Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen. Raisa Cacciatore Lastenpsykiatri, Väestöliiton asiantuntijalääkäri, tietokirjailija. OPO-päivät Grand Marina, 4.2.2011 Helsinki. Lapsen kohtaaminen. Mitä sinulle kuuluu? Miltä sinusta tuntuu? Mitä sinä tarvitset? Empatia ja myötätunto.

Download Presentation

Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lapsen ja nuoren itsetunnon tukeminen

Raisa Cacciatore

Lastenpsykiatri, Väestöliiton asiantuntijalääkäri, tietokirjailija

OPO-päivät

Grand Marina, 4.2.2011 Helsinki


Lapsen kohtaaminen

Mitä sinulle kuuluu? Miltä sinusta tuntuu? Mitä sinä tarvitset?

Empatia ja myötätunto


Itsetunnon rakennustyö on jatkuvaa

 • Anna mahdollisuuksia, tietoa ja usko lapseen ja nuoreen.

 • Ole mallina: Ole itse itsesi paras ystävä!


Päivähoidon, koulun ja muiden aikuisten merkitys

 • Opettajan antama huomio

 • Koululuokan sosiaalinen tuki

 • Onnistumisen elämykset

 • Ystävyyssuhteiden tuoma ilo

  …ovat lasta kannattelevia tekijöitä

EL Liisa Pietilä, SLL 40/2005:4021-25


 • Kun olet vuorovaikutuksessa, vaikutat joka tapauksessa suuntaan tai toiseen.

 • Mieti, mitä tarkoittaa:

 • ”pysy aikuisena”?

Voit vaikuttaa paljon toisten itsetuntoon


Voit vaikuttaa paljon toisten itsetuntoon


RIITTÄVÄN HYVÄ

* MIELIKUVA *

ITSETUNTO

ITSEARVOSTUS


Voiko itsetuntoa vahvistaa?

 • Ennaltaehkäisy

+ MERKKISET TEOT !


Mitä lapsi / nuori tarvitsee

 • Kuulluksi, nähdyksi tulemista

  ´Aitoja kohtaamisia.

  Välittävää, innostuvaa aikuista / aikuisia.

 • Kehitysportaiden tuntemusta

  Aivot kehittyvät hitaasti , ymmärrys myös.

  Mitä voi vaatia? Missä täytyy suojata?

 • Kehityksen / itsetunnon tukea

  Tekoja. Oikeaa toimintaa. Turvallisuutta. Iloisuutta.

  Itse koettu kasvatus ei aina parasta.

  Pysyvyyttä. Ennakoivuutta.


Mitä lapsi / nuori tarvitsee

 • Kuulluksi, nähdyksi tulemista

  JARRUTA, HILJENNÄ

 • Kehitysportaiden tuntemusta

  TUTUSTU, OPISKELE

 • Kehityksen, itsetunnon tukea

  TOIMI NYT


Lapset ovat kodin ilmapiirin mittareita

Jokävelemään opettelevalapsi tietää, mitä vanhempien parisuhteeseen kuuluu.

Tunteiden hallinta ja itsetunto

Koti-ilmapiiri

Iloisia tekoja!

Läsnäoloa


MENESTYS

KUNNIOITUS

Aikuisten malli!

NEUTRAALI

KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO

Kunnioitus tarttuu – syrjäytyminen ja menestys ovat usein mallioppimisen tulosta

HALVEKSUNTA

SYRJÄYTYMINEN


KUNNIOITUS

- Ei väkivaltaa

Myönteiseen keskittyminen

Kiittämällä kasvattaminen

Respektipisteitä, tarravihkoja

Onnistumisen esiin nostamista

Lapsen kokemusta arvostavaa puhetta

Lapsi ei voi valita kasvuympäristöään – saako hän kokemuksia arvostavasta kanssakäymisestä, milloin, mistä?

NEUTRAALI

KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO

Kielteiseen keskittyminen

Moittiminen, iva, pelko

Rankaisu, ankaruus, kuritus

Epäonnistumisen esiin nostamista

Vähättelevää, mitätöivää puhetta

HALVEKSUNTA

- Henkinen ja fyysinen väkivalta


MENESTYS

KUNNIOITUS

- Ei väkivaltaa

NEUTRAALI

KOMMUNIKAATION TUNNEILMASTO

HALVEKSUNTA

- Henkinen ja fyysinen väkivalta

Älä jää halveksunnan ilmapiiriin.Hakeudu arvostaviin ihmissuhteisiin!

SYRJÄYTYMINEN


Keskustelu itsensä kanssa

 • Ihmiset keskustelevat mielessään jatkuvasti itsensä kanssa. Kommentoivat ja suunnittelevat tekemisiään tai vatvovat menneitä tapahtumia.

 • Se voi olla kannustavaa tai halveksivaa.

 • Omat pohdinnat vaikuttavat, eli se pään sisäinen puhe. Itse olet eniten itsesi kanssa.

 • Se alkaa rakentua lapsuudessa. Myös pitkä ihmissuhde vaikuttaa. Mitä puhetta lapsuuden kotona jäi pääsi sisään?


Ihmiset saattavat moittia itseään jatkuvasti. Tai he antavat itselleen kannustusta, yllyttävät tekoihin tai rauhoittavat itseään. Opettele kuulemaan sisäinen keskustelusi ja ohjaamaan sitä! Kiitä myös itseäsi aina, kun olet toiminut oikein.


Mielen näyttämön näyttelijät

 • -HEI, AIKA MONESTA

 • MAANANTAISTA ON

 • SELVITTY!

 • ONNISTUMINEN ON

 • MAHDOLLISTA!

TAHDON SELVITÄ!

TAHDON KOETTAA!

MÄ EN PYSTY!

MÄ EN OSAA!

MÄ EN EHDI!

MÄ KUOLEN!

TUNNE

TAHTO

JÄRKI

OHJAAJA

Åsa Nilssonne: Kuka ohjaa elämääsi


Tunne on sinussa, mutta olet eri asia kuin tunteesi

Hankalat ajatukset aktivoivat tunteita. Tunteet nostavat kehossa reaktion.

Pelko, pettymys tai syyllisyys ovat usein signaaleja, jotka auttavat meitä toimimaan oikein.

Kielteiset ajatukset ja tunteet voivat myös riistäytyä hallinnasta tai lukkiutua päälle ja vallata mielen ja kehon.


Pään sisäinen puhe

Tyhmä!

Mä oon idiootti! Miksen mä ikinä opi…

Eihän tästä tule yhtään mitään…

Ei kannata yrittää, en mä koskaan onnistu…

Parasta etten mokaa enempää...


Aggressio on MUUTOSVOIMA

 • Aggressio ei ole väkivaltaa.

 • Se on voima, pelkkä tunne, ei vielä teko.

 • Sen voiman tarkoitus on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen.

 • Ilman lapsuuden uhmaa

  ja murrosiän kuohuntaa nuori ei itsenäistyisi van-hemmistaan ja kodistaan


Opiskelun tyhjyys / tyhmyys uuvuttaa

 • Mikä on suunta, missio, syy miksi opiskelet?

 • Mikä estää sinua elämästä arvojesi mukaista elämää?

 • Mitä haluat elämältä?


 • Et voi olla onnellinen, jos asiat joihin uskot, ovat erilaisia kuin asiat, joita teet

FreyaMadelineStark


Arvot ja asenteet

 • Ei kannata vähätellä / mitätöidä lasten ja nuorten tavoitteita, arvoja ja pystyvyyskokemuksia.

 • Haluaminen ja yrittäminen on tärkeää.

 • Ei pidä tehdä kaikkea liian helpoksi lapsen tai nuoren puolesta.

  • Käy arvokeskustelua: Mikä on tärkeää? Mikä on kaikkein tärkeintä elämässä? Minkä asian takia olisit valmis hiukan kärsimäänkin? Miksi tsempata?


Mistä elämään voi saada motivaatiota ja mielekkyyttä?

Välitön tarvetyydytys: nautinto, hyvä olo

 • Lyhyen tähtäimen tavoitteet ja tämän hetken jutut

 • Onko kivaa vai tyhmää?

Arvojen mukainen elämä: tunnistaa arvonsa

 • Elämällä on kompasseja ja suuntaviittoja

 • Arvoja toteuttaakseen ihminen on valmis sietämään pettymyksiä, jopa kärsimään


Keskitytään siihen, mitä jo on, ei siihen mitä ei ole

Kiitollisuus jopa siitä, että asiat eivät ole huonommin.

Optimistisuus, toiveikkuus.

Kiitollisuudesta puhuminen ääneen, sen hämmästely ja ihastelu, mitä elämä tarjoaa.

Jos lasta kiittää, hän toistaa tekonsa.

KIITOLLISUUS

- Minulla on!

Osaamattomuuteen, puutteisiin keskittyminen.

Nähdään kaikki se, mitä ei ole.

Vertaaminen muihin jotka osaavat, joilla on taito.

Lasten annetaan luokitella ja arvottaa toisiaan, ihmisiä.

Harmittelu, katkeruus, mustasukkaisuus, kateus.

Jos lasta moittii, hän kokee olevansa huono(mpi)

KATEUS

- Minulla ei ole, ei kai sinullakaan!

Kiitollisuus lisää tyytyväisyyttä, terveyttä, hyvinvointia


Terveyden uusi määritelmä?

“Health is what it takes to make life worth living”

Bengt Lindström: The Hitchhiker’s Guide to the Salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Folkhälsan 2010


1. Näkemys omasta merkityksestä

5. Mielikuva sukupuoliroolista

2. Käsitys omasta kehosta

6. Käsitys seksuaalisuudesta

3. Oman reviirin rajat

7. Käsitys aggressiosta

ITSETUNNON KAHDEKSIKKO

4. Käsitys ympäristön turvallisuudesta

8. Mielikuva omasta elämänkaaresta


Neljä pöydänjalkaa

KUMPPANUUS

YKSITYISYYS

YHTEISÖLLISYYS

VANHEMMUUS


Neljä pöydänjalkaa

Yksilön elämän

tasapaino

Yksityisyys

Vanhemmuus

Elämän

hallinta?

Yhteisöllisyys

Kumppanuus


Olenko tärkeä ja tarpeellinen?

Minä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa

Olenko mukana

Huomataanko minut

Yhteisöllisyys


Kykyä viihtyä itsensä kanssa

Psyykkinen ja fyysinen terveys.

Itsearvostus, positiivinen minäkäsitys

YKSITYISYYS


Tuntuu ettei ole yksin

KUMPPANUUS

YSTÄVYYS /

Hyvä ystävä sinun itsesi takia. Sielunveli, luotettu, joskus joku rakastettukin.


Nuorellekin välttämätön

VANHEMPI -

LAPSI-SUHDE

Toimiiko vanhemmuus, pärjäätkö siinä? Vanhemmuuden on muututtava koko ajan. Kokeeko lapsi sinut turvallisena? Myös nuori tarvitsee vahaa vanhemmuutta!


Tue, älä tuomitse

 • Jos nuori tuntee, ettei hän ole sellainen, kuin pitää, hän tulee epätoivoiseksi.

 • Epätoivoinen nuori tekee epätoivoisia tekoja.

 • Toivottomuus, huono itsetunto ja unelmien puute tavallisimmat syyt riskikäyttäytymiseen

 • Etsi pärjäämistä, arvoja, myönteistä asennetta, toivoa


Positiivinen Minäkuva

 • Olen hyvä!

 • Minua kannattaa suojata!

 • Minun kannattaa tsempata!


Kaikkien aikuisten vastuulla jokainen lapsi ja nuori


Ammattilaisille, Nuorille, vanhemmille, Poikien puhelin ym.


TIETOFINLANDIA -ehdokas!


Arvostavaa, asiallista, hauskaa ja herkkää tietoa pojille

13-18 v


Terveystietoa yläkouluun


UUTUUS


Kaikkien aikuisten vastuulla jokainen lapsi ja nuori.


 • Login