T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuat Şubesi - PowerPoint PPT Presentation

T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi zel ret m mevzuati 2011
Download
1 / 53

  • 318 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuat Şubesi ÖZEL ÖĞRETİM MEVZUATI 2011. MEVZUAT KANUN 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu YÖNETMELİK 1-Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuat Şubesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi zel ret m mevzuati 2011

T.C.

MLL ETM BAKANLII

zel retim Kurumlar Genel Mdrl

Mevzuat ubesi

ZEL RETM MEVZUATI

2011


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

KANUN

5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu

YNETMELK

1-Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmelii

2-Mill Eitim Bakanl zel Hizmet i Eitim Merkezleri Ynetmelii

3-Mill Eitim Bakanl zel Dershaneler Ynetmelii

4-Mill Eitim Bakanl zel Okullar ereve Ynetmelii

5-Motorlu Tat Srcleri Kursu Ynetmelii

2


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

6-zel retim Kurumlar renci ve Kursiyer cretleri Tespit ve Tahsil Ynetmelii

7-zel retim Kurumlarnda cretsiz veya Burslu Okutulacak renci veya Kursiyerler Hakknda Ynetmelik

8-Umuma Ak Yerler ve kili Yerler ile Resm ve zel retim Kurumlar Arasndaki Uzaklklarn Belirlenmesine Dair Ynetmelik

9-Mill Eitim Bakanl zel renci Ett Eitim Merkezleri Ynetmelii

10-Mill Eitim Bakanl zel Kurslar Ynetmelii

11-Mill Eitim Bakanl zel, zel Eitim Okullar ereve Ynetmelii


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

12-Mill Eitim Bakanl zel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Ynetmelii

13-Trk Vatandalarnn Gnlk Yaamlarnda Geleneksel Olarak Kullandklar Farkl Dil ve Lehelerin renilmesi Hakknda Ynetmelik

14-Milli Eitim Bakanl zel Akam Liseleri Ynetmelii

15-Mill Eitim Bakanl Gemi Adam Yetitirme Kurslar Ynetmelii

16-zrl Bireylere Uygulanacak Destek Eitim Programlar ve Eitim Giderlerinin Karlanmasna Dair Ynetmelik


Mevzuat 17 zel meslek rehabilitasyon merkezleri y netmeli i 18 pilot yeti tirme kursu y netmeli i

MEVZUAT

17-zel Meslek Rehabilitasyon Merkezleri Ynetmelii

18-Pilot Yetitirme Kursu Ynetmelii


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

YNERGE

1-zel retim Kurumlarna Ait Standartlar Ynergesi

2-zel retim Kurumlarnda Grevlendirilen Eitim Personelinin Adaylk lemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakknda Ynerge

3-zel Okullar Dndaki zel retim Kurumlarnda renim Grenlerden Okul rencisi Olmayanlarla lgili Disiplin Ynergesi


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

YNERGE

4-Motorlu Tat Srcleri Kurslar Snavlarnda ve Makineleri Kullanma Sertifikas (Operatrlk Belgesi) Veren Kurslarn Snavlarnda Snav Sorumlusu Olarak Grev Alacak Elemanlarn Katlacaklar Kursa Dair Ynerge

5-Trafik ve evre Bilgisi ile Direksiyon Eitimi Dersi reticileri Kursu Ynergesi


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

ESASLAR

1- Makineleri Kullanma Sertifikas (Operatrlk Belgesi) ile lgili Esaslar

2-zel Yabanc Dil, Meslek ve Teknik Kurslar Bitirme Snavlar ve Kurslarda Uyulacak Esaslar

3-zel Motorlu Tat Src Kurslarndaki Uygulamalar ile Snav Kurullar ve Snav Esaslar


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MEVZUAT

KANUN

5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu

Kurum ama izni

MADDE 3

(Ek fkra: 28/11/2010-6082/19 md.)10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamndaki zel retim kurumlarn kapsamaz. zel retim kurumlar mevzuatna uygun olmak kaydyla iyeri ama ve alma ruhsat Bakanlka verilir. Bakanlk bu yetkisini valiliklere devredebilir.

9


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZEL RETM KURUMLARI YNETMELNDE YAPILAN DEKLKLER

Kurum ama

MADDE 5 (1)

a)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)Okullar dndaki zel retim kurumlarna kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsatvalilike,

b)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)Okullara ilikin bavurular, ekleriyle birlikte Bakanla gnderilir. Uygun grlmesi hlinde kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsatBakanlka,

)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Ynetici alma izin teklifi ve kurum retime balamadan nce niteliklerini de belirtilen gerekli tm personele ilikin alma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan,


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

j)(Ek:RG-15/12/2010-27786)Kurum alacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; bayndrlk ve iskn mdrlkleri, yetkili yap denetim kurulular veya niversitelerin ilgili blmlerince dzenlenen teknik rapor,

k)(Ek:RG-15/12/2010-27786)Kurum alacak binann ve evresinin salk ynnden uygun olduuna ilikin il salk mdrlnce dzenlenen rapor,

l)(Ek:RG-15/12/2010-27786)Kurum alacak binada yangna kar ilgili mevzuatna gre gerekli nlemlerin alndna ilikin itfaiye mdrlnce dzenlenen rapor,

m)(Ek:RG-15/12/2010-27786)Milletleraras okullar iin ayrca, uygulayacaklar programn dier lke/lkeler tarafndan denkliinin kabul edildiine dair yetkili kurumdan alnan belge.

11


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Valilike yaplacak ilemler

MADDE 6

(1)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olmas hlinde mracaatla ilgili inceleme yapmak zere il mill eitim mdrlnce en az iki eitim mfettii grevlendirilir.

(2)(Deiikcmle:RG-15/12/2010-27786)Eitim mfettilerince;

g)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Ynetici alma izin teklifi ve kurum retime balamadan nce niteliklerini de belirtilen gerekli tm personele ilikin alma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyann bulunup bulunmad,

12


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

(3)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)Raporda; belirtilen artlarn yerine getirildiinin ve kurumun almasnda bir saknca bulunmadnn belirtilmesi hlinde, zel okullar dndaki zel retim kurumlarna be i gn iinde valilike kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat verilir. Almas uygun grlen zel okullara ilikin bavurular ise ekleriyle birlikte kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat verilmek zere Bakanla gnderilir. Bakanlka almas uygun grlen zel okullara, be i gn iinde kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat verilir. Bu sre Bakanlka verilecek kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsatlarnda valilik teklifinin Genel Mdrlk evrakna giri tarihinden itibaren hesaplanr. Raporda eksiklikler belirtilmi ise bu eksikliklerin giderilmesi iin kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhd dorultusunda valilike en fazla altm gn ek sre verilebilir. Verilen ek sre iinde eksikliklerini tamamlayamayan kuruma ait belgeler, kurucu veya kurucu temsilcisine iade edilir.

13


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Kurum ama izninin iptali ve geici olarak kapatma

MADDE 9 (1)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)Kurum ama izni alan bir kurumun iki yl iinde retime balamamas, retime baladktan sonra izinsiz olarak retime ara vermesi, iznin aln amalar dnda kullanldnn tespit edilmesi hlinde, izni veren merci tarafndan kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat iptal edilir. zel eitim okulu veya zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ayrca, 3797 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun Ek 3 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(3)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununun genel ve zel amalaryla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, geici olarak kapatma cezas alan ve ayn fiili tekrar ileyen kurumlarn kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat, izni veren merci tarafndan iptal edilir.

(5)(Mlga:RG-26/2/2011-27858)


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Kurum binalar

MADDE 12 (Deiik:RG-30/10/2009-27391)

. . .(Ekcmle:RG-15/12/2010-27786)100 metre uzakln lmnde, mevcut cadde ve sokaklar zerinden yaya yolu kullanlarak, yaya kurallarna gre gidilebilecek en ksa mesafe dikkate alnr.

(4)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)lkretim ve ortaretim okulu ile zel eitim okulu alacak binalarn, kullanm hakknn tamamnn okula ait bahe ierisinde ve mstakil olmas, bedensel zrl bireylere ait retim program uygulayan zel eitim okulu alacak binalarda, fizyoterapi salonunun binann giri katnn st ve/veya alt kat olmas hlinde ise binada bedensel zrl bireylerin kullanm iin gerekli standartlara uygun asansr bulunmas gerekir.

(5)(Deiikibare:RG-15/12/2010-27786)merkezi alacak binalarda fizyoterapi salonunun binanngiri katnn st ve/veya alt katnda almas hlinde ise binada bedensel zrl bireylerin kullanm iin gerekli standartlara uygun asansr bulunmas gerekir.

15


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Bir arada bulunabilecek okullar

MADDE 13

(2)(Ekcmle:RG-15/12/2010-27786)Ancak, milletleraras zel okullar dier zel okullarla ayn binada bulunamaz.

Program ilavesi yapma

MADDE 14

3) Ancak; C, D ve E sertifika snf retim programlarndan herhangi biri iin izin alm olan motorlu tat srcleri kursuna, bu retim programlarndan birinin ilave edilmek istenmesi ya da (EK-3)deki tabloda yer alan retim programlarn uygulamak zere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen dier retim programlarn da ilave yapmak iin bavurmalar hlinde kurumda(Deiikibare:RG-15/12/2010-27786)eitim mfettilerinceinceleme yaplmaz.

16


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Kurum nakli

MADDE 18 (Deiik:RG-30/10/2009-27391)

(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu baka bir binaya nakledeceