Okul y net m nde yen yakla imlar
Download
1 / 30

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR. DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013. İMAJ YÖNETİMİ. İmaj (itibar) neden önemlidir?. Kıyafet-görüntü Beden dili

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR' - donat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Okul y net m nde yen yakla imlar
OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

 • DERS 5

 • DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD

 • 26.02.2013


Maj y net m
İMAJ YÖNETİMİ

 • İmaj (itibar) neden önemlidir?


 • Kıyafet-görüntü Beden dili

  Konuşma-hitabet

  hedef Ses tonu beklentiler

  Kişilik-Kimlik geçmiş yaşantı

  Sosyal algı İMAJ (İMAGE) başarılar-deneyim

  ikna gücü profil-resim

  değerler

  ihtiyaçlar (bireysel-sosyal)Kel me anlami
KELİME ANLAMI dili

İMAJ

 • Fransızca kökenli bir kelime olup “imge, görüntü” anlamları vardır.

 • Kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan bilgilenme,yargılama,ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir .


Di er bir tan m
Diğer dilibir tanım

 • Bireyin bir öğrenme veya algılama süreci sonunda bir kişi ya da örgüt hakkında sahip olduğu yargı,izlenim ya da değerlendirmedir.


İmaj dili

 • Çevrenizde bıraktığınız etkidir.

 • İmaj bir iletişim aracıdır.

 • Yeteneklerinizin bir parçasıdır.

 • Bir karakterin anatomisidir.

 • İmaj bir meşaledir.

 • İmaj, gıptayla izlenen sözel /edimsel mesaj ve tezahürlerdir


Ka farkli maj
KAÇ FARKLI İMAJ? dili

 • Öz-imaj

 • Algılanan imaj

 • Ideal imaj


Z imaj
Öz-imaj dili

 • “benlik algısı”.

 • Bireyin kendisini, kendi iç aynasında görme şekli.


Alg lanan imaj
Algılanan imaj dili

 • Başkalarının bizi nasıl algıladığı.

 • Algılanan imaj ile gerçek karakter arasındaki fark fazlaysa ……..

  tutarsızlık,sahtekarlık….


Deal imaj
İdeal imaj dili

 • Nasıl bilinmek istersiniz ?

  sorusuna verilen cevaptır.


Uzmanlik let m deney m kar zma
UZMANLIK diliİLETİŞİMDENEYİMKARİZMA


Maj olu turma s reci
İmaj oluşturma süreci dili

 • Alt yapı kurmak: vizyon-misyon-standartlar belirleme.

 • Dış imaj oluşturma: Medya ile ilişkiler gibi.

 • İç imaj oluşturma: iç hedef kitlesine yöneliktir. Örgütün çalışanlar üzerindeki imajıdır. olumsuz iç imaj, sadakatsiz çalışan anlamına gelir.

 • Soyut imaj oluşturma: hedef kitle tatmini ve sadakati yoluyla ve örgütün sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitlelerce algılanmasıdır.


Rg tsel imaj itibar
Örgütsel imaj (itibar) dili

 • Örgütün dışındaki bireyler için önemli olan, örgütlerin nasıl olduğu değil; örgütün nasıl olduğuna inandıkları algıdır.

 • Örgütsel imaj: Örgütün ilişkide bulunduğu grupların algılamaları sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler bütünüdür.

 • Bireylerin örgütler hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan örgütle ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü örgüt imajıdır.


Rg tsel imaj itibar1
Örgütsel imaj (itibar) dili

 • Örgütsel imaj,örgüt çalışanlarının paylaşılan değerlerinin, bilgilerinin ve davranışlarının ortak paydasıdır (Massey, 2003: 4: Akt. Özer, 2011: 159).

 • İtibar kuruma değer katar.

 • Örgütün kimliği örgütsel imajı şekillendirir.


Rg tsel imaj
Örgütsel imaj dili

 • Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için dört unsurdan bahsedilebilir (Güzelcik, 1999: 173: Akt. Öneren, 2013: 76):2 ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde . Okulun içinde bulunduğu toplum ve hedef kitlesi ile arasındaki güven derecesini arttırmak ve bunun devamını sağlamak,


 • 3 ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde . Okulun çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek,


 • 4 ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde . Okulun geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek; okulun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici hizmet yaklaşımlarını sağlamak.Maj y netimi stratejileri
İmaj Yönetimi Stratejileri ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde

 • *Pozitif olan, yeniliğe,eşitliğe,özgürlüğe vurgu yapan ve medya kanallarından yararlanılan faaliyetlerde bulunmak,

 • *benzer ve başarılı programların incelenerek, bunlardan esinlenmek ve uygun görülen tekniklerin mevcut duruma uyarlanarak kullanılmasını sağlamak,

 • *bilgilerin ve elde edilen sonuçların yöneticilerle, diğer çalışanlarla ve diğer kuruluşlarla paylaşılarak, hatalara düşme oranının en aza indirilmesine çalışmak (Wittenberg, 1997: 2: Akt. Özer, 2011: 172).


Y netimde etkili g r n m ve izlenim sembolleri
Yönetimde etkili görünüm ve izlenim sembolleri ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde

 • Bina girişi,çevre düzeni ve temizliği

 • Başvuru-danışma servisi

 • Yerleşim sistemi: yerleşimin iş akımına göre yapılması

 • Kimliksiz kişiler: iyi seçilmeli.

 • Yöneticinin makam odası

 • Fiili liderlerin varlığı

 • Plan ve programlar

 • Tanıtıcı kitap ve broşürler

 • Yöneticinin sosyal yaşamı ve yaşam standardı.

  (Özer, 2011: 172-173).Maj y net m1
İMAJ YÖNETİMİ; etkileri

 • Kişiye ve örgüte, karakteri ve gerçeği ile örtüşmeyen bir maske takmak yerine, kişinin ve örgütün sahip olduğu etkili ve değerli özelliklerin, yavaş yavaş ortaya çıkarılmasına çalışmak ve

 • bu özelliklerin kişinin ve örgütün kendisine has bir tarz ile sunulmasını sağlamaktır (Çakır, 2006: 5: Akt. Özer, 2011:166).


? etkileri
Sayın yöneticim etkilerive sayın öğretmenim! Peki, Kendi okulunuzun imajı ve yönetimi?


ad