu przetwarzania; Przekazanie sprawy odpowiedniej instytucji wsp?lnotowej, a jesli to konieczne, to przekazanie sprawy do PE, Rady i KE; Interwencja w sprawie wniesionej przed Trybunalem Sprawiedliwosci

124. Pojecie prawa Unii Europejskiej Prawo stanowione w ramach I filaru: tzw. Prawo wsp?lnotowe (TWE, TEWEA) Prawo stanowione w ramach II filaru: Wsp?lna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa (TUE) Prawo stanowione w ramach III filaru: Wsp?lpraca Policyjna i Sadowa w Sprawach Karnych (TUE)

125. Zr?dla prawa wsp?lnotowego: Prawo pierwotne: traktaty zalozycielskie traktaty zmieniajace traktaty zalozycielskie traktaty akcesyjne Prawo wt?rne/pochodne (art. 249 TWE): Rozporzadzenia Dyrektywy Decyzje Zalecenia Opinie

126. Traktaty zalozycielskie Wsp?lnot i Unii: Wsp?lnoty Europejskie: - EWWiS ? Traktat ustanawiajacy EWWiS podpisany 18 kwietnia 1951 w Paryzu (Traktat Paryski) ? wygasl 22 lipca 2002 - WE (pierwotnie EWG) oraz - EWEA (Euratom) Traktat ustanawiajacy WE oraz Traktat ustanawiajacy EWWiS podpisane dnia 25 marca 1957 w Rzymie (Traktaty Rzymskie) Unia Europejska: Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podpisany dnia 7 lutego 1992 w Maastricht (Traktat z Maastricht)

127. Traktaty zmieniajace traktaty zalozycielskie: Traktat o Fuzji Organ?w (Traktat ustanawiajacy jedna Rade i jedna Komisje Wsp?lnot Europejskich) - podpisany 8 kwietnia 1965 w Brukseli Jednolity Akt Europejski (JAE) - podpisany 17 lutego 1986 w Luksemburgu, Traktat Amsterdamski zmieniajacy Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiajace Wsp?lnoty Europejskie i niekt?re zwiazane z nimi akty - podpisany 2 pazdziernika 1997 w Amsterdamie, oraz Traktat Nicejski - podpisany 26 lutego 2001 w Nicei.

128. Wt?rne zr?dla prawa wsp?lnotowego - art. 249 TWE Rozporzadzenie ma zasieg og?lny, obowiazuje w calosci i stosuje sie bezposrednio we wszystkich panstwach czlonkowskich. Dyrektywa jest wiazaca, jesli chodzi o zamierzony skutek dla kazdego panstwa czlonkowskiego, do kt?rego jest skierowana, zostawiajac jednak wladzom krajowym wyb?r formy i metod. Decyzja obowiazuje w calosci tych, do kt?rych jest skierowana. Zalecenia i opinie nie maja mocy wiazacej

129. Specyfika prawa wsp?lnotowego Elementy konstrukcji europejskiej, kt?re odr?zniaja strukture Unii i Wsp?lnoty od struktury klasycznej organizacji miedzynarodowej oraz wsp?lnotowy porzadek prawny od prawa miedzynarodowego: Wsp?lnota Europejska posiada wlasny aparat instytucjonalny oparty o zasade r?wnowagi instytucjonalnej. Mechanizmy decyzyjne obowiazujace we Wsp?lnocie przewiduja mozliwosc podejmowania decyzji w drodze glosowania wiekszosciowego, a nie wylacznie w drodze jednomyslnosci. Istnieje wlasny system zr?del prawa i specyficzna hierarchia norm. Obowiazujaca kontrola legalnosci udostepniona jest nie tylko panstwom czlonkowskim i instytucjom wsp?lnotowym, ale r?wniez osobom fizycznym i prawnym. Stosowane sa specyficzne metody interpretacji traktat?w zalozycielskich. Prawo wsp?lnotowe utrzymuje z prawem wewnetrznym panstw czlonkowskich stosunki nie dajace uproscic sie do relacji prawa miedzynarodowego do prawa wewnetrznego. Jest tak chociazby ze wzgledu na role, jaka odgrywa zasada bezposredniego skutku prawa wsp?lnotowego i prymatu prawa wsp?lnotowego oraz istnienie mechanizmu odeslania prejudycjalnego. Natura prawa wsp?lnotowego powoduje, ze wsp?lnotowy porzadek prawny jest nie tylko autonomiczny, ale takze niezalezny od prawa miedzynarodowego. Rozpoznanie w konstrukcji europejskiej wymiaru federalistycznego prowadzi do asymilacji wsp?lnotowego porzadku prawnego do krajowego porzadku prawnego.

130. Metody integracji poprzez prawo: Wzajemne uznanie Koordynacja Harmonizacja Substytucja

131. Zasady stosowania prawa wsp?lnotowego Zasada prymatu prawa wsp?lnotowego Zasada bezposredniego skutku prawa wsp?lnotowego Zasada bezposredniego stosowania prawa wsp?lnotowego

132. Zasada prymatu prawa wsp?lnotowego Sprawa 6/64 Flaminio Costa c/ ENEL Zr?dla informacji: www.europa.eu.int: EUR-Lex;

133. Zasada prymatu prawa wsp?lnotowego W przypadku sprzecznosci prawa krajowego z prawem wsp?lnotowym, organ stosujacy prawo ma obowiazek zastosowania prawa wsp?lnotowego i niestosowania sprzecznego z nim prawa krajowego. Trybunal Sprawiedliwosci

134. Nastepstwa prawne zasady prymatu prawa wsp?lnotowego Nakaz efektywnej implementacji prawa wsp?lnotowego, w tym zakaz stanowienia prawa krajowego sprzecznego z prawem wsp?lnotowym i nakaz uchylenia prawa krajowego sprzecznego z prawem wsp?lnotowym; Zakaz kwestionowania waznosci norm wsp?lnotowych przez krajowe organy stosowania prawa, w tym przez trybunaly konstytucyjne panstw czlonkowskich; Zakaz stosowania przez krajowe organy stosowania prawa jakichkolwiek przepis?w krajowych sprzecznych z prawem wsp?lnotowym; Nakaz zapewnienia bezposredniej wykonalnosci orzeczen sad?w wsp?lnotowych oraz decyzji Rady i Komisji nakladajacych zobowiazania pieniezne na osoby inne niz panstwa.

135. Porzadek prawny RP: Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego RP z dnia 11 maja 2005, sygn. akt K 18/04, w sprawie zgodnosci Traktatu Akcesyjnego z Konstytucja RP

136. Postanowienie Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006, sygn. akt P 37/05 w sprawie pytania prawnego WSA w Olsztynie: ?czy art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.?U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowiacy, ze akcyzie podlegaja samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z?przepisami o ruchu drogowym, jest zgodny z art. 90 zdanie pierwsze Traktatu ustanawiajacego Wsp?lnote Europejska stwierdzajacym, ze?zadne Panstwo Czlonkowskie nie naklada bezposrednio lub posrednio na produkty innych Panstw Czlonkowskich podatk?w wewnetrznych jakiegokolwiek rodzaju wyzszych od tych, kt?re naklada bezposrednio lub posrednio na podobne produkty krajowe, i, w zwiazku z tym, z art. 91 Konstytucji okreslajacym, iz umowa miedzynarodowa ratyfikowana za?uprzednia zgoda wyrazona w ustawie ma pierwszenstwo przed ustawa, jezeli ustawy tej nie da sie pogodzic z umowa,?

137. Akty prawne objete zasada prymatu prawa wsp?lnotowego: konstytucje panstw czlonkowskich; akty wladzy ustawodawczej (np. ustawy) i/lub akty zr?wnane z nimi moca (np. w RP rozporzadzenia z moca ustawy i dekrety); akty prawne wladzy wykonawczej (np. rozporzadzenia Rady Ministr?w lub ministra); inne akty wladzy wykonawczej (np. decyzje administracyjne); akty prawa miejscowego (w tym np. przepisy porzadkowe wydawane przez wojewode, uchwaly rady miasta); inne akty prawne (np. w RP Regulamin Sejmu, Regulamin Senatu i inne uchwaly Parlamentu, umowy z kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi bedace podstawa dla um?w o stosunku panstwa do danego kosciola lub zwiazku wyznaniowego). Zr?dlo: S. Majkowska-Szulc, Stosowanie i interpretacja prawa Unii Europejskiej [w:] A. Lazowski, Prawo Unii Europejskiej, seria Meritum, W-wa 2007, s. 292.

138. Organy krajowe zwiazane zasada prymatu prawa wsp?lnotowego: organy administracji rzadowej (w tym og?lnej i specjalnej); organy administracji samorzadowej (w tym organy miejskie, gminne, powiatowe); organy ochrony i kontroli prawa (na przyklad Najwyzsza Izba Kontroli, regionalna izba obrachunkowa, Rzecznik Praw Obywatelskich); sady krajowe (wszystkich instancji); kazdy organ stanowiacy emanacje panstwa (w tym na przyklad: rektor uniwersytetu, dyrektor panstwowego szpitala, administrator wiezienia, panstwowy pracodawca itp.).

139. Zasada bezposredniego skutku prawa wsp?lnotowego Sprawa 26/62 N.V. Algemene Transport ? en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos v/ Holenderska Administracja Podatkowa Zr?dla informacji: www.europa.eu.int: EUR-Lex;

140. Zasada bezposredniego skutku prawa wsp?lnotowego Jednostka indywidualna ma mozliwosc bezposredniego powolywania sie na normy prawa wsp?lnotowego przed krajowymi organami stosowania prawa, w tym przed sadami krajowymi, celem realizacji uprawnien wynikajacych z bezposrednio skutecznych norm prawa wsp?lnotowego. Trybunal Sprawiedliwosci Przeslanki bezposredniej skutecznosci prawa wsp?lnotowego. Norma prawa wsp?lnotowego musi byc: jasna i precyzyjna bezwarunkowa nadawac uprawnienia jednostkom

141. Rodzaje skutku bezposredniego WE wertykalny Panstwo czlonkowskie Panstwo czlonkowskie horyzontalny wertykalny Jednostka Jednostka horyzontalny

142. Nastepstwa prawne zasady bezposredniego skutku prawa wsp?lnotowego Obowiazek uznania i zabezpieczenia skutku bezposredniego w krajowym porzadku prawnym; Obowiazek wykladni prawa krajowego zgodnej z prawem wsp?lnotowym; Obowiazek zwrotu oplat pobranych przez panstwo czlonkowskie z naruszeniem prawa wsp?lnotowego; Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich w zwiazku z naruszeniem prawa wsp?lnotowego, zwlaszcza w zwiazku z calkowitym brakiem implementacji dyrektyw lub nieprawidlowa implementacja dyrektyw; (Uwaga! Wedlug Trybunalu Sprawiedliwosci odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich moze powstac nawet w?wczas, gdy normy wsp?lnotowe wywieraja skutek posredni.)

143. Zasada bezposredniego stosowania prawa wsp?lnotowego Sprawa 106/77 Administracja Finans?w Panstwowych c/ Simmenthal SpA, Zr?dla informacji: www.europa.eu.int: EUR-Lex;

144. Zasada bezposredniego stosowania prawa wsp?lnotowego (dotyczy co do zasady rozporzadzen) Akty prawa wsp?lnotowego ze swej natury staja sie czescia krajowych system?w prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynnosci transpozycyjnych i wywieraja skutki bezposrednie w stosunku do jednostek; Akty prawa wsp?lnotowego maja taka sama moc obowiazujaca we wszystkich panstwach czlonkowskich; Obowiazywanie akt?w prawa wsp?lnotowego zalezy wylacznie od publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; Bezposrednia stosowalnosc wymaga, by wejscie w zycie rozporzadzenia i jego stosowanie na rzecz lub z obciazeniem jednostek odbywalo sie bez jakiegokolwiek srodka recypujacego do prawa krajowego.

145. Bezposredni skutek postanowien traktatowych WE wertykalny Panstwo czlonkowskie Panstwo czlonkowskie horyzontalny wertykalny Jednostka Jednostka horyzontalny Sprawa 43/75 Gabrielle Defrenne v/ Sabena. Sprawa C-281/98 Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.

146. Bezposredni skutek rozporzadzen WE wertykalny Panstwo czlonkowskie Panstwo czlonkowskie horyzontalny wertykalny Jednostka Jednostka horyzontalny Sprawa C-253/00 Antonio Mu?oz y Cia SA et Superior Fruiticola SA v. Frumar Ltd et Redbridge Produce Marketing Ltd.

147. Bezposredni skutek dyrektyw WE Panstwo czlonkowskie Jednostka indywidualna Sprawa 8/81 Ursula Becker v/ Urzad Finansowy M?nster-Innenstadt; Sprawa 152/84 M. Marshall v/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority; Sprawa 14/83 S. Von Colson i E. Kamann v/ Kraj federalny P?lnocna Nadrenia-Westfalia; Sprawa C-271/91 M. H. Marshall v/ Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority; Sprawa C-10689 Marleasing S.A. v. La Comercial International de Alimentaci?n S.A.

