Download

Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 4


Advertisement
/ 87 []
Download Presentation
Comments
dee
From:
|  
(1325) |   (0) |   (0)
Views: 1033 | Added:
Rate Presentation: 2 0
Description:
Bahagian Pembangunan Kurikulum . Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 4. Anjuran. Objektif Tahun 1. Objektif utama pengajaran dan pembelajaran Tahun 1 ialah: Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya .
Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 4

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kursus Pendidikan Keselamatan

Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun 4

Anjuran

Slide 2

Objektif Tahun 1

 • Objektif utama pengajaran dan pembelajaran

 • Tahun 1 ialah:

 • Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya.

 • Berpimpin tangan dengan orang dewasa semasa

 • hendak melintas atau berdekatan dengan

 • jalan raya.

 • Lima langkah melintas dengan selamat.

Slide 3

Objektif Tahun 2

 • Objektif utama pengajaran dan pembelajaran

 • Tahun 2 ialah:

 • Jalan raya merupakan tempat yang kompleks dan

 • berbahaya.

 • Kanak-kanak mudah terdedah kepada bahaya

 • disebabkan pembatasan tahap kematangan dan

 • saiz.

 • Penggunaan tali pinggang keledar dan topi keledar

  membantu mengurangkan tahap kecederaan.

Slide 4

Objektif Tahun 4

 • Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat:

 • menjadi pengguna jalan raya dan pengangkutan

 • awam yang berdikari, selamat, bertanggungjawab

 • dan mampu membuatkeputusan yang cermat

 • dan bijak

 • 2) menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi

 • undang-undang dan peraturan jalan raya

Slide 5

Objektif Tahun 4 samb.

Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat:

3) menjadi penunggang basikal yang selamat –

menggunakan basikal yang diselenggara

dengan baik, memakai topi keledar dan

menggunakan laluan berbasikal yang selamat.

Slide 6

Kit Mengajar PKJR Tahun 4

 • Buku Panduan Guru Tahun 4

 • Buku Aktiviti Murid Tahun 4

 • Video Teknikal Tahap 2

 • CD Lagu

 • Media (kad imbasan gambar dan poster)

Slide 7

Tajuk-tajuk Utama Tahun 4

Unit 1: Berjalan Secara Berdikari

Unit 2: Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

Unit 3: Sukarnya Melintas

Unit 4: Keselamatan Berbasikal

Unit 5: Berbasikal dengan Selamat

Unit 6: Perjalanan Selamat Menggunakan

Pengangkutan Awam

Unit 7: Dilema

Unit 8: Jalan Raya di Malaysia

Slide 8

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 1

Berjalan Secara Berdikari

Slide 9

Rasional Unit 1

 • Mula BERDIKARI tetapi masih memerlukan bimbingan orang dewasa kerana:

 • baru belajar membuat keputusan untuk;

 • - diri sendiri

 • - orang lain (adik atau rakan yang lebih muda).

 • fizikal (saiz);

 • - tinggi atau besar

 • - rendah atau kecil (lebih langkah atau masa).

Slide 10

Rasional Unit 1samb.

 • Sosial (pengaruh rakan):

 • - tindakan selamat atau tidak selamat

 • - hilang tumpuan akibat gangguan rakan.

 • Merancang perjalanan sendiri:

 • - latihan bersama ibu bapa atau orang dewasa

 • - pemilihan laluan yang selamat.

Slide 11

Tajuk-tajuk Unit 1

 • Jalan Bersendirian

 • Cabaran Pejalan Kaki

Slide 12

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

1) berbual-bual dengan rakan tentang aspek

keselamatan jalan raya semasa perjalanan

mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang

kurang selamat

2) membina ayat yang lengkap berdasarkan

perkataan atau rangkai kata yang diberi

Slide 13

Objektif tajuk 1 samb.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

3) menyenaraikan tingkah laku yang boleh

menunjukkan mereka berdikari dan

bertanggungjawab.

Slide 14

1. Jalan Bersendirian

 • Membincangkan apa yang dilihat dalam perjalanan

 • ke sekolah.

 • Merujuk Media 1.1.

