Fallot tetraloj s
Download
1 / 26

FALLOT TETRALOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FALLOT TETRALOJİSİ. Doç.Dr.Tayfun Güler. FALLOT TETRALOJİSİ. Sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu İnfundibüler tip VSD Büyük, subaortik, perimembranöz, nonrestriktif Sağ ventrikül hipertrofisi Konsentrik Aorta sağa deviasyonu VSD üzerine biner tarzda. PREOPERATİF ÖZELLİKLER. Siyanoz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

FALLOT TETRALOJİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FALLOT TETRALOJİSİ

Doç.Dr.Tayfun Güler


FALLOT TETRALOJİSİ

 • Sağ ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu

  • İnfundibüler tip

 • VSD

  • Büyük, subaortik, perimembranöz, nonrestriktif

 • Sağ ventrikül hipertrofisi

  • Konsentrik

 • Aorta sağa deviasyonu

  • VSD üzerine biner tarzda


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

 • Siyanoz

 • Pulmoner alanda üfürüm

 • Büyüme geriliği

 • Arteryel desatürasyon

 • Polisitemi


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

EKG

 • Sağ ventrikül hipertrofisi

 • Yüksek T dalgaları

 • RS oranında ters dönme


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Akciğer grafisi

 • Pulmoner vasküler gölge:

  • ,normal,

 • coeur en sabout

 • Sağ aortik arkus (%25)


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Ekokardiyografi


PREOPERATİF ÖZELLİKLER

Anjiografi

Pulmoner

arter

Darlık

Aorta

VSD


PALYATİF TEDAVİ

 • Ciddi, yineleyen hipersiyanotik speller

 • Sağ ventrikül çıkış yolunu çaprazlayan koroner arter anomalisi

 • Pulmoner arterlerin çok dar olması

 • Eşlik eden kardiyak defektlerin tam düzeltmeyi engellediği çocuklar


PALYATİF TEDAVİ

 • Blalock-Taussig şantı

  • Klasik

  • Modifiye

 • Santral şant

 • Waterston şantı

 • Potts şantı


PALYATİF TEDAVİ

Klasik Blalock-Taussig şantı 

 • Sol subklavyen a. – pulmoner a.

 • Kolun kanlanmasında sorun


PALYATİF TEDAVİ

Modifiye Blalock-Taussig şantı

 • Sentetik greft

  • Subklavyen a. - pulmoner a.

 • Her iki tarafta da uygulanabilir

 • Kolun kan akımı korunur


PALYATİF TEDAVİ

Santral şant

 • Sentetik greft

  • 4-5 mm

  • Asendan aorta – ana pulmoner arter

 • Simetrik pulmoner kan akımı


TAM DÜZELTME

 • VSD’nin kapatılması

 • Sağ ventrikül çıkışındaki obstrüksiyonun kaldırılması

 • Pulmoner arterdeki (varsa) stenozun onarılması


TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-I

 • Medyan sternotomi

 • CPB

 • Aortik kros klemp

 • Sağ ventrikül çıkışına insizyon


TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-II

 • Band rezeksiyonu


TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-III

 • VSD’nin kapatılması


TAM DÜZELTME

Transventriküler yaklaşım-IV

 • Sağ ventrikül çıkışının yama ile kapatılması


ANESTEZİ UYGULAMASI

 • PREOPERATİF HİDRASYON

 • AJİTASYON

  • Hipersiyanotik atak

 • PREMEDİKASYON

  • Sakin anestezi indüksiyonu

  • Havayolu refleksleri !

  • Solunum depresyonu !

  • Oral, nazal, parenteral


TAM DÜZELTME

ANESTEZİDE AMAÇLAR

 • SVR’ın korunması

 • PVR’ın düşürülmesi

 • Ilımlı bir miyokard depresyonu

 • Nispeten düşük bir kalp hızı


TAM DÜZELTME

ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

 • Ketamin

  • 2 mg/kg iv. veya 5-10 mg/kg im.

 • Midazolam

  • İntranazal (0.2-0.3 mg/kg)

  • Oral (0.5-0.75 mg/kg)

 • Opioidler

  • Nazal sufentanil (0.3-3 mcg/kg)

  • Oral transmukozal fentanil (15-20 mcg/kg)

 • İnhalasyon anestezikleri

  • Halotan

  • Sevofluran


TAM DÜZELTME

ANESTEZİ İDAMESİ

 • Opioid + volatil anestezik

  • Fentanil (25-50 mcg/kg) veya

  • Sufentanil (5-10 mcg/kg) ve

  • Halotan, sevofluran (düşük konsantrasyon)

 • Opioid + ketamin

 • Azot protoksit

  • Hava embolisi !


TAM DÜZELTME

OPERASYONUN BAŞARISI

 • Transözofageal ekokardiyografi

 • Sağ ve sol ventrikül basınçları

  • PRV:PLV > 0.8 : Yetersiz cerrahi

  • PRV:PLV < 0.8 : Yeterli cerrahi

 • Pulmoner arter oksijen satürasyonu

  • < % 80


TAM DÜZELTME

BAYPASIN SONLANDIRILMASI

 • Hemodinamik açıdan anlamlı bir VSD: Yok

 • Sağ ventrikül çıkışında obstrüksiyon: Yok

 • Cerrahi hemostaz,

 • Kalp hızı, ritmi, sağ ventrikül basıncı: Yeterli

 • Ventilasyon

  • Düşük havayolu basınçları ile kontrollü,

  • Optimal arteryel oksijen basıncı

  • PaCO2 : 30-35 mmHg

  • pH : 7.5


TAM DÜZELTME

BAYPAS SONRASI DÖNEM

 • PVR’ın düşürülmesi

  • Nitrogliserin

  • Amrinon

  • Fentolamin,

  • Tolazolin

  • Prostaglandin E1

  • İnhale nitrik oksit


TAM DÜZELTME

POSTOPERATİF BAKIM

 • Masada ekstübasyon

 • Erken ekstübasyon

  • Analjezi: Morfin, fentanil

  • Sedasyon

  • Monitörizasyon

  • Aritmi takibi

 • Reoperasyon

  • Aşırı kanama

  • Israr eden sağdan sola şant

  • Sağ ventrikül yetersizliği


TAM DÜZELTME

MORTALİTE

 • Hastane mortalitesi

  • % 1-5

 • 2 yaşın altında mortalite

  • % 6-8


 • Login