148. Porzadek prawny RP: Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 6 czerwca 2006, sygn. akt I PK 263/05, w sprawie z pow?dztwa Czeslawa Misia przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu o nakazanie udzielenia czasu wolnego; Dyrektywa 93/104/WE w sprawie niekt?rych aspekt?w organizacji czasu pracy (02.01.1994-01.08.2004) oraz Dyrektywa 2003/88/WE w sprawie niekt?rych aspekt?w organizacji czasu pracy (obowiazuje od 02.08.2004) ?kontra? Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakladach opieki zdrowotnej SN (kasacja): Prymat prawa wsp?lnotowego (w/w dyrektyw) przed ustawa polska, w konsekwencji SN uchylil wyrok SO w Krakowie i przekazal sprawe Sadowi Okregowemu ? Sadowi Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie do ponownego rozpoznania; Wyrok SO - Sad Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie z dnia 29 grudnia 2006 ? bezposrednie zastosowanie przepis?w w/w dyrektyw: Czeslaw Mis pracowal ponad normy czasu przewidziane przez w/w dyrektywy i dlatego Szpital w Nowym Saczu ma mu zwr?cic 169 godzin czasu wolnego.

149. Bezposredni skutek decyzji (w rozumieniu art.. 249 TWE) Sprawa 9/70 Franz Grad v. Urzad Finansowy Traunstein, Zb. Orz. 1970, s. 825 - decyzja 65/271 skierowana do panstw dotyczaca harmonizacji przepis?w o transporcie ladowym oraz - dyrektywa 67/227 harmonizujaca ustawodawstwo o podatku obrotowym

150. Bezposredni skutek um?w miedzynarodowych, w tym um?w stowarzyszeniowych Uklad ustanawiajacy stowarzyszenie miedzy RP a WE i ich panstwami czlonkowskimi podpisany 16 grudnia 1991 (wszedl w zycie 1 lutego 1994): Sprawa C-162/00 Kraj Federalny Pln. Nadrenia-Westfalia v. Beata Pokrzeptowicz-Meyer; Pozostale polskie sprawy z zakresu Ukladu Europejskiego: Sprawa C-63/99 The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Wieslaw Gloszczuk i Elzbieta Gloszczuk (swoboda przedsiebiorczosci, samozatrudnienie); Sprawa C-268/99 Aldona Malgorzata Jany i inni v. Sekretarz Stanu ds. Sprawiedliwosci (swoboda przedsiebiorczosci, samozatrudnienie);.

151. Bezposredni skutek um?w miedzynarodowych, w tym um?w stowarzyszeniowych Stowarzyszenie Turcji z UE: Sprawa C-383/03 Erg?l Dogan v. Sicherheitsdirektion f?r das Bundesland Vorarlberg Sprawa C-373/03 Ceyhun Aydinli v. Land Baden-W?rttemberg - Obywatel turecki, kt?ry zgodnie z decyzja 1/80 w sprawie rozwoju stowarzyszenia wydana przez Rade Stowarzyszenia na podstawie Ukladu ustanawiajacego stowarzyszenia miedzy EWG a Turcja, korzysta z prawa swobodnego dostepu do dowolnej pracy najemnej, nie traci tego uprawnienia z powodu zaprzestania dzialalnosci zawodowej podczas okresu pozbawienia wolnosci, nawet jesli trwa on wiele lat, poniewaz jego nieobecnosc na legalnym rynku pracy przyjmujacego panstwa czlonkowskiego jest tymczasowa.

152. Prowsp?lnotowa wykladnia prawa krajowego: Sprawa 14/83 S. Von Colson i E. Kamann v/ Kraj federalny P?lnocna Nadrenia-Westfalia; Sprawa C-10689 Marleasing S.A. v. La Comercial International de Alimentaci?n S.A.

153. Postanowienie Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006, sygn. akt P 37/05 w sprawie pytania prawnego WSA w Olsztynie: ?czy art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.?U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowiacy, ze akcyzie podlegaja samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z?przepisami o ruchu drogowym, jest zgodny z art. 90 zdanie pierwsze Traktatu ustanawiajacego Wsp?lnote Europejska stwierdzajacym, ze?zadne Panstwo Czlonkowskie nie naklada bezposrednio lub posrednio na produkty innych Panstw Czlonkowskich podatk?w wewnetrznych jakiegokolwiek rodzaju wyzszych od tych, kt?re naklada bezposrednio lub posrednio na podobne produkty krajowe, i, w zwiazku z tym, z art. 91 Konstytucji okreslajacym, iz umowa miedzynarodowa ratyfikowana za?uprzednia zgoda wyrazona w ustawie ma pierwszenstwo przed ustawa, jezeli ustawy tej nie da sie pogodzic z umowa,?

154. Odpowiedzialnosc panstw czlonkowskich za naruszenie prawa wsp?lnotowego: w zwiazku z brakiem implemetacji dyrektyw: ? Sprawa C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Daniela Bonifaci v. Wlochy w zwiazku z bledami ustawodawcy: ? Sprawa C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pecheur S.A. v. RFN w zwiazku z wydaniem przez sad krajowy wyroku naruszajacego prawo wsp?lnotowe: ? Sprawa C-224/01 G. K?bler

155. Bezposredni dostep do dokument?w: Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Internet Rejestry prowadzone przez instytucje UE Zr?dlo: M. Szwarc-Kuczer, Dostep do dokument?w instytucji Wsp?lnot Europejskich [w:] A. Lazowski (red.), Unia Europejska - Prawo instytucjonalne i gospodarcze, Meritum 2007, s. 239-274.

156. Podstawy prawne dostepu do dokument?w Przepisy Traktat?w Rozporzadzenie nr 1049/2001 Karta Praw Podstawowych UE Regulaminy wewnetrzne instytucji WE Orzecznictwo SPI i ETS

157. Zakres prawa dostepu do dokument?w Instytucje zobowiazane do udostepnienia dokument?w Podmioty uprawnione do ubiegania sie o udostepnienie dokument?w Zakres przedmiotowy a. Definicja ?dokumentu? b. Dokumenty przechowywane przez instytucje c. Zakres dzialan UE objety rozporzadzeniem

158. Wyjatki od zasady dostepu do dokument?w Wyjatki bezwzgledne a. Wyjatki uzasadnione interesem publicznym b. Ochrona prywatnosci i integralnosci jednostki Wyjatki wzgledne a. Postepowanie sadowe b. Ochrona celu i toku dochodzen c. Przewazajacy interes publiczny Dokumenty niejawne

159. Pozostale ograniczenia dostepu do dokument?w Udostepnianie dokument?w stron trzecich a. Dokumenty stron trzecich b. Dokumenty panstw czlonkowskich c. Dokumenty instytucji WE Czesciowy dostep do dokument?w Okres ochrony dokument?w objetych wyjatkami

160. Postepowanie w sprawie wniosk?w Forma i tryb skladania wniosku a. Forma wniosku o udostepnienie dokumentu b. Tryb skladania wniosku Postepowanie w sprawie wniosk?w Spos?b udostepnienia dokument?w Postepowanie odwolawcze ? wnioski potwierdzajace Postepowanie z dokumentami niejawnymi srodki ochrony jednostek

161. Publikacja akt?w prawnych i ich wejscie w zycie Art. 254 TWE: Rozporzadzenia, dyrektywy i decyzje przyjete zgodnie z procedura okreslona w artykule 251 sa podpisywane przez przewodniczacego Parlamentu Europejskiego i przewodniczacego Rady oraz publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Wchodza one w zycie z dniem w nich okreslonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji. 2. Rozporzadzenia Rady i Komisji, jak r?wniez dyrektywy tych instytucji, kt?re sa skierowane do wszystkich Panstw Czlonkowskich, sa publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Wchodza one w zycie z dniem w nich okreslonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji. 3. Inne dyrektywy, jak r?wniez decyzje, sa notyfikowane ich adresatom i staja sie skuteczne wraz z ta notyfikacja.

162. Zr?dla prawa w II filarze UE tj. tworzonych w ramach Wsp?lnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Art. 12 TUE: Zasady og?lne i wytyczne Wsp?lnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Wsp?lne strategie Wsp?lne dzialania Wsp?lne stanowiska Systematyczna wsp?lpraca miedzy panstwami czlonkowskimi

163. Zr?dla prawa w III filarze Unii Europejskiej, tj. tworzone w ramach Wsp?lpracy Policyjnej i Sadowej w Sprawach Karnych Art. 34 ust. 2 TUE: Wsp?lne stanowiska ? ustalaja spos?b postepowania UE w okreslonej sprawie Decyzje ramowe ? sa wiazace co do celu, kt?ry ma byc osiagniety, i wymagaja transpozycji do prawa krajowego pozostawiajac panstwom czlonkowskim swobode w przedmiocie form i metod implementacji Decyzje ? moga byc utworzone dla innych cel?w niz zblizanie krajowych przepis?w prawnych, a zwiazanych z realizacja Wsp?lpracy Policyjnej i Sadowej w Sprawach Karnych

164. Obywatelstwo Unii Art. 17 TWE: Obywatelem Unii jest kazda osoba majaca przynaleznosc Panstwa Czlonkowskiego. Obywatelstwo Unii uzupelnia obywatelstwo krajowe, nie zastepujac go jednak.

165. Obywatelstwo Unii Artykul 18 1. Kazdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania sie i przebywania na terytorium Panstw Czlonkowskich, z zastrzezeniem ograniczen i warunk?w ustanowionych w niniejszym Traktacie i w srodkach przyjetych w celu jego wykonania. 2. Jezeli dla osiagniecia tego celu dzialanie Wsp?lnoty okazuje sie konieczne, a niniejszy Traktat nie przewiduje niezbednych kompetencji, Rada moze wydac przepisy ulatwiajace wykonywanie praw okreslonych w ustepie 1. Rada stanowi zgodnie z procedura okreslona w artykule 251. 3. Ustepu 2 nie stosuje sie do postanowien dotyczacych paszport?w, dowod?w tozsamosci, dokument?w pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokument?w badz postanowien dotyczacych zabezpieczenia spolecznego lub ochrony socjalnej.

166. Katalog praw obywatelskich: Prawo do poruszania sie i przebywania na terytorium panstw czlonkowskich UE Bierne i czynne prawo wyborcze w krajowych wyborach samorzadowych i do Parlamentu Europejskiego Mozliwosc korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej panstwa czlonkowskiego Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich

167. Obywatelstwo Unii Sprawa C-200/02 Kunqian Catherine Zhu i Man Lavette Chen przeciwko Secretary of State for the Home Department. Prawo pobytu - Dziecko majace obywatelstwo Panstwa Czlonkowskiego, ale przebywajace w innym Panstwie Czlonkowskim - Rodzice bedacy obywatelami panstwa trzeciego - Prawo pobytu matki w tym drugim Panstwie Czlonkowskim.

168. Swobody gospodarcze Swobodny przeplyw towar?w Swobodny przeplyw os?b Swobodny przeplyw uslug Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci

169. Rynek wewnetrzny UE Rynek wewnetrzny ? (art. 14 TWE) obszar bez wewnetrznych granic, na kt?rym swobodny przeplyw towar?w, os?b, uslug i kapitalu jest zapewniony zgodnie z postanowieniami TWE wsp?lny rynek (art. 2-3 TWE) jednolity rynek

170. Unia celna i wsp?lna taryfa celna Art. 23 ust. 1 TWE 1. Podstawa Wsp?lnoty jest unia celna, kt?ra rozciaga sie na cala wymiane towarowa i obejmuje zakaz cel przywozowych i wywozowych miedzy Panstwami Czlonkowskimi oraz wszelkich oplat o skutku r?wnowaznym, jak r?wniez przyjecie wsp?lnej taryfy celnej w stosunkach z panstwami trzecimi.

171. Swobodny przeplyw towar?w Pojecie towaru: Sprawa 7/68 Komisja v. Wlochy a ponadto: Sprawa C-2/90 Komisja v. Belgia (odpady) Sprawa 6/64 F. Costa v. E.N.E.L.

172. Swobodny przeplyw towar?w a pozostale swobody Transmisja sygnalu telewizyjnego Sprawa 155/73 Sacchi Handel nagraniami dzwiekowymi, filmami, aparatami itd. Zakaz lub ograniczenia reklamy towar?w Przeplyw monet i banknot?w przez granice Sprawa 7/78 Kr?lowa v. Thompson?

173. Reguly pochodzenia towar?w Towary pochodzace z panstw czlonkowskich: - calkowicie uzyskane na terytorium UE - pochodzace z panstw trzecich, ale legalnie dopuszczone do obrotu w jednym z panstw czlonkowskich UE - przetworzone na terytorium UE z towar?w pochodzacych z poza UE: Towary w swobodnym obrocie

174. Przeslanki przetworzenia towaru pozawsp?lnotowego w towar wsp?lnotowy Sprawa 49/76 Gesellschaft f?r ?berseehandel mbH przeciwko Handelskammer Hamburg.