Slide 15

1. Jalan Bersendirian samb.

 • Bersoal jawab mengapa sesetengah murid:

 • - boleh berdikari atau bersendirian

 • - perlu ditemani oleh orang dewasa atau kakak

 • atau abang

 • - dapat kepercayaan penuh daripada ibu bapa.

 • Segmen video “Merancang perjalanan sendirian”.

Slide 16

1. Jalan Bersendirian samb.

 • Sebelum memilih laluan yang selamat, fikirkan:

 • - adakah anda terpisah dari aliran trafik?

 • - bolehkah anda melihat kenderaan?

 • - adakah pemandu dapat melihat anda?

Slide 17

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • mengemukakan pandangan atau pendapat

 • tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat

 • dengan bahasa yang betul

 • membina ayat tunggal atau ayat majmuk

 • berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang

 • diberi

 • menyebut lima cara untuk menangani situasi

 • mencabar yang diberi.

Slide 18

2. Cabaran Pejalan Kaki

 • Bagaimana menangani

 • situasi persekitaran

 • jalan raya yang mencabar

 • atau kurang selamat.

 • Situasi di jalan raya pada

 • Media 1.2.

 • Rumusan tentang

 • cabaran pejalan kaki.

Slide 19

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 2

Peraturan dan Undang-undang

Jalan Raya

Slide 20

Rasional Unit 2

 • Belajar mengenali undang-undang dan peraturan

 • asas jalan raya kerana:

 • - mula berdikari atau jalan bersendirian

 • - meningkatkan keselamatan diri atau orang lain

 • - mendisiplinkan diri

 • - mematuhi undang-undang adalah wajib.

Slide 21

Tajuk-tajuk Unit 2

 • Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin

 • Perbezaan antara Undang-undang dengan

 • Peraturan Jalan Raya

Slide 22

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

  • berbual-bual tentang peraturan serta

 • undang-undang jalan raya menggunakan

 • bahasa yang betul

  • membaca ayat-ayat penyata yang diberikan

 • oleh guru dengan sebutan yang betul

  • menyatakan perbezaan antara undang-undang

 • dengan peraturan jalan raya serta memahami

 • akibat jika tidak dipatuhi.

Slide 23

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin

 • Perbezaan di antara undang-undang dan peraturan:

 • - undang-undang jalan raya merupakan satu akta

 • yang mewajibkan sesuatu kelakuan

 • - peraturan jalan raya merupakan amalan keselamatan

 • untuk pengguna jalan raya.

Slide 24

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin samb.

 • Murid didedahkan kepada asas undang-undang dan

 • peraturan seperti:

 • - memakai topi keledar atau tali pinggang keledar

 • - mematuhi lampu isyarat pejalan kaki

 • - berjalan menghadap lalu lintas

 • - menggunakan laluan pejalan kaki.

 • Gambar rajah labah-labah (Media 2.2).

Slide 25

Gambar rajah Labah-Labah

 • Media 2.2

Slide 26

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • membaca petikan dengan sebutan dan

 • intonasi yang betul

 • 2) menulis ayat tunggal dan majmuk berpandukan

 • petikan

 • 3) menyatakan perbezaan antara undang-undang

 • dengan peraturan jalan raya serta memahami

 • akibat apabila diingkari.

Slide 27

2.Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya

 • Menyanyikan lagu “Hati-hati di Jalan Raya”.

 • Membezakan antara undang-undang dan

 • peraturan jalan raya dalam borang jadual.

Slide 28

Hati-hati di Jalan Raya

Bila lintas jalan, jangan main-main

Lihat kiri kanan, toleh ke belakang

Lima langkah melintas perlu dipatuhi

Jika tiada kereta, barulah melintas

Bila jalan kaki, ikutlah laluan

Lintasan belang ada di hadapan

Bonceng motosikal pakai topi keledar

Ikat ketat-ketat pastikan selamat

Jalan raya kita tempat berbahaya

Ikut peraturan pasti kita selamat

Berhati-hati bila di jalan raya

Jagalah keselamatan tanggungjawab

bersama

2.Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya samb.

Melodi:

Air Pasang Pagi

Slide 29

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 3

Sukarnya Melintas

Slide 30

Rasional Unit 3

 • Kanak-kanak masih mempunyai kekurangan:

 • - pandangan sisi terhad

 • - langkah yang pendek.

 • Kanak-kanak masih tidak cekap:

 • - menganggar jarak

 • - menganggar kelajuan

 • - menganggar masa.

Slide 31

Tajuk-tajuk Unit 3

 • Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangka

 • Berfikir Sebelum Melintas

Slide 32

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • menyatakan pendapat tentang hasil uji kaji

 • pandangan sisi dengan bahasa yang betul

 • mencatat prosedur uji kaji yang di jalankan

 • dengan betul

 • menyatakan prosedur penting untuk melintas

 • jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

Slide 33

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka

 • Bersoal jawab tentang langkah melihat lalu lintas:

 • - Apakah yang perlu dilihat?

 • - Arah manakah perlu dilihat?

 • - Mengapa perlu menggerakkan kepala?

 • Pandangan sisi kanak-kanak masih belum

 • berkembang seperti orang dewasa.

Slide 34

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangkasamb.

 • Uji kaji pandangan sisi:

 • - melihat ibu jari

 • - menggunakan kad titik buta (Media 3.1).

Slide 35

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangkasamb.

Kad Titik Buta

Slide 36

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangkasamb.

 • Menyatakan hasil uji kaji.

 • Terangkan kepentingan memusingkan kepala

 • untuk melihat kenderaan.

Slide 37

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • mendengar dan melaksanakan arahan melintas

 • jalan raya dengan selamat

 • mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti

 • cara melintas yang selamat menggunakan

 • bahasa yang betul

 • 3) menyatakan elemen-elemen penting untuk

 • melintas jalan raya yang perlu dipelajari

 • dan dilatih.

Slide 38

2. Berfikir Sebelum Melintas

 • Murid bersoal jawab tentang

 • lima langkah melintas pada

 • Media 3.2.

Slide 39

2. Berfikir Sebelum Melintas samb.

 • Kepentingan masa dan ruang sela:

 • - ruang sela melibatkan kelajuan, masa dan jarak.

 • Simulasi tentang konsep ruang sela.

 • Rumusan kepentingan memusingkan kepala.

Slide 40

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 4

Keselamatan Berbasikal

Slide 41

Rasional Unit 4

 • Berbasikal memerlukan koordinasi kemahiran yang

 • kompleks:

  • - fizikal (kawalan tangan atau kaki, mengimbang)

  • - kognitif (kebolehan berfikir atau bertindak mengikut

  • undang-undang dan peraturan).

Slide 42

Tajuk-tajuk Unit 4

 • Cermat dan Selamat

 • Topi Keledar

Slide 43

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • menyatakan pendapat tentang cara yang selamat

 • ketika berbasikal dengan ayat yang betul

 • 2) menulis karangan autobiografi ’Aku Sebuah Basikal’

 • menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada

 • pada basikal dan penunggang basikal.

Slide 44

1. Cermat dan Selamat

 • Berbincang mengenai:

  - keselamatan sebagai

  penunggang basikal

  - peralatan yang boleh

  meningkatkan keselamatan.

 • Tunggang sealiran dengan

 • trafik dan berada di sebelah

 • kiri jalan raya.

 • Segmen video

 • “Perjalanan menggunakan basikal”

Slide 45

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • berbincang dengan mengemukakan pendapat

 • tentang kebaikan memakai topi keledar

 • 2) menulis tiga kepentingan memakai topi

 • keledar menggunakan ayat yang betul

 • menyenaraikan langkah-langkah pemakaian

 • topi keledar yang betul.

Slide 46

2. Topi Keledar

 • Perbincangan kepentingan

 • memakai topi keledar:

 • - mengapa?

 • - akibat?

 • - bagaimana?

 • Merujuk Media 4.2.

 • “Uji kaji topi keledar”

  • - keberkesanan topi keledar

  • - rumusan.

Slide 47

2. Topi Keledar samb.

 • Pemakaian topi keledar

 • yang betul (Media 4.3).

Slide 48

Rumusan Unit 1 - 4

 • Berjalan Secara Berdikari

 • Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

 • Sukarnya Melintas

 • Keselamatan Berbasikal

Slide 49

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 5

Berbasikal dengan Selamat

Slide 50

Rasional Unit 5

 • Kanak-kanak gemar atau mudah:

  • - melakukan tindakan berisiko

  • - meniru sikap atau perlakuan

  • - terpengaruh oleh rakan.

Slide 51

Tajuk-tajuk Unit 5

 • Peraturan Berbasikal

 • Bahaya Semasa Berbasikal

Slide 52

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

1) memberikan pendapat dan alasan tentang risiko

yang dihadapi oleh penunggang basikal

2) murid menulis cadangan tindak balas terhadap

situasi yang di beri

3) menyatakan kepentingan mematuhiperaturan jalan raya dan laluan yang selamat, untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal secara bertatasusila.

Slide 53

1. Peraturan Berbasikal

 • Risiko penunggang basikal.

 • Persekitaran jalan raya yang berisiko:

 • - permukaan berbeza

 • - berlopak

 • - berbonggol

 • - persimpangan

 • - halangan (haiwan atau objek tajam)

 • - kenderaan.

 • Tindak balas berdasarkan situasi.

Slide 54

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • menyatakan bahaya yang dihadapi semasa

 • berbasikal dengan bahasa yang betul

 • membaca ayat dengan sebutan dan intonasi

 • yang betul

 • menyatakan kepentingan mematuhi peraturan

 • jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

Slide 55

2. Bahaya Semasa Berbasikal

 • Penunggang basikal

 • di jalan raya (Media 5.1).

 • Bahaya yang dihadapi:

 • - sukar dilihat

 • - risiko kemalangan tinggi

 • - di laluan kongsi atau basikal.

Slide 56

2. Bahaya Semasa Berbasikal samb.

 • Peraturan yang perlu dipatuhi:

 • - memilih laluan selamat (lorong basikal atau kongsi)

 • - beri isyarat (membelok atau berhenti)

 • - patuhi isyarat lalu lintas

 • - berhati-hati akan kenderaan yang terletak di bahu jalan

  • - pakai pakaian cerah

  • - pakai topi keledar.

Slide 57

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 6

Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Slide 58

Rasional Unit 6

 • Pengangkutan awam:

 • - bas sekolah atau umum.

 • Keadaan yang berbahaya:

  • - persekitaran bas

  • - sikap suka tergesa-gesa naik atau turun bas

  • - kurang pengalaman tentang lalu lintas

  • - sukar dilihat oleh pemandu bas.

Slide 59

Tajuk-tajuk Unit 6

 • Pengangkutan Awam di Malaysia

 • Penumpang yang Selamat dan Bertanggungjawab

Slide 60

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • membentangkan maklumat tentang beberapa jenis

 • pengangkutan awam di Malaysia

 • menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan

 • pengangkutan awam

 • 3) menyatakan cara menggunakan pengangkutan

 • awam secara berhemah.

Slide 61

1. Pengangkutan Awam di Malaysia

 • Definisi pengangkutan awam:

 • - beza dengan kenderaan persendirian

 • - jenis-jenis pengangkutan awam.

 • Sikap semasa menggunakan pengangkutan awam:

 • - bertimbang rasa

 • - bertanggungjawab

 • - berhemah.

Slide 62

1. Pengangkutan Awam di Malaysia samb.

 • Berbincang tentang

 • jenis-jenis pengangkutan

 • awam (Media 6.1).

Slide 63

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan

 • akibatnya jika tidak mematuhi peraturan

 • penggunaan pengangkutan awam

 • menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika

 • menaiki bas

 • menyatakan cara menggunakan pengangkutan

 • awam secara berhemah.

Slide 64

2. Pengangkutan Awam di Malaysia

 • Video “Menaiki bas” dan “Menaiki LRT”

 • Kelakuan selamat dan tidak selamat semasa

 • menggunakan pengangkutan awam.

Slide 65

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 7

Dilema

Slide 66

Rasional Unit 7

 • Pengaruh rakan sebaya:

 • - perlakuan berisiko tinggi

 • - perlakuan mencari sensasi.

 • Merasakan dirinya ‘hebat’:

 • - tidak menghiraukan keselamatan

 • - berupaya mengawal apa jua keadaan.

 • Kurang pengalaman:

 • - berhadapan dengan situasi bahaya.

Slide 67

Tajuk-tajuk Unit 7

 • Utamakan Keselamatan

 • Keselamatan di Jalan Raya

Slide 68

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • membaca dan menyatakan fakta yang

 • terdapat dalam kad permainan Roket Dilema

 • mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan

 • yang di ambil berdasarkan situasi tertentu dalam

 • bentuk grafik

Slide 69

Objektif tajuk 1 samb.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan

semasa membuat keputusan tentang situasi yang

selamat di jalan raya.

Slide 70

1. Utamakan Keselamatan

 • Pendapat positif atau negatif

 • berdasarkan poster

 • (Media 7.1).

Slide 71

1. Utamakan Keselamatan samb.

 • Memahami akibat baik atau buruk sesuatu kejadian

 • berdasarkan keputusan yang diambil semasa

 • di jalan raya:

 • - pendapat positif atau negatif

 • - tindakan

 • - alasan

 • - kesan.

Slide 72

1. Utamakan Keselamatan samb.

 • Roket Dilema (Media 7.2).

Slide 73

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • memberi pendapat tentang sesuatu situasi

 • keselamatan jalan raya yang ditunjukkan

 • menulis karangan tentang pengalaman

 • menggunakan pengangkutan awam

 • 3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa

 • membuat keputusan tentang situasi yang selamat di

 • jalan raya.

Slide 74

2. Keselamatan di Jalan Raya

 • Menganalisa akibat positif atau negatif berdasarkan

 • tindakan yang dibuat semasa di jalan raya:

 • - apakah pilihan saya?

 • - apakah sebab saya membuat keputusan tersebut?

 • - mengapa orang mempunyai pilihan yang berbeza?

 • Kad Situasi (Media 7.3).

Slide 75

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1

Sub Title

UNIT 8

Jalan Raya di Malaysia

Slide 76

Rasional Unit 8

 • Pengetahuan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis

 • jalan raya.

 • Jalan raya yang berbeza:

 • - had laju kenderaan

 • - trafik atau jenis kenderaan

 • - keadaan jalan raya

 • - aktiviti sepanjang jalan raya

 • - kemudahan.

Slide 77

Tajuk-tajuk Unit 8

 • Kenali Jalan Raya di Malaysia

 • Tiba dengan Selamat

Slide 78

Objektif tajuk 1

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • memberi respons tentang ciri-ciri jalan raya

 • di Malaysia

 • membina ayat tunggal dan ayat majmuk

 • berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul

 • 3) melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan

 • menyatakan kepentingan merancang perjalanan.

Slide 79

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia

 • Hierarki jalan raya pada

 • (Media 8.1).

Slide 80

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.

 • Bersoal jawab tentang ciri-ciri jalan raya

 • mengikut jenisnya:

 • - apakah jenis permukaan?

 • - berapakah bilangan lorong?

 • - adakah ia mempunyai tol?

 • - adakah ia mempunyai lorong pejalan kaki, motosikal

 • atau laluan kecemasan?

Slide 81

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.

 • Rumusan ciri-ciri jalan raya di Malaysia.

 • Kad gambar (Media 8.2).

Slide 82

Objektif tajuk 2

 • Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

 • membaca maklumat yang terdapat dalam bahan

 • rangsangan dengan betul

 • bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya

 • yang dilihat dengan bahasa yang betul

 • 3) menyatakan kepentingan merancang perjalanan

 • untuk tiba ke destinasi.

Slide 83

2. Tiba dengan Selamat

 • Kad jemputan (Media 8.3).

 • Bersoal jawab maklumat

 • yang terdapat dalam kad:

  • nama jalan

  • bangunan atau mercu tanda

  • sungai, jambatan

  • kemudahan untuk melintas,

   lampu isyarat.

Slide 85

Rumusan

 • Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

 • memahami konsep keselamatan berlandaskan

 • undang-undang dan peraturan jalan raya

 • mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab

 • ketika berada di jalan raya

Slide 86

Rumusansamb.

 • Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

 • mampu berdikari sebagai pengguna jalan raya

 • yang berhemah dan selamat

 • memahami kegunaan alat keselamatan dan

 • kepentingan penyelenggaraan basikal.

Slide 87

Terima Kasih


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro