Netwerk organisatiebeheersing 08 12 11
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

netwerk organisatiebeheersing 08.12.11. kwaliteit binnen de vmsw. inhoud. vmsw : wie en wat ? kwaliteit : wat ? waarom ? hoe verankerd ? voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? een voorbeeld toekomst ? tips, aandachtspunten ?. De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken.

Download Presentation

netwerk organisatiebeheersing 08.12.11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


netwerk organisatiebeheersing 08.12.11

kwaliteit binnen de vmsw


inhoud

 • vmsw : wie en wat ?

 • kwaliteit :

  • wat ?

  • waarom ?

  • hoe verankerd ?

  • voor wie en hoe kwaliteit bereiken ?

 • een voorbeeld

 • toekomst ?

 • tips, aandachtspunten ?

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken.

Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden.

VMSW : wie en wat ?

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

 • missie : sociaal wonen mogelijk maken

 • begrip kwaliteit in visie

 • EVA

 • raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder

 • 4 afdelingen : 3 operationeel en 1 deels operationeel, deels ondersteunend

 • 240 vte op PEP = 270 koppen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


VMSW : wie en wat ?

 • ondersteuning van lokale sociale woonactoren, op technisch, financieel, juridisch en administratief vlak :

  • sociale huisvestingsmaatschappijen

  • ocmw's

  • gemeenten

  • sociale verhuurkantoren

 • infrastructuur aanleggen

 • hypothecair krediet verstrekken voor verwerven van een woning

 • verschillende soorten klanten/belanghebbenden :woon-organisaties, andere overheden, studie-bureaus, burgers

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


kwaliteit : wat ?

 • geen formeel uitgeschreven missie, visie, beleid, … inzake kwaliteit

 • geen vmsw-definitie van het begrip

 • geen specifiek model

 • wel op pragmatische wijze permanent streven naar verbetering van de dienstverlening t.a.v. interne en externe klanten, en verankerd in onze manier van werken

eigen personeel

doelpubliek

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


waarom ?

"als je iets doet, moet je het goed doen, anders ga je beter op café"

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


hoe verankerd ?

 • in beheersovereenkomsten2008-2010 en 2011-2015

  • via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen

  • kwaliteit vermeld in kerntaken VMSW

  • en in strategische en operationele doelstellingen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


hoe verankerd ? (2)

 • in de waarden van onze organisatie, permanent geafficheerd op intranetpagina Personeel & HRM

  • 7 waarden bepaald door celhoofden in 2003 i.k.v. training "leiding geven"

  • kwaliteit onder term "verbeteringsbereidheid"

  • herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


hoe verankerd ?(3)

 • procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


hoe verankerd ?(4)

 • doorvertaling van ditalles naar individuelefunctiebeschrijvingen& jaardoelstellingen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


hoe verankerd ? (5)

 • via beheersovereenkomsten 2008-2010 en 2011-2015

  • via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen

  • vermeld in kerntaken VMSW

  • in strategische en operationele doelstellingen

 • in organisatiewaarden

  • bepaald door celhoofden in 2003, onder term "verbeteringsbereidheid"

  • herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren

 • procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen

 • doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen

zorg voor een structurele onderbouw

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


 • klachtenmanagement

 • gedetailleerd communicatieplan i.f.v. te bereiken doelgroepen

 • jaarlijkse tevredenheidsenquête bij ontleners

 • overlegfora en infosessies met evaluatie achteraf

 • naslagwerken voor professionele partners

 • procesoptimalisatie & herschikking organogram

 • klantenbevraging (in uitwerking)

voor wie en hoe kwaliteit bereiken ?

 • deelname 2-jaarlijkse personeelspeiling met concrete actiepunten

 • 2-jaarlijkse bevraging kwaliteit dienstverlening afdeling Ondersteuning

 • periodiek overleg tussen leiding-gevenden & directie

 • intervisie om kwaliteit leidinggeven te verbeteren

 • snelle interne communicatie via personeelsgazet

 • stuurgroepen voor interne betrokkenheid (ICT, gebouwbeheer, diversiteit, communicatie)

 • managementrapportering

 • externe belanghebbenden

  • sociale huisvestingsmaatschappijen & hun partners

  • gemeenten en ocmw's

  • (binnenkort) sociale verhuurkantoren

  • ontleners

 • interne klanten

  • personeel

  • leidinggevenden

  • raad van bestuur

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


weerkerend aandachtspunt uit personeelspeiling : kwaliteit van leidinggeven

 • verankerd in strategisch HR-plan 2011-2015

 • opgenomen in jaarplan HR

  • aanduiding A2 gebeurt o.b.v. IP & EP

  • geslaagden krijgen POP met ontwikkelpunten voor nieuwe rol

  • anderen loopbaangesprek

  • aanduiding celhoofd kan voortaan enkel na opmaak IP door afdelingshoofd, over leidinggevende competenties

  • bevat ook ontwikkelpunten die geformaliseerd worden in POP

  • soms aanduiding ander celhoofd

een voorbeeld

 • hoeft niet complex te zijn

 • wel : hou kader voor ogen

  • koppel aan je missie, aan je BO, jestrategische & operationele doelstel-lingen

  • vertaal door naar de medewerkers

  • = zorg voor betrokkenheid & veran-kering

 • wel : als je eraan begint, doe hetdan helemaal goed

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


de toekomst ?

 • ondernemingsplan 2012 bevat, net als vorige jaarplannen, verbeteracties

 • opgestart project "klantenbevraging voor professionele partners" verder uitwerken en implementeren

 • goede zaken in stand houden

 • elke dag kritisch kijken naar de manier van werken

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


tips, aandachtspunten ?

 • niet omdat je geen formeel beleid hebt, dat je niet aan kwaliteit kunt werken

 • analyseer wel op tijd en stond je manier van werken

 • betrek er je medewerkers bij

 • koppel er verbeteracties aan

 • veranker het zo ruim mogelijk, zodat het voor alle betrokkenen tastbaar wordt

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


 • Login