Tulvariskien hallinta lains d nn ss
Download
1 / 8

Tulvariskien hallinta lainsäädännössä - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Tulvariskien hallinta lainsäädännössä. Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö. Sääntelyn tarve 1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tulvariskien hallinta lainsäädännössä' - clyde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tulvariskien hallinta lains d nn ss

Tulvariskien hallintalainsäädännössä

Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008

Pekka Kemppainen

Lakimies

Maa- ja metsätalousministeriö

Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö


Sääntelyn tarve

1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen


1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen

 • Määritelmät: tulva, tulvariski

 • Toimivaltaiset viranomaiset

 • Suunnitteluasiakirjojen sisältö, määräajat

  - tulvariskien alustava arviointi; vaara- ja riskikartat; tulvariskien hallintasuunnitelmat

 • Liityntä vesienhoidon järjestämiseen

  - yhdenmukaiset tiedot, osallistumismenettelyt, tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen

 • Karttojen ja hallintasuunnitelmien julkaiseminen

 • Normitaso harkittava asiakohtaisesti

  - laki, asetus, viranomaistehtäviä koskevat hallinnolliset määräykset tai ohjeet


2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen

Vesilainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

Pelastustoiminta

Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä


2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(1)

Vesilainsäädäntö

 • Hydrologisten olosuhteiden muutos paremmin huomioon

  = veden määrällinen muutos vesistössä, joka on

  toteutunut tai ennakoitavissa ja

  vaikuttaa vesilain mukaisen hankkeen edellytyksiin.

  • Merkitys lupaa myönnettäessä / määräyksiä tarkistettaessa

  • Peruste tarkistaa voimassa olevaa lupaa

  - Mm. juoksutusmääräykset poikkeuksellisia tilanteita varten

  • Lupa- ja valvontajärjestelmän kytkentä tulvariskien hallinnan suunnitteluun

 • AYK:n toimivalta tulvavaaran estämiseksi - Tarpeelliset toimenpiteet valvontaviranomaisen päätöksellä

 • Vesistöaluenäkökulma: vesilain mukaisten hankkeiden yhteensovittaminen

 • Tulvavesien johtaminen ja pidättäminen maa-alueille


2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(2)

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; tarkistukset 2008 - Tulviin liittyvien riskien ehkäisy - Varautuminen rankkasateisiin ja taajamatulviin - Ei uutta rakentamista tulvavaara-alueille

 • Mahdollisia tarkistuksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - Kaavojen sisältövaatimukset: ilmastonmuutoksesta aiheutuvat olosuhteiden muutokset, tulvavaara

  - Taajamatulvien estäminen

  - Hulevesien hallinnan järjestäminen


2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(3)

Pelastustoiminta

 • Viranomaisten toimivallan ja tehtävien selventäminen tulvantorjunnassa: varautuminen, johtaminen, pakkokeinot

  • Alueen pelastustoimi / alueellinen ympäristökeskus / muut viranomaiset

 • Kustannusten jako

Kuva. Veikko Roininen


2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(4)

Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä

 • Nykyisen järjestelmän rajoitukset

  - vain vesistötulvasta aiheutuneet vahingot

  - rajoitettu korvauksensaajien piiri

  - vahingonkärsijöille hidas, hallinnollisesti raskas

 • Korvaussuojan laajentaminen meri- ja taajamatulvista aiheutuviin vahinkoihin

 • Korvausmenettelyn nopeuttaminen

 • Valmisteilla ehdotus vakuutuksiin perustuvaksi tulvakorvausjärjestelmäksi


ad