175. Unia celna (art. 23 TWE) Zakaz cel (przywozowych, wywozowych, tranzytowych) miedzy panstwami czlonkowskimi UE; Zakaz oplat o skutku podobnym do cla, Wsp?lna taryfa celna

176. Zakaz oplat o skutku podobnym do cla Sprawa 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA. Sprawa 313/05 Maciej Brzezinski przeciwko Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

177. Zakaz ograniczen ilosciowych i srodk?w o skutku r?wnowaznym do ograniczen ilosciowych Sprawa 120/78 Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung f?r Branntwein. Sprawa 8/74 Procureur du Roi przeciwko Beno?t i Gustave Dassonville (formula Dassonville). Sprawa 267 i 268/91 Postepowanie karne przeciwko Keck i Mithouard Sprawa C-265/95 Komisja v/ Francja

178. Zakaz monopoli panstwowych Sprawa C-72/83 Campus Oil Ltd. I inni v. Minister Przemyslu i Energii i inni Sprawa 6/64 Flaminio Costa v. ENEL

179. Dyskryminujace ograniczenia reklamy lub promocji towar?w Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10?wrzesnia 1984?r. w?sprawie zblizenia przepis?w?ustawowych, wykonawczych i?administracyjnych Panstw?Czlonkowskich dotyczacych reklamy wprowadzajacej w?blad; Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy por?wnawczej (wersja ujednolicona) (Tekst majacy znaczenie dla EOG)

180. Dyskryminujace ograniczenia reklamy lub promocji towar?w Sprawa C-373/90 Tribunal de grande instance de Bergerac v. X Sprawa C-126/91 Schutzverband? v. Yves Rocher Sprawa C-315/92 Verband? v. Clinique Laboratoires SNC i Est?e Lauder Cosmetics GmbH Sprawa C-470/93 Verein gegen? v. Mars GmbH sprawa C-356/04 Lidl Belgium GmbH & Co KG / Etablissementen Franz Colruyt NV sprawa C-380/03 Republika Federalna Niemiec / Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej Sprawa C-381/05 De Landtsheer Emmanuel SA / Comit? Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

181. Ograniczenia w swobodnym przeplywie towar?w Art. 30 TWE: Postanowienia artykul?w 28 i 29 nie stanowia przeszkody w stosowaniu zakaz?w lub ograniczen przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych wzgledami moralnosci publicznej, porzadku publicznego, bezpieczenstwa publicznego, ochrony zdrowia i zycia ludzi i zwierzat lub ochrony roslin, ochrony narodowych d?br kultury o wartosci artystycznej, historycznej lub archeologicznej, badz ochrony wlasnosci przemyslowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowic srodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczen w handlu miedzy Panstwami Czlonkowskimi.

182. Swobodna przeplywu os?b

183. Swoboda zatrudnienia Z wolnosci zatrudnienia ? jednej z 4 wolnosci Jednolitego Rynku ? moga korzystac tylko te osoby, kt?re podejmuja prace w celu osiagniecia dochodu, tj. wtedy gdy charakter wykonywanego zajecia zachowuje wartosc ekonomiczna zgodnie z celami i zadaniami WE (art. 2 TWE). Nie dotyczy os?b wykonujacych prace jako woluntariusze lub swiadczacych prace w ramach program?w rehabilitacyjnych czy terapii zajeciowej.

184. Prawo przemieszczania os?b Artykul 18 1. Kazdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania sie i przebywania na terytorium Panstw Czlonkowskich, z zastrzezeniem ograniczen i warunk?w ustanowionych w niniejszym Traktacie i srodkach przyjetych w celu jego wykonania. 2. Jezeli dla osiagniecia tego celu dzialanie Wsp?lnoty okazuje sie konieczne, a niniejszy Traktat nie przewiduje niezbednych kompetencji, Rada moze wydac przepisy ulatwiajace wykonywanie praw okreslonych w ustepie 1. Rada stanowi zgodnie z procedura okreslona w artykule 251. Art. 18 w najnowszym orzecznictwie ETS jest uznawany za norme bezwarunkowa, kt?ra wywoluje skutek bezposredni

185. Prawo przemieszczania os?b - art. 308 Dyrektywa Rady nr 90/364 z 28 czerwca 1990 r. o prawie stalego pobytu (dotyczy os?b posiadajacych wystarczajace srodki utrzymania). Dyrektywa Rady nr 90/365 z 28 czerwca 1990 r. o prawie stalego pobytu os?b zatrudnionych i wykonujacych dzialalnosc zarobkowa na wlasny rachunek, kt?re zakonczyly dzialalnosc zawodowa. Dyrektywa Rady nr 93/96 z 28 czerwca 1993 r. o prawie stalego pobytu student?w i os?b uczacych sie. Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38 dotyczaca prawa obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin do swobodnego przemieszczania sie i pobytu na terytorium panstw czlonkowskich. Weszla w zycie 30 kwietnia 2004 r., natomiast panstwom czlonkowskim pozostawiono dwa lata na implementacje jej postanowien ? do 29 kwietnia 2006 r.

186. Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38 Na podstawie art. 12, 18, 40, 44 i 52 przejeto dyrektywe Rady i PE nr 2004/38 dotyczaca prawa obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin do swobodnego przemieszczania sie i pobytu na terytorium panstw czlonkowskich. Dyrektywa uchyla 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 i 93/96 Zmienia Rozporzadzenie nr 1612/68 (art. 10 i art. 11) Wyczerpuje zakres normowania z Rozporzadzenia Komisji nr 1251/70 dlatego wydano Rozporzadzenie Komisji nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczace prawa pracownik?w do pozostania na terytorium panstwa czlonkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym panstwie

187. Swoboda zatrudnienia ? podstawy prawne Art. 39 TWE oraz art. 40 TWE Rozporzadzenie Rady nr 1612/68 z 15 pazdziernika 1968 dotyczace swobody przeplywu pracownik?w w ramach Wsp?lnoty, Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38 dotyczaca prawa obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin do swobodnego przemieszczania sie i pobytu na terytorium panstw czlonkowskich (przejmuje dorobek Dyrektyw Rady 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 i 93/96 oraz Rozporzadzenia Komisji nr 1251/70)

188. Swoboda zatrudnienia ? prawo pierwotne Artykul 39 TWE 1. Swobodny przeplyw pracownik?w zostaje zapewniony w obrebie Wsp?lnoty. 2. Swobodny przeplyw obejmuje zniesienie wszelkich form dyskryminacji ze wzgledu na obywatelstwo w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunk?w pracy i zatrudnienie pracownik?w pochodzacych z Panstw Czlonkowskich. 3. Swoboda ta zapewnia pracownikom ? z zastrzezeniem ograniczen ze wzgledu na porzadek, bezpieczenstwo i zdrowie publiczne ? prawo do: a) ubiegania sie o rzeczywiscie oferowane miejsca pracy, b) swobodnego przemieszczania sie w tym celu po terytorium Panstw Czlonkowskich, c) przebywania w jednym z Panstw Czlonkowskich w celu podjecia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczacymi zatrudniania pracownik?w tego Panstwa, d) pozostawania na terytorium Panstwa Czlonkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisje w rozporzadzeniach wykonawczych . 4. Przepis niniejszy nie dotyczy zatrudnienia w administracji publicznej.

189. Transgraniczny stosunek pracy ? lacznik ?przeplywu? Artykul 39 TWE Swobodny przeplyw pracownik?w zostaje zapewniony w obrebie Wsp?lnoty. Art.. 1 R 1612/68 Kazdy obywatel Panstwa Czlonkowskiego, bez wzgledu na miejsce pobytu, ma prawo do podjecia dzialalnosci jako pracownik najemny i prowadzenia tej dzialalnosci na terytorium innego Panstwa Czlonkowskiego zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczacymi zatrudnienia obywateli tego panstwa. Art. 39 TWE normuje jedynie stosunki pracy w wymiarze transgranicznym, tj. stosunki prawne, kt?re powstaja w wyniku migracji os?b wykonujacych (lub chcacych podjac) dzialalnosc zarobkowa na terenie innego kraju. Lacznik przeplywu - migracji - warunkuje zastosowanie prawa wsp?lnotowego.

190. Brak transgranicznosci ? konsekwencje Orzeczenie z 27 pazdziernika 1982 r. w polaczonych sprawach Elestina Esselina Christina Morson v. Holandia, a takze Sweradjie Jhanjan v. Holandia, C-35 i C-36/82, ECR 1982, s. 3723 Sprawa dotyczyla dw?ch obywateli Surinamu, kt?rzy ubiegali sie o prawo legalnego pobytu w Holandii, tj. kraju obywatelstwa i miejsca zamieszkania swoich dzieci. Jednak dzieci nigdy nie korzystaly z prawa swobodnego przeplywu, mieszkajac i pracujac jedynie w Holandii. W przypadku, gdy stosunek pracy pozbawiony jest lacznika w postaci ?przeplywu?, kt?rego wystapienie warunkuje zastosowanie prawa wsp?lnotowego, obywatele danego panstwa nie moga wystapic przeciwko krajowi swego obywatelstwa ze skarga, iz wobec nich panstwo pochodzenia nie respektuje przepis?w dotyczacych swobody przeplywu pracownik?w, przez co stawia ich w gorszej sytuacji prawnej anizeli pracownik?w migrujacych. Dlaczego ETS nie zastosowal art. 12 TWE (zasada niedyskryminacji z uwagi na obywatelstwo), kt?ra jest norma o bezposredniej stosowalnosci i bezposrednim skutku?

191. Swoboda zatrudnienia ? zasada og?lna prawa wsp?lnotowego Orzeczenie Sadu z 7 lipca 1988 r. w sprawie Christopher Stanton and SA belge d'assurances "L'?toile 1905" v. Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind?pendants), 143/87, ECR 1988, s. 3877 Sprawa dot pracownika, prowadzacego dzialalnosc w innym panstwie w formie samozatrudnienia, kt?remu odm?wiono zwolnienia z oplat skladek na ubezpieczenie spoleczne, podczas gdy osobom prowadzacym dzialalnosc gospodarcza w tym samym kraju takie zwolnienie przyslugiwalo Art. 39 ma stwarzac uprawnienia do podjecia przez obywateli UE jakiejkolwiek formy aktywnosci zawodowej w kazdym czasie i w dowolnym panstwie czlonkowskim, eliminujac wszelkie bariery, kt?re moga utrudnic podjecie dzialalnosci ekonomicznej na terenie innego panstwa czlonkowskiego Art. 39 jest bezwzglednie wiazacy, a wiec jest norma o bezposredniej stosowalnosci i bezposrednim skutku w krajowych porzadkach panstw czlonkowskich

192. Konsekwencje prawne skutku bezposredniego art. 39 TWE Art. 39 jest dla jednostek bezposrednim zr?dlem uprawnien i obowiazk?w (przyznaje prawa podmiotowe) Norma wyrazajaca zasade wolnosci zatrudniania i pracy ma konstrukcje wolnosci, zatem art. 39 nie zawiera zamknietego katalogu uprawnien jednostki Kazdy sad krajowy, kt?rego zadaniem ? jako organu panstwa ? jest ochrona praw jednostek, zobowiazany jest w pierwszej kolejnosci stosowac prawo wsp?lnotowe. W razie stwierdzenia kolizji normy krajowej z norma wsp?lnotowa, normy prawa wewnetrznego nie skuteczne (ale nie niewazne).

193. Zakres podmiotowy Swoboda przeplywu obejmuje: Pracownik?w wsp?lnotowych ( w tym osoby poszukujace pracy), Czlonk?w rodziny pracownika migrujacego.

194. Zakres przedmiotowy Pracownik ma prawo do: przyjecia zlozonych ofert w zakresie zatrudnienia, swobodnego poruszania sie na terytorium panstwa goszczacego, zatrudnienia bez dyskryminacji co do warunk?w pracy i placy oraz korzysci socjalnych, pozostawania na terytorium panstwa goszczacego po uplywie zatrudnienia. Czlonkowie rodziny maja prawo do: polaczenia sie z pracownikiem, swobodnego poruszania sie na terytorium panstwa goszczacego, podjecie zatrudnienia wolnego od dyskryminacji, ksztalcenia og?lnego i zawodowego w panstwie goszczacym.

195. Pracownik wsp?lnotowy - pojecie Orzeczenie Sadu z 19 marca 1964 r. w sprawie Mrs M.K.H. Hoekstra v. Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten Administration of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses, C-75/63, ECR 1964, s. 0347 Wyrok zostal wydany w oparciu o wczesniejsze, juz nieobowiazujace, Rozporzadzenie Rady nr 58/3 EWG, dotyczace socjalnej ochrony migrujacych pracownik?w. Definicja pracownika nie moze byc uwarunkowana definicja zawarta w wewnetrznych systemach panstw czlonkowskich (np. w kodeksach pracy), lecz ma niezalezne i samodzielne znaczenie w prawie wsp?lnotowym. Definiowanie w nawiazaniu do regulacji prawa krajowego grozi jednostronna modyfikacja pojecia pracownika, a wiec moze ograniczyc zakres podmiotowy swobody przeplywu pracownik?w, bez mozliwosci kontroli ze strony Wsp?lnoty.

196. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 23 marca 1982 r. w sprawie D.M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie, C-53/81, ECR 1982, s. 1035 Sprawa dotyczyla obywatelki brytyjskiej p. Levin, kt?ra zatrudniona na terenie Niemiec otrzymywala skromny doch?d (ponizej minimalnego wynagrodzenia okreslonego w prawie niemieckim), kt?ry laczyla z dochodem z dzierzawy swojego majatku w Wielkiej Brytanii. Dzierzawa stanowila gl?wne zr?dlo utrzymania jej i malzonka. Wladze niemieckie odm?wily przedluzenia pozwolenia na pobyt, argumentujac to tym, iz zr?dlem utrzymania malzonk?w nie jest stosunek pracy. Status pracownika wsp?lnotowego mozna nabyc poprzez wykonywanie jakiegokolwiek zajecia o charakterze ekonomicznym, na tyle szerokiego, by nie mozna bylo go traktowac jako dzialalnosci marginalnej czy dodatkowej.

197. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 3 czerwca 1986 r. w sprawie R.H. Kempf v. Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECR 1986, s. 1741 Sprawa dotyczyla obywatela niemieckiego zatrudnionego w Holandii w charakterze nauczyciela muzyki. Tygodniowo pracowal on zaledwie 12 godz., osiagajac na tyle skromne dochody, ze laczyl je z publiczna pomoca finansowa w postaci zasilku z pomocy spolecznej. W opinii sadu holenderskiego zatrudnienie nie mialo celu ekonomicznego, a Pan Kempf nie byl zdolny do zaspokajania swoich potrzeb poprzez prace. Doch?d otrzymywany z wykonywanej pracy moze byc nawet na takim poziomie, kt?ry nie zapewnia minimum socjalnego wedlug prawa obowiazujacego w danym panstwie. Laczenie dochodu z pracy z pomoca finansowa z funduszy publicznych nie wylacza automatycznie stosowania przepis?w wsp?lnotowych Wyjatki i derogacje musza byc interpretowane restrykcyjnie.

198. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 3 lipca 1986 r. w sprawie Deborah Lawrie - Blum v. Land Baden ? W?rttemberg, C-66/85, ECR 1986, s. 2121 Sprawa dotyczyla obywatelki Wielkiej Brytanii, kt?rej odm?wiono odbycia stazu zawodowego bedacego warunkiem zdania II egzaminu panstwowego i podjecia pracy nauczyciela w niemieckim gimnazjum. Wladze niemieckie powolaly sie na wyjatek (art. 39 ust. 4), kt?ry stanowil, ze swoboda przeplywu nie obejmuje pracownik?w sluzby publicznej, a nauczyciele - zgodnie z prawem niemieckim - uwazani sa za takich wlasnie. Pracownikiem w rozumieniu prawa wsp?lnotowego jest osoba, kt?ra wykonuje czynnosci przedstawiajace wartosc ekonomiczna, pod kierownictwem pracodawcy (praca podporzadkowana), za odplatnoscia Pojecie ?pracownik? jest definiowane zgodnie z obiektywnymi cechami charakteryzujacymi stosunek pracy transgraniczny stosunek pracy Pojecie pracownika nie moze byc definiowane poprzez wewnetrzne ustawodawstwo.

199. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 5 pazdziernika 1988 r. w sprawie Udo Steymann v. Staatssecretaris van Justitie, C-196/87, ECR 1988, s. 6159 Sprawa dotyczyla obywatela niemieckiego p. Steymanna, kt?ry podjal zatrudnienie jak hydraulik na terenie Holandii. Nastepnie przystapil do wsp?lnoty religijnej Bhagwan, na rzecz kt?rej wykonywal szereg czynnosci w zamian za utrzymanie. O przyznaniu statusu pracownika zadecydowalo zachowanie ekwiwalentnosci swiadczen pomiedzy sekta a jej czlonkiem. Otrzymywanie dochodu z wykonywanej pracy wcale nie musi miec charakteru pienieznego.

200. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 26 lutego 1992 r. w sprawie M. J. E. Bernini v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C-3/90, ECR 1992, s. I-1071 Bernini byla Wloszka, c?rka wloskich emigrant?w, zatrudnionych w Holandii. Po ukonczeniu szk?l podjela w Holandii prace jako stazysta a nastepnie studia na kierunku architektury w Neapolu. Zwr?cila sie do Min. Edukacji i Nauki prosba o dofinansowanie studi?w, w oparciu o zasady finansowej pomocy udzielanej holenderskim studentom studiujacych za granica. Pracownikiem jest kazda osoba, kt?ra swiadczy autentyczna i efektywna dzialalnosc carries on genuine and effective activities, kt?ra ma wartosc ekonomiczna, na podstawie stosunku pracy niezaleznie od podstawy jego nawiazania w prawie krajowym Wymiar czasu pracy nie jest istotny, jednak czas wykonywania pracy w niepelnym wymiarze nie moze byc na tyle ograniczony, by sprowadzal prace do czynnosci przypadkowych lub pomocniczych Istna cecha wyr?zniajaca transgraniczny stosunek pracy jest to osoba swiadczy przez pewien czas uslugi dla swiadczenia wzajemnego pod kierownictwem innej osoby w zmian za co otrzymuje wynagrodzenie.

201. Pracownik wsp?lnotowy Orzeczenie Sadu z 30 maja 2006 r. Cynthia Mattern and Hajrudin Cikotic v Ministre du Travail et de l'Emploi C-10/05, ECR 2006, s. I-03145 C.?Mattern obywatelka Luksemburga ukonczyla w Belgii kurs ksztalcenia zawodowego w?zakresie pomocy rodzinie i?opieki. Od?marca do?czerwca 2003?r. odbyla w Belgii staz zawodowy jako pomoc pielegniarska. Jednak wniosek meza pani Mattern ? pana H.?Cikotic obywatela panstwa 3-go ? o zezwolenie na zatrudnienie zostal odrzucony na tej podstawie, ze pani Mattern nie jest pracownikiem migrujacym, a jedynie korzysta z uprawnien jakie nadaje jej Traktat w art. 150 TWE w ramach polityki ksztalcenia zawodowego. Prawa obywateli panstw 3-ch zalezne sa od statutu obywatela UE Systemu edukacji (art. 149 TWE) i ksztalcenie zawodowe (art. 150 TWE) naleza do kompetencji wewnetrznych panstw. Obywatele UE moga laczyc prawa z art.. 150 i art. 39. Stosunek prawny jaki laczy pania C.?Mattern z instytucja, w kt?rej odbywala staz spelnia kryteria stosunku pracy jakie okreslil ETS w sprawie 66/85 Lawrie-Blumr.?2121, pkt?16 i?17 oraz z?dnia 7?wrzesnia 2004?r. w?sprawie C-456/02 Trojani

202. Kto nie nabywa statusu pracownika wsp?lnotowego? Orzeczenie Sadu z 31 maja 1989 r. w sprawie I. Bettray v. Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECR 1989, s.?1621 Sprawa dotyczyla obywatela Wielkiej Brytanii p. Bettray, kt?ry poddal sie leczeniu na terenie Holandii, celem uniezaleznienia sie od narkotyk?w. Po zakonczeniu programu rehabilitacyjnego, polegajacego na swiadczeniu pracy w jednym z okolicznych zaklad?w za odplatnoscia, wystapil on do wladz Holandii z wnioskiem o przedluzenie pozwolenia na pobyt. Wniosek odrzucono. Osoba, kt?ra nie wykonuje pracy o wartosci ekonomicznej, lecz w celu terapeutycznym, nie nabywa statusu pracownika migrujacego.

203. Osoby poszukujace pracy Orzeczenie Sadu z 26 lutego 1991 r. w sprawie Kr?lowa v. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, ECR 1991 s. I-0745 Sprawa dotyczyla obywatela belgijskiego p. Antonissen, kt?ry przybyl do Wielkiej Brytanii z zamiarem podjecia pracy. Niestety, przez okres 6 m-cy nie znalazl zatrudnienia. Wladze brytyjskie po tym czasie odm?wily mu prawa legalnego pobytu. Swoboda przeplywu pracownik?w obejmuje osoby poszukujace zatrudnienia na terenie innego panstwa czlonkowskiego. Powody, kt?re sklaniaja bezrobotnego do poszukiwania zatrudnienia w innym panstwie czlonkowskim, sa nieistotne z punktu widzenia prawa wjazdu i pobytu w tym panstwie, pod warunkiem ze podejmie on rzeczywiscie prace. Termin na poszukiwanie pracy okresla prawo wewnetrzne (jest to przewaznie okres od 3 do 6 miesiecy). Limity czasowe musza byc rozsadne. Prawo do poszukiwania pracy wygasa z momentem korzystania ze swiadczen pomocy publicznej.

204. Czlonkowie rodziny pracownika ? art. 10 R-1612/68 zastapiony przez D-2004/38 Prawo polaczenie sie i prawo pobytu przysluguje: wsp?lmalzonkowi, tj. osobie pozostajacej w formalnym zwiazku malzenskim (a takze partnerowi po rejestracji takiego zwiazku, o ile zwiazki tego rodzaju nie naruszaja przepis?w panstwa goszczacego) zstepnym, tj. dzieciom ponizej 21 roku zycia, zar?wno naturalnym jak i adoptowanym przez pracownika; dzieciom malzonka pracownika tylko wtedy, jesli mieszkaly wsp?lnie z malzonkiem pracownika migrujacego lub pozostaja na utrzymaniu pracownika (takze zstepnym partnera) wstepnym, tj. rodzicom, dziadkom w linii pracownika i jego wsp?lmalzonka, kt?rzy sa ?zalezni? od pracownika (pozostaja na jego utrzymaniu) (takze wstepnym partnera) Akt implamentujacy Dz.U.2006.144.1043 (U) Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i czlonk?w ich rodzin

205. Preambula (6) Aby utrzymac szeroko pojeta jednosc rodziny oraz bez uszczerbku dla zakazu dyskryminacji ze wzgledu na przynaleznosc panstwowa, przyjmujace Panstwo Czlonkowskie powinno zbadac w oparciu o wlasne ustawodawstwo sytuacje os?b, kt?re nie sa objete definicja czlonka rodziny na mocy niniejszej dyrektywy i nie korzystaja z automatycznego prawa do wjazdu i pobytu w przyjmujacym Panstwie Czlonkowskim, w celu podjecia decyzji, czy mozna udzielic takim osobom pozwolenia na wjazd i pobyt ze wzgledu na ich zwiazek z obywatelem Unii lub wszelkie inne okolicznosci, na przyklad zaleznosc finansowa lub fizyczna od tego obywatela Unii Artykul 2 Definicje Do cel?w niniejszej dyrektywy: 1) "obywatel Unii" oznacza kazda osobe majaca obywatelstwo Panstwa Czlonkowskiego; 2) "czlonek rodziny" oznacza: a) wsp?lmalzonka; b) partnera, z kt?rym obywatel Unii zawarl zarejestrowany zwiazek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Panstwa Czlonkowskiego, jezeli ustawodawstwo przyjmujacego Panstwa Czlonkowskiego uznaje r?wnowaznosc miedzy zarejestrowanym zwiazkiem partnerskim a malzenstwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmujacego Panstwa Czlonkowskiego; c) bezposrednich zstepnych, kt?rzy nie ukonczyli dwudziestego pierwszego roku zycia lub pozostaja na utrzymaniu, oraz tych wsp?lmalzonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b); d) bezposrednich wstepnych pozostajacych na utrzymaniu oraz tych wsp?lmalzonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b); 3) "przyjmujace Panstwo Czlonkowskie" oznacza Panstwo Czlonkowskie, do kt?rego przybywa obywatel Unii w celu skorzystania z jego/jej prawa do swobodnego przemieszczania sie i pobytu.

206. Malzonek - pojecie Orzeczenie Sadu z 13 lutego 1985 r. w sprawie Aissatou Diatta v. Land Berlin, C-267/83, ECR 1985 s. 0567 Sprawa dotyczyla obywatelki Indii, zony obywatela Wielkiej Brytanii, kt?ry podjal prace na terenie Niemiec wraz z malzonka. Po pewnym czasie nastapila separacja malzenstwa. Wladze niemieckie odm?wily prawa przedluzenia pobytu, argumentujac to faktem utraty statusu wsp?lmalzonka przez obywatelke Indii. Ogloszenie separacji nie ogranicza praw wsp?lmalzonka. Prawo wsp?lnotowe nie reguluje instytucji malzenstwa. Prawo wsp?lnotowe nie normuje wewnetrznych relacji pomiedzy malzonkami.

207. Konkubinat Orzeczenie Sadu z 17 kwietnia 1986 r. w sprawie Holandia v. Ann Florence Reed, C-59/85, ECR 1986, s.?1283 Obywatelka Wielkiej Brytanii przekroczyla teren Belgii z zamiarem polaczenia sie ze swoim konkubentem i podjecia w tym kraju pracy. Przez 6 m-cy pracy nie podjela, lecz wniosla o przedluzenie pozwolenia na pobyt, argumentujac to tym, iz obywatelom belgijskim umozliwia sie pozostawanie w stalych nieformalnych zwiazkach z osobami, bez wzgledu na obywatelstwo konkubenta. W takim wypadku - zdaniem pow?dki - konkubinat mozna por?wnac z malzenstwem i w konsekwencji zr?wnac prawa konkubenta z prawami wsp?lmalzonka. ETS nie uznal konkubinatu za zwiazek r?wnorzedny z malzenstwem, ale nadal mu kwalifikacje korzysci socjalnej.

208. D-2004/38 Artykul 3 2. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek osobistego prawa do swobodnego przemieszczania sie i pobytu zainteresowanych os?b, przyjmujace Panstwo Czlonkowskie, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym, ulatwia wjazd i pobyt nastepujacych os?b: a) wszelkich innych czlonk?w rodziny, bez wzgledu na ich przynaleznosc panstwowa, kt?rzy nie sa objeci definicja okreslona w art. 2 ust. 2, a w kraju, z kt?rego przybyli, pozostaja na utrzymaniu lub sa czlonkami gospodarstwa domowego obywatela Unii, posiadajacymi pierwotne prawo pobytu, lub gdzie istnieja powazne wzgledy zdrowotne scisle wymagajace osobistej opieki obywatela Unii nad czlonkiem rodziny; b) partnera, z kt?rym obywatel Unii pozostaje w stalym, nalezycie poswiadczonym zwiazku. Przyjmujace Panstwo Czlonkowskie dokonuje szczeg?lowej analizy osobistych okolicznosci i uzasadnia kazda odmowe wjazdu lub pobytu wobec tych os?b.

209. Wstepni i zstepni Orzeczenie Sadu z 18 czerwca 1987 r. w sprawie Centre public d'aide sociale de Courcelles v. Marie-Christine Lebon, C-316/85, ECR 1987, s. 2811 Kryterium pozostawania na utrzymaniu rozumiane jest jako pewien stan faktyczny, w kt?rym pracownik wspomaga czlonka rodziny bez wzgledu na motywy, kt?rymi sie kieruje. Orzeczenie Sadu z 22 czerwca 1972 r. w sprawie Rita Frilli v. Belgia, C-1/72, ECR 1972, s. 0457 Fakt ubiegania sie przez czlonka rodziny o zasilek z pomocy spolecznej nie wplywa na status czlonka pozostajacego na utrzymaniu pracownika, jesli identyczna mozliwosc maja czlonkowie rodzin krajowc?w

210. Zakres przedmiotowy Zakres uprawnien uzalezniony jest od kregu beneficjent?w. R?zne uprawnienia przysluguja: pracownikom, bezrobotnym, czlonkom rodziny pracownika, bylym pracownikom.

211. Prawo wjazdu pracownik?w i ich rodzin ? D-68/360 oraz D-2004/38 Prawo wjazdu i pobytu przysluguje osobom poslugujacym sie paszportem lub innym dokumentem identyfikacyjnym waznym przez okres 5 lat Wizy wymagane sa tylko dla czlonk?w rodziny nie bedacych obywatelami Unii o ile taki obowiazek wynika z R-539/2001. Zniesienie wiz wjazdowych dla obywateli panstw III posiadajacych karte stalego pobytu wydana w jednym z panstw czlonkowskich D-2004/38 Prawo wjazdu nie moze zostac uzaleznione od zlozenia oswiadczenia o celu i okresie planowanego pobytu w danym panstwie Prawo wjazdu i pobytu pracownika nie zalezy od uwiarygodnienia posiadania wystarczajacych srodk?w finansowych na pobyt w kraju goszczacym (wyjatek D-90/364, 90/365, 93/96) ? wym?g ten potwierdza D-2004/38

212. Pozwolenie na pobyt - D 68/360 i 2004/38 Pozwolenie wydawane przez panstwo goszczace dla cudzoziemca i czlonk?w jego rodziny ma charakter potwierdzajacy prawo a nie ksztaltujacy prawo. W zaleznosci od czasu trwania umowy o prace panstwo wydaje: pozwolenia czasowe (do 1 roku), pozwolenia stale (wazne powyzej 5 lat) prawo stalego pobytu (dla os?b zamieszkujacych powyzej 5 lat) Praca sezonowa do 3 miesiecy nie wymaga zezwolenia na pobyt (zasada ta bedzie dotyczyla obywateli panstw III)

213. Ciaglosc pobytu - D 68/360 i 2004/38 Ciaglosc pobytu jest zachowana: jesli przerwy w pobycie pracownika w panstwie goszczacym nie przekraczaja 6-ciu kolejnych miesiecy, w przypadku nieobecnosci spowodowanej odbywaniem sluzby wojskowej w kraju obywatelstwa pracownika, w przypadku czasowej niezdolnosci spowodowanej choroba zawodowa lub wypadkiem w pracy, w przypadku niezawinionej utraty pracy (bezrobocie nieumyslne) polaczonej z wymogiem rejestracji w urzedzie zatrudnienia; po 12 miesiacach pozostawania bez pracy panstwo moze ograniczyc dlugosc pozwolenia na pobyt.

214. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ? art. 39 TWE, preambula R-1612/68 Zakazane sa wszystkie formy dyskryminacji formalnej i faktycznej. Zakaz dyskryminacji jest bezposrednio obowiazujacy i bezposrednio skuteczny w wewnetrznych porzadkach panstw czlonkowskich. Zakaz dyskryminacji powszechne i swoiste zr?dla prawa a takze umowy o prace Zakaz dyskryminacji dotyczy zar?wno praw indywidualnych jak i zbiorowych praw pracownika. Zakaz dyskryminacji obejmuje stosunki prawne poprzedzajace nawiazanie stosunku pracy jak i sam stosunek pracy.

215. Dostep do zatrudnienia wolny od dyskryminacji ? art.1-6 R-1612/68 Obywatele UE maja prawo podjecia na terytorium panstwa goszczacego kazdej dostepnej pracy na r?wni z obywatelami danego kraju. Obowiazuje regula pierwszenstwa zatrudniania obywateli panstw Unii przed cudzoziemcami z kraj?w trzecich. Obywatele UE i pracodawcy prowadzacy dzialalnosc na terytorium dowolnego panstwa UE moga skladac podania o prace i oferty pracy. Strony stosunku pracy zawieraja i wykonuja stosunek pracy zgodnie z przepisami wewnetrznymi panstwa goszczacego.

216. R?wne warunki zatrudnienia- art. 7 Artykul 7 (R 1612/68) 1. Pracownik bedacy obywatelem Panstwa Czlonkowskiego nie moze byc na terytorium innego Panstwa Czlonkowskiego ze wzgledu na swa przynaleznosc panstwowa traktowany odmiennie niz pracownicy krajowi pod wzgledem warunk?w zatrudnienia i pracy, w szczeg?lnosci warunk?w wynagrodzenia, zwolnienia i, jezeli straci prace, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia. 2. Pracownik korzysta z takich samych przywilej?w socjalnych i podatkowych jak pracownicy krajowi.

217. R?wne warunki ustania pracy Orzeczenie Sadu z 13 grudnia 1972 r. w sprawie Pieter Marsman v. M. Rosskamp, C-44/72, ECR 1972, s. 1243 Obywatel Wielkiej Brytanii p. Marsman, zatrudniony na terenie Niemiec, w wyniku wypadku stracil zdolnosc do pracy w 50%. Rozwiazano z nim stosunek pracy argumentujac to brakiem stalego miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec. Prawo niemieckie obejmuje szczeg?lna ochrona przed rozwiazaniem umowy o prace pracownik?w, kt?rzy ulegli wypadkowi w pracy. W przypadku cudzoziemc?w ochrona ta zalezy dodatkowo od spelnienia warunku stalego zamieszkania na terytorium Niemiec, choc takiego wymogu nie stawia sie obywatelom niemieckim. ETS stwierdzil, iz doszlo do posredniej dyskryminacji, a pracodawca naruszyl prawo wsp?lnotowe.

218. Rodzaje dyskryminacji Orzeczenia Sadu z 17 czerwca 1963 r. w sprawie Republika Wloska v. Komisja C-13/63, ECR 1963, s. 0337 Z dyskryminacja bezposrednia stykamy sie zar?wno w?wczas, kiedy r?znie traktowane sa podobne sytuacje, jak i wtedy, gdy odmienne okolicznosci ujmowane sa podobnie. Orzeczenie Sadu z 23 maja 1996 r. w sprawie John O'Flynn v. Adjudication Officer, C-237/94, ECR 1996, s. I-2617 O dyskryminacji posredniej m?wimy wtedy gdy stosowanie pozornie neutralnych przepis?w sprawia, iz obywatele pochodzacy z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej znajduja sie w mniej korzystnej sytuacji od obywateli panstwa czlonkowskiego.

219. Prawo do ulg podatkowych Orzeczenia Sadu z 14 lutego 1995 r. w sprawie Finanzamt K?ln-Altstadt v. Roland Schumacker, C-279/93, ECR 1995, s. I-0225 Pracownikowi narodowosci belgijskiej wladze niemieckie odm?wily wsp?lnego rozliczenia sie z malzonka, nakazujac rozliczenie sie w formie uproszczonej i samodzielnie. Pracownik ten nie mial stalego pobytu w Niemczech, mimo ze swiadczyl prace na rzecz kilku niemieckich pracodawc?w. Odmowa wsp?lnego rozliczenia sie pozbawila go zwrotu nadplaty przyslugujacej z tytulu lacznego opodatkowania. Sytuacja rezydent?w i nie-rezydent?w nie jest tozsama. Nie-rezydenci moga ponosic wieksze obciazenia podatkowe z tytulu podatk?w bezposrednich. W sytuacji gdy wieksza czesc dochodu nie-rezydent otrzymuje w panstwie swiadczenia pracy, a tylko czastkowa w panstwie stalego pobytu, powinien on skorzystac ze wszystkich udogodnien jakie stwarza system podatkowy tego panstwa, w kt?rym jest wykonywana praca.

220. Prawa czlonk?w rodziny - art. 12 R-1612/68 Prawo polaczenia sie z pracownikiem migrujacym. Prawo legalnego pobytu. Prawo dostepu do zatrudnienia. Prawa dzieci do ksztalcenia sie, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego w panstwie goszczacym (Dyrektywa nr 77/486 z 25 lipca 1977 r. w sprawie ksztalcenia dzieci pracownik?w migrujacych). Prawo otrzymywania korzysci socjalnych.

221. Wylaczenia podmiotowe ? art. 39 ust. 4 Swoboda zatrudniana pracownik?w w prawie wsp?lnotowym doznaje wylaczen jedynie w stosunku do grupy pracownik?w zatrudnionych w sluzbie publicznej. Termin ?praca w sluzbie publicznej? dotyczy wylacznie os?b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, przy czym podstawa nawiazania stosunku pracy jest w tym wypadku bez znaczenia. Moze wiec byc to akt mianowania, powolania czy tez umowa o prace. ?Zatrudnienie w sluzbie publicznej? ma jednolite i wsp?lnotowe znaczenie, podobnie jak pojecie ?pracownik?.

222. Zatrudnienie w sluzbie publicznej Orzeczenie Sadu z 3 lipca 1986 r. w sprawie Deborah Lawrie - Blum v. Land Baden ? W?rttemberg, C-66/85, ECR 1986, s. 2121 Omawiana wczesniej sprawa obywatelki Wielkiej Brytanii, kt?rej odm?wiono odbycia stazu zawodowego bedacego warunkiem zdania II egzaminu panstwowego i podjecia pracy nauczyciela w niemieckim gimnazjum. Zatrudnienie w sluzbie publicznej musi ograniczac sie jedynie do stanowisk istotnych dla ochrony waznych interes?w panstwa, a wiec takich, kt?re wymagaja szczeg?lnej wiezi pomiedzy funkcjonariuszem a panstwem, opartej na lojalnosci, jakiej mozna oczekiwac od wlasnych obywateli. Szczeg?lna wiez pomiedzy pracownikiem a panstwem wynika z faktu, iz funkcjonariusz uczestniczy w wykonywaniu wladczych uprawnien panstwa lub stoi na strazy ochrony jego interes?w. Kwalifikacja danego stanowiska do sluzby publicznej opiera sie na rodzaju zadan zlecanych do wykonania pracownikowi przez pracodawce oraz odpowiedzialnosci, jaka ponosi pracownik w zwiazku z wykonywanymi czynnosciami. Kwalifikacja ta ma wiec charakter merytoryczny a nie formalny i jest wykonywana zgodnie z celami prawa wsp?lnotowego.

223. Ograniczenia przedmiotowe Art. 39 ust. 3 TWE oraz Dyrektywa Rady nr 64/221 okreslaja trzy przeslanki, kt?re uprawniaja panstwo do wprowadzenia odstepstw od bezposredniego i jednolitego stosowania prawa wsp?lnotowego. Sa nimi: porzadek publiczny, bezpieczenstwo publiczne i zdrowie publiczne. Klauzule publiczne podlegaja interpretacji zawezajacej. Ochrona interes?w Wsp?lnoty Europejskiej jest nadrzedna w stosunku do ochrony interes?w danego panstwa.

224. Stosowanie klauzul publicznych Ograniczenia praw indywidualnych (w tym wolnosci zatrudnienia - art. 39 TWE) moga nastapic jedynie w celu ochrony waznego interesu panstwa, limitujac prawa podmiot?w dzialajacych na terytorium danego kraju w spos?b r?wnomierny i uzasadniony. Ograniczenia musza byc stosowane z zachowaniem zasady proporcjonalnosci. Stosowanie klauzul podlega kontroli za strony organ?w UE.

225. Przyklady zastosowania klauzul publicznych (1) Orzeczenie Sadu z 27 pazdziernika 1977 r. w sprawie R?gina v. Pierre Bouchereau, C-30/77, ECR 1977, s. 1999 Obywatel francuski p. Bouchereau, zatrudniony w Wielkiej Brytanii, zostal dwukrotnie skazany za nielegalne posiadanie narkotyk?w. Po odbyciu kary 12 miesiecy pozbawienia wolnosci, brytyjski sad karny wystosowal pismo rekomendujace deportacje skazanego, co tez uczyniono. Sad rozpatrujacy odwolanie od nakazu deportacji wystosowal pytanie prejudycjalne do ETS czy skazujacy wyrok wydany przez niezawisly sad jest wystarczajacym uzasadnieniem do wydalenia danej osoby, bowiem sama Dyrektywa nr 64/221 takiej przeslanki nie uwzgledniala. ETS uznal, ze postepowanie cudzoziemca godzilo w porzadek publiczny poprzez powazne naruszenie prawa, w zwiazku z czym deportacja byla jak najbardziej zasadna.

