Kl ter tepl
Download
1 / 21

Klášter Teplá - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Klášter Teplá. Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013. „EU peníze středním školám“. Klášter Teplá. Historie:. Klášter založil začátkem 12. století  český šlechtic Hroznata, znak se třemi páry jeleních parohů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klášter Teplá' - latoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kl ter tepl

Klášter Teplá

Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter

Střední škola živnostenská Sokolov

2013
Historie
Historie:

 • Klášter založil začátkem 12. století český šlechtic Hroznata, znak se třemi páry jeleních parohů

 • Nový konvent byl osazen řeholníky ze strahovského kláštera

 • Hroznata se zúčastnil křížové výpravy po boku císaře Jindřicha VI. 

 • Pak sám vstoupil do řádu a setrval v něm až do své smrti roku 1217.

 • Po jeho skonu zdědil klášter fundátorův majetek a stal se kulturním a duchovním centrem okolní krajiny

 • Dochoval se legendární životopis zakladatele tepelského kláštera „Vita fratrisHroznatae“ z poloviny 13. stoletíKnihovna kláštera v Teplé

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o její existenci je k roku 1501, kdy měla být péčí opata Sigismunda (1458-1506) zbudována nová prostora sloužící k ukládání knih.

Polohu této pozdně středověké knihovny neznáme, známe však část jejího obsahu,

a sice dodnes dochované tisky 2. poloviny 15. a počátku 16. století, z nichž část pro klášter pořídil přímo opatOd roku 1900 m knihovna modern vybaven
Od roku 1900 má knihovna moderní vybavení:

 • Nové muzejní a knihovní křídlo obsahovalo kanceláře klášterních úředníků se zázemím, pracovnu knihovníka, čítárnu, místnost pro uchovávání rukopisů a nejstarších tisků

 • Malý a velký sál sloužící k prezentaci rozsáhlých muzejních a galerijních sbírek

 • Vysoce moderní vytápěný roštový knihovní depozitář

 • Místnost pro uložení sbírek grafiky, map a hudebnin, spojovací chodbu, reprezentační hostinské pokoje

 • Velký knihovní sál zabírající výši přízemí i patra


 • Objekt byl vybaven sofistikovaným ventilačním systémem, elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Knihovní sál se dvěma galeriemi s kovaným zábradlím byl vybaven vyřezávanými dubovými regály a vyzdoben obklady ze štukových mramorů a bohatou štukaturou, jíž vévodí postavy Věd, Umění a Řemesel

 • Na regálech na horní galerii byly umístěny portrétní busty význačných tepelských opatů

 • Nástropní freska

 • Knihovna a muzeum byly ve vybraných dnech a hodinách zpřístupněny návštěvníkům

 • K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů


Kolik m knih
Kolik má knih? elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů


Po 2 sv tov v lce
Po 2. světové válce elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Násilné obsazení kláštera v roce 1950

 • Muzejní sbírky, obrazová galerie a nábytek z muzejních sálů byly roku 1950 zčásti rozptýleny do různých institucí, zčásti zničeny, stejně tak vybavení kanceláří a reprezentativních prostor knihovního křídla

 • Knihovnu v této době opustila též sbírka grafiky, hudebnin a historický archivní fond

 • „Uprázdněný“ objekt kláštera byl předán k užívání československé armádě

 • Od r. 1958 byly prostory knihovny v rámci prohlídkové trasy památkového objektu částečně zpřístupněny veřejnosti 


Sou asnost
Současnost elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Fond tepelského kláštera je nyní tvořen tituly z období od poloviny 16. století do roku 1945, jejichž jazykem je němčina či latina

 • Ostatní jazyky včetně klasické řečtiny a biblických jazyků, jazyků orientálních a jazyků moderních (včetně češtiny) jsou v menšině

 • Knihovní fond po roce 1945 představuje prakticky pouze odbornou literaturu příručkovou, převážně v češtině

 • Badatelské využití fondů vzhledem k jejich charakteru klade vysoké nároky na odborné znalosti potenciálních zájemců o studium


 • Tématicky elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem v knihovním fondu převažují teologie, kanonické právo, religionistika, liturgika, etika, klasická filologie a klasická literatura

 • Hojně jsou zastoupeny např. i přírodní vědy, historie, filosofie, moderní filologie či vlastivěda

 • Knihovní fond disponuje pouze rukopisným lístkovým autorským katalogem

 • Nejvzácnější z původních částí knihovního fondu tepelského kláštera (rukopisy, nejstarší tisky a jejich zlomky) se v současné době nacházejí v Národní knihovně České republiky, nejcennější součásti archivního fondu a uměleckých sbírek jsou deponovány v péči státních


http://www. elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem virtualtravel.cz/tepla/klaster-premonstratu-v-teple/knihovna.html


Sou asnost1
Současnost: elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Více jak 100 000 svazků

 • Z toho je 1149 rukopisů (45 středověkých kodexů)

 • Knihovna je přístupná odborným zájemcům, neboť premonstráti dbají na své kulturní a vědecké tradice 


Pozn mky
Poznámky elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Klášter je premonstrátský a byl založen na začátku 13. století

 • Jeho zakladatelem byl šlechtic Hroznata, později prohlášený za svatého

 • Klášter je postaven v barokním slohu

 • Knihovna je druhá největší klášterní knihovna u nás

 • Je zde uloženo přes 100 000 svazků, z toho 1149 rukopisů


Kl ov slova
Klíčová slova elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Premonstráti

 • Rukopis

 • Prvotisk

 • Blahoslavený Hroznata

 • Galerie

 • Busta

 • Kodex


Zdroje: elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

Vlastní archiv

http://www.pruvodce.com/klastertepla/expozice.php3#knihovna

http://www.klastertepla.cz/cz/knihovna.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/


ad