ZPK 2012
Download
1 / 29

ZPK 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

ZPK 2012 Cv9 -práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010) - zopakovanie vizuálnych vlastností krajinného priestoru Zadanie nových úloh - určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZPK 2012' - dobry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZPK 2012

Cv9 -práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010)

- zopakovanie vizuálnych vlastností krajinného priestoru

Zadanie nových úloh

- určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie

- určovanie tvarov reliéfu

- určovanie areálov funkčných zón, krajinných typov vo fotografii, vymedzenie na mapeBohálová, 2006, SAŽP

Turčianska

kotlina


Intramontánne krajiny a okolité pohoria.

Príklad Turčianska kotlina a pohoria


Pozadie

3. plán

2. plán

1. plán

Popredie

- určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie


pohoria so strmými svahmi a hlbokými dolinami

plytké doliny s miernymi svahmi

- určovanie tvarov reliéfu


- určovanie areálov funkčných zón, krajinných typov vo fotografii

(2 pohľady zo S a z J)

- vymedzenie na mape

1. intenzívne pasienky

3. zarastajúci ovocný sad

2. sukcesné zárasty na ztrmých svahoch údolia Borovianskeho potoka

1. intenzívne pasienky


3 fotografii

4

2

1


Areály krajinných typov fotografii

Montánna (pahorkatinová až hornatinová) lesná krajina

Ostrôžky, Budinské Lazy

Kotlinová rovinná až pahorkatinová

poľnohospodárska krajina

Turiec, Abramová

Sídelná kotlinová krajina

Zvolenská kotlina,ZvolenIdentifikačné údaje panorám fotografii

Geomorfologický celok

Katastrálne územie

Stanovište

Orientácia záberu

Uhol záberu

Šírka záberu

Aspekt/rok

Zvolenská kotlina

Zvolen

Vodáreň (pod Dráhami)

SZ – SV

170°

7 km

Letný/2001

Panoráma mesta

Podkladová fotografia


Charakteristické fotografii

znaky krajiny

Grafická interpretácia


Vymedzenie areálov fotografii

Diferenciácia typov zástavby v sídle

 • Kritériá rozlišovania:

 • vek

 • typ zástavby

 • spoločenská hodnota


Objektová analýza fotografii

Diferenciácia typov zástavby v sídleZPK 2012 fotografii

 • CV10-práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010)

 • Pokračovanie CV9 určovanie krajinných typov

 • nájdite, pomenujte a zobrazte (podľa typológie krajiny Slovenska) minimálne tri krajinné typy v panoráme/fotografii

 • Identifikačné znaky krajiny

 • nájdite, pomenujte a zobrazte v panoráme, detailne vo fotografiách a súčasne v mape (funkčné zóny) kombinácie: tvarov reliéfu a kompozície objektov krajinnej pokrývky


Krajinné typy fotografii

L

S

P

V popredí a v 1.pláne sa nachádza ...typ (P), v 2.pláne sídelný .....(S),

v treťom pláne a pozadí je lesný typ ......(L)


4 fotografii

3

Identifikačné znaky krajiny v panoráme

Identifikačné znaky krajiny reprezentujú kombinácie tvarov reliéfu a kompozície krajinnej pokrývky: les na chrbte pahorkatiny, lúka na miernom svahu pahorkatiny, NDV v eróznej ryhe na svahu pahorkatiny, NDV, brehový porast na dne údolia okolo vodného toku, sukcesný zárast na okrajoch pasienkov vo svahu (3), ovocný sad na svahu pahorkatiny (4) .....


I4 fotografii

I3

4

2

1

Identifikačné znaky krajiny a symptómy

S1


Identifikačné znaky krajiny fotografii

1. zmiešaný les na chrbátoch pahorkatín

4. sukcesia namierne strmých svahoch pahorktín


ZPK 2012 fotografii

 • CV11-práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnotenia CHVK, Jančura et al, 2010)

 • - textúry znakov

 • - diagnostika krajiny, vizuálny prejav negatívnych javov a objektov

 • -adjustácia dokumentácie: titulná strana, obsah, poloha územia (zobrazenie v rôznych mierkach), časti práce, úprava jednotlivých strán


Textúry znakov krajiny (6 textúr) fotografii

1. zarastajúci ovocný sad

4. sukcesia namierne strmých svahoch pahorktín

2. pasienok


Diagnostika krajiny, vizuálny prejav symptómov fotografii

(negatívnych javov a objektov) (4)

Zóna 2: S1 sukcesné zárasty

Zóna 1: S4 riziko erózie,

nadmerné pasenie


Zobrazovacie metódy v projektovaní krajiny fotografii

semestrálna práca

titl., meno, priezvisko

Technická univerzita vo Zvolene

Katedra plánovania a tvorby krajiny

december 2012


Obsah semestrálnej práce fotografii

Poloha: regiónu v SR, mesta Zvolen v regióne, riešených území v meste Zvolen

1. miestna časť Lánice, okolie Technicke univerzity

- vymedzenie riešeného územia

- funkčná zonácia širšieho územia

- funkčná zonácia užšieho územia

- komunikácie

- významová analýza (koridory, uzly, hranice)

- komponenty krajinnej pokrývky

2. miestna časť Podborová, Boroviansky potok

- vymedzenie riešeného územia

- vizuálne vlastnosti krajinného priestoru

- terénny prieskum, fotodokumentácia

- spracovanie panorám, identifikačné údaje

- spracovanie panorám: plány, určovanie tvarov reliéfu

- spracovanie panorám: krajinné typy

- spracovanie panorám: určovanie areálov funkčných zón

- funkčná a priestorová zonácia územia

- identifikačné znaky funkčných zón

- textúry znakov

- diagnostika, vizuálny prejav negatívnych javov a objektov v krajine


2 fotografii

1

Poloha: regiónu v SR, mesta Zvolen v regióne, riešených území v meste Zvolen

textová charakteristika

http://www.geoportal.sk/


ad