226. Przyklady zastosowania klauzul publicznych (2) Orzeczenie Sadu z 18 maja 1982 r. w sprawie Rezguia Adoui v. Belgia i Miasto Liege oraz Dominique Cornuaille v. Belgia, polaczone sprawy C-115 i C-116/81, ECR 1982, s. 1665 Sprawa dotyczyla odmowy prawa wjazdu dw?ch obywatelek Francji na terytorium Belgii. Odmowe argumentowano figurowaniem obu kobiet w kartotekach policyjnych za uprawianie prostytucji, chociaz tego rodzaju dzialalnosci nie zakazywano wlasnym obywatelkom. ETS uznal niewlasciwe zastosowanie klauzul publicznych, bowiem nier?wnomiernie dotykaly one cudzoziemc?w i wlasnych obywateli.

227. Pojecie interesu panstwa Zachowanie r?wnowagi na rynku pracy. Ochrona interes?w pracownik?w. Ochrona praw konsument?w. Zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej. Do ?interesu publicznego? nie kwalifikuje sie interesu ekonomicznego panstwa .

228. Klauzule publiczne ? przepisy krajowe Klauzula ochrony zdrowia publicznego Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazu chor?b uznanych za zagrazajace zdrowiu publicznemu, z powodu kt?rych mozna odm?wic zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i czlonkowi jego rodziny (DU 2003-1737) Zgodnie z rozporzadzeniem jest 9 chor?b zakaznych, kt?re uzasadniaja odmowe wjazdu i pobytu w Polsce

229. Zakres przestrzenny i czasowy swobody zatrudnienia Swoboda zatrudnienia jest prawem podmiotowym (indywidualnym). Swoboda zatrudnienia przysluguje kazdej osobie legitymujacej sie obywatelstwem UE niezaleznie od miejsca jej zamieszkania czy pobytu (art. 1 R-1612/68). Przepisy wsp?lnotowe dot. swobody przeplywu sa stosowane, jesli stosunek pracy zostal zawarty na terenie WE lub w?wczas gdy umowa zawarta pomiedzy stronami wywiera skutek na terytorium jednego z panstw UE. Przepisy wsp?lnotowe dot. swobody przeplywu sa stosowane nawet wtedy gdy stosunek pracy zostal zawarty poza terytorium Wsp?lnoty i byl wykonywany takze poza nim - C-214/94.

230. Eksterytorialnosc prawa UE Orzeczenie Sadu z 30 kwietnia 1996 r. w sprawie Ingrid Boukhalfa v. Republika Federalna Niemiec, C-214/94, ECR 1996, s. I-2253 Obywatelka belgijska na stale zamieszkala w Algierii podjela prace jako sekretarka w ambasadzie niemieckiej w tymze kraju. Ambasada zaproponowala jej gorsze warunki placowe w por?wnaniu z pracownikami narodowosci niemieckiej pracujacych na podobnych stanowiskach. Zastosowanie Rozporzadzenia nr 1612/68 stalo sie mozliwe, bowiem umowa o prace podlegala prawu niemieckiemu, a takze skladki na ubezpieczenia spoleczne byly oplacane zgodnie z przepisami tego kraju. Stosunek pracy nawet w?wczas gdy zostal zawarty poza terytorium Wsp?lnoty i byl wykonywany takze poza nim, podlega regulacji prawa UE, pod warunkiem, ze tresc umowy o prace laczacej pracownika i pracodawce podlega unormowaniu jednego z krajowych system?w prawnych panstwa czlonkowskiego.

231. Zakres czasowy prawa UE - okresy przejsciowe Istota okres?w przejsciowych polega na tym, ze na mocy wyraznego przepisu prawa wsp?lnotowego (np. Traktatu Akcesyjnego), pewna jego czesc nie jest stosowana przez scisle okreslony czas. Z uplywem daty koncowego okresu przejsciowego zawieszone postanowienia prawa wsp?lnotowego nabieraja pelnej skutecznosci. Nie ma okres?w przejsciowych nieograniczonych czasowo. Nie ma okres?w przejsciowych o charakterze generalnym.

232. Zakres czasowy ? przyklady Orzeczenie Sadu z 27 marca 1990 r. w sprawie Rush Portuguesa Lde v. Office national d'immigration, C-113/89, ECR 1990, s. I-1417 Przedsiebiorstwo portugalskie Rush Portuguesa dzialalo jako podwykonawca firmy francuskiej na budowie linii TGV we Francji. W celu wykonania uslugi sprowadzilo wlasnych pracownik?w, nie uzyskujac dla nich pozwolenia na prace, i to w czasie gdy Portugalie obejmowal okres dostosowawczy. Czaplinski W., Ostrihansky R., Saganek S., Wyrozumska A.: Prawo Wsp?lnot Europejskich. Orzecznictwo. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 634.

233. Pracownicy delegowani ? sytuacja prawna (1) Wykonywanie pracy przez pracownik?w oddelegowanych nie podlega przepisom prawa wsp?lnotowego regulujacego swobode przeplywu pracownik?w. Wykonawca uslugi na prawo wykonac ja w oparciu o zatrudnionych pracownik?w. Pracownicy uslugobiorcy nie maja swobodnego dostepu do rynku pracy. Ich status jest zwiazany ze statusem aktualnego pracodawcy (czyli wykonawcy lub uslugobiorcy).

234. Pracownicy delegowani ? sytuacja prawna (2) Panstwo czlonkowskie, na kt?rego terytorium swiadczone sa uslugi, moze zadac zastosowania wlasnych przepis?w prawa pracy (w tym uklad?w zbiorowych pracy) w stosunku do os?b wykonujacych konkretna prace na jego terytorium, bez wzgledu na to, w jakim panstwie ma siedzibe firma zatrudniajaca. Wykonawca uslugi, delegujacy swoich pracownik?w, musi respektowac bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa pracy miejsca swiadczenia pracy (Dyrektywa 96/71 w sprawie delegowania pracownik?w w ramach swiadczenia uslug).

235. Traktat Akcesyjny DU 2004 nr 90 poz. 864 Postanowienia przejsciowe

236. Traktat Akcesyjny - podstawa prawna Artykul 49 TUE Kazde Panstwo Europejskie, kt?re respektuje zasady okreslone w Artykule 6 ust. 1 TUE, moze ubiegac sie o status Czlonka Unii. Sw?j wniosek sklada do Rady, kt?ra dziala jednomyslnie, po porozumieniu z Komisja i?po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, kt?ry dziala bezwzgledna wiekszoscia glos?w swoich czlonk?w. Warunki przyjecia i wynikajace z tego przyjecia dostosowanie Traktat?w, na kt?rych opiera sie Unia, beda przedmiotem umowy (akcesyjnej) pomiedzy Panstwami Czlonkowskimi a panstwem ubiegajacym sie o czlonkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiajace sie Panstwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

237. Traktat Akcesyjny - struktura Traktat o przystapieniu do Unii Europejskiej (pierwotne prawo wsp?lnotowe) Akt Przystapienia dotyczacy warunk?w przystapienia wszystkich kraj?w kandydackich do Unii Europejskiej (pierwotne prawo wsp?lnotowe) 18 zalacznik?w (dolaczonych do Aktu Przystapienia), z kt?rych zalacznik nr XII przewiduje dla Polski odrebne okresy przejsciowe (pierwotne prawo wsp?lnotowe) Akt Koncowy zawierajacy protokoly oraz deklaracje, a takze oswiadczenia panstw stron (nie stanowi pierwotnego prawa wsp?lnotowego)

238. Warunki czlonkostwa Polski w UE Art. 2 i Art. 53 Aktu Przystapienia Nowe panstwa czlonkowskie uznaje sie za adresat?w dyrektyw i decyzji w rozumieniu artykulu 249 Traktatu WE i artykulu 161 Traktatu Euratom, o ile takie dyrektywy i decyzje zostaly skierowane do wszystkich obecnych Panstw Czlonkowskich. Z wyjatkiem dyrektyw i decyzji, kt?re wchodza w zycie zgodnie z art. 254 ust. 1 oraz z art. 254 ust. 2 TWE, uznaje sie, ze nowym Panstwom Czlonkowskim notyfikowano takie dyrektywy i decyzje przy przystapieniu.

239. Wolnosc zatrudnienia w obowiazujacych WE Umowach Stowarzyszeniowych art. 5 Aktu Przystapienia Nowi czlonkowie zobligowani sa do dnia akcesji przystapic do konwencji miedzynarodowych, o kt?rych mowa w artykule 293 TWE, a takze innych um?w miedzynarodowych zawartych lub tymczasowo stosowanych przez Wsp?lnote lub zawieranych przez Wsp?lnote wraz z panstwami czlonkowskimi. Na tej podstawie Polska bedzie zobowiazana przestrzegac warunk?w umowy stowarzyszeniowej zawartej przez WE i panstwa czlonkowskie np. z Turcja czy EOG. Sa takze zobowiazani do ratyfikacji Konwencji Rzymskiej i Brukselskiej

240. Postanowienia tymczasowe Art. 24 Aktu Przystapienia (w czesci IV) przewiduje stosowanie srodk?w tymczasowych w zalacznikach dolaczonych do Aktu Przystapienia (zalaczniki od V do XIV). Akt przystapienia przewiduje dwa rodzaje srodk?w tymczasowych: Okresy przejsciowe, Klauzule ochronna.

241. Zalacznik XII, pkt 2, ust. 11 Traktatu o przystapieniu Artykul 39 oraz artykul 49 akapit pierwszy TWE maja w pelni zastosowanie tylko w odniesieniu do swobodnego przeplywu pracownik?w oraz swobodnego swiadczenia uslug w ramach czasowego przeplywu pracownik?w, o kt?rym mowa w art. 1 dyrektywy 96/71 (tj. do 30 dni) miedzy Polska a Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcami, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Wlochami, Lotwa, Litwa, Luksemburgiem, Wegrami, Niderlandami, Austria, Portugalia, Slowenia, Slowacja, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczonym Kr?lestwem, z zastrzezeniem postanowien przejsciowych okreslonych w ustepach 2-14

242. Okres przejsciowy Okres przejsciowy podzielono na etapy 2+3+2. Dotyczy on zawieszenia stosowania art. 1-6 rozporzadzenia 1612/68 oraz dyrektywy 68/360 Przepisy o okresach przejsciowych odnosza sie do 8 panstw (poza Malta i Cyprem) Holandia, Szwecja, Dania, Irlandia, a takze Wielka Brytania poczatkowo wyrazaly zamiar calkowitego otwarcia swoich rynk?w pracy. Ostatecznie zamiar ten zrealizowaly jedynie Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia W okresie przejsciowych dozwolone jest stosowanie zasady wzajemnosci

243. Irlandia oraz Szwecja nie wprowadzily zadnych restrykcji w dostepie do swoich rynk?w pracy Wielka Brytania wprowadzila system rejestracji pracownik?w. Dania wymaga od podejmujacych zatrudnienie pracy w pelnym wymiarze, zawarcia stosownego porozumienia ze zwiazkami zawodowymi oraz wskazania od osoby aplikujacej jej miejsca zamieszkania. Holandia wprowadzila podw?jna procedure dostepu do pracy z podzialem na sektory (tych jest mniejszosc), gdzie nie sa wymagane pozwolenia na prace i te kt?re tego wymagaja. W tym ostatnim przypadku podjecie pracy do dw?ch tygodni nie wymaga rejestracji, ale dluzej juz tak. We Francji jedynym sektorem wylaczonym spod restrykcji w otrzymywani uprzednich pozwolen jest sektor naukowo-badawczy, Belgia, Finlandia, Grecja, Luksemburg i Hiszpania nie zmienily na korzysc obywateli z nowych kraj?w swoich przepis?w o dostepie do rynku pracy Wlochy reguluja rynek pracy na zasadzie kwot kontyngent?w, podobnie jak Portugalia. System Niemiecki i Austryjacki jest najbardziej restrykcyjny

244. Okres przejsciowy ? etap ?2? Do konca dwuletniego okresu nastepujacego po dniu przystapienia, dotychczasowe Panstwa Czlonkowskie beda stosowac srodki krajowe lub srodki wynikajace z um?w dwustronnych, regulujace dostep obywateli polskich do ich rynk?w pracy. Po uplywie pierwszych dw?ch lat od przystapienia Polski do UE, Komisja przygotuje raport, na podstawie kt?rego Rada dokona przegladu funkcjonowania uregulowan przejsciowych. Z prawa wniesienia wniosku o dokonanie dodatkowej oceny funkcjonowania uregulowan przejsciowych moze skorzystac takze Polska, ale tylko raz w ciagu trwania pierwszego etapu okresu przejsciowego.

245. Okres przejsciowy ? etap ?3? Kazde z dotychczasowych panstw czlonkowskich UE bedzie mialo obowiazek wystosowania do Komisji notyfikacji o tym, czy zamierza skorzystac z kolejnego, tym razem trzyletniego okresu przejsciowego. Jesli tak, to w dalszym ciagu dany kraj bedzie m?gl stosowac krajowe przepisy regulujace dostep do pracy cudzoziemc?w. Do konca piecioletniego okresu nastepujacego po dniu przystapienia, dotychczasowe Panstwa Czlonkowskie beda dalej stosowac srodki krajowe lub srodki wynikajace z um?w dwustronnych, regulujace dostep obywateli polskich do ich rynk?w pracy.

