Download

Choroba niedokrwienna serca


Advertisement
/ 28 []
Download Presentation
Comments
cyndi
From:
|  
(1137) |   (0) |   (0)
Views: 119 | Added:
Rate Presentation: 1 1
Description:
Choroba niedokrwienna serca. Morbus Ischeamicus cordis [MIC]- stan uszkodzenia serca wskutek przewlekłej lub ostrej niewydolności wieńcowej Dr n. med. Teresa Gabryś Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Środowiskowego WOZ CM UJ. Podział Kliniczny choroby niedokrwiennej.
Choroba niedokrwienna serca

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Choroba niedokrwienna sercaSlide 1

Choroba niedokrwienna serca

Morbus Ischeamicus cordis [MIC]-stan uszkodzenia serca wskutek przewlekłej lub ostrej niewydolności wieńcowej

Dr n. med. Teresa Gabryś

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Środowiskowego

WOZ CM UJ

Podzia kliniczny choroby niedokrwiennejSlide 2

Podział Kliniczny choroby niedokrwiennej

 • Dławica piersiowa stabilna [wysiłkowa]

 • Dławica piersiowa naczynioskurczowa [spontaniczna, Prinzmetala]

 • Dławica piersiowa niestabilna

 • Zawał serca

 • Nieme niedokrwienie

 • Kardiologiczny zespół X

Ostry zesp wie cowy ozwSlide 3

Ostry Zespół Wieńcowy [OZW]

Zespół objawów chorobowych w wyniku dysproporcji między zapotrzebowaniem na tlen a jego niedostatecznym dowozem [pęknięcie niestabilnej blaszki miażdżycowej z wtórnym formowaniem się zakrzepu]

Postacie ozwSlide 4

Postacie OZW

 • Niestabilna choroba wieńcowa [niestabilna dławica piersiowa, UA]

 • Zawał m.sercowego z uniesieniem odcinka ST [STEMI]

 • Zawał m.sercowego bez uniesienia odcinka ST [NSTEMI]

 • Nagły zgon sercowy

Czynniki ryzykaSlide 5

Czynniki poddające się modyfikacji

Dieta bogata w tłuszcze nasycone

Palenie tytoniu

Nadmierne spożycie alkoholu

Mała aktywność fizyczna

Czynniki nie poddające się modyfikacji

Wiek: mężczyzna>45,

kobieta>55,

płeć

Czynniki genetyczne

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka c dSlide 6

Czynniki ryzyka c.d.

Czynniki poddające się modyfikacji

Podwyższone stężenie cholesterolu, trójglicerydów

Podwyższone CTK,

Otyłość

Hiperglikemia/cukrzyca

Czynniki trombogenne,

Zwiększone stężenie homocysteiny

Kwas moczowy

Klasyfikacja d awicy piersiowej wg ccsSlide 7

Klasyfikacja dławicy piersiowej wg CCS

 • Klasa I-zwykła aktywność jak spacer, wchodzenie po schodach nie powoduje dławicy. Występuje przy dużych wysiłkach, gwałtownych lub przedłużonych

 • Klasa II- dławica występuje podczas szybkiego spaceru, wchodzeniu po schodach, po przejściu ponad 200m pod górę, po posiłkach, przy działaniu zimna, wiatru, stresu,

 • Klasa III – znaczne ograniczenie zwykłej aktywności fizycznej. Dławica występuje po przejściu mniej niż 200 m, po wejściu na 1 piętro – w zwykłych warunkach

 • Klasa IV- niezdolność wykonania żadnego wysiłku fizycznego bez dyskomfortu- objawy dławicowe mogą występować w spoczynku

B l wie cowySlide 8

Ból wieńcowy

Post powanie w napadzie b luSlide 9

Postępowanie w napadzie bólu

 • Eliminacja czynnika wywołującego ból [wysiłek fizyczny, stres, nagła zmiana temp. otoczenia]

 • Podanie tabl. Nitrogliceryny [podjęzykowo, kolejne w odstępach 5-min. Pod kontrola ciśn. tętniczego krwi- granica 90mmHg skurczowe

 • Uspokojenie chorego [fachowe instrukcje, spokój opanowanie]

 • Obserwacja charakteru bólu, czasu trwania, umiejscowienia, promieniowania czynn. nasilających i osłabiających, objawów towarzyszących [piekący, palący, ściskający za mostkiem, promieniujący do żuchwy, lewej ręki, duszność, zimne poty, zasłabnięcie, uczucie lęku przed śmiercią

 • Wezwanie pogotowia [gdy ból nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny i trwa dłużej niż 15 min.]

Post powanie mi dzy napadamiSlide 10

Postępowanie między napadami

 • Regularna kontrola kardiologiczna

 • Zażywanie systematyczne leków

 • Unikanie sytuacji wywołujących napad

 • Regularny tryb życia:

 • Dieta

 • Aktywność fizyczna

 • Unikanie używek

 • Relaksacja psychiczna

 • Redukcja nadwagi

Regularna kontrola kardiologicznaSlide 11

Regularna kontrola kardiologiczna

 • CTK[niższe 140/90 mm Hg], Ekg,

 • Lipidogram: cholesterol całkowity [< 5,0mmol/l] HDL[> 1,0 mmol/l] LDL [ <3,0 mmol/l], Trójglicerydy[< 1,7 mmol/l]

 • Glikemia: na czczo< 5,6 mmol/l

 • BMI: 18,5- 24,9

 • Kontrola schorzeń współistniejących [cukrzyca, nadciśnienie, otyłość ]

Za ywanie systematyczne lek wSlide 12

Zażywanie systematyczne leków

 • ASA [kwas acetylosalicylowy 75-150mg/dz.; p/wskazany przy chorobie wrzodowej żołądka i astmie aspirynowej] w zamian Tyklopidyna lub klopidogrel

 • Statyny[hipolipemizujace]

 • β – adrenolityki[przeciw niedokrwienne]

 • Azotany organiczne[p/dławicowe: Nitrogliceryna, diazotan izosorbidu]- informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Unikanie sytuacji wywo uj cych napadSlide 13

Unikanie sytuacji wywołujących napad

 • Zimne powietrze [zmiana temp., mróz > -10 stopni C unikanie wychodzenia z mieszkania]

 • Emocje

 • Silny wiatr

 • Wyjście pod górę, schody

 • Obfity posiłek

  Przed spodziewanymi wyżej wymienionymi sytuacjami dodatkowe przyjęcie azotanów

Regularny tryb ycia dieta r dziemnomorskaSlide 14

Regularny tryb życia:Dietaśródziemnomorska

Dieta w chorobie niedokrwiennej sercaSlide 15

Dieta w chorobie niedokrwiennej serca

 • Dieta śródziemnomorska [duże spożycie warzyw, owoców, ryb, owoców morza, oliwy z oliwek, zamiast wysokoprocentowych alkoholi wino w małych ilościach i tylko do posiłku

 • Kontrolować ogólna ilość tłuszczów w codziennej diecie

 • Błonnik [zmniejsza łaknienie-daje uczucie sytości, zmniejsza wchłanianie węglowodanów, zwalcza zaparcia]

 • Częściej w małych ilościach [5-6 posiłków/dz.]

 • Przyprawianie potraw ziołami bez soli

 • Ograniczyć spożycie cukru

 • Kontrolować ilość spożywanego alkoholu

 • Kontrolować efekty diety [BMI, lipidogram, CTK]

Aktywno fizycznaSlide 16

Aktywność fizyczna

Aktywno fizyczna1Slide 17

Aktywność fizyczna

 • Co najmniej 4-5/tydz. 30-40min.rodzaj wysiłku oddość lekkiego do trochę wyczerpującego [ próba mówienia-jeżeli nie można prowadzić rozmowy podczas wysiłku – wysiłek jest zbyt intensywny]

 • Zalecane formy wysiłku [spacery,rower, gimnastyka, taniec, pływanie, bieganie, wchodzenie po schodach

 • Niezalecane formy wysiłku [siłownia,nurkowanie, w gorące, zimne, wilgotne dni, wstrzymywanie oddechu]

Unikanie u ywekSlide 18

Unikanie używek

Unikanie u ywek1Slide 19

Unikanie używek

 • Umiarkowane spożycie:

 • U mężczyzn 1-3 jednostki [10-30 g czystego alkoholu]

 • U kobiet 1-2 jednostki [10-20 g czystego alkoholu]

  Jedna jednostka alkoholu to:

 • 250 ml piwa

 • 1 lampka wina [około 150 ml]

 • 1 kieliszek wódki [około 30ml]

Relaksacja psychicznaSlide 20

Relaksacja psychiczna

Relaksacja psychiczna1Slide 21

Relaksacja psychiczna

 • Rozładowanie nagromadzonych emocji

 • Zajęcie się czymś co sprawia przyjemność

 • Śmiech zmniejsza napięcie, rozluźnia mięśnie

 • Unikanie hałasu

 • Nie brać za dużo spraw w swoje ręce

 • Umiejętność rozpoznawania stresu

 • Asertywne zachowanie

 • Akceptacja siebie [prawo do popełniania błędów]

 • Przyjaciele

 • Czas na relaks i odpoczynek

 • Rozwiązywanie problemów w sposób zadaniowy a nie emocjonalny

Redukcja nadwagiSlide 22

Redukcja nadwagi

Redukcja nadwagi1Slide 23

Redukcja nadwagi

 • Docelowo BMI: < 25kg/m 2

 • Obwód pasa:

 • Kobiety < 80 cm

 • Mężczyźni < 94 cm

 • Ograniczyć spożycie kalorii oraz zwiększyć codzienną aktywność

Rady dla os b z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej sercaSlide 25

Rady dla osób z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca

 • 5.2 mmol/l – cholesterol

 • 130/80 mmHg CTK

 • < 5.6 mmol/l glikemia

 • 94 i 80 cm obwód pasa

 • 30-40 min wysiłek fizyczny 3-4 /tydz./

 • 1 raz na 3 lata kontrolować poziom glikemii

 • 0 - papierosy

Leczenie inwazyjne choroby niedokrwiennej sercaSlide 26

Leczenie Inwazyjnechoroby niedokrwiennej serca

Leczenie inwazyjne choroby niedokrwiennej serca1Slide 27

Leczenie Inwazyjnechoroby niedokrwiennej serca

Literatura uzupe niaj caSlide 28

Literatura uzupełniająca

 • Podolec P., Pająk A. (red.): Dlaczego zapadamy na choroby serca i naczyń. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro