nyelveml kek bemutat ra a 8 oszt ly sz m ra
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára. Tihanyi Alapítólevél 1055 – első magyar szórványemlék.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára' - doli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tihanyi alap t lev l 1055 els magyar sz rv nyeml k
Tihanyi Alapítólevél 1055 – első magyar szórványemlék
 • András 1055-ben apátságot létesített Tihanyban, melynek alapítólevele az elsõ eredetiben fennmaradt magyar oklevél. A szórványemlékek (az első lejegyzett magyar szavak idegen nyelvű szövegekbe ágyazódtak be) .Nemcsak tulajdonneveket, hanem közneveket, szószerke-zeteket és egy mondattöredéket is tartalmaz magyarul:
 • »feheruuaru rea meneh hodu utu rea« (Fehérvárra menő hadi útra).
 • Összesen 58 magyar közszó található az Alapítólevélben.

I. András király (1046-1060) a Thuróczy Krónikában

slide7

Szerkesztője, fogalmazója valószínűleg Miklós püspök volt, leírója más, ismeretlen személy. Két hártyából összevarrt, több helyen sérült oklevél.

Alapító okirat

az els pr zai eml k nk
Az első prózai emlékünk:

Egy latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben maradt fenn.

 • Halotti Beszéd és Könyörgés /1200

A kódex 172 hártya-lapból áll, 1192 és 1203 között készült.

1813 óta az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

Pray György(1723-1801) 

slide10
Egybefüggő magyar mondatokat tartalmaz.
 • Két részből áll: 26 soros temetési beszédből és 6 soros könyörgésből.
 • Míg az előbbi szabad tolmácsolása a következő lapon található latin szövegnek, addig az utóbbi pontos fordítása a latin eredetinek.
 • Összesen 274 magyar szóelőfordulás található benne (a Halotti Beszédben 227, a Könyörgésben 47 szó van).
 • Ez 190 szótári szót tesz ki.
slide11

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcs- től, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Isten- től, de feledé. Engede ördög intetének, és evék az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét!

slide12
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc.Látjátok fele[baráta]im szemtekhel[=-kel] mik vagymuk[=-unk].
 • ysa pur es chomuv uogmuc.Is-a [=bizony] por és hamu vagymuk[=-unk].
 • Menyi milostben terumteve eleve miv isemucut adamut.Mennyi mi[=a]laszt-ben teremt(ev)é eleve[=eleinte] mi ősemüket[=ősünket] Ádamot,
 • es odutta vola neki paradisumut hazoa.és ad(ot)ta (vala) neki Paradicsomot házává.
 • Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki elnie.És mind Paradicsom-ben való gyümölcsöktől monda neki élnie,
 • Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl.híon[=(híján),csak] til(a)t(ov)á őt egy fa gyümölcsétől,

Pais Dezső1886–1973

az els magyar vers magyar m ria siralom 1300
Az első magyar vers: Ómagyar Mária-siralom /1300
 • 37 soros, két hasábba írt és
 • 132 szóból álló szövegemlék

egy latin nyelvű, úgynevezett

Leuveni Kódexben maradt fenn .

 • 1922-ben véletlenül bukkantak rá az írásra, amely addigra már majdnem olvashatatlanná vált. A versre egy belgiumi egyetem könyvtárában őrzött latin nyelvű kódexben találtak rá. Szerzője valószínűleg az olaszországi Bolongnából származott.
slide14

Énekelnek: Baloghné Horváth Erzsébet, Csizinszky Judit, Dudás Karolina, Kiss Bernadett, Kiss Fatime, Majdán Piroska . Vezényel: Palatin Krisztina

slide16
A magyar irodalom első lírai emléke. Könnyed,lendületes, szabad fordítása egy latin nyelvű sequentiának /versnek, éneknek/.
 • Az egyéni vallásos érzésterméke, Mária fájdalmát a részvét költőiségével jeleníti meg. A kötet két összekötött könyvtestből áll, a Siralmat az első rész utolsó levelének hátlapjára írták.
 • A szöveg kopása a 15. századi egybekötés előtti használatból ered. A kódexet, mely az első világháború után bukkant fel, csere útján szereztük meg 1982-ben a Leuveni Katolikus Egyetem Könyvtárából.
slide18

Alliteráció - a szókezdő v- hang összecsengése.

 • „Világ világa,
 • Virágnak virága!”

A figura etymologica (jelentése szófejtő alakzat) azonos tövű szavak ismétlésén alapuló szóalakzat, retorikaialakzat; játék az azonos szótövekkel, illetve az azonos hangzású, de különböző jelentésű szavakkal. Hatása a hangzásbeli csekély változásban rejlik. Előfordul a köznyelvben, a népköltészetben, a műköltészetben, például kínok kínja, szépek szépe

ad