Bruk av funksjonskontrakter i Norge - PowerPoint PPT Presentation

Bruk av funksjonskontrakter i norge
Download
1 / 22

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konferanse om moderne opphandlings- og kontraktsformer Reykjavik, Island 13. – 14. September 2001. Bruk av funksjonskontrakter i Norge. Erfaringer sett fra bestiller- og utførersiden Siv.ing. Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS. 4 typer kontrakter. SPS-kontrakter

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bruk av funksjonskontrakter i Norge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bruk av funksjonskontrakter i norge

Konferanse om moderne opphandlings- og kontraktsformer

Reykjavik, Island 13. – 14. September 2001

Bruk av funksjonskontrakter i Norge

Erfaringer sett fra bestiller- og utførersiden

Siv.ing. Asbjørn Arnevik

ViaNova Plan og Trafikk AS


4 typer kontrakter

4 typer kontrakter

 • SPS-kontrakter

  • Spesifikk piggdekkslitasje

 • SUV-kontrakter

  • Generell sporutvikling

 • ”Levetidskontrakter”

  • Sporutvikling

  • Jevnhet

 • Drifts- og vedlikeholdskontrakter


Funksjonskontrakter i norge etter 1992

Kontrollparameter

År

Antall

Slitasje/

Homogenitet

(SPS)

1992

1993

1994

1996

1

4

1

2

Slitasje/

deformasjon

(SUV)

1995

1998

1999

1

1*

1*

Spor/jevnhet/

Tverrfall

(Levetidskontrakt)

1995

1996

1997

1999

1

1

3

1

*) Separate deler av samme kontrakt

Funksjonskontrakter i Norge etter 1992


Sps kontrakter

SPS-kontrakter

 • Start 1987

 • Sporutvikling på grunn av slitasje

 • Oslo, Akershus, Vestfold

 • 21 kontrakter (27 strekninger)

 • Evalueringsrapport 1996

 • Har banet vei for andre typer funksjonskontrakter


Levetid og konomi

Levetid og økonomi

 • Prisnivået høyere enn på ordinære kontrakter

 • Totaløkonomien i kontraktene er god både for byggherre og entreprenør

 • Kontraktene gikk i hovedsak ut med bonus til entreprenøren

 • Økning i levetid større enn merkostnader ved kontrakten


Priser p sps kontrakter

Priser på SPS-kontrakter


Usikkerhet i oppgj rsformelen

Usikkerhet i oppgjørsformelen

 • Todelt krav i kontrakten

  • Totalslitasje

  • Homogenitet

 • Endringer i målesystem

 • Endringer i krav til pigger

  • Vekt

  • Overheng


Byggherrens erfaringer

Byggherrens erfaringer

 • Oppsummert i publikasjon nr. 82

 • Økt levetid

 • Administrasjonsomfang ikke større enn ved vanlige kontrakter

 • Økonomisk lønnsom

 • Gir ingen kontraktstvister

 • Reduserer trafikantkostnader


Levetid for sps dekker sammenlignet med dekker lagt under ordin re kontrakter akershus

Levetid for SPS-dekker sammenlignet med dekker lagt under ordinære kontrakter(Akershus).

Kontrakt Veg/strekningLevetidLevetid

SPS-dekkeandre

0210589 E18 Lysaker - Blommenholm 3 år 2 år

0210789 E68 (E16) Birkheim - Franzefoss 4 år 2 år

0220490 E6 Assurtjern - Oslo grense 5 år

0240290 E6 Kløfta - Arteid 4 år 3-4 år

0240490 Rv 159 Oslo grense - Knatten 6-7 år 5 år

0210791 E18 Slependen - Holmen 2 år 2 år


Merkostnader og levetidsendringer

Merkostnader og levetidsendringer

KontraktVeg/strekningMerkostnaderLevetids-

for SPS-kontraktendring

0210589E18 Lysaker - Blommenholm ca. 25 %+ 50 %

0210789E68 (E16) Birkheim - Franzefoss ca. 80 %+ 100 %

0220490E6 Assurtjern - Oslo grense ca. 35 % *)

