Infraomaisuuden hallinta joensuussa
Download
1 / 18

Infraomaisuuden hallinta Joensuussa - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Infraomaisuuden hallinta Joensuussa. Kuntien paikkatietoseminaari 7.2.2012 Ari Varonen. Katujen ja yleisten alueiden määrät. Miksi infraomaisuuden hallintaa?. Omaisuuden (kadut, puistot, laitteet yms ) määrä selvillä Saadaan yksilöidyt hankinta-asiakirjat (esim. alueurakat)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Infraomaisuuden hallinta Joensuussa' - kateb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Infraomaisuuden hallinta joensuussa

Infraomaisuuden hallinta Joensuussa

Kuntien paikkatietoseminaari 7.2.2012

Ari VaronenMiksi infraomaisuuden hallintaa
Miksi infraomaisuuden hallintaa?

 • Omaisuuden (kadut, puistot, laitteet yms) määrä selvillä

  • Saadaan yksilöidyt hankinta-asiakirjat (esim. alueurakat)

  • Voidaan määritellä hoidossa yms. tehtävissä kulloinkin tarvittavat resurssit tehokkaammin

 • Omaisuuden kunto selvillä

  • Voidaan määritellä korjausvastuu ja korjausvelka

  • Voidaan toteuttaa parannustyöt oikeassa järjestyksessä ja oikein toimenpitein

  • Voidaan budjetoida ja ohjelmoida kohteet paremmin

  • Voidaan perustella erilaiset tarpeet faktatiedon pohjalta

 • Omaisuuden (alueiden) käyttö eri tarkoituksiin selvillä ja toiminta hallittua


K yt ss olevat infromaisuuden hallintaohjelmistot joensuussa
Käytössä olevat infromaisuudenhallintaohjelmistot Joensuussa

 • Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu: Novapoint

 • Kartat, johtojen sijainti: TeklaGIS

 • Kadun ja puiston ominaisuustiedot: Novapoint IRIS

 • Sijoittamissopimukset, katutyöluvat ja muut tilapäiset yleisen alueen luvat: KeyWinkki

 • Ulkovalaistuksen ominaisuustiedot: KeyLight

 • Venepaikkojen vuokraus ja ominaisuustiedot: KeyWinkki

 • Siltatiedot: Excel (siirto harkinnassa)


Infraomaisuuden hallintatavat joensuussa
Infraomaisuuden hallintatavat Joensuussa

 • Pyritään löytämään kuhunkin tehtävään sopivin järjestelmä/ohjelmisto, mikä tarkoittaa hajautettua ympäristöä

  • Käytettävien ohjelmistojen on pystyttävä keskustelemaan keskenään mahdollisimman hyvin eli käytettävien rajapintojen tulisi olla avoimia

 • Infraomaisuustiedon tuottaminen ja ylläpito järjestelmissä on yhä enemmän ulkoisten toimijoiden vastuulla. Esimerkiksi:

  • Ulkovalaistuksen ylläpito on kokonaan ulkoistettu. Urakoitsija päivittää ulkovalaistustiedot omalta työpisteeltään suoraan KeyLight –ohjelmistoon

  • Katujen kuntomittaukset, tiedon analysointi ja vienti Iris-ohjelmistoon on samoin kokonaan ulkoistettu.

 • Johdon sijoittamishakemus- yms. tehtävissä pyritään siihen, että sijoittaja eli johtoyhtiö tekee hakemuksen tarvittavine aluemäärittelyineen ja liitteineen suoraan kaupungin käyttämään järjestelmään


Joensuun palvelinymp rist esimerkkin ulkovalaistusohjelmisto
Joensuun palvelinympäristöesimerkkinä ulkovalaistusohjelmisto

PTTK

KEYPRO

huoltoyhteys

Tekla

Karttapalvelin

Tietokantapalvelin

wms

Palomuuri

Ylläpito

KeyLight

Sovelluspalvelin

Internet

Palomuuri

Joensuu

Urakoitsijat, selain

Virkamiehet, selain


Infra alan tietomalli
Infra-alan tietomalli

RAKENTAMINEN

Saumaton tietovirta suunnittelusta rakennuspaikalle ja takaisin

Koneohjaustieto, mallipohjainen rakentaminen, Suunniteltu – rakennettu vertailu

INFRAOMAISUUDEN HALLINTA

Saumaton tietovirta suunnittelusta

ja rakentamisesta ylläpitoon

Tietovarastot strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen ohjaukseen

SUUNNITTELU

 • Uusien alueiden sijaintitieto IRIS- järjestelmään tuodaan suoraan suunnitteluohjelmistosta, jolloin erillistä digitointia ei tarvita

 • Rakentamisessa on jo hyödynnetty koneohjaustietoa, jolloin työmaamittaukset jäävät pois


Iris katujen ja puistojen ominaisuustietojen tietovarasto
IRIS / katujen ja puistojen ominaisuustietojen tietovarasto

Novapoint IRIS


Katujen ja puistojen ominaisuustietojen hallinta teemakartat
Katujen ja puistojen ominaisuustietojen hallinta, teemakartat

 • Havainnolliset esitykset helposti ja samalla saadaan myös taulukot

 • Käytetään esimerkiksi alueurakoiden kilpailutuksessa ja tietosisältötarkistuksissa

 • Voidaan korjata tietokannan tietosisältöä suoraan teemakartalta

Novapoint IRISKuntotiedot ja infraomaisuuden hallinta
Kuntotiedot ja teemakartatinfraomaisuuden hallinta

 • Katuverkon kuntotiedot kerätään kattavasti erilaisin inventoinnein

 • Tiedot analysoidaan ja analysoitu tieto sekä mittaustulokset voidaan viedä suoraan Iris-ohjelmisto tietokantaan

 • Kuntotiedon avulla voidaan määritellä perustellusti, mitä toimenpiteitä ja milloin katuverkolle on tarpeen tehdä

Katuverkon kuntoluokat alueittain v.2011 Joensuussa


P llysteohjelma kuntotietojen avulla
Päällysteohjelma kuntotietojen avulla teemakartat

 • Mitatut ja analysoidut kuntotiedot lähtöaineistona

 • Määritellään raja-arvot ja tarvittavat muut parametrit (urat, tasaisuus ym)

 • Määrittelyn perusteella tulostuu raakaversio päällystysohjelmaksi

 • Asiantuntija tarkentaa toteutuskohteet ja tällöin esim. poistetaan kohteet, jotka ovat jo lähiajan saneerausohjelmassa


Kadun ja yleisen alueen k yt n hallinta keywinkki ohjelmistolla
Kadun ja yleisen alueen teemakartatkäytön hallinta KeyWinkki -ohjelmistolla

 • Kolmansien osapuolten työt, laitetiedot yms. hallitaan selainpohjaisella ohjelmistolla

 • Paikkatieto, hakemukset liitteineen, luvat, tarkastukset, laskutus


Keywinkin sis lt joensuussa

 • Ohjelmistoon viedään: teemakartat

  • johtojen ja laitteiden sijoitussopimukset

  • katutyöluvat

  • tilapäiset liikennejärjestelyt

  • erilaisten tilaisuuksien luvat ja sopimukset

  • alueen käytön ja rakenteiden käytön vuokrasopimukset

 • Toimii samalla em. asioiden sähköisenä arkistona

  • ei paperiversioita, tiedot myös kumppaneiden arkistoihin

 • Laskutustiedot suoraan laskutusjärjestelmään siirtotiedostojen avulla

KeyWinkinsisältöä Joensuussa


Yhteisk ytt tavoite

ELISA teemakartat

 • JNS KAUPUNKI

 • ilmoitusten käs.

 • sopimukset

 • taksat

 • näytöt

 • tietojen hallinta

Yhteiskäyttötavoite

TELIA

SONERA

TELE-

KARELIA

 • KeyWinkin kautta nähdään kaikki tapahtumat

 • Sopimukset ja ilmoitukset KeyWinkin kautta

 • Tiedot kaikkien yhteistyökumppaneiden nähtävissä

 • Mahdollistaa myös yhteisrakentamisen paremman hallinnan

FORTUM

SÄHKÖ

FORTUM

KAUKOL.


Ulkovalaistustietoja hallitaan selaimen kautta
Ulkovalaistustietoja hallitaan selaimen kautta teemakartat

 • Urakoitsija päivittää tiedot suoraan selaimen välityksellä vaikka pylvään juurelta

 • Määräraportit, kuntoraportit jne. esimerkiksi ohjelmointia varten


Infraomaisuuden hallinnan hyvi ominaisuuksia
Infraomaisuuden teemakartat hallinnan hyviä ominaisuuksia

 • Infraomaisuuden hallinnassa on voitava käyttää kuhunkin tehtävään kunnan näkökulmasta parhaiten sopivia ohjelmistoja

 • Ohjelmiston välinen tiedonsiirto on oltava helppoa ja tämä edellyttää avoimia rajapintoja

  • Edellä esiteltyihin järjestelmiin nyt jo taustakartat wms -palvelun kautta ja osa tiedoista xml-tiedostomuotoisena

 • Jatkossa ilmeisesti taustakarttojen siirrossa WMS-palvelu ja ominaisuustietoja sisältävät paikkatiedot WFS-palveluna

 • Infraomaisuuden tehokas hallinta edellyttää paikkatietopohjaisia järjestelmiä

 • Järjestelmissä olevan tiedon tulee olla ajantasaista, jolloin raportit, teemakartat yms. tuotteet ovat luotettavia


KIITOS ! teemakartatYhteystiedot:Ari VaronenkaupungininsinööriJoensuun kaupunki, Tekninen virastoMuuntamontie 5, 80100 JOENSUUe-mail [email protected] +358 50 337 8578


ad