246. Okres przejsciowy ? etap ?2? Mozliwosc zawieszenia przepis?w wsp?lnotowych o kolejne dwa lata, czyli do 2011 r., w zakresie swobody przeplywu pracownik?w zalezy od: zlozenia do Komisji przez panstwo UE umotywowanego wniosku oraz zgody Komisji

247. Zalacznik XII, pkt 2, ust. 10 Traktatu o przystapieniu W kazdym przypadku gdy srodki krajowe lub srodki wynikajace z porozumien dwustronnych sa stosowane przez obecne Panstwa Czlonkowskie na mocy powyzej ustanowionych postanowien przejsciowych, Polska moze utrzymac w mocy r?wnowazne srodki w stosunku do obywateli Panstwa lub Panstw Czlonkowskich stosujacych te srodki (ZASADA WZAJEMNOSCI)

248. Prawo wjazdu i prawo pobytu ? przepisy krajowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonk?w ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzor?w wniosk?w, dokument?w i rejestr?w dotyczacych wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonk?w ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

249. Rozporzadzenie w sprawie zakresu ograniczen pracy przez cudzoziemc?w Zalacznik XII pkt 2 ust. 11 do TA Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczen w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemc?w na terytorium RP, Dz.U. 2004 nr 96 poz. 961 nieobowiazujacy uchylona podstawa art. 51 ust.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczen w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemc?w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 90 ust. 6 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

250. Rozporzadzenie w sprawie zakresu ograniczen pracy Do obywateli Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji Hiszpanii, Islandii, Liechtensteinu, Luksemburga, Niderland?w, Republiki Federalnej Niemiec, Norwegii, Portugalii i Wloch obowiazani sa posiadac zezwolenie na prac? wydane przez wojewode, jezeli celem ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy z tym ze do obywateli Danii, Niderland?w i Norwegii Wloch wojewoda wydaje zezwolenie na prace, nie stosujac przepis?w w zakresie: 1) oceny sytuacji na rynku pracy; 2) kryteri?w wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace; 3) okolicznosci wydania odmowy przyrzeczenia lub zezwolenia.

251. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu - art. 51 ust. 1 rozporzadzenie w sprawie szczeg?lowych zasad i trybu wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemc?w Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1766, zm. Dz.U. 2004 nr 27 poz. 236

252. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu - art. 51 ust. 4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemc?w bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace, Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1765 zm Dz.U. 2004 nr 27 poz. 238

253. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art.?2.?1.? Ilekroc w ustawie jest mowa o: ??8)??czlonku rodziny - oznacza to: a)????osobe pozostajaca z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o kt?rym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w zwiazku malzenskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, b)????zstepnego obywatela polskiego lub cudzoziemca w wieku do 21 lat lub pozostajacego na jego utrzymaniu; Brakuje odniesienia do kategorii wstepnych linii pracownika i jego wsp?lmalzonka, kt?rzy pozostaja na utrzymaniu pracownika. Prawo pobytu jej grupy reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz czlonk?w ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

254. Austria i Niemcy - dodatkowe klauzule ochronne Oba panstwa moga nakladac ograniczenia swobody swiadczenia uslug przez firmy majace swoja siedzibe w nowych panstwach czlonkowskich, jesli wykonanie uslugi wiaze sie z czasowym przeplywem pracownik?w zatrudnionych w tych firmach (zakaz delegowania pracownik?w). Klauzula ochronna ma ograniczone zastosowanie i w zasadzie dotyczy nielicznych branz. Polska jest uprawniona do stosowania zasady wzajemnosci.

255. Niemcy

256. Austria

257. Rozporzadzenie w sprawie zakresu ograniczen pracy przez cudzoziemc?w Art.. 2 Obywatele Republiki Austrii oraz Republiki Federalnej Niemiec zatrudnieni przez pracodawce prowadzacego dzialalnosc w Panstwie Czlonkowskim Unii Europejskiej i delegowani przez tego pracodawce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swiadczenia uslug w przypadkach, o kt?rych mowa w art. 1 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczacej delegowania pracownik?w w ramach Swiadczenia uslug (Dz. Urz. WE L 18, z 21.01.1997), obowiazani sr posiadac zezwolenie na prace wydane przez wojewode

258. Klauzula ochronna Zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczy tej grupy panstw czlonkowskich, kt?re zrezygnowaly z mozliwosci wprowadzenia okres?w przejsciowych w zakresie swobodnego przeplywu pracownik?w, a wiec zaczely stosowac prawo wsp?lnotowe. Uzasadnieniem wprowadzenia klauzuli ochronnej jest wylacznie wystapienie zakl?cen na wewnetrznym rynku pracy. Komisja musi zadecydowac w ciagu dw?ch tygodni jakiego rodzaju beda to ograniczenia i jaki bedzie czas ich trwania. Od decyzji Komisji (aprobujacej lub negujacej wniosek panstwa) przysluguje skarga do Rady o uniewaznienie badz zmiane decyzji Komisji. Rada zajmuje stanowisko w kwestii zastosowania klauzuli ochronnej (takze w ciagu dw?ch tygodni) w glosowaniu kwalifikowana wiekszoscia glos?w.

259. Deklaracje panstw dotyczace polskich pracownik?w Deklaracja nr 15 zamieszczona w Akcie Koncowym dotyczy wylacznie polskich pracownik?w. Podkreslono w niej wole obecnych panstw czlonkowskich do zwiekszania dostepu do swoich rynk?w pracy dla Polak?w na mocy swoich przepis?w krajowych. Panstwa czlonkowskie UE zadeklarowaly, mimo uzgodnionych okres?w przejsciowych, mozliwosc wdrozenia dorobku prawnego w obszarze swobodnego przeplywu pracownik?w w mozliwie szybkim okresie.

260. Zalacznik XII, pkt 2, ust. 11 Traktatu o przystapieniu Jezeli stosowanie artykul?w 1-6 rozporzadzenia (EWG) nr 1612/68 jest zawieszone przez kt?rekolwiek z obecnych Panstw Czlonkowskich (dot. klauzul ochronnych), Polska moze skorzystac z procedur, o kt?rych mowa w ustepie 7 w stosunku do Republiki Czeskiej, Estonii, Lotwy, Litwy, Wegier, Slowenii lub Slowacji. W tym okresie, pozwolenia na prace wydawane przez Polske obywatelom Republiki Czeskiej, Estonii, Lotwy, Litwy, Wegier, Slowenii lub Slowacji, dla cel?w monitorowania, wydawane beda automatycznie

261. Cudzoziemiec moze wykonywac prace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli posiada zezwolenie na prace wydane przez wojewode wlasciwego ze wzgledu na siedzibe pracodawcy. Z tego obowiazku sa zwolnieni: 1) cudzoziemcy posiadajacy zezwolenie na osiedlenie sie, 2) cudzoziemcy, kt?rym nadano status uchodzcy w RP, 3) cudzoziemcy posiadajacy zgode na pobyt tolerowany, 4) cudzoziemcy korzystajacy z ochrony czasowej na terytorium RP, 5) cudzoziemcy posiadajacy obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, 6) cudzoziemcy - czlonkowie rodziny cudzoziemca posiadajacego obywatelstwo panstwa czlonkowskiego UE innego niz RP, kt?ry na terytorium RP wykonuje prace lub prowadzi dzialalnosc gospodarcza, 7) cudzoziemcy ? czlonkowie rodziny cudzoziemca posiadajacego obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz RP, kt?ry przebywa na terytorium RP na podstawie przepis?w o prawie stalego pobytu, obowiazujacych panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej, 8) cudzoziemcy - czlonkowie rodziny cudzoziemca posiadajacego obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz Rzeczpospolita Polska, kt?ry przebywa na terytorium RP na podstawie przepis?w o prawie pobytu pracownik?w i os?b pracujacych na wlasny rachunek, kt?re zakonczyly dzialalnosc zawodowa, obowiazujacych panstwa czlonkowskie UE, 9) cudzoziemcy - czlonkowie rodziny cudzoziemca posiadajacego obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz Rzeczpospolita Polska, kt?ry przebywa na terytorium RP na podstawie przepis?w dotyczacych prawa pobytu student?w, obowiazujacych panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej, 10) cudzoziemcy zwolnieni z obowiazku uzyskania pozwolenia na prace na podstawie odrebnych przepis?w.

262. Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci Art. 56-60 TWE Dyrektywa 88/361 w sprawie wykonania art. 67 Traktatu (tzw. czwarta dyrektywa kapitalowa) NOMENKLATURA PRZEPLYW?W KAPITALU OKRESLONYCH W ART. 1 DO NINIEJSZEJ DYREKTYWY

263. I ? INWESTYCJE BEZPOSREDNIE [3] 1. Utworzenie i powiekszenie oddzial?w lub nowych przedsiebiorstw nalezacych wylacznie do osoby wnoszacej kapital oraz nabycie w calosci istniejacych przedsiebiorstw. 2. Udzial w nowym lub istniejacym juz przedsiebiorstwie majacy na celu ustanowienie lub utrzymanie trwalych powiazan gospodarczych. 3. Pozyczki dlugoterminowe majace na celu ustanowienie lub utrzymanie trwalych powiazan gospodarczych. 4. Reinwestowanie zysk?w majace na celu ustanowienie lub utrzymanie trwalych powiazan gospodarczych. A ? inwestycje bezposrednie na terytorium danego panstwa dokonywane przez nierezydent?w [4]. B ? inwestycje bezposrednie za granica dokonywane przez rezydent?w [5].

264. II ? INWESTYCJE W NIERUCHOMOSCI (nie objete pkt I) [6] A ? inwestycje w nieruchomosci na terytorium danego panstwa dokonywane przez nierezydent?w B ? inwestycje w nieruchomosci dokonywane za granica przez rezydent?w

265. III ? OPERACJE ODNOSZACE SIE DO PAPIER?W WARTOSCIOWYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM OBROTU NA RYNKU KAPITALOWYM (nie objete pkt I, IV oraz V) a) Akcje i inne papiery wartosciowe o charakterze udzialowym [7]. b) Obligacje [8]. A ? Transakcje odnoszace sie do papier?w wartosciowych na rynku kapitalowym 1. Nabycie przez nierezydent?w krajowych papier?w wartosciowych bedacych przedmiotem obrotu gieldowego [9]. 2. Nabycie przez rezydent?w zagranicznych papier?w wartosciowych bedacych przedmiotem obrotu gieldowego. 3. Nabycie przez nierezydent?w krajowych papier?w wartosciowych nie bedacych przedmiotem obrotu gieldowego [10]. 4. Nabycie przez rezydent?w zagranicznych papier?w wartosciowych nie bedacych przedmiotem obrotu gieldowego. B ? Dopuszczenie papier?w wartosciowych na rynek kapitalowy [11] i) Wprowadzenie na gielde [12]. ii) Emisja i plasowanie na rynku kapitalowym*. 1. Dopuszczenie krajowych papier?w wartosciowych na zagraniczny rynek kapitalowy. 2. Zarzadzanie zagranicznymi papierami wartosciowymi na krajowym rynku kapitalowym.

266. IV ? OPERACJE DOTYCZACE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEDSIEBIORSTW ZBIOROWEGO INWESTOWANIA [13] a) Jednostki uczestnictwa przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania w papiery wartosciowe bedace przedmiotem obrotu na rynku kapitalowym (akcje, udzialy zwykle i obligacje). b) Jednostki uczestnictwa przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania w papiery wartosciowe lub instrumenty bedace przedmiotem obrotu na rynku pienieznym. c) Jednostki uczestnictwa przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania w inne aktywa. A ? transakcje odnoszace sie do jednostek uczestnictwa przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania 1. Nabycie przez nierezydent?w jednostek uczestnictwa krajowych przedsiebiorstw bedacych przedmiotem obrotu na gieldzie. 2. Nabycie przez rezydent?w jednostek uczestnictwa zagranicznych przedsiebiorstw, bedacych przedmiotem obrotu na gieldzie. 3. Nabycie przez nierezydent?w jednostek uczestnictwa krajowych przedsiebiorstw nie bedacych przedmiotem obrotu na gieldzie. 4. Nabycie przez rezydent?w jednostek uczestnictwa zagranicznych przedsiebiorstw nie bedacych przedmiotem obrotu na gieldzie. B ? zarzadzanie jednostkami uczestnictwa przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania na rynku kapitalowym i) Wprowadzenie na gielde. ii) Emisja i plasowanie na rynku kapitalowym. 1. Dopuszczenie jednostek uczestnictwa krajowych przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania na zagraniczny rynek kapitalowy. 2. Dopuszczenie jednostek uczestnictwa zagranicznych przedsiebiorstw zbiorowego inwestowania na krajowy rynek kapitalowy.