0240290E6 Kløfta - Arteid ca. 15 %ca. 15 %

0240490Rv 159 Oslo grense - Knatten ca. 20 %ca. 30 %

0210791E18 Slependen - Holmen ca. - 15 % 0 %

*) Sammenligningsgrunnlag mangler


Entrepren rens erfaringer

Entreprenørens erfaringer

 • Generell positiv innstilling til funksjonsrelaterte kontrakter

 • Økonomisk lønnsom

 • Bidrar til innovasjon og teknisk utvikling

 • Bidrar til kompetanseheving på kvalitetssikring


Suv kontrakter

SUV-kontrakter

 • Tar utgangspunkt i total sporutvikling

 • Vurderer også homogenitet

 • ”Forsøkskontrakter” i 1993

 • 3 kontrakter siden 1995

 • Ingen er foreløpig gjort opp

  • Indikasjoner OK

  • Byggherre og entreprenør velvillig avventende


Suv kontrakter1

SUV-kontrakter

 • Ressursbesparende

 • Bedre begrep enn SPS – ivaretar total sporutvikling

  • Størrelsen av plastisk deformasjon er avgjørende

 • Behov for videreutvikling av kontraktsgrunnlaget dersom piggdekkandelen fortsetter å falle


Levetidskontrakter

Levetidskontrakter

 • 7 kontrakter siden 1994

  • Rv 169 Stensrud - Midtskog1994 – 1999

  • Rv 120 Tangen - Tømmerbråten1995 – 2000

  • Maridalsveien (Oslo)1996 – 2001

  • Rv 170 Bjørkelangen – Tangen1997 – 2002

  • Fv 33Jørgenrud – Siggerud1997 – 2002

  • Maridalsveien (Oslo)1997 – 2002

  • Fv 527Eltonåsen – Bjørke1999 - 2004


Generell problematikk

Generell problematikk

 • Kontrakter for lavtrafikknettet

 • Krav mer rettet mot hele overbygningen

 • Kontraktsparametre

  • Spor

  • Jevnhet

  • Tverrfall (ved etablering)

 • Dekkeskader (metodeproblem)


Tilstand f r rehabilitering

Tilstand før rehabilitering

 • Store variasjoner i tilstand og tilstandsutvikling, omfattende dekkeskader

 • Dårlig geometri, spesielt dårlig tverrfall

 • Manglende drenering på store deler av parsellen

 • Omfattende årlige vedlikeholdstiltak, med flatelapping, sprekketetting etc.

 • Høye årlige vedlikeholdskostnader


M l for kontrakten

Mål for kontrakten

 • Ensartet tilstandsutvikling over parsellen

 • Dekkelevetid 10 år

 • Tverrfall i henhold til vedlikeholdsstandarden

 • Rehabiliteringskostnader under kostnader for ordinære forsterkningstiltak

 • Reduserte årlige vedlikeholdskostnader


Resultater

Resultater

 • Mål for ensartet tilstandsutvikling ikke oppnådd over hele parsellen

 • Dekkelevetid 10 år på en delstrekning, 5 år på resten

 • Tverrfall etablert som forutsatt og bibeholdt i forventet grad

 • Rehabiliteringskostnader langt lavere enn ved tradisjonelle løsninger

 • Årlige vedlikeholdskostnader er redusert


Erfaringer 1

Erfaringer (1)

 • Gjennomføringen av funksjonskontrakten på Rv 169 har gitt verdifull erfaring både når det gjelder kontraktsutforming, dimensjonering og gjennomføring av tiltak samt oppfølging av slike kontrakter. Den har vist at det er mulig å forbedre tilstanden på lavtrafikkvegnettet selv med svært begrensede midler til rådighet.


Erfaringer 2

Erfaringer (2)

 • Dreneringstiltak bør utføres et år før rehabilitering

 • Stabiliserings- og gjenbruksarbeider bør utføres tidlig på året

 • Entreprenør bør fristilles mer når det gjelder valg av metoder og løsninger

 • Friere rammebetingelser når det gjelder geometri er ønskelig

 • Kompetansen på dimensjonering bør økes, med tanke på kunnskap om valg av riktige metoder


Tilstand f r rehabilitering jevnhet

Tilstand før rehabilitering,jevnhet


Forventet funksjonstid dekke

Forventet funksjonstid, dekke


 • Login