Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada
Download
1 / 36

XII Simposijum o sudskomedicinskom veštačenju u medicini rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRAJNE POSLEDICE TRZAJNE POVREDE VRATA (WAD) I PROCENA UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI. XII Simposijum o sudskomedicinskom veštačenju u medicini rada. Zoran Ivanov 1 , Veselin Govedarica 2 , Milena Ivanov 1 1 Udruženja sudskih veštaka “ Vojvodina” Novi Sad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

XII Simposijum o sudskomedicinskom veštačenju u medicini rada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

TRAJNE POSLEDICE TRZAJNE POVREDE VRATA (WAD) I PROCENA UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI

XII Simposijum o sudskomedicinskom veštačenju u medicini rada

Zoran Ivanov1, Veselin Govedarica2, Milena Ivanov1

1Udruženja sudskih veštaka “ Vojvodina” Novi Sad

2Udruženje sudskih veštaka u medicini rada

Vrnjačka banja, 9.-12. 2012.


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Razvoj industrije i saobraćaja dovodi do povećane incidencije trzajne povrede vratne kičme

Posledice na obavljanje svake delatnostu

Značaj,epidemiološki, stručni, sudski, ekonomski, preventivni

Iako su kliničkog aspekta neke tegobe potpuno jasne, one se još ne mogu dostupnim medicinskom dijagnostikom dokučiti (McNabb).


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Helliweil i saradnici (1994) su dokazali da ravna vratna kičme može biti prisutna u 42% normalne populacije (dakle može, ali ne mora biti posledica povrede)

Nije dokazano da degenerativne promene vratnu kičmu čine ranjivijom u poređenju sa “normalnom” kičmom.

Istraživanja specijalista tehničke struke idu u smeru traženja kritičnih vrednosti promena brzine da bi se odredio “kriterij povrede vrata” NIC (neck injury criterion),

I pri maloj brzini od 4 km/ sat javljaju se simptomi koji odgovaraju trzajnoj povredi vrata (29% ispitanika), odnosno brzini od 8 km/sat (38% ispitanika).


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

 • U svakom segmentu ima svoje mesto stručni profil:

 • inženjeri saobraćajne struke,

 • lekari - traumatolozi, ortopedi, fizijatri, zatim konsultativni specijalisti (oftalnolog, neuropsihijatar, otorinolaringolog, specijalista medicine rada),

 • pravnici…


Ovaj tip povrede vrata navodi se pod razli itim imenima

Ovaj tip povrede vrata navodi se pod različitim imenima

Distorsio colli, Distensio colli.

Neck Strain, Neck Sprain,

Cervical Strain,

Cervical Sprain,

Flexion-Extension Injury,

Cervical Hyperextension Injury,

Acceleration-Deceleration Injury,

Soft-Tissue Neck Injury

تدور بعد الصدمة

(Kojadinovic Ž. Povrede vratne kičme. www. neurohirurgija.in.rs)


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Trzajna povreda vrata nastaje akceleracijsko - deceleracijskim mehanizmom...

...kod udara vozila pozadi na drugo vozilo (hiperekstenzione povrede)

...kod frontalnog udara (fleksione povrede),

...kod bočnih sudara (rotacione povrde)

(Bradić, V, Jakopec, R, Sitar-Srebočan, V, Trzajna povreda vratne kralježnice problem medicine,

sudstva i osiguratelja, U: Multidisciplinarni aspekti povrede vratne kralježnice, Zagreb, 2002.33-46.).


U z rok umor alkohol pa supstance

Uzrok – umor, alkohol, PA supstance,...


M edula oblongata i pons vor ivota

Medula oblongata ipons - ‘’čvorživota‘‘

 • centrizaregulaciju

  -disanja,

  -radasrca,

  -širinukrvnih

  sudova,

  -krvnogpritiska.


Raspon

Raspon

 • U saobraćaju

 • U industriji

 • Polje interesovanja za medicinu rada ( i ukazivanje prve pomoći)


Povratni udar trzaj

Povratni udar/trzaj


Ovako izgleda iznutra kompresija ulomkom kost i diskom

Ovako izgleda iznutrakompresijaulomkomkosti /diskom


Snimak brzim kamerama

Snimak brzim kamerama

 • Ako je vozilo mirovalo, neko drugo vozilo ga je udarilo i vozilo se nakon sudara kretalo, npr 17 km/h, onda delta V iznosi 0-17=17 km/h.

 • Ako se jedno vozilo kretalo brzinom od 100 km/h, a drugo ga je stiglo i naletelo na njega, pa   se ovo prvo kretalo brzinom od npr. 117 km/h (usled naleta), onda je i u ovom slučaju promena brzine isto 17 km/h.

 • - Promena brzine (delta

 • V) iznosila 7,8 km/h.

 • - Uočljivo je da je glava već nakon 120 ms hiperekstendirana, a nakon toga javlja se hiperfleksija.

 • - Nakon 120 ms gornji delovi tela postižu najveće ubrzanje („grudni koš ide napred, glava zaostaje, a kasnije je obrnuto“)


Wiplash injury wi

wiplash injury WI

mehanizam povrede

“udar bičem”


Povre eni naj e e navode slede e simptome

Povređeni najčešće navode sledeće simptome:


Klini ka slika

kliničkaslika


S istematiz acija p ovrede usled trzajne povred vrata teasell mccain

Sistematizacijapovredeusledtrzajnepovredvrata (Teasell, McCain)


Ispravnije je govoriti o trzajnoj povredi vrata nego o trzajnoj povredi vratne ki me

ispravnije je govoriti o trzajnojpovredivratanego o ”trzajnojpovredivratnekičme”,

U odnosu na celi kičmeni stub vratni deo je”najslobodniji”, nema koštane obruče, rebra i karlicu i predstavlja

...jer su trzajnoj povredi izložene sve strukture koje topografski pripadaju vratu (sa dominantnom udelom povređivanja koštanih, zglobnih -veze- i hrskavičnih -discus- delova vratne kičme).

pars liberacolumnaevertebralis


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Prikaz modela za procenu umanjenja životne aktivnosti

na osnovu promene brzine (delta V),

prethodne životne aktivnosti,

trajnih posledica nakon trzajne povrede vrata

Individualnih osobina povređenog


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Ocenaprethodneživotneaktivnosti

Donosi određen broj bodova

Periodicitetom i sposobnošću za obavljenje svake aktivnosti.

