23 maart 2010 - PowerPoint PPT Presentation

De NVAB,
Download
1 / 18

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De NVAB, het beleid nu en straks. 23 maart 2010. Kring ZW. programma. Wat voorafging Nieuw meerjarenplan 2010 – 2015 Verenigingsfunctioneren Doelgroepverbreding Nieuwe financieringsvormen Nieuwe inhoudelijke thema’s. 2007 Positioneringsnota NVAB De bedrijfsarts,.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

23 maart 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


23 maart 2010

De NVAB, het beleid nu en straks

23 maart 2010

Kring ZW


Programma

programma

 • Wat voorafging

 • Nieuw meerjarenplan 2010 – 2015

 • Verenigingsfunctioneren

 • Doelgroepverbreding

 • Nieuwe financieringsvormen

 • Nieuwe inhoudelijke thema’s


2007 positioneringsnota nvab de bedrijfsarts

2007 Positioneringsnota NVABDe bedrijfsarts,

dokter en

adviseur


2007 positioneringsnota nvab

2007 Positioneringsnota NVAB

- de bedrijfsgeneeskunde maakt deel uit van de eerstelijns zorg

- de bedrijfsarts is medisch adviseur van bedrijven

- de bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken: begeleiden bij verzuim is ook behandelen

-niet alleen werknemers zijn gebaat bij de expertise van de bedrijfsarts:

het participatie-principe


23 maart 2010

strategische ijkpuntenTussen arbodienstverlening en eerstelijnsgezondheidszorgwat voorafging:2001 aansluiting KNMG2004 EBM-richtlijnontwikkeling2005 standpunt claimbeoordeling2007 pilots BA in eerste lijn2009 KNMG-rapport taken /verantwoordlijkh.2010 herijking arbozorg door SER / FNV ???


Verenigings functioneren

Verenigings functioneren

Voorlopers :

Volgers :

- individuele belangen

- de BA in de praktijk

- werkgelegenheid

- kwaliteitsbeleid

- richtlijnen en visitatie

- innovaties


Dilemma en keuzen

Ontwikkeling van nieuwe richtlijnen

en / of

Implementatie van bestaande richtlijnen

Dilemma en keuzen:


Dilemma en keuzen1

Aanwezigheids

Democratie (ALV)

of

Digitaal forum

Dilemma en keuzen:


Van werknemers naar doelgroepverbreding

Van werknemers naar : doelgroepverbreding

Misschien zijn er wel vijf miljoen mensen in Nederland die nooit een BA zien en hun expertise goed zouden kunnen gebruiken…..


23 maart 2010

- ZZP- ers1 milj- uitkeringsgerechtigden 1 milj- mantelzorgers / vrijw.1 milj- studenten en schoolverlaters 0,5 milj- medewerkers MKB (van de 4milj) 1,5 miljtotaal5 miljoen


Financiering arbeidsgeneeskunde

Financiering arbeidsgeneeskunde

Als onderdeel van de publieke gezondheidszorg

Als faciliteit voor alleen werknemers


Nieuwe visie van fnv dd 22 maart 2010

Nieuwe visie van FNV dd 22 maart 2010

Twee soorten bedrijfsartsen:

- organisatie - adviseringsartsen voor bedrijven en werkgevers

o.a PAGO er RI&E, keuringen, gezondheidsmanagement.

- ‘arboartsen’ voor de arbeidsgeneeskundige begeleiding van individuen in de nabijheid van curatieve zorg, taken ‘poortwachter’


Duurzame inzetbaarheid en participatie

Duurzame inzetbaarheid en participatie:

- nieuwe invulling belasting en belastbaarheid

- nieuwe invulling preventie, PMO, PAGO

- nieuwe invulling van lifestyle-interventies


Productenboek bedrijfsgeneeskunde

‘Productenboek bedrijfsgeneeskunde’


Het rapport van knmg consult

Het rapport van KNMG-consult

Taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding en de re-integratie

Prof. dr.J.H.B.M. Willems

Mevr. mr. H.C.B. van der Meer


Hoofdlijn arbowet

Hoofdlijn (Arbowet)

 • Art. 14 Arbowet : werkgever heeft plicht zich bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door bedrijfsarts

 • (geldt overigens ook voor PAGO, aanst.keuring en toetsing RI&E)

 • N.B. bij begeleiding door arbodienst moet daar een bedrijfsarts werkzaam zijn.


Conclusie rapport knmg consult de ba is de inhoudelijk regisseur

Conclusie rapport KNMG-consult:de BA is de inhoudelijk regisseur

- De werkgever heeft de plicht bij verzuim aan de werknemer toegang tot de bedrijfsarts te garanderen

- Anderen die bij de verzuimbegeleiding worden betrokken doen dat bij delegatie door de bedrijfsarts

- Ook bij zgn. eigen-regie-model door werkgever zal

leidinggevende/casemanager alle acties moeten laten toetsen door de bedrijfsarts !


Nvab denk vooral mee

NVAB, denk vooral mee

Eerstvolgende ALV is op 7 april 2010


 • Login