4 NOLU ASM ETM SUNUMLARI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

4 NOLU ASM EGITIM SUNUMLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

4 NOLU ASM EGITIM SUNUMLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4 NOLU ASM ETM SUNUMLARI

TBERKLOZ

(VEREM)

Dr. Hlya KALAYCIOLU


Tberklozun etkenisoluduumuz hava ile akcierlere giren Tbc (basili) mikrobudur.

Micobacterium

Tberculosis


Verem mikrobu, gne grmeyen ortamlarda havada uzun sre canl kalabilir.

Gneten gelen ultraviyole nlar verem mikrobunu ksa srede ldrr.


Tberkloz mikrobuasl olarak akcierlerdeyerleir.

Fakat kan ve lenf yoluyla tm vcuda dalp hastalk yapabilir.


Tberkloz

bulac, tedavi edilmezse lmcl olabilen bir hastalktr.

Tbc basili uzun yllar sinsi bir ekilde vcutta kalp tekrar tekrar hastalk yapabilir.(aktifleebilir)


VEREM DNYADA VE LKEMZDE

OK CDD BR HALK SALII SORUNUDUR.

Verem erikinlerde

AIDS den sonra

bulac

hastalklardan lmn

ikinci nedenidir.


Dnya nfusunun te biri vcuduna verem basili almtr

Bunlarn % 10 u yaamlarnn bir dneminde verem hastalna yakalanrlar.


Dnyada her yl 8-10 milyon

yeni hasta ortaya kmakta,

2-2,5 milyon insan veremden lmektedir.


lkemizde tberkloz hastal, bu yzyln ilk yarsnda ok byk bir salgn yapmt. Tberkloz bir numaral lm nedeni idi.

Hatta zamann Trk filmlerine

lmcl ince hastalk adyla sklkla konu olurdu.


Yrtlen youn verem sava abalar sonucunda durum deimitir. Tberkloz artk nemli bir lm nedeni deildir.

TRKYE ULUSAL VEREM SAVAI DERNEKLER FEDERASYONU

Kurulu: 1948


Fakat,

Trkiye'de 10 ile 20 milyon

aras bir nfusun

vcutlarnda

verem mikrobu olduu hesaplanmaktadr.


Tbc nasl bular?


Hastal yalnzca aktif tberkloz bulunan kiiler bulatrabilir. Yani vcudunda Tbc mikrobu tayan herkes bulatrc deildir.

Mikrop vcutta hastalk yapm ise o vcuttan etrafa yaylabilir.


Hastalk

damlack yoluyla bular.

Basiller akcierlerdeki

su damlacklarnn iine yerleip

solnumla d ortama yaylrlar.


Hastann

haprma ksrmesi

sonucu basiller

havaya yaylr.

Kapal bir ortamda uzun sre ayn havay soluyan salam kiiler basili soluyarak alr.


Ancak mikrobu soluyan kiilerin az bir ksmnda hastalk geliir.


Hastalk,

 • solunan mikrobun saysna ve hastalk yapma gcne,

 • kiinin direncine,

 • baklk sisteminin kuvvetine gre farkllk gsterir.

Hastalk tabak, bardak veya dier nesnelerle bulamaz.


Kimler Risk Altnda?


 • Hasta kiiyle ayn evde yaam veya uzun sreli temasta bulunmu olanlar,

 • Hastaln yaygn olduu lkelere gidenler,

 • Baklk sistemini zayflatan kanser, AIDS, diyabet gibi hastalklara yakalananlar,


 • Toplu yaanan yurt, hastane, cezaevi gibi yerlerde kalanlar,

 • Beslenmesi bozuk, kt yaam koullarna sahip kiiler,

 • Alkol ve madde bamllarnn

 • verem olma riski daha fazladr.


Hastalk Belirtileri

Nelerdir?


-Birka hafta iinde gittike artan inat ksrk,

-Belli bir neden olmakszn

kilo kayb,


-Ate ve

gece terlemesi,

-Allmn zerinde

yorgunluk,

salksz hissetme,


-ksrkle birlikte kan gelmesi.

tberklozun ana belirtileridir


VEREMiN

TANISI NASIL KONULUR ?


Verem sinsi ve yava ilerler.

Hastalarn pek ounda hasta kan tkrdnde tan konulur.

Fakat ne yazk ki bu,

hastaln ileri aamada olduunu, bulatrclnn en fazla olduunu gsterir.


Verem hastalnn erken tans ok nemlidir.

ki- hafta veya daha uzun sreli ksrk ikayeti olan herkes Verem Sava Dispanseri veya baka bir salk kuruluuna

bavurmaldr!!!


Hastaln kesin tans

1-Balgamn mikroskopla muayenesi


2-Balgam kltr

Tp

Besiyeri

Besiyerinde remi

verem mikrobu kolonileri.


3-Akcier grafisi.


4-Tberklin cilt testi : PPD

48-72 saat sonra

Oluan kabarklk llr.

Deri iine

enjeksiyon yaplr.

PPD testinin pozitif olmas

-mikrobu aldmz gsterir.

-Kesin hastal gstermez, hastalk ynnden aratrmay gerektirir.


Tbc

Nasl Tedavi Edilir?


Gnmzde hastalk tedavi edilebilir hale gelmitir.

Ancak tedavinin uzun ve ok ilala yaplyor olmas hasta uyumunu gletirmektedir.


Tedavi en az 6 aydr; hastann durumuna gre 24 aya kadar uzatlabilir..

Dzensiz ya da eksik yaplan tedavi ila direncine yol aarak, hastaln tedavisini gletirir.


lkemizde

Verem Sava Dispanserleri cretsiz olarak hastaln tetkik ve tedavisini yapmaktadr.


VEREM HASTALARININ YAKINLARI

NE YAPMALIDIR ?


Hastann yaknlar, zellikle de ayn evde birlikte yaayanlar Verem Sava Dispanserlerine bavurmaldr.

Hasta yaknlarnn taramalar

dispanserlerde cretsiz olarak yaplmaktadr!


Mikrop karan hasta ile ayn evdekiler, zellikle ocuklar iin koruyucu tedavi verilir.


VEREMDEN

NASIL

KORUNABLRZ ?


Bir toplumun veremden korunmasnn

birinci yolu

verem hastalarnn

erken tehisi ve baarl tedavisidir.


nk hastaln kayna onlardr. Bir hasta ylda ortalama 10 salam kiiye hastal bulatrmaktadr.


. kinci olarak

hasta kiiden salam kiiye geiin nlenmesi gerekir.

Bunun iin

-hastann yaad mekann havalandrlmas,

-hastann maske kullanmas ve bylece etrafa mikrop samasnn nlenmesi faydal olabilir.


nc olarak

salam kiilerin direncinin artrlmas iin alama yaplmaldr.


BCG as

zellikle ocuklar

verem hastalndan

Korur.

lkemizde doumdan sonra 2-3 ay iinde ve 7 yanda olmak zere iki kez yaplan zorunlu bir adr.


A olduktan sonra vcudumuza verem mikrobu girse bile hasta olmayz.

Verem as aslnda, zayflatlm verem mikrobudur.

A yoluyla giren bu mikroplar kolayca yenen vcudumuz baklk sistemini glendirmi olur.


-Dzenli yaam,

-Sigara, alkol, madde bamllnn braklmas,

-Temizlie nem vermek,

-Yeterli beslenme

hastaln kontrol altna alnmas

ya da balamamas iin nemlidir


Verem btn toplumu tehdit eden bir hastalktr. Bu konuda evremizi bilgilendirmek, verem hastalarna destek olmak, tedavi olmasna tevik etmek hepimizin grevidir.


Verem hastalna kar halk aydnlatmak ve bu hastala yakalananlar salklarna kavuturmak amacyla Verem Sava Dernekleri kurulmutur.

Bu derneklerin abalar ile yurt apnda Verem Sava Dispanserleri ve Verem Hastaneleri almtr.


Veremle Sava Eitimi Haftas

01-07 Ocak


Hepinize

salkl gnler diliyoruz.


 • Login