Sumarna ocena se dobija na kraju zbrajanjem vrednosti svakog segmenta i upoređivanjem sa maksimalnom vrednošću.

Ocena predhodne životne aktivnosti utvrđuje se opservacijom, validnim upoznavanjem sa prethodnim životnim aktivnostima,

Uvidom u raniju medicinsku dokumentaciju.


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Ocenaprethodneživotneaktivnosti

- biomehanički podaci,

- rezultati dijagnostike,

- efekti provedenog lečenja,

- individualne osobine

(starost, pol, deklanširajuće bolesti i povrede)

- dokumentacija se upoređuje u slučaju pogoršanja stanja (reevaluacija).

Utvrđivanjem zdravstvenih posledica trajnog karaktera određuje se da li je došlo do narušavanja funkcionalnosti za obavljenje segmenata životnih aktivnosti


Pri cenjenj u prethodne ivotne aktivnosti neophodno je uzeti dve vrste aktivnosti

Pri cenjenju prethodne životne aktivnosti neophodno je uzeti dve vrste aktivnosti.

 • Jedna je

 • Druga je

aktivnost vezana za „ nadgradnju” , - aktivnosti koje ne mora da obavlja svako lice nego je to njegov izbor, njegova sposobnost,

povišen kapacitet životnih radnji usmeren na podizanje kvaliteta njegovog života.

 • Ove aktivnosti čine osobi

 • ličnuživotnu radost i

 • sreću.

 • Ove aktivnostine može

 • bitii rentna

 • Ove aktivnosti mogu biti

 • povremene itrajne

 • individualne ili grupne,

 • lakše ili teže.

aktivnost obavljenje uobičajenih svakodnevnih aktivnosti i potreba

 • kognitivne funkcije,

 • psihička kontrola,

 • samozbrinjavanje,

 • motilitet,

 • samostalno konzumiranje

 • jela i pića,

 • uredan san,

 • obuvanje,

 • oblačenje,

 • higijena tela,

 • održavanje stana,

 • povremena rekreacija.


Rrealizacija segmenata ivotne aktivnosti

Rrealizacija segmenata životne aktivnosti


O cena p rethodn e ivotne aktivnosti

Ocena prethodne životne aktivnosti


O cena p rethodn e ivotne aktivnosti1

Ocena prethodne životne aktivnosti


O cena p rethodn e ivotne aktivnosti2

Ocena prethodne životne aktivnosti


O cena p rethodn e ivotne aktivnosti3

Ocena prethodne životne aktivnosti


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Kriteriji za ocenu predhodne životne aktivnosti

 • Puna aktivnost za svaku radnju donosi 10% u ukupnoj oceni koja se dobija zbrajanjem.


Ocena ivotne aktivnosti

Ocena životne aktivnosti


Ocena ivotne aktivnosti1

Ocena životne aktivnosti


Ocena ivotne aktivnosti2

Ocena životne aktivnosti


Ocena ivotne aktivnosti3

Ocena životne aktivnosti


Ocena ivotne aktivnosti4

Ocena životne aktivnosti


Xii simposijum o sudskomedicinskom ve ta enju u medicini rada

Umanjenje životne aktivnosti se posmatra individualno uzimajući u obzir

 • dob (do 45 godine starosti)

 • pol (ženski)

 • ranija deklanširajuća obolenja i povrede vrata

 • Dodaje se, na osnovnu ocenu, još do 3% na svako ustanovljeno stanje


Zaklju ci

Zaključci

 • Umanjenje životne aktivnosti nastaje usled trajnih posledica trzajne povrede vrata ( Wiplash associated disorder - WAD).

 • Umanjenje životne aktivnosti nakon trzajne povrede vrata individualno se procenjuje u odnosu na;

  - objektivne posledice aktuelnog povređivanja

  - prethodnu životnu aktivnost i psihofizičke karakteristike

  oštećenog (starost, pol, deklanširajuće bolesti i povrede).

 • Analiziraju se podaci o promeni brzine (delta V), težini kliničke slike prema QTF protokolu, biomehanički podaci, rezultati dijagnostike, efekti sprovedenog lečenja i rehabilitacije.

 • Model se inicijalno oslanja na početne vrednosti QTF protokola, a uvažava definitivnu ocenu posledica baziranu na dijagnostici i kliničkoj funkcionalnosti organskih sistema posle lečenja


Zaklju ci1

Zaključci

 • Kvalitet ocene umanjenja životne aktivnosti nakon trzajne povrede vrata zavisi od rezultata rada i nalaza svih stručnih profila koji su uključeni u dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju oštećenog, kao i ažuriranja dokumentacije koja se upoređuje u slučaju pogoršanja stanja (reevaluacija) i ukazuje na potrebu multidisciplinarnog pristupa.

 • Trzajnoj povredi ovog dela tela su izložene sve strukture koje topografski pripadaju vratu (sa dominantnom udelom povređivanja koštanih, zglobnih i hrskavičnih delova vratne kičme), zbog čega je ispravnije govoriti o trzajnoj povredi vrata nego o „trzajnoj povredi vratne kičme” .


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji


ad
 • Login