OPI Lab
Download
1 / 39

OPI Lab SCN som udviklings- og innovationsplatform Velkommen til OPI-kursus - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPI Lab SCN som udviklings- og innovationsplatform Velkommen til OPI-kursus. OPI Lab – SCN som udviklings- og innovationsplatform. Dagens program: Kl. 8.00-9.00:Introduktion til dagen Hvad er OPI? Kl. 9.00-9.30:Morgenkaffe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OPI Lab SCN som udviklings- og innovationsplatform Velkommen til OPI-kursus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OPI Lab

SCN som udviklings- og innovationsplatform

Velkommen til OPI-kursus


OPI Lab – SCN som udviklings- og innovationsplatform

Dagens program:

Kl. 8.00-9.00:Introduktion til dagen

Hvad er OPI?

Kl. 9.00-9.30:Morgenkaffe

Kl. 9.30-12.00:OPI på SCN – set fra forskellige perspektiver

Kl. 12.00-13.00:Frokostbuffet

Kl. 13.00-15.00:OPI på SCN – set indefra

Kl.15.00-15.15:Eftermiddagskaffe

Kl.15.15-16.00:Opsamling og afslutning


OPI Lab – SCN som udviklings- og innovationsplatform

Mål for dagen:

 • at vide hvad OPI er

 • at opnå forståelse for, hvorfor det at arbejde med eksterne samarbejdspartnere er en del af SCN

 • at forberede alle på at deltage i samarbejder med eksterne aktører


Definition af offentlig-privat innovation OPI

Offentlig-privat innovation (OPI) er et samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder med henblik på at udvikle nye produkter eller serviceydelser til det offentlige marked .

OPI


OPI Lab – SCN som udviklings- og innovationsplatform

 • Hvor kom OPI på SCN lige fra? – OPI Lab-projektet

 • Film om OPI på SCN


Hvad laver man OPI-samarbejder om?

http://www.opiguide.dk/cases-og-vaerktoejer/vaerktoejer/opi-ja-nej.aspx


Noglesamfundsmæssige tendenser, der har gjort OPI til et prioriteret område?

 • Kompleksiteten i samfundet – efterspørgsel efter individuelle løsninger

 • Stort uforløst potentiale i spændingsfeltet mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv – Den nordiske velfærdsmodel

 • Den demografiske udvikling med flere ældre mennesker og færre i den erhvervsaktive alder – kræver mere effektive løsninger

 • Omkostningsniveauet i Danmark gør , at vores konkurrenceevne ligger i de innovative og videnstunge produkter og løsninger


Overordnede mål med OPI

De tre bundlinjer i et OPI-projekt

Øget effektivitet i de kommunale ydelser

Bedre oplevet kvalitet for borgerne

Vækst for virksomhederne

Løsningerne skal effektivisere den offentlige sektor, have markedspotentiale og sikre kvaliteten for borgere og personale (www.opiguide.dk).


Hvilken effekt søges skabt for de enkelte parter via OPI-samarbejder?

Virksomhederne: Får viden og indsigter til nye løsninger, der skaber vækst og forhåbentlig er træfsikre i relation til slutbrugerne

Kommuner: Får effektive velfærdsløsninger, der optimerer den kommunale service og herigennem forhåbentlig tilfredse borgere/brugere

Medarbejdere/andre Involverede: Får styrkede kompetencer i innovation og samarbejde på tværs af sektorer

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner: Udvikler viden tæt på praksis med henblik på at kvalificere professioner, uddannelse og forskning i et tæt samspil med øvrige samarbejdspartnere og tæt på slutbrugerens hverdagsliv/dagligdag


Hvad skal vi være opmærksomme på i OPI?

 • At parterne arbejder ud fra både fælles og forskellige målsætninger

  • Samarbejde om vækst og velfærd

 • At vi måske ikke altid mener det samme, selv om vi tilsyneladende siger det samme

 • At OPI er reguleret juridisk

  • Ligebehandlingsprincippet

  • Habilitet – ny og gammel viden - tavshedspligt

  • Statsstøtte

  • Rettigheder til det udviklede

 • At det indeholder etiske dilemmaer, men måske også kan rummes af den etik, vi er vant til at reflektere ud fra


 • PAUSE


  Hvad kendertegner OPI-samarbejder?

  • Deltagerne er udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer

  • Der skal være nytænkning og udvikling af de offentlige løsninger

  • Tager udgangspunkt i eller søger at opnå et dybt kendskab til brugernes behov

  • Høj grad af brugerinddragelse – enten gennem direkte involvering af slutbrugeren eller ved involvering af offentlige medarbejdere, der fungerer som ”ambassadører” for slutbrugerne og samtidig sikrer faglig kvalitet i løsningen.

  • Åbent, tværfagligt samarbejde

  • Eksperimenterende

  • Samudviklende (co-creation)


  Brugerinddragelse som særlig centralt i OPI

  Brugerinddragelse er generelt kendetegnet ved, at

  • Afdække og identificere behov

  • Sætte retning på løsningen

  • Drive processen på brugernes præmisser

  • Screene og få nye ideer

   Når der er eksterne samarbejdspartnere skal vi særligt overveje;

  • Hvem er de bedste brugere at inddrage?

  • Knytter der sig etiske problemstillinger til håndteringen af at give private virksomheder adgang til grupper af borgere, som måske er ressourcesvage og samtidig give disse grupper af borgere mulighed for at blive hørt?

  • Hvor meget direkte kontakt, skal der være mellem de private virksomheder og brugerne, og kan man illustrere brugerbehov på alternative måder?

  • Er vi enige om fortolkningerne på den konkrete brugerinddragelse?

   Diskussion i plenum: Hvad skal kendetegne brugerinddragelsen på SCN?


  OPI på SCN set udefra og indefra

  • Hvorfor er OPI interessant for beboere og medarbejdere på SCN?

  • Hvilke samarbejder generelt har SCN med eksterne aktører – private virksomheder, forskere, andre offentlige aktører osv.?

  • Hvorfor er OPI interessant for SCNs eksterne samarbejdspartnere?


  Samarbejde med eksterne partnere


  Ekstern partner

  OPI set med EP’s øjne

  • Mål

   • Hvorfor vil EP gerne indgå i et OPI ?

  • Ønsker

   • Hvad vil EP have ud af et OPI ?

  • Krav

   • Hvad skal SCN opfylde for at EP vil indgå i et OPI ?

  • Bidrag

   • Hvad kan EP bidrage med til et OPI ?


  Ekstern partner

  EP’s mål

  Hvorfor vil virksomheder indgå i OPI ?

  • Udvikle nyt produkt

  • Afprøvning af idé

  • Tilpasse eksisterende produkt

  • Afprøvning af eksisterende produkt

  • Dokumentation for produkts effekt

  • Faglig udtalelse / anbefaling af produkt

  • Demonstration af produkt

   Hvorfor vil forskere indgå i OPI ?

  • Sikre datagrundlag / observationer til brug i forskning

  • Indsigt i stedets praksis / dagligdagen på SCN

  • Mulighed for at afprøve teorier


  OPI på SCN

  Eksempel på teknologisk udviklingsprojekt:

  Den usynlige cykelhjelm


  FROKOST


  Ekstern partner

  EP’s ønsker til output

  Hvilket output ønsker virksomhederne ?

  • Feed-back fra brugere

  • Faglig sparring med medarbejdere

  • Data som dokumenterer et produkts effekt

  • Mulighed for at demonstrere et produkt overfor potentielle købere

   Hvilket output ønsker forskerne ?

  • Et validt datagrundlag – kvalitativt og kvantitativt

  • Faglig sparring med medarbejdere omkring forskning


  Hvad er data ?

  Data: En samling af information, som typisk er resultatet af erfaring, observation, eksperimenter eller en mængde af præmisser. (Wikipedia)

  Kvantitativ data er data, man kan tælle eller måle. Det optræder samtidigt i en ensartede form og eventuelt i store mængder. De giver bredde og overblik. Et eksempel på kvantitativ data er statistiske datasamlinger og registre.

  Kvalitativ data er en datatype, der fortæller om de fænomener, der ikke kan tælles og måles. Dataene bruges i kvalitativ analyse og indsamles ofte ved et kvalitativt forskningsinterview. De er detaljerede og giver dybde og helhedsforståelse af specifikke forhold og står ofte for sig selv. Der kan ikke uden videre generaliseres ud fra kvalitativ data. Dataene bidrager ofte til udvikling af teorier og hypoteser.


  Strukturerede og ustrukturerede data

  Strukturerede

  (Kvantitative)

  Registre

  Kartoteker

  Målinger

  Indberetninger

  Statistikker

  Ustrukturerede:

  Kvalitative)

  Opslag på sociale medier

  E-mails og sms

  Billeder og film

  Klager og kommentarer

  Debatforumer

  osv.


  Nye data, nye anvendelsesmuligheder

  ”Hvis forrige århundredes gennembrud var evnen til at observere fysiske objekters sammenspil – tænk på røntgen og rader – så bliver dette århundrede kendetegnet ved en ny evne til at observere mennesker gennem de data, de deler.”

  Andreas Weigend, leder af Stanfords Sociale Data Lab


  Fra data til viden


  Fra data til viden

  Værdien af data fremkommer ved kombinationen af


  Ekstern partner

  EP’s forventninger til SCN

  Hvad er virksomhedens forventninger til SCN?

  • Fortrolighed / tavshedspligt

  • Adgang til SCN’s netværk

  • Garant for validt datagrundlag

   Hvad er forskerens forventninger til SCN?

  • Adgang til autentisk miljø / dagligdagen

  • Faglig sparring omkring forskning

  • Garant for validt datagrundlag


  Ekstern partner

  EP’s bidrag

  Hvad er virksomhedens bidrag til SCN?

  • Bedre produkter og løsninger for beboere og medarbejdere

  • Inspiration / nytænkning omkring dagligdagen på SCN

   Hvad er forskerens bidrag til SCN?

  • Ny viden

  • Synliggørelse af tavs viden

  • Mulighed for refleksion over egen praksis

  • Udbrede kendskabet til SCN

  • Kvalitetsstempel


  SCN

  OPI set med SCN’s øjne

  • Mål

   • Hvorfor skal SCN indgå i et OPI?

  • Ønsker

   • Hvad skal SCN have ud af et OPI?

  • Forventninger

   • Hvad skal EP opfylde for at SCN vil indgå i et OPI?

  • Bidrag

   • Hvad kan SCN bidrage med til et OPI?


  SCN

  SCN’s forventninger til eksterne samarbejdspartnere

  Øvelse;

  • Reflekter over forventninger og etiske overvejelser – inddrag gerne egne faglige erfaringer, både ift. SCNs beboere og de samfundsmæssige aspekter.

  Hvad er SCN’s forventninger til virksomheder og forskere ?

  • At de byder ind med noget.

  • At arbejdet vil resultere i forbedringer for vores borgere.

  • At de har forståelse for at de træder ind i vores beboeres hjem og dagligdag.

  • At de også tør skubbe til os og det vi gør.


  SCN

  SCN’s bidrag ift eksterne samarbejdspartnere

  Hvad er det SCN bidrager med til samarbejdet med virksomheder og forskere ?

  Øvelse;

  Hvilke kompetencer bringer vi i spil ?


  SCN

  SCN’s bidrag ift eksterne samarbejdspartnere

  Øvelse;

  • Hvordan fortæller vi med få ord, hvem vi er;

   • Hvad er det vigtigste på SCN?

   • Hvad er det særlige ved SCN?

   • Hvad er det specielt, vi kan?


  Case 1

  Meywalker

  Producenten har henvendt sig for at få afprøvet og evalueret gangvognen Meywalker, primært med det formål at få dokumentation, som producenten kan bruge overfor deres udenlandske forhandlere, men sekundært også for at få senhjerneskadede som ny målgruppe.

  Diskuter hvordan vi kan indgå i dette samarbejde.


  Samarbejde med eksterne partnere


  Case 1

  • Opsamling på case 1

  • Muligheder i projektet?

  • Udfordringer ved projektet?


  Case 2

  Det analytiske kamera

  En virksomhed har henvendt sig til SCN, fordi de gerne vil have afprøvet et nyt system, der kan hjælpe med at opbygge bedre relationer på botilbud, hvor man jo bor sammen med mennesker, man ikke selv har valgt at bo sammen med.

  Producenten er mødt op for at præsentere sit produkt.

  Diskuter om vi på SCN kan indgå i dette samarbejde.


  Case 2

  • Opsamling på case 2

  • Muligheder i projektet?

  • Udfordringer ved projektet?


  PAUSE


  Opsamling

  Mål for dagen:

  • at vide hvad OPI er

  • at opnå forståelse for, hvorfor det at arbejde med eksterne samarbejdspartnere er en del af SCN

  • at forberede alle på at deltage i samarbejder med eksterne aktører


  Tak for i dag

  Kom godt hjem


  ad
 • Login