267. V ? OPERACJE ODNOSZACE SIE DO PAPIER?W WARTOSCIOWYCH I INNYCH INSTRUMENT?W BEDACYCH PRZEDMIOTEM OBROTU NA RYNKU PIENIEZNYM [14] A ? Transakcje odnoszace sie do papier?w wartosciowych i innych instrument?w na rynku pienieznym. 1. Nabycie przez nierezydent?w krajowych papier?w wartosciowych i instrument?w krajowego rynku pienieznego. 2. Nabycie przez rezydent?w zagranicznych papier?w wartosciowych i instrument?w rynku pienieznego. B ? Dopuszczenie papier?w wartosciowych i innych instrument?w na rynek pieniezny i) Wprowadzenie na uznany rynek pieniezny*. ii) Emisja i plasowanie na uznanym rynku pienieznym. 1. Dopuszczenie krajowych papier?w wartosciowych i instrument?w na zagraniczny rynek pieniezny. 2. Dopuszczenie zagranicznych papier?w wartosciowych i instrument?w na krajowy rynek pieniezny.

268. VI ? OPERACJE NA RACHUNKACH BIEZACYCH I DEPOZYTOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH [15] A ? Operacje dokonywane przez nierezydent?w z krajowymi instytucjami finansowymi B ? Operacje dokonywane przez rezydent?w z zagranicznymi instytucjami finansowymi VII ? KREDYTY ZWIAZANE Z TRANSAKCJAMI HANDLOWYMI LUB SWIADCZENIEM USLUG, W KT?RYCH UCZESTNICZY REZYDENT [16] 1. Kr?tkoterminowe (ponizej jednego roku). 2. Srednioterminowe (od roku do pieciu lat). 3. Dlugoterminowe (piec lat i wiecej). A ? Kredyty udzielane przez nierezydent?w rezydentom B ? Kredyty udzielane przez rezydent?w nierezydentom VIII ? POZYCZKI PIENIEZNE I KREDYTY (nieobjete pkt. I, VII oraz XI) [17] 1. Kr?tkoterminowe (ponizej jednego roku). 2. Srednioterminowe (od roku do pieciu lat). 3. Dlugoterminowe (piec lat i wiecej). A ? Pozyczki i kredyty udzielane przez nierezydent?w rezydentom B ? Pozyczki i kredyty udzielane przez rezydent?w nierezydentom

269. IX ? PORECZENIA, POZOSTALE GWARANCJE I PRAWA ZASTAWU A ? Udzielane przez nierezydent?w rezydentom B ? Udzielane przez rezydent?w nierezydentom X ? TRANSFERY WYNIKAJACE Z WYPELNIANIA UM?W UBEZPIECZENIOWYCH A ? Skladki i platnosci zwiazane z ubezpieczeniem na zycie 1. Umowy zawierane pomiedzy krajowymi zakladami ubezpieczen na zycie a nierezydentami. 2. Umowy zawierane pomiedzy zagranicznymi zakladami ubezpieczen na zycie a rezydentami. B ? skladki i platnosci zwiazane z ubezpieczeniem kredytu 1. Umowy zawierane pomiedzy krajowymi zakladami, ubezpieczajacymi kredyty a nierezydentami. 2. Umowy zawierane miedzy zagranicznymi zakladami ubezpieczajacymi kredyty a rezydentami. C ? Inne transfery kapitalu odnoszace sie do um?w ubezpieczeniowych

270. XI ? PRZEPLYWY KAPITALU O CHARAKTERZE OSOBISTYM A ? Pozyczki B ? Darowizny C ? Posagi D ? Spadki i zapisy E ? Splata zadluzenia przez imigrant?w w panstwach ich poprzedniego miejsca zamieszkania F ? Transfer majatku zgromadzonego przez rezydent?w w przypadku emigracji, w czasie ich zagospodarowywania lub w okresie przebywania za granica G ? Transfer oszczednosci imigrant?w w okresie przebywania za granica do panstwa ich poprzedniego miejsca zamieszkania XII ? FIZYCZNY PRZYW?Z I WYW?Z AKTYW?W FINANSOWYCH A ? Papier?w wartosciowych B ? Wszelkiego rodzaju srodk?w platniczych XIII ? INNE PRZEPLYWY KAPITALU A ? Podatki od spadk?w B ? Odszkodowania (tam, gdzie moga byc uwazane za kapital) C ? Zwroty w przypadku uniewaznienia umowy oraz zwroty nienaleznych platnosci (tam, gdzie moga byc uwazane za kapital) D ? Honoraria autorskie: patenty, wzory przemyslowe, znaki handlowe i wynalazki (przeniesienie praw wlasnosci i uzytkowania oraz platnosci z nich wynikajace) E ? Transfery platnosci za swiadczenie uslug (nie objete pkt VI) F ? Pozostale

271. Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci Sprawa 286/82 Luisi i Carbone

272. Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci Sprawa 203/80 Postepowanie karne przeciwko G. Casati Sprawy polaczone C-358/93 i C-416/93 Postepowanie karne przeciwko A. Bodessie i innym Sprawa C-302/97 K. Konle v. Austria

273. Swobodny przeplyw kapitalu i platnosci Sprawy polaczone C 463/04 i C 464/04 Federconsumatori i in. / Comune di Milano ZASTRZEZONY DLA PODMIOT?W?PUBLICZNYCH PRZYWILEJ POLEGAJACY NA MOZLIWOSCI SPRAWOWANIA W?SP?LCE AKCYJNEJ KONTROLI NIEPROPORCJONALNEJ DO ICH UDZIALU JEST SPRZECZNY Z?PRAWEM WSP?LNOTOWYM Prawo wloskie, kt?re pozwala na to, by podmiot publiczny m?gl powolywac bezposrednio czlonk?w zarzadu, moze zniechecic inwestor?w z?innych panstw czlonkowskich.

274. Konkurencja Art. 81-89 TWE Zasada uniwersalizmu wsp?lnotowego prawa konkurencji

275. Zasady konkurencji Zakaz porozumien ograniczajacych konkurencje Zakaz naduzywania pozycji dominujacej Kontrola koncentracji Kontrola pomocy panstwa na poziomie ponadnarodowym

276. Konkurencja Sprawa 48/69 Imperial Chemical? Sprawa 27/76 UBC i inni (banany Chiquita) Sprawy polaczone Ets. Costen SARL & Grundig? Sprawa 26/76 Metro S. B. ? C-320/91 Postepowanie karne przeciwko P. Corbeau (monopol pocztowy) Sprawa T-201/04 Microsoft v. Komisja Sprawa 142 i 156/84 B.-A. Tobacco Company Ltd. ? (Philip Morris) C-317/91 Deutsche Renault AG v. AUDI AG

277. Pomoc panstwa Art. 87 ust. 1 TWE 1. Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo Czlonkowskie lub przy uzyciu zasob?w panstwowych w jakiejkolwiek formie, kt?ra zakl?ca lub grozi zakl?ceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niekt?rym przedsiebiorstwom lub produkcji niekt?rych towar?w, jest niezgodna ze wsp?lnym rynkiem w zakresie, w jakim wplywa na wymiane handlowa miedzy Panstwami Czlonkowskimi.

278. Art. 87 ust. 2 TWE Zgodna ze wsp?lnym rynkiem jest: a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem ze jest przyznawana bez dyskryminacji zwiazanej z pochodzeniem produkt?w; b) pomoc majaca na celu naprawienie szk?d spowodowanych kleskami zywiolowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi; c) pomoc przyznawana gospodarce niekt?rych region?w Republiki Federalnej Niemiec dotknietych podzialem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbedna do skompensowania niekorzystnych skutk?w gospodarczych spowodowanych tym podzialem. 3. Za zgodna ze wsp?lnym rynkiem moze zostac uznana: a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu region?w, w kt?rych poziom zycia jest nienormalnie niski lub region?w, w kt?rych istnieje powazny stan niedostatecznego zatrudnienia; b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji waznych projekt?w stanowiacych przedmiot wsp?lnego europejskiego zainteresowania lub majaca na celu zaradzenie powaznym zaburzeniom w gospodarce Panstwa Czlonkowskiego; c) pomoc przeznaczona na ulatwianie rozwoju niekt?rych dzialan gospodarczych lub niekt?rych region?w gospodarczych, o ile nie zmienia warunk?w wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wsp?lnym interesem; d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunk?w wymiany handlowej i konkurencji we Wsp?lnocie w zakresie sprzecznym ze wsp?lnym interesem; e) inne kategorie pomocy, jakie Rada moze okreslic decyzja, stanowiac wiekszoscia kwalifikowana, na wniosek Komisji.

279. Pomoc panstwa Sprawa C-730/79 Philip Morris? Sprawa C-78/76 Firma Steinike? Sprawy polaczone C-324/90 i C-342/90 RFN i Pleuger?

280. Pomoc panstwa Sprawy polaczone C-72/91 i C-73/91 Sloman Neptun ? Sprawa C-295/97 Industrie Aeronautiche? Sprawa C379/98 PreussenElektra AG?

281. Zam?wienia publiczne w UE Zam?wienia (zakupy) publiczne ? pojecie Zakup, przez organy wladzy publicznej, organy samorzadowe i inne podmioty publiczne, d?br i uslug potrzebnych do funkcjonowania i prawidlowego wykonywania powierzonych tym podmiotom zadan. Zakupy te finansowane sa ze srodk?w publicznych.

282. Zam?wienia publiczne w UE Udzielenie zam?wienia publicznego: Procedury i praktyki prowadzace do wyboru najtanszej/najkorzystniejszej oferty.

283. Zam?wienia publiczne w UE Podstawa prawna zam?wien publicznych w UE: W TWE brak przepis?w bezposrednio regulujacych zam?wienia publiczne w UE; Zgodnie z orzecznictwem ETS, zam?wienia publiczne podlegaja og?lnym zasadom wynikajacym z TWE, a przede wszystkim: Art. 12 TWE ? zakaz dyskryminacji ze wzgledu na narodowosc; Art. 28 TWE ? zakaz ograniczen ilosciowych w handlu wewnatrzwsp?lnotowym i srodk?w o skutku podobnym do ograniczen ilosciowych; Art. 43 TWE ? swoboda zakladania i prowadzenia przedsiebiorstw Art. 49 TWE ? swoboda przeplywu uslug; Art. 81 TWE ? zasada ochrony konkurencji

284. Zam?wienia publiczne w UE Zr?dla prawa wt?rnego regulujace zam?wienia publiczne: Zam?wienia klasyczne (zam?wienia na roboty budowlane, dostawy i uslugi udzielane przez podmioty publiczne sektora klasycznego): Dyrektywa PE i Rady 2004/18 z 31 marca 2004 koordynujaca procedury udzielania zam?wien publicznych na roboty budowlane, dostawy i uslugi; Zam?wienia sektorowe (zam?wienia udzielane przez podmioty dzialajace w sektorach uzytecznosci publicznej: gospodarka wodna, energetyka, transport i uslugi pocztowe): Dyrektywa PE i Rady 2004/17 z 31 marca 2004 koordynujaca procedury udzielania zam?wien przez podmioty dzialajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i uslug pocztowych; Termin na implementacje obu ww. dyrektyw uplynal 31 stycznia 2006. Dyrektywy odwolawcze: dyrektywa 89/665 i dyrektywa 92/13.

285. Zam?wienia publiczne w UE Zakres obowiazywania dyrektyw, tj. przeslanki, kt?re musza byc spelnione, by zastosowanie znajdowaly ww. dyrektywy: Zam?wienie jest udzielane przez podmiot objety zakresem podmiotowym dyrektyw, Przedmiotem zam?wienia jest dostawa, usluga lub robota budowlana, a w przypadku dyrektyw sektorowych musi byc ono jeszcze zwiazane z okreslona dzialalnoscia zamawiajacego, Wartosc zam?wienia osiaga lub przekracza okreslone progi wartosci, Nie zachodzi zadna z przeslanek wylaczenia okreslona w dyrektywach.

286. Zam?wienia publiczne w UE Wylaczenia w dyrektywie klasycznej: Zam?wienia uznane za tajne lub wymagajace srodk?w ostroznosci, Zam?wienia udzielane zgodnie z przepisami miedzynarodowymi, Wylaczenie dotyczace niekt?rych uslug wskazanych w dyrektywie, Koncesje na uslugi.

287. Zam?wienia publiczne w UE Wylaczenia w dyrektywie sektorowej: Wylaczenia og?lne: zam?wienia udzielane w innym celu niz wykonanie odpowiedniej dzialalnosci lub w celu wykonania wspomnianej dzialalnosci w kraju trzecim, Koncesje na roboty budowlane lub uslugi, Zam?wienia udzielane w celu odsprzedazy lub najmu osobom trzecim, Zam?wienia uznane za tajne lub wymagajace szczeg?lnych srodk?w ostroznosci, Zam?wienia udzielane zgodnie z przepisami miedzynarodowymi, Zam?wienia udzielane podmiotowi powiazanemu. Wylaczenia szczeg?lne: Wylaczenie dotyczace niekt?rych uslug wymienionych w dyrektywie, Wylaczenie dotyczace wylacznie zamawiajacych w sektorze gospodarki wodnej oraz energetyki, zam?wienie na uslugi udzielane innemu zamawiajacemu.

288. Zam?wienia publiczne w UE Progi obowiazywania dyrektyw od 01.01.2006: Zam?wienia klasyczne: Zam?wienia publiczne na dostawy i uslugi: 137 000 euro ? podmioty administracji centralnej, wymienione w zalaczniku do dyrektywy, 211 000 euro ? pozostali zamawiajacy, Zam?wienia na roboty budowlane: 5 278 000 euro wszyscy zamawiajacy, objeci zakresem dyrektywy, Zam?wienia sektorowe: 422 000 euro dla dostaw i uslug, 5 278 000 euro dla rob?t budowlanych.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro