uzaktan e itim kuramlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uzaktan Eğitim Kuramları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Uzaktan Egitim Kuramlari - PowerPoint PPT Presentation


 • 566 Views
 • Uploaded on

Uzaktan Eğitim Kuramları. Uzaktan Eğitim Kuramları. Yeni teknolojiler, globalleşme ve öğrenmeye ilişkin yeni düşünceler nedeni ile geleneksel eğitim yaklaşımları değişmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uzaktan Egitim Kuramlari' - anemone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uzaktan e itim kuramlar1
Uzaktan Eğitim Kuramları
 • Yeni teknolojiler, globalleşme ve öğrenmeye ilişkin yeni düşünceler nedeni ile geleneksel eğitim yaklaşımları değişmektedir.
 • Uzaktan eğitimin nasıl uygulanması ve araştırmaların ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır.

Uzm.Nazime Tuncay

uzaktan e itim kuramlar2
Uzaktan Eğitim Kuramları
 • Bağımsız Çalışma Kuramı
 • Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı
 • Etkileşim ve İletişim Kuramı
 • Yetişkin Eğitimi Kuramı (Andragoji)
 • Eşitlik Kuramı

Uzm.Nazime Tuncay

ba ms z al ma kuram
Bağımsız Çalışma Kuramı

Wedemeyer,bağımsız çalışma sistemlerinin 6 özelliği olduğunu söylüyor:

 • Öğrenci ve öğretmen ayrı yerlerde
 • İletişim yazılı veya farklı medyalar aracılığı ile yürütülüyor
 • Öğretim bireyselleştiriliyor
 • Öğrenme, öğrenci etkinlikleri sonucu meydana geliyor
 • Öğrenme, öğrencinin kendi çevresinde erişilebilir duruma geliyor
 • Her öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu alıyor, istediği zaman başlama ve bitirme özgürlüğü var

Uzm.Nazime Tuncay

ba ms z al ma kuram1
Bağımsız Çalışma Kuramı

Moore, uzaktan eğitimi öğrenci-yönetiminde ve öğretmen-yönetiminde olarak ikiye ayırıyor ve özellikle iki değişken üzerinde duruyor.

 • Öğretmen ve öğrenci arasındaki uzaklık:

Uzaktan eğitimin 2 boyuttan oluştuğunu söylüyor: çift-yönlü iletişim (diyalog) ve programın öğrenci ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (yapı).

 • Öğrenci sorumluluğu ve kararlılık:

Kendi öğrenme sorumluluğunu almalı, öğretmenden çok az yardım istemeli, aktif olmalı.

Uzm.Nazime Tuncay

retimin end striyelle mesi kuram
Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı

Peters, uzaktan eğitimin analizi için şu terminolojileri önermiştir:

 • Verimlileştirmek
 • Çalışmanın bölünmesi
 • Mekanikleştirme
 • Özel bir amaçla bir araya toplanmış insanlar grubu
 • Toptan Üretim
 • Planlama
 • Organizasyon
 • Bilimsel kontrol yöntemleri
 • Resmileştirme
 • Standartlaştırma
 • Fonksiyonel Değişim
 • Objektiflik
 • Konsantrasyon ve merkezileşme

Uzm.Nazime Tuncay

etk le m ve let m kurami
ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM KURAMI

Holmberg, kuramını 7 öneriye dayandırmıştır:

 • Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim çok önemlidir
 • Duyuşsal katılım memnuniyeti etkiler
 • Memnuniyet motivasyonu destekler
 • Karar sürecine katılım öğrenci memnuniyeti açısından tercih edilir
 • Güçlü bir motivasyon öğrenmeyi yönlendirir
 • Samimi iletişim ve kolay erişim, diğer boyutları destekler
 • Öğretimin etkililiği, öğrencinin ne kadar öğrendiği ile belirlenir

Uzm.Nazime Tuncay

yet k n e t m kurami
YETİŞKİN EĞİTİMİ KURAMI

Knowles, yetişkinlerin öğrenmesine ilişkin 7 boyuta dayandırdığı bir kuram geliştirmiştir:

 • Yetişkinlere uygun bir öğrenme ortamının yaratılması
 • Katılımcı bir organizasyon yapısı yaratılması
 • Hissedilen ve olması gereken öğrenci ihtiyaçlarının incelenmesi
 • Yönlendirmelerin oluşturulması
 • Etkinliklere ilişkin tasarımların geliştirilmesi
 • Hedeflere yönelik planlamanın yapılması
 • Nitel ve nicel değerlendirme yapılması

Uzm.Nazime Tuncay

e tl k kurami
EŞİTLİK KURAMI
 • Keegan, eğitimde herkese eşit olanaklar sağlanması düşüncesinden hareketle bir kuram oluşturmuştur.
 • Öğrenme deneyimleri herkes için farklı ortamlarda ve farklı koşullarda olsa bile eşit olmalıdır.

Uzm.Nazime Tuncay

ad