UGOVARANJE
Download
1 / 23

UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mr.sc. Suzana Janković, drd. - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mr.sc. Suzana Janković, dr.med. ZAKONI. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju. PODZAKONSKI AKTI. Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mr.sc. Suzana Janković, drd.' - clover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UGOVARANJE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Mr.sc. Suzana Janković, dr.med.


Zakoni
ZAKONI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju


Podzakonski akti
PODZAKONSKI AKTI

Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

Pravilnik o standardima i normativima prava za zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja


Zakon o zdravstvenoj za titi
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Čl. 35.

Zdravstvene ustanove osnivaju se u skladu s mrežom zdravstvene djelatnosti koju donosi ministar zdravstva na prijedlog Zavoda i nadležne komore

Zdravstvene ustanove mogu se osnovati i izvan mreže zdravstvene djelatnosti

Čl. 41.

Zavod raspisuje natječaj za popunjenje mreže zdravstvene djelatnosti iz čl.35 ovog Zakona, za obavljanje primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite

Zavod donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja uz suglasnost ministra zdravstva


Zakon o zdravstvenoj za titi1
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zavod s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor (ustanova postaje ugovorna, djelatnik postaje ugovorni) u kojem se uređuju odnosi.

Ugovorom se pobliže odlučuje o:

 • vrsti i opsegu zdravstvene djelatnosti,

 • početku i načinu obavljanja zdravstvene djelatnosti,

 • novčanim sredstvima koje za obavljanje zdravstvene djelatnosti osigurava Zavod,

 • ostalim pravima i obvezama.


Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 85.

Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost ministra zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, sukladno opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz plana i programa mjera zdravstvene zaštite te utvrđenih standarda i normativa zdravstvene zaštite, utvrđuje posebnim aktom način provođenje zdravstvene zaštite i druge osnove za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji čine osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti, te cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja


Zakon o zdravstvenom osiguranju1
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 86.

Zavod objavljuje natječaj za sklapanje ugovora sa ustanovama ili privatnim zdr. radnicima, za provođenje zdr. zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u sve tri razine djelatnosti

Na temelju ponuda, Zavod uz suglasnost ministra donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja

Čl.87.

Ugovor se može raskinuti ako izabrani doktor zlorabi svoje pravo

Čl.88.

Ugovorom se utvrđuje vrsta, opseg, kvaliteta i rokovi za ostvarivanje opsega plana i programa zdravstvene zaštite iz osnovnog zdr. osiguranja prema standardima i normativima za pojedine djelatnosti svih razina, način obračuna i rokovi plaćanja, nadzor nad ostvarivanjem obveza i druga prava.


Zakon o zdravstvenom osiguranju2
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 86.

Ugovori se sklapaju najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o izboru

Za sve što nije u skladu s ugovorom i načinom njegova sklapanja, moguća je arbitraža.

Čl.90.

Ugovori se sklapaju unaprijed. Do onda vrijede obveze iz prethodnog ugovora.


Odluka o opsegu prava na zdravstvenu za titu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Donosi se za svaku kalendarsku godinu sukladno programu mjera zdravstvene zaštite. Određuje se postotak za pojedine zdravstvene usluge.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Doktor se bira u pravilu prema mjestu stanovanja i na razdoblje od najmanje godinu dana

Osigurana osoba ima pravo na promjenu unutar roka od godine dana ako doktor prestane s radom ili se preseli, ako se osigurana osoba preseli ili su poremećeni međusobni odnosi

Bira se doktor opće/obiteljske medicine, pedijatar, stomatolog i ginekolog.

Popunjava se tiskanica “Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora”


Pravilnik o standardima i normativima prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZna zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Utvrđuju se standardi i normativi prava koja se osnovnim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju osiguranicima

Donosi ih, za svaku kalendarsku godinu, Zavod uz suglasnost ministra zdravstva i uz prethodno mišljenje Hrvatske liječničke komore, Hrvatske stomatološke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard – koji pod jednakim uvjetima osiguranicima osigurava vrstu i opseg prava.

Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima, potrebama stanovništva i gospodarskim mogućnostima


Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti
Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Na primarnoj razini utvrđuju se:

 • kadrovski normativi,

 • standardni broj osiguranih osoba po timu,

 • dobna struktura u djelatnosti opće medicine,

 • postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku,

 • postupci i usluge za stomatološku zdravstvenu zaštitu,

 • standardni broj tiskanica uputnica i recepata po osiguraniku i djelatnosti,

 • subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu.


Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti1
Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Na sekundarnoj razini utvrđuje se:

 • popis djelatnosti i broj osiguranika po timu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,

 • potreban broj postelja za liječenje oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti sukladno Mreži zdravstvene djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite (N.N. 85/02 i 90/02),

 • prosječan broj dana bolničkog liječenja po djelatnostima,

 • subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu.


Primarna zdravstvena za tita pzz
Primarna zdravstvena zaštita - PZZ na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Djelatnosti, kadrovski normativ, broj osiguranih osoba:

 • opća/obiteljska medicina

  - dr./dr. spec.; med.sestra SSS

  - 1 700 osoba

 • zdravstvena zaštita predškolske djece

  - dr.spec.; med.sestra SSS

  - 1 000 osoba

 • zdravstvena zaštita žena

  - dr.spec.; med.sestra SSS

  - 6 000 osoba

 • patronažna zdravstvena skrb

  - med.sestra VŠS

  - 5 100 osoba

 • zdravstvena njega u kući bolesnika

  - med.sestra SSS

  - 3 500 osoba


 • polivalentna stomatološka zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

  - dr.stom.; med.sestra/tehničar SSS

  - 2 200 osoba

 • higijensko-epidemiološka zaštita

  - dr.spec.; zdr./sanitarni tehničar VŠS; zdr./sanit.tehničar SSS

  - 50 000 osoba

 • školska medicina za preventivno odgojne mjere zdr. zaštite u OŠ, SS i fakultetima

  - dr.spec.; med.sestra VŠS

  - 5 000 osoba

 • laboratorijska dijagnostika

  - dipl.ing.med.biok./spec.med.biok.; zdr.teh. VŠS; 6 zdr.teh. SSS

  - 40 800 osoba

 • ljekarnička djelatnost

  - mr.ph.

  - 5 000 stanovnika


 • HMP sa sanitetskim prijevozom na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

  - 5 standardnih timova HMP; 3 standardna tima SP; 5 standardnih timova PDJ (med.sr/tehničar); 0,14 PDJ tima s dr.med.

  - tim HMP – dr.med.; sestra/tehn.; vozač + vozilo

  - tim SP – med.sr./tehn.; 2 vozača + 2 vozila

  - tim PDJ – med.sr./tehn.;

  - 35 000 stanovnika

  - osnova ugovaranja:

  - broj stanovnika na području županije uz korektivni faktor

  - broj stanovnika po km2,

  - % suvremenoga kolnika,

  - gustoća cestovne mreže u m/km2,

  - prosječna udaljenost od bolnice u km,

  - broj otoka (većih, naseljenih).


Standardni broj tiskanica uputnica i recepata na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Zdravstvena djelatnostreceptiuputnice

Opća medicina 5 2

Pedijatrija 5 2

Stomatologija 0,16 0,3

Ginekologija 0,75 0,75

HES - 0,01

ŠM . 0,1

HMP 0,06 0,06


Minimalni i maksimalni broj ugovorenih osoba u timovima PZZ na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Zdr. djelatnostmin. (50% od stand.)max. (20% od stand.)

Opća medicina 850 2 040

Pedijatrija 500 1 200

Ginekologija 3 000 7 200

Stomatologija 1 100 2 640


Primarna zdravstvena za tita
Primarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu

 • dr. med.,

 • dr. stom.,

 • dr.spec.opće/obiteljske medicine,

 • dr.spec.školske medicine,

 • dr.spec.pedijatrije,

 • dr.spec.ginekologije,

 • dr.spec.epidemiologije,

 • dipl.ing.med.biokemije,

 • dr.spec.med.biokemije,

 • mr.ph.,

 • zdravstveni radnici VŠS i SSS.


Sekundarna zdravstvena za tita
Sekundarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

DjelatnostiBroj osiguranikaPros. dani bol. liječ.

- interna medicina 18 000 10

- infektologija 180 000 9

- radioter. i onk. 120 000 10

- pedijatrija 12 000 8

- neurologija 70 000 10

- psihijatrija 30 000 16

- dermatoven. 70 000 10

- fiz.med. i rehabil. 25 000 10

- opća kirurgija 60 000 8

- dječja kirurgija 115 000 …

- … …

- … …


Sekundarna zdravstvena za tita1
Sekundarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Za subakutne bolesti

- produženo liječenje 30 dana

Za kronične bolesti

- duševne bolesti 60 dana

- kronične plućne bolesti 30 dana

- bol. koje se liječe na fiz.med. i reh. 21 dan

- kronične dječje bolesti 30 dana


Tercijarna zdravstvena za tita
Tercijarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Sadržaj - posebni programi

- visokodiferencirani postupci

Subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu

- državni zdravstveni zavodi,

- klinički bolnički centri,

- kliničke bolnice,

- klinike.


Posebnosti ugovaranja zdravstvene zaštite na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

 • timovi u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama mogu imati manje od minimalno potrebnog broja osiguranika,

 • timovi koji sudjeluju i u izvođenju nastave na fakultetima mogu imati manje od minimalno potrebnog broja osiguranika, ali ne manje od 80%,

 • timovi koji imaju više od maksimalnog mogućeg broja osiguranika ne mogu primati nove osobe u skrb. Njima se plaća maksimalan broj, prema najpovoljnijoj dobnoj strukturi.


ad