Na ceste k spolo nosti blahobytu z padn t ty a usa v 50 80 rokoch
Download
1 / 11

Na ceste k spoločnosti blahobytu Západné štáty a USA v 50.- 80. rokoch - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Na ceste k spoločnosti blahobytu Západné štáty a USA v 50.- 80. rokoch. Barbora Maťašová, Mária Vašková. Nová demokratizácia. Vo voľbách po vojne víťazia najmä ľavicová strany - do popredia sa dostáva nová demokratizácia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Na ceste k spoločnosti blahobytu Západné štáty a USA v 50.- 80. rokoch' - danika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Na ceste k spolo nosti blahobytu z padn t ty a usa v 50 80 rokoch

Na ceste k spoločnosti blahobytuZápadné štáty a USA v 50.-80. rokoch

Barbora Maťašová, Mária Vašková


Nov demokratiz cia
Nová demokratizácia

 • Vo voľbách po vojne víťazia najmä ľavicová strany - do popredia sa dostáva nová demokratizácia

 • V Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a celej Z Európe vznikajú kresťanské demokracie

 • Ich cieľ: presadzovať tradičnú kresťanskú morálku aj v politike a sociálnej problematike, podpora demokracie


 • Na čele: Nemecko – Konrad Adenauer, Taliansko – Alcide De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Uskutočnili sociálne opatrenia: rozšírenie soc. poistenia, zdravot. starostlivosti, posilnili úlohu odborov, štipendiá pre študentov, rozšírenie volebného práva + ekonomické opatrenia: znárodňovanie bánk, ťažkého priemyslu, dopravu. Teda vznikol silný štátny sektor (napr. tichá revolúcia vo VB)

Konrad Adenauer

Alcide De Gasperi


Cesty k hospod rskemu rozmachu
Cesty k hospodárskemu rozmachu De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Až do 50. rokov boli vo všetkých krajinách potraviny na prídel

 • Marshallov plán (hospodárska pomoc od USA vojnou zničeným krajinám) spôsobil rozvoj najviac zničeného Nemecka - stalo sa najsilnejším západoeurópskym štátom

 • Zač. 50.rokov – ľavicové strany boli nahradené konzervatívnymi stranami s ideou sociálne úspešného štátu (welfare state)

 • Ideológia: iba vyššia sociálna starostlivosť môže vytvoriť spokojnejšie širšie vrstvy a stabilný štát


Hospod rsky a soci lny rozvoj v 50 60 rokoch
Hospodársky a sociálny rozvoj v 50. - 60. rokoch De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Rast HDP v tomto období je najrýchlejší v moderných dejinách = „hospodársky zázrak“

 • Európa – ekonomicky najrýchlejšie rastúca časť sveta

 • Využívali sa vedecko-technické poznatky- rozvoj chémie, elektrotechniky, kybernetiky...

 • Rušili sa obchodné bariéry, rozvíjal sa trh medzi štátmi

 • Z európske krajiny sa začlenili do NATO na ochranu v studenej vojne


T t soci lneho blahobytu
Štát sociálneho blahobytu De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Hospodársky rast spôsobil sociálne zmeny: klesal počet robotníkov v poľnohospodárstve, rástol počet pracujúcich v terciárnom sektore(služby) a vysokokvalifikovaných pracovníkov

 • Zmenšovali sa rozdiely v životnej úrovni jednotlivých vrstiev

 • Zanikla vrstva roľníkov, ktorí doteraz tvorili najpočetnejšiu skupinu pracujúcich

 • V Z krajinách je teda blahobyt a stabilita, vznikli sociálne práva: zaručené boli -minimálna mzda, bývanie, výživa, vzdelanie, zdravotná starostlivosť


Eur pska integr cia
Európska integrácia De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • V 50. – 60. rokoch sa tvorí spoločný trh západoeurópskych krajín.

 • Rozdielne názory na zjednocovanie ( SRN, VB – udržať spoluprácu s USA, Benelux – silná integrácia) – komplikácie

 • Osobnosti – Konrad Adenauer(SRN), Robert Shuman, Jeane Monnet (FR), Alcide De Gasperi (Tal)

 • Striedanie konzervatívnych a ľavicových vlád

 • Socialisti – tlak na zmenšovanie sociálnych rozdielov

  Nevýhody: byrokatizácia, nezaslúžené skupinové výhody, vysoké dane, nezamestnanosť


Usa v 50 70 rokoch
USA v 50. – 70. rokoch De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Vysoká životná úroveň (domy, autá, chladničky, televízory)

 • Modernizačné zmeny, technologický pokrok, zmena regionálnej štruktúry(v Kalifornii nové priem. centrá)

 • Republikáni si želajú návrat k izolacionizmu a tradičnú vnútornú politiku

 • Černošská menšina tvorí 10% obyvateľstva USA


Zahrani n politika usa
Zahraničná politika USA De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Vojna v Kórei( začala ako agresia KĽDR voči Kór. rep. ) OSN zorganizovala pomoc KR – väčšina amer. vojaci, ZSSR na pomoc KĽDR – konflikt ukončený až po Stalinovej smrti

 • Min. zahr. vecí John F. Dulles – politika zadržiavania komunizmu nestačí, treba ho zatlačiť – skomplikované vzťahy so záp. Európou.

 • USA nezabránili kubánskej revolúcii, Fidel Castro – príklon ku komunizmu

 • Vojna vo Vietname – USA na pomoc juhovietnamskej nekomunistickej armáde – dlhý a zbytočný konflikt


Erno sk hnutie
Černošské hnutie De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Menia sa vzťahy medzi bielymi a čiernymi

 • Silnie emancipačné černošské hnutie pod vedením Martina Luthera Kinga

 • Desegregačné opatrenia (školy, práca, armáda,kultúra) + pozitívna diskriminácia

 • Rastie počet odporcov rasizmu

 • Menšinové extrémne sekty – Čierni moslimovia, Čierni panteri, Čierna moc

Martin Luther King


Hospod rsky vyspel ekonomiky v za iatkoch novej etapy
Hospodársky vyspelé ekonomiky v začiatkoch novej etapy De Gasperi, Francúzsko – Robert Schuman

 • Znaky krízy: nezamestnanosť, inflácia, zvyšovanie cien ropy.

 • Opatrenia: - racionalizácia a modernizácia výroby v elektronickom, chemickom priemysle a biotechnológii,

  - v ekonomike sa presadzovali neoliberálne postupy – ponechaný priestor pre voľné pôsobenie trhu


ad