Okul y net m nde yen yakla imlar
Download
1 / 30

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR. DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013. İMAJ YÖNETİMİ. İmaj (itibar) neden önemlidir?. Kıyafet-görüntü Beden dili

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

 • DERS 5

 • DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD

 • 26.02.2013


İMAJ YÖNETİMİ

 • İmaj (itibar) neden önemlidir?


 • Kıyafet-görüntü Beden dili

  Konuşma-hitabet

  hedef Ses tonu beklentiler

  Kişilik-Kimlik geçmiş yaşantı

  Sosyal algı İMAJ (İMAGE) başarılar-deneyim

  ikna gücü profil-resim

  değerler

  ihtiyaçlar (bireysel-sosyal)


Nasıl bir izlenim bırakırız?


KELİME ANLAMI

İMAJ

 • Fransızca kökenli bir kelime olup “imge, görüntü” anlamları vardır.

 • Kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan bilgilenme,yargılama,ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir .


Diğerbir tanım

 • Bireyin bir öğrenme veya algılama süreci sonunda bir kişi ya da örgüt hakkında sahip olduğu yargı,izlenim ya da değerlendirmedir.


İmaj

 • Çevrenizde bıraktığınız etkidir.

 • İmaj bir iletişim aracıdır.

 • Yeteneklerinizin bir parçasıdır.

 • Bir karakterin anatomisidir.

 • İmaj bir meşaledir.

 • İmaj, gıptayla izlenen sözel /edimsel mesaj ve tezahürlerdir


KAÇ FARKLI İMAJ?

 • Öz-imaj

 • Algılanan imaj

 • Ideal imaj


Öz-imaj

 • “benlik algısı”.

 • Bireyin kendisini, kendi iç aynasında görme şekli.


Algılanan imaj

 • Başkalarının bizi nasıl algıladığı.

 • Algılanan imaj ile gerçek karakter arasındaki fark fazlaysa ……..

  tutarsızlık,sahtekarlık….


İdeal imaj

 • Nasıl bilinmek istersiniz ?

  sorusuna verilen cevaptır.


UZMANLIKİLETİŞİMDENEYİMKARİZMA


İmaj oluşturma süreci

 • Alt yapı kurmak: vizyon-misyon-standartlar belirleme.

 • Dış imaj oluşturma: Medya ile ilişkiler gibi.

 • İç imaj oluşturma: iç hedef kitlesine yöneliktir. Örgütün çalışanlar üzerindeki imajıdır. olumsuz iç imaj, sadakatsiz çalışan anlamına gelir.

 • Soyut imaj oluşturma: hedef kitle tatmini ve sadakati yoluyla ve örgütün sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitlelerce algılanmasıdır.


Örgütsel imaj (itibar)

 • Örgütün dışındaki bireyler için önemli olan, örgütlerin nasıl olduğu değil; örgütün nasıl olduğuna inandıkları algıdır.

 • Örgütsel imaj: Örgütün ilişkide bulunduğu grupların algılamaları sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler bütünüdür.

 • Bireylerin örgütler hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan örgütle ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü örgüt imajıdır.


Örgütsel imaj (itibar)

 • Örgütsel imaj,örgüt çalışanlarının paylaşılan değerlerinin, bilgilerinin ve davranışlarının ortak paydasıdır (Massey, 2003: 4: Akt. Özer, 2011: 159).

 • İtibar kuruma değer katar.

 • Örgütün kimliği örgütsel imajı şekillendirir.


Örgütsel imaj

 • Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için dört unsurdan bahsedilebilir (Güzelcik, 1999: 173: Akt. Öneren, 2013: 76):


 • 1. Okul içi ve dışındaki hedef kitlenin ürünlerine ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde etkilemek ve olumsuz izlenim ve tutumlarını değiştirmek


2. Okulun içinde bulunduğu toplum ve hedef kitlesi ile arasındaki güven derecesini arttırmak ve bunun devamını sağlamak,


 • 3. Okulun çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek,


 • 4. Okulun geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek; okulun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici hizmet yaklaşımlarını sağlamak.


 • Kurum vizyonu, misyonu ve değerleri

 • Kurumun kimliği

 • KURUMUNU TEMSİL ETME…


İmaj Yönetimi Stratejileri

 • *Pozitif olan, yeniliğe,eşitliğe,özgürlüğe vurgu yapan ve medya kanallarından yararlanılan faaliyetlerde bulunmak,

 • *benzer ve başarılı programların incelenerek, bunlardan esinlenmek ve uygun görülen tekniklerin mevcut duruma uyarlanarak kullanılmasını sağlamak,

 • *bilgilerin ve elde edilen sonuçların yöneticilerle, diğer çalışanlarla ve diğer kuruluşlarla paylaşılarak, hatalara düşme oranının en aza indirilmesine çalışmak (Wittenberg, 1997: 2: Akt. Özer, 2011: 172).


Yönetimde etkili görünüm ve izlenim sembolleri

 • Bina girişi,çevre düzeni ve temizliği

 • Başvuru-danışma servisi

 • Yerleşim sistemi: yerleşimin iş akımına göre yapılması

 • Kimliksiz kişiler: iyi seçilmeli.

 • Yöneticinin makam odası

 • Fiili liderlerin varlığı

 • Plan ve programlar

 • Tanıtıcı kitap ve broşürler

 • Yöneticinin sosyal yaşamı ve yaşam standardı.

  (Özer, 2011: 172-173).


Vizyon-misyon-değerler üçlüsünün imaj üzerindeki etkileri?


İMAJ YÖNETİMİ;

 • Kişiye ve örgüte, karakteri ve gerçeği ile örtüşmeyen bir maske takmak yerine, kişinin ve örgütün sahip olduğu etkili ve değerli özelliklerin, yavaş yavaş ortaya çıkarılmasına çalışmak ve

 • bu özelliklerin kişinin ve örgütün kendisine has bir tarz ile sunulmasını sağlamaktır (Çakır, 2006: 5: Akt. Özer, 2011:166).


?


Bir okulun imaj vurgusu!


Okulunuzun İmajını sorgulama dönemi….


Sayın yöneticim ve sayın öğretmenim! Peki, Kendi okulunuzun imajı ve yönetimi?


ad
 • Login