Metode prikladne za interaktivno u enje i pou avanje goo a
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Metode prikladne za interaktivno učenje i poučavanje GOO-a PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metode prikladne za interaktivno učenje i poučavanje GOO-a. Nevenka Lončarić Jelačić viša savjetnica za nacionalne programe Agencija za odgoj i obrazovanje. Podaci o korištenju inovativnih i tradicionalnih metoda učenja i poučavanja u OŠ i SŠ. U istraživanju pod nazivom

Download Presentation

Metode prikladne za interaktivno učenje i poučavanje GOO-a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metode prikladne za interaktivno učenje i poučavanje GOO-a

Nevenka Lončarić Jelačić

viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje


Podaci o korištenju inovativnih i tradicionalnih metoda učenja i poučavanja u OŠ i SŠ

U istraživanju pod nazivom

Znanje, stavovi i politička kultura učenika u Hrvatskoj,

koje je proveo Istraživačko obrazovni centar za ljudska prava

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom

prof.dr.sc. Vedrane Spajić-Vrkaš

dobiveni su, između ostalog i podaci o tome koliko

sadašnja škola doprinosi stjecanju građanske kompetencije

i koliko se uistinu koriste inovativne i interaktivne metode

učenja i poučavanja, a koliko klasične metode.


Podaci o učestalosti korištenja inovativnih i tradicionalnih metoda u SŠ (Izvor, navedeno istraživanje)

Učestalost korištenja na skali od 1 do 5 :

Diskusija2,74

Istraživanje problema u školi ili zajednici(projekt)2,27

Igranje uloga (simulacija suđenja)1,93

Predavanje nastavnika3,39

Debata (grupe “za” i “protiv”)2,27

Analiza video-materijala (film, DVD)2,03

Učenje putem interneta2,11

Pisanje eseja(na temu demokracije)2,31

Dobrovoljni i humanitarni rad1,8

Analiza novinskih članaka2,06


Podaci o učestalosti korištenjainovativnih i tradicionalnih metoda u OŠ (Izvor, navedeno istraživanje)

Predavanje učitelja3,62

Timsko istraživanje problema (projekt građanin)3,27

Kritička analiza teksta3,22

Otvorena i argumentirana rasprava o nast. temi 3,14

PPT prezentacija s raspravom2,97

Analiza filma, video-zapisa i sl.2, 92

Debata (grupe “za” i “protiv”)2,65

Igranje uloga (situacije u obitelji, školi, iz povijesti i dr.) 2,57

Analiza zakona i propisa, školskih pravilnika2,52

Volonterski i humanitarni rad 2,37

Susret i razgovor s poznatom osobom2,16


Koliko škola utječe na razvoj građanske kompetencije? (Izvor, navedeno istraživanje)

Tumačenje političkih zbivanja na temelju provjerenih informacija2,9

Samostalno donošenje odluka3,21

Suradnja s drugima u rješavanju problema3,07

Prihvaćanje odgovornosti za svoje odluke3,44

Kritički pristup društvenim zbivanjima3,25

Shvaćanje da je individualni angažman

bitan za društvenu promjenu3,13

Sudjelovanje u aktivnostima koje doprinose dobrobiti drugih3,03

Bolje shvaćanje svoje odgovornosti prema školi3,04

Shvaćanje da je istinit dokaz bitan u iznošenju osobnog stava 3,53


Inovativne i interaktivne metode iskustvenog i doživljajnog učenja

 • metode raznih oblika grupnog rada i razvoja društvenih komunikacijskih vještina

 • metoda suradničkog učenja

 • metoda radioničkog učenja

 • metoda socijalnih projekata u suradnji s roditeljima, građanima, stručnjacima i predstavnicima lokalnih vlasti


 • metoda projektnog rješavanja problema i inovativnosti u prirodoslovnom i tehničkom području u suradnji s razvojnim centrima gospodarskih tvrtki i znanstvenim istraživačkim centrima (s ciljem osnaživanja mladih u pravu na rad, odgovorno gospodarstvo i cjeloživotni razvoj karijere)


 • metoda simuliranih suđenja u suradnji s pravosudnim sustavom (srednje škole),

 • metoda volonterskog rada, u suradnjis predstavnicima civilnog sektora (NVO volonterski centri, obiteljski centri, Crveni križ, CARITAS)

 • metoda mirotvornog rada, osposobljavanje učitelja miritelja i učenika miritelja

 • metoda radionice budućnosti – učenici stječu iskustvo aktivnog i kreativnog učenja, stječu iskustvo osobnog otkrivanja budućnosti


Kako ove metode doprinose među predmetnom integriranju Kurikuluma GOO-a?

Međupredmetno integriranje tema GOO-a proteže se kroz više predmeta tako da se predmetne teme:

 • obogaćuju aktivnim metodama učenja i poučavanja,

 • povezuju s iskustvenim, praktičnim učenjem usmjerenim stvarnom životu, socijalnim komunikacijskim vještinama, stavovima vezanim za upotrebu predmetnih znanja,


Tako da predmetna znanja dobivaju svoj nastavak u inovativnim i kreativnim rješenjima s upotrebnom vrijednošću u stvarnom životu,

 • da pospješuju interdisciplinarno povezivanje

  apstraktnih predmetnih znanja s pronalaženjem mogućnosti njihove praktične primjene,

 • da se omogući učenicima kvalitetnije učenje s otkrivanjem i iskušavanjem svojih talenata i sposobnosti, da nauče kako i zašto učiti,

 • da se omogući stjecanje samopouzdanja i motivacije za daljnje učenje, istraživanje i rješavanje problema


Kako pospješiti interdisciplinarno povezivanje odgojno-obraz. procesa?

 • Potrebna je koordinacija i suradnja među nastavnicima da bi učenici mogli steći u cjelini znanja, vještine i stavove utvrđene u ishodima GOO-a, iako je način njihova stjecanja podijeljen među više nastavnika.

 • Razvoj građanske kompetencije kod učenika odgovornost je cijele škole a ne samo pojedinih nastavnika.


ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI!

nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

Dodatne informacije, materijali:

www.azoo.hr/programi

Opširnije na webu:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education


 • Login