Dr in andrzej jab o ski politechnika wroc awska klaster ict
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji jako przykład modelu współpracy sieciowej w branży IT / ICT w Regionie. Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT. III Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii Krobielowice 13.XII.2013. Propozycja dla P.T.słuchaczy.

Download Presentation

Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacjijako przykład modelu współpracy sieciowej w branży IT / ICT w Regionie

Dr inż. Andrzej Jabłoński

Politechnika Wrocławska & Klaster ICT

III Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii

Krobielowice 13.XII.2013


Propozycja dla P.T.słuchaczy

 • Klastry, a społeczeństwo informacyjne (w skrócie).

 • Inicjatywa klastrowa Klastra ICT we Wrocławiu.

 • Organizacja, struktura i potencjał Klastra ICT.

 • Grupy Robocze Klastra ICT – obszary kreatywności.

 • Doświadczenia z życia Klastra ICT

 • Konkluzja, czyli „memento” dla klasteringu


Cechy rozwojowe społeczeństw (T.Goban-Klas, P.Sienkiewicz)

kategoria

bogactwo produkt skala działania

podstawowy

Społeczeństwo

agrarne

ZIEMIA ŻYWNOŚĆ LOKALNA

KAPITAŁ WYROBY REGIONALNA

PRZEMYSŁOWE

Społeczeństwo

przemysłowe

Społeczeństwo

informacyjne

WIEDZA INFORMACJA GLOBALNA DANE


Historia określeń dla społeczeństw

1963-„johoka shakai”– społeczeństwo informacyjne

(Tadao Umesamo + Kenichi Koyama 1968)

1978 - społeczeństwo telematyczne (Nora + Minc)

1979 - społeczeństwo okablowane (Martin)

1996 - społeczeństwo sieciowe (Castells)


(1981r. – Martin i Butler)

Społeczeństwo informacyjne

Generacja

Przetwarzanie

Przekazywanie

Pobieranie

Przechowywanie

Aplikowanie

Usługi

„towar

informacyjny”

Komputery

Komunikacja

Infrastruktura

Sieci

Oprogramowanie

+

=

Informacja środki techniczne sfery życia


Trendy w społeczeństwie informacyjnym

Wiedza i informacja stają się źródłem strategii

i przemian społeczeństwa,

a nowe techniki informacyjno-komunikacyjne

są podstawą myślenia technicznego decydującego

dla innowacji przemysłowych

(Daniel Bell)


Relacje sfer życia społecznego i gospodarczego

Społeczeństwo

informacyjne

Gospodarka

oparta na

wiedzy

KLASTRY

technologiczne


Cluster (ang.) klaster

 • klaster w biologii

 • Klaster w chemii

 • Klaster w fizyce

 • Klaster w muzyce

 • Klaster dyskowy

 • Klaster komputerowy

 • Klaster przemysłowy/technologiczny


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w biologii

  Klaster to określenie dla grupy blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka

  (Demerec, ME, Hartman, P. Annu Rev Microbiol. 13, 377–406. 1959)


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w chemii

  Klasterto struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek, które tworzą wspólną sieć powiązań.

  Badaniem struktur klastrowych zajmuje się chemia supramolekularna.


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w fizyce

  Klaster, to metastabilne (nietrwałe) zgrupowanie nukleonów (neutronów i protonów) powstałe w jądrze atomowym


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster w muzyce

  Klaster to wielodźwiękowe współbrzmienie zbudowane z bardzo małych interwałów najczęściej sekund (półtony i całe tony).

  Używany w muzyce XX wieku. Nie jest uważany za akord.


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster dyskowyKlaster dyskowy (ang. allocation unit) - podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilka sektorów nośnikówdanych komputerowych - określona dla danego nośnika w niektórych systemach plików (np. FAT, NTFS).

  Obszar jednego klastra można wypełnić tylko jednym plikiem, nawet jeśli będzie on wypełniał klaster tylko w niewielkiej części.


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster komputerowy

  Klaster komputerowy to grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.

  Wyróżnia się klastry wydajnościowe (superkomputery)

  i klastry niezawodnościowe.


Cluster (ang.) klaster

cluster (ang) >grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster

 • klaster przemysłowy/technologiczny

  .


Definicja „KLASTRA”

Klaster przemysłowy i technologiczny:

„geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm i organizacji w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę”

Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)


Korzyści ze stworzenia KLASTRA

W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze.

Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)


Ogólna struktura KLASTRA

Instytucje

Nauka

KLASTER

Biznes


Efekt synergiczny KLASTRA to:

 • dyfuzja know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra,

 • zwiększenie produktywności w ramach klastra poprzez

  skupienie zasobów,

 • otwartość na innowacje i zdolności ich absorpcji,

 • przyciąganie nowych zasobów i przedsiębiorstw,

 • budowaniu zaufania (kapitału) społecznego.


Kreowanie klastrów technologicznych

Animator klastra

Inicjatywa klastrowa

KLASTER TECHNOLOGICZNY


Przykłady KLASTRÓW - zagranica

 • Kalifornijska Dolina Krzemowa (Sillicon Valley)

 • Londyńskie City

 • Hollywood

 • Monzano – włoski klaster producentów mebli (1200 firm)

 • Sassuolo – włoski klaster producentów płytek ceram.

 • Vale dos Sinos –brazylijski klaster obuwniczy (3000 firm)

 • TelecomCity – szwedzki klaster ICT (50 firm – 5000 prac.)

 • Chemicals Northwest-angielski klaster chemiczny

  (800 firm – 43.000 pracowników + 120.000 prac. w sektorach powiązanych)


Przykłady KLASTRÓW - POLSKA

 • Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii

  w Mega i Nano Skali – Wrocław

 • Klaster Dolina Lotnicza – rejony Mielca, Rzeszowa,…

 • Śląski Klaster Drzewny

 • Klaster Innowacyjna Medycyna

 • Wielkopolskie Konie i Powozy”

 • Ceramika i Turystyka Bolesławiecka

 • Klaster Producentów Mebli w Elblągu

 • Kocioł Pleszewski – Pleszew

 • …… i wiele innych


Techniki informacyjne i komunikacyjne

Zaawansowane techniki informacyjne i komunikacyjne integrują wiele obszarów wiedzy:Informatyka twarda - sprzęt komputerowy, mikroprocesory, procesory sygnałowe DSP, układy FPGA, ASIC, …Informatyka miękka - oprogramowanie, aplikacje, pakiety i systemy użytkowe, usługi informatyczne,…Teleinformatyka - sieci komputerowe i telekomunikacyjne, e-usługi, bezpieczeństwo,…Multimedia - przekaz obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, gry komputerowe, rozrywka, ……..


Techniki informacyjne i komunikacyjne XXI wieku

 • INFORMATYKA

 • TELEINFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

 • ELEKTRONIKA

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

media

nowa jakość życia

administracja

giełda

wytwarzanie

rozrywka

zarządzanie

edukacja nieustanna

badania kosmiczne

handel

bankowość

eksploracja Ziemi

specjalizowany sprzęt medyczny

usługi

>>>???>>>

komunikacja globalna

marketing


EU

Adresaci korzyści płynących z Klastra

Obywatele

Przemysł

Gospodarka

KLASTER

Wspólnota

Wiedzy i Innowacjiw zakresie Technik Informacyjnych

i Komunikacyjnych

Miasto

Region

Studenci

Naukowcy


Inicjatywa Klastrowa – krótka historia

Idea Klastra

1 spotkanie koncepcyjne

2 spotkanie i negocjacje

Utworzenie Klastra

1-sza Rada Wspólnoty

I II III IV V VI VII …………. 2007


Inicjatywa strategiczna Politechniki Wrocławskiej i Partnerów

Utworzenie we Wrocławiu i Regionie Dolnośląskim Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

w Zakresie

Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

5 czerwca 2007r. we Wrocławiu


Podpisanie Umów Partnerskich KlastraSala Senatu Politechniki Wrocławskiej - 5 czerwca 2007 i dalsze


Logo i nazwa Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Nazwa skrócona: „KLASTER ICT”

www.ict-cluster.wroc.pl


Politechnika Wrocławska - Budynek Technopolis – 2013

m.in. siedziba Klastra ICT


Cele Klastra –Wspólnota Wiedzy i Innowacji

 • Kooperacja nauki, gospodarki i samorządu.

 • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

 • Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach informatycznych.

 • Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu.

 • Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska i kraju.

 • Absorbcja środków z funduszy europejskich.


Partnerzy KLASTRA ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych(74 Partnerów - stan na 13 grudnia 2013)


 • Klaster ICT - Wyższe Uczelnie i Szkoły (8)

 • Politechnika Wrocławska (koordynator Klastra)

 • Politechnika Śląska w Gliwicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

 • Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu


 • Klaster ICT - Instytucje badawczo-rozwojowe (2)

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+

 • Klaster ICT - Instytucje samorządowe (2)

 • Gmina Wrocław

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


 • Instytucje otoczenia biznesu (10)

 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

 • Bank Zachodni WBK SA

 • Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o.

 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

 • FUNDACJA "LEM" w Warszawie

 • FUNDACJA "MANUS"

 • Kancelaria Prawna LEXTRA Paszkowski, Wiliczkiewicz, Zielonka, Maciejewski Sp. k.

 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Uczelni Wrocławskich "PUWR"

 • Wrocławski Park Technologiczny S.A.


 • Klaster ICT - Firmy i przedsiębiorstwa (52)

 • Better Poland Sp. z o.o.

 • Biuro Inżynierskie SOFTECHNIK Sp. A.K.

 • CerticoWebsolution Sp. z o.o.

 • Cinterion Wireless Modules Poland Sp. z o.o.

 • CMSMirage Sp. z o.o.

 • Comarch S.A.

 • CONTIUM S.A.

 • CUBE.ITG S.A.

 • Divante Sp. z o.o.

 • Exaity Group Sp. z o.o.

 • Grinns.c.

 • Healthcare Technologies Solutions Polska Sp. z o.o.

 • HUMAN DIALOG Sp. z o.o.

 • HyperCREW Sp. z o.o. w Nowym Sączu

 • IMMD Health Sp. z o.o.

 • INSERT Sp. z o.o.

 • IT Kontrakt Sp. z o.o.

 • ITeam S.A.

 • KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

 • KOMPOZYTY Sp. z o.o. w Oławie

 • KPI360 Sp. z o.o.

 • MICROSOFT Sp. z o.o. w Warszawie

 • MONITECH Sp. z o.o.

 • MRC Doltech Sp. z o.o.

 • Neurosoft sp. z o.o.

 • Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. w Warszawie

 • NQI Polska Sp. z o.o. w Raszynie

 • OPTOSOFT Sp. z o.o.

 • PGS Software S.A.

 • PSI - Projektowanie Systemów Informatycznych

 • Research & Engineering Center Sp. z o.o.

 • RHINO Sp. z o.o.

 • S&T Software Development Sp. z o.o.

 • Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. w Warszawie

 • Siemens Sp. z o.o. w Warszawie

 • SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z o.o.

 • SMT Software Sp. z o.o.


 • Klaster ICT - c.d. Firmy i przedsiębiorstwa (52)

 • SOLSOFT Software Development s.c.

 • STARWARE Sp. z o.o. w Miękini

 • STERMEDIA Sp. z o.o.

 • Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce

 • Telefonia DIALOG S.A.

 • THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

 • Tieto Poland Sp. z o.o

 • Transition Technologies S.A. w Warszawie

 • Trusted Information Consulting Sp. z o.o. w Warszawie

 • UNIT 4 Software Engineering Sp. z o.o.

 • UNIT 4 TETA S.A.

 • VEGANET Sp. z o.o.

 • VOLVO Polska Sp. z o.o.

 • VRATIS Sp. z o.o.

 • WASKO S.A. w Gliwicach


STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT

Klaster WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI

Rada Wspólnoty

REGION

Komitet Sterujący

Wyższe

Uczelnie

KONSORCJA

Eksperci

Liderzy

projektów

Centra

Naukowe

Podmioty

Gospodarcze

Samorząd

GR1

GR2

GR3

GR4

GR5

GR6

GR7

GRn

GR= Grupy Robocze


STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT

KLASTER ICT

Rada Wspólnoty – 74 Partnerów

 • Przewodniczący Rady – prof.Tadeusz Więckowski

 • 73 Przedstawicieli Partnerów

Komitet Sterujący - 10 osób

 • Przewodniczący Komitetu – prof.Czesław Smutnicki

 • Sekretarz Komitetu

 • 8 Członków Komitetu

  (w tym Przedstawiciel Samorządu Studenckiego)


Grupa Robocza (GR) - struktura

Inicjator GR

Grupa Robocza

Lider /z-ca Lidera

Koncepcje

projektów

Partner1

Projekty

Finanse

(źródła)

Konsorcja

n-Partnerów

Klastra

wyniki

Partner2

Partner3

Partner4

Partner5

Partner n


Grupy Robocze – źródło projektów (1)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji


Grupy Robocze – źródło projektów (2)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji


Grupy Robocze – źródło projektów (3)

Wspólnota Wiedzy i Innowacji

Systemy kierunkowania uwagi

w analizie danych.

Grinn s.c.

GR16


Struktura realizacyjna projektów

WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI

INNOWACJE

POTRZEBY

POMYSŁY

ROZWÓJ

(1)

KONSORCJA

PROJEKTY

(2)

PROJEKTY

(n)

PROJEKTY

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


Istota działań Klastra

Wspólnota Wiedzy i Innowacji stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i teleinformatycznych.


Przykładowe działania w Klastrze ICT

 • Cykl otwartych tematycznych sympozjów i konferencji z udziałem Partnerów Klastra.

 • Patronat nad Krajową Konferencją Inteligentnych Systemów Budynkowych.

 • Klaster jako katalizator projektów współrealizowanych przez Partnerów Klastra.

 • Współpraca i wymiana doświadczeń z Klastrami zagranicznymi.

 • Ciągły strumień informacji o konkursach, źródłach finansowania, poszukiwaniach partnerów, szkoleniach specjalistycznych i inne.

 • Organizacja międzynarodowego konsorcjum „iMIC”– udział w konkursie na Węzeł Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji.


Inicjatywa w 2009r. Politechniki Wrocławskiej i Klastra ICT

Utworzenie międzynarodowego konsorcjum iMIC:

„Innovation Megainformation and Communication”

zawierającego 141 podmiotów z 25 krajów Europy, które złożyło

wniosek konkursowy o organizację

Węzła Wiedzy i Innowacji (KIC)

w ramach Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT)

w zakresie „Future Information and Communication Society”

Liderem został duński Uniwersytet w Aalborg, a Klaster ICT odpowiadał za przygotowanie Co-location Center Polska (1 z 6-ciu)

skupiający podmioty z Polski, Austrii, Łotwy i Litwy.

Niestety konkurs wygrało inne konsorcjum „EIT ICT Labs” wspierane przez wielkie firmy IT m.in. ze Skandynawii, Niemiec, Francji.


„memento” dla klasteringu

 • Zaadaptować myślenie strategiczne i przyjąć długookresową perspektywę działania klastra.

 • Zachęcić do inicjatywy klastrowej kluczowe podmioty klastra.

 • Animator inicjatywy klastrowej powinien być wolny od konfliktu interesów.

 • Niebezpieczne są działania zmierzające do ograniczenia wzajemnej konkurencji podmiotów w klastrze.

 • Ryzykowne dla klastra jest zamknięcie się na inne podmioty.

 • Niebezpieczna jest zbytnia orientacja na pozyskanie subsydiów publicznych oraz ukierunkowanie działań pod kątem dostępnych programów wsparcia.

 • Wypracować markę klastra i świadomie budować jej pozytywny wizerunek.

 • Warto dużą wagę położyć na budowanie bliskich relacji i częstych kontaktów między partnerami klastra.


Klaster ICT – struktura otwarta

Partnerzy

Wspólnoty i Innowacji

w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

zapraszają Wszystkich,

którym rozwój Regionu Dolnośląskiego i Polski,

innowacje i współpraca są bliskie,

do przystąpienia do Klastra.


ORGANIZACJA

KAPITAŁY

Innowacyjny

PROJEKT

WDROŻENIE

WIEDZA

i informacja

Zamiast KONKLUZJI – proponowana filozofia działania społeczeństwa informacyjnego


Myśl dla twórców innowacji

„Nie odkrywa się nowych lądów bez pogodzenia się ze straceniem z oczu wybrzeża na bardzo długi czas”

Andre Gide

1869-1951

prozaik francuski

Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1947r.


Dziękuję za uwagę.

Dziękuję Państwu za uwagę


 • Login