welkom
Download
Skip this Video
Download Presentation
WELKOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

WELKOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

MBA-OM NL 50-C. WELKOM. Core Course Operations Management. Core Course Operations Management. Blok II Instrumenten. Verwachtingen Instrumenten. Rondje over wat jullie idee/verwachting is van deze dag. Inleiding op deze dag. Doel van Instrumenten  Herhaling blok 1, beklijven...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WELKOM' - daria-mcclure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom

MBA-OM NL 50-C

WELKOM

Core Course Operations Management

verwachtingen instrumenten

Verwachtingen Instrumenten

Rondje over wat jullie idee/verwachting is van deze dag

inleiding op deze dag

Inleiding op deze dag

Doel van Instrumenten

 Herhaling blok 1, beklijven...

 Gebruik van instrumenten & inzicht in procesgang werkwijze ontwikkelen  Vinden van een knelpunt voor OM

 Aanzet tot eigen ALP obv format

agenda lesstof
Agenda lesstof
 • Samenvatting blok 1
 • Theorie ALP werkwijze & instrumenten
   • Algemeen Probleemoplossend Model voor de ALP
   • Organisatie bij het schrijven van een ALP
 • ALP Onderwerpkeuze:
  • Methodologie, zelf doen
   • Zelf oefenen met instrumenten
   • Vaststellen welk knelpunt je op gaat lossen (scan)
 • ALP format tbv plan van aanpak
 • Subsetvragen/discussie
 • Einde
nog n keer de definitie van om

Output

Werkwijze (procedure)

Nog één keer de definitie van OM

OM is het vakgebied dat zich bezighoudt met (het ontwikkelen) van werkwijzen ofwel de wijze waarop mensen werken. (= geconditioneerd gedrag gericht op in stand houden van bedrijven).

Daarom noodzakelijk om te weten wat werk is en waarom mensen werken.

Ontwikkelen is auditeren, (her)ontwerpen en borgen van gewenste output en processen, zodanig dat de gestelde doelen worden bereikt en het zelflerend vermogen van de organisatie wordt versterkt

samenvatting blok i visie
Samenvatting Blok I Visie
 • Bedrijven en instellingen (5)
 • Processen als bouwstenen voor bedrijven en instellingen
  • Directieve en operationele processen
   • Auditeren, ontwikkelenen borgen plus rapport (verantwoording)
  • Operationele Push & Pull
  • Samenhang tussen processen (11, 16)
 • Activiteiten als bouwstenen voor processen
  • Activiteiten van een proces
  • Samenhang en karakter tussen en van activiteiten (17)
 • Organen in bedrijven en instellingen
 • Operations Management
  • PDCA (conditioneren van gedrag) (22)
  • Processtappen van W, A, B & R
 • B2P
operations management het belang van operations management

Strategie door unieke DNA!

O/D/VW Doelen

Operations ManagementHet belang van operations management
 • De operations bepalen de sterkten én zwakten van bedrijven en daarmee
  • De uitgangspositie om te kunnen adapteren
  • Het vermogen om te kunnen adapterenDaarom voor elke manager / medewerker van belang
  • Flexibiliteit = mate waarin bedrijf kan veranderen wanneer de klant of omgeving dit verlangt zonder aanpassing in S,B,W maar ook
  • Efficient, snel én tegen gewenste kwaliteit én uniek
operations management samenhang tussen de courses
Operations ManagementSamenhang tussen de courses
 • We maken onderscheid tussen directieven en disciplines van waaruit een bijdrage wordt geleverd aan die directieven
  • OM (W) en SM (S,B)
   • Outputbenadering  hierdoor ontstaat conditionering
  • HRM, FM, IM, MM
   • Themabenadering  rekening houden met de conditionering
   • In de ALP-en integreren de disciplines in de strategie, beleid en de werkwijzen
nu verder met instrumenten

Nu verder met Instrumenten

Werkwijze ALP Format

Organisatie van de ALP

Valkuilen bij de uitvoering

Instrumenten

werkwijze alp format ontwikkelen werkwijze
Werkwijze ALP + Format “ontwikkelen werkwijze”
 • Volgens Algemeen Probleem Oplossend Model
 • Volgens de visie op een proces
   • Bevat alle elementen van een proces
algemeen probleem oplossend model

Algemeen Probleem Oplossend Model

Dit model biedt een werkkader waarlangs nieuwe werkwijzen kunnen worden ontwikkeld

algemeen probleem oplossend model1

ALP Procesgang

 • Plan van aanpak
 • Gegevens verzamalen (LO/VO)
 • Analyse
 • Conclusies + aanbevelingen
 • GONOGO Rapport
 • Detailontwerp
 • Bouwen/testen
 • Vrijgaverapport
 • Overdracht

Bij GO

Algemeen Probleem Oplossend Model

Wat zijn de ingrediënten/bouwstenen van een werkwijze/procedure:

Organisatie en procesgang (“die” stap door “die” functionaris)

Volgordelijkheid

Verwijzing naar gebruik van instrumenten

de organisatie van een alp

Stuurgroep

Opdrachtgever

Uitbesteden

PROJECTMANAGER

Aanemen

Projectonder

steuning

Projectleden

(gebruikers)

De organisatie van een ALP
organisatie alp ii

Aannemen

PL

Uitbesteden

KBG

PM

Organisatie ALP (II)
 • ALP in alle waarschijnlijkheid in een team
 • Mogelijke organisatieproblemen:
   • Verzoek vindt waarschijnlijk niet plaats
   • Hoe bouw je het projectteam op?
   • Hoe definieer je het besturingscentrum?
 • Oplossing
   • Stel een klankbordgroep op
   • Projectleider is projectmedewerker
organisatie alp iii

Aannemen

PL

Uitbesteden

KBG

PM

Organisatie ALP (III)
 • Antwoorden aan het afnemend proces
   • Plan van aanpak
   • GONOGO rapport
   • (Vrijgave)
samenvatting alp proces
Samenvatting ALP proces
 • Output van ALP is een werkwijze
 • We maken gebruik van de werkwijze “ontwikkel een werkwijze”
   • Volgordelijke procesgang, (project)organisatie en instrumenten
 • ALP eindigt met GONOGO rapport inclusief plan voor implementatie
   • Twee beantwoorde vragen aan het afnemend proces (PVA en GONOG)
valkuilen bij de uitvoering
Valkuilen bij de uitvoering
 • Solo uitvoering
 • Plan niet schrijven voor de overigen fasen maar direct gaan implementeren
 • Géén projectstructuur in plan “hoe verder”
 • Ingewikkelde en uitgebreide interviews (complex, tijdrovend, etc)
 • Te groot of te algemeen onderwerp
instrumenten
Instrumenten
 • Brainstormen (algemene techniek)
 • Trefwoordendatabase (Literatuuronderzoek)
   • Trefwoorden memo’s, daarna clusteren
 • Huidige werkwijze (Veldonderzoek)
   • Procesgang in kaart brengen
   • Organisatie ervan
   • Instrumentenlijst
instrumenten1
Instrumenten
 • Relatiediagram (analyse)
   • Brainstorm over knelpunten
   • Trek pijlen naar oorzaak en gevolg
 • Programma van eisen (analyse)
   • Brainstorm over de eisen en voorwaarden
   • Zet eisen af tegen de voorwaarden
   • Keuze van PVE
 • Morfologie (concepten)
   • Gebruik bij ingrediënten waarbij je deeloplossingen zoekt
   • Biedt mogelijke varianten
   • Oefening Morfologie
instrumenten2
Instrumenten
 • L-matrix / Gegevensmatrix (keuze)
   • Wegen van alternatieve (deel)oplossingen
   • Eventueel weging toekennen aan programma van eisen
   • Scoren van de alternatieven
   • Keuze
samenvatting instrumenten
Samenvatting Instrumenten

Analyse

Huidige

Werkwijze

methodologie zelf doen

Methodologie, zelf doen…!

Knelpunten opsporen tbv ALP OM en nog te verifiëren voor resterende ALP-en dmv oefeningen

Opdrachten om mee te oefenen

opdracht 1 referentiekader en oefening i
Opdracht 1Referentiekader en oefening I

Er van uitgaande dat wij als gemeenschappelijke ervaring hebben dat wij een MBA volgen aan de BSN Nederland definieren wij “onze” positie in het porter / transformatiemodel en benoemen we de output (hoogste nivo)

oefening i i belangrijkste processen hulpmiddel hgdkdhb
Oefening II: Belangrijkste processen (hulpmiddel HGdKdhB)
 • Definieer naar output de belangrijkste pull-processen
 • Definieer naar output de belangrijkste push-processen
 • Gebruik minimaal 1 divergerende en 1 convergerende technieken
  • Brainstormen adhv mindmapping
  • Overeenkomstendiagram en of stickeren
 • We sluiten af met een “rondje” van de resultaten
oefening ii i knelpuntopsporing met behulp van diverse instrumenten
Oefening III: Knelpuntopsporing met behulp van diverse instrumenten
 • Bepaal welk knelpunt je gaat oplossen (in Output, Pull en Push)
  • Inventariseer (uit het hoofd) knelpunten in de output van pull en ga na door welke knelpunten in de werkwijze binnen het pull proces of de input ervan (leverancier of voorraad) dit veroorzaakt wordt.
 • Gebruik minimaal een divergerende en een convergerende techniek
  • Brainstormen adhv mindmapping
  • Overeenkomstendiagram
 • Sluit af met een presentatie van de resultaten (3x), wie wil presenteren??
oefening iv v knelpunten beoordelen benoemen
Oefening IV&V: Knelpunten beoordelen&Benoemen
 • Knelpunten beoordelen voor alle processen
  • Ga per proces, per knelpunt na of dit knelpunt óók veroorzaakt wordt doordat de (geborgde) werkwijze niet voldoet (=geschikt voor alle courses), danwel doordat het geborgde beleid (=niet OM) of zelfs doordat de geborgde strategie niet voldoet (=niet OM).
 • Oefening V: Knelpunten benoemen
  • Daarna kunnen per proces de knelpunten verdeeld worden over de courses en ontstaat een (nog te verifiëren) inzicht in de ALP onderwerpen per course.
 • Sluit af met een presentatie van de resultaten (3x), wie wil presenteren??
alp voorstel
ALP Voorstel

INHOUD

 • Handleiding ALP voorstel
subset vragen

Subset vragen

Hebben we alle vragen gehad?

wrap up

HTZD of IZGWD

Wrap up

Ervaring oefening

Terugblik op vandaag

ad