Tc karam rsel kaymakamli i l e m ll e t m m d rl
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

TC KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EĞİTİMDE, DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ. TC KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Politik Yozlaşma. Mesleki Yozlaşma. Kültürel Yozlaşma. YOZLAŞMA. Ahlaki Yozlaşma. Toplumsal Yozlaşma. PROJENİN GEREKÇESİ.

Download Presentation

TC KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EĞİTİMDE, DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

TCKARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞIİLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


Politik Yozlaşma

Mesleki Yozlaşma

Kültürel Yozlaşma

YOZLAŞMA

Ahlaki Yozlaşma

Toplumsal Yozlaşma


PROJENİN GEREKÇESİ

 • Bugün gelinen noktada, ülkemizde yaşanan olumsuzlukların toplumda doygunluk noktasına ulaşıp bıkkınlık yarattığı görülmektedir. Yaratılan bu bıkkınlık karşısında “temiz toplum” talebi, toplumun bütün sınıf ve katmanlarında, bir özlem olarak dile getirilmektedir. Proje ”değerler erozyonuna çözüm arayışının” bir ürünüdür


AKREBİN DOĞASI

Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını uzatır , ama akrep onu sokar. Hintli tekrar akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlardaki başka birisi ona, onu sürekli sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler.


Ama Hintli adam söyle der:

"Sokmak akrebin doğasında vardır .

Benim doğamda ise sevmek var .

Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olan sevmekten vazgeçeyim?"

Sevmekten vazgeçmeyin,

iyiliğinizden vazgeçmeyin.

Etrafınızdaki akrepler sizi soksalar bile…


EĞİTİM

DEĞERLER

Değer Eğitimi

Eğitimin Değeri

Değerli Değer Eğitimi


DEĞER EĞİTİMİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?

 • Mekanik öğrenme değildir

 • Robotlaştırma değildir

 • Bilgi küpü inşa etmek değildir

 • Yalnızca kuralları nakletmek değildir

 • Anlık değildir

 • Kalıtsal değildir

 • Çok yönlü öğrenmedir

 • İnsanlaştırma sanatıdır

 • Kişilik oluşturmaktır

 • Âna ve geleceğe biçim verme gayretidir

 • Süreç gerektirir

 • Sosyo-kültüreldir


Değerlerin Eğitim Açısından Özellikleri

Yaşama, kişiye, topluma, dünyaya biçim vermeyi hedefler…


Değerlerin Eğitim Açısından Özellikleri

Sistem yaklaşımını gerektirir…


Değerlerin Eğitim Açısından Özellikleri

Kurallar ve ölçütler silsilesidir…


Değerlerin Eğitim Açısından Özellikleri

Gelişime ve değişime açık olmakla birlikte,

değişmeyen yönü de vardır…


Değerlerin Eğitim Açısından Özellikleri

Yaşanarak, gözlenerek VE hissederek öğrenilir…


İçerik

Kurallar

Yöntemler

Öğrenen

Eğiten

Ortam

Donanımlar

DEĞERLER EĞİTİMİNİN BİLEŞENLERİ


PROJENİN AMAÇLARI

 • 1-Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak,

 • 2- Öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek,

 • 3-Çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak,

 • 4-Değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.


PROJE FAALİYETLERİ

 • Okul Düzeyindeki Faaliyetler

  • Her Ay Bir Değer Uygulaması

  • Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması

  • Velilere Yönelik Etkinlikler


Her Ay Bir Değer Uygulaması

 • Ocak-Şubat Sevgi – Saygı

 • Mart Ayı  Hoşgörü - Selamlaşma

 • Nisan Ayı Yardımlaşma ve Dayanışma - Sorumluluk

 • Mayıs Ayı Öz güven-Vefalı Olma

 • Haziran Ayı Misafirperverlik-Empati


Değerlerimizin BAZILARI

* Adalet* Güleryüz* Gerçeğe Saygı* Dürüstlük

* Öz Eleştiri* Sorumluluk* Onurlu Olmak * İnsana Saygı

* Fedakârlık * Yardımlaşma* Sözünde Durmak* Nezaket

* Hoşgörü* Cesaret* Sevgi * Diğergamlık

* Sadakat* Saygı* Okumak * Sağduyu

* Şefkat * İyilik* Sabır* Merhamet

* Çalışkanlık* Kadirşinaslık* Azim* İyi Niyet …..


İlçe Proje Yürütme Kurulu

 • İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

 • Ar-Ge Birimi Temsilcisi

 • 1 Rehber Öğretmen

 • 1 Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni

 • 1 Sosyal Bilgiler veya Tarih Öğretmeni

 • 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


OkulProje Yürütme Kurulu

 • Okul Müdürü veya görevlendireceği 1 müdür yrd.

 • 1 Rehber Öğretmen

 • 1 Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni

 • 1 Sosyal Bilgiler veya Tarih Öğretmeni

 • 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 • Okul Zümre Başkanı

 • Öğrenci temsilcisi.


FAALİYETLER

 • Her ayın ilk haftası toplanarak o ayın temasıyla ilgili yapılacak faaliyetleri ve görev alacak kulüp ve öğretmenleri organize etmek.

 • Tüm öğretmenleri “Değerler Eğitim” projesine dahil etmek (Örn: Tüm konuları öğretmenlere paylaştırmak)

 • Değerler Eğitimi Kulübü'nün veya mevcut kulüplerin Değerler ekseninde çalışmalar yürütmesi,

 • Konuyla ilgili sosyal-kültürel faaliyetler ( Yarışmalar düzenlenmesi, Kısa Film, Resim, Şiir, Müzik, Afiş, Kompozisyon, Senaryo, Tiyatro vb) düzenlemek.


FAALİYETLER

 • Ayın teması ile ilgili yayınlar (Dergi, broşür), panolar hazırlamak

 • Yardım organizasyonları düzenlemek (kermes, ziyaret…vs)

 • Okulun internet sayfasında “Değerlerimiz” konulu link hazırlamak.

 • Her ayın 4. haftasında yapılan faaliyetleri İlçe Milli eğitim müdürlüğüne rapor halinde iletmek


OKULLARDA UYGULANABİLİR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 • 1. Okulun ortak alanında "değerler eğitimi panosu veya ağacı" belirlenip değerlerle ilgili

 • öğrenci çalışmaları, atasözleri, şiirler vb sergilenir,

 • 2. Huzur (Yaşlılar) evi ziyareti yapılır,

 • 3. Şehit yakınları ve kabir ziyaretleri yapılır,

 • 4. Çocuk yuvası ziyaretleri yapılır,

 • 5. Ayın değeri ile ilgili örnek kitap listeleri hazırlanıp, öğrencilere sunulabilir,

 • 6. Atık kağıt, atık pil toplama kampanyaları vb yapılır,

 • 7. Konuyla ilgili uzmanlara seminer verdirilir,

 • 8. Doğa köşesi oluşturarak bakım sorumluluğunu öğrencilere verilir,

 • 9.Arıtma tesislerine ziyaret edilir,

 • 10. Kermes yapılır,


OKULLARDA UYGULANABİLİR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 • 11. Ağaç dikme kampanyaları yapılır,

 • 12. STK temsilcileri misafir edilir,

 • 13. Yardım kampanyaları düzenlenir,

 • 14. Öğrenciler başarılı işadamı, sporcu, vb meslek sahipleriyle buluşturulur,

 • 15. Öğrenci çalışmalarını sergilenir,

 • 16. Okul gazetesi çıkartılır,

 • 17. Milli Bilinç Gezileri Düzenlenir (Ör. Çanakkale)

 • 18. Kardeş okul çalışmaları yapılır,

 • 19. Belirli günler ve haftaların kutlama faaliyetleri (yaşlılar, sakatlar haftası) yapılabilir,

 • 20. Ayın değeri konulu bir sunum, dramatizasyon görevi verilir, tüm okula sunulur

 • 21.Sınıfça hasta öğrenci ziyaretleri yapılıp, mesaj gönderilebilir,

 • 22.Her ay değerlere uygun bir film gösterilebilir

 • 23.Ayın değeri ile ilgili veli mektupları yazılabilir


AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 • 1. Değerlerle ilgili aile mektupları,

 • Değerle ilgili o ay yapılacak çalışmaların neler olacağını ve aileden beklentilerimizi belirten bir mektup,

 • 2. Değerlerle ilgili aile bültenleri,

  Bültende değerin tanımı, evde yapabilecekleri çalışmalar, izlenebilecek filimler, okunması

  gereken kitaplar tavsiye edilir.

 • 3. Aile eğitimleri,

  Değerlerin kazanımına yönelik uzman, gazeteci, yazar, akademisyen vb. kişilerle seminer ve konferans çalışmaları

 • 4. Sınıf içi ve okula yönelik etkinliklere katılını sağlamak,


DEĞER EĞİTİMİ İÇİN

TEMEL İLKELER


İlke 1. Değerler boşluk kabul etmez…

Değeri olmayan insan yoktur;

Kötü değerlerle donanmış insan olabilir…


İlke 2. Kalıtımla geçmez; çevresel etkenlere göre biçimlenir

Değerler, genetik yollardan geçmez; aile ve okul gibi ortamlarda öğrenilir…


İlke 3. Yaşayarak, görerek ve hissederek öğrenilir…

Değerler, yaşadıkları ortamlarda;

yaşanılarak, gözlenerek ve hissedilerek öğrenilir…


İlke 4. Her zaman ve her yerde eğitimi gerektirir…

Tatilde

Gençlik-yaşlılık

İşyeri

Ev

Çocukluk

Sanal alem

Sabah-akşam

Okul

Medya

İnsanın yaşadığı her zaman ve mekan, değer eğitiminin kapsamındadır…


İlke 5. Zihin, kalp ve davranış üçgenine oturur…

Zihin ikna olmalı…

Kalp, benimsemeli…

Beden, sergilemelidir…


İlke 6. Red-kabul belirginliğine göre biçimlenir

Değerler, toplumsal ve kurumsal kabul ve redlere göre biçimlenir


İlke 7. İç ve dış tutarlılık gerektirir…

Hem değerlerler arasında hem de söylem-eylem arasında tutarlık gerekir…


TEŞEKKÜRLER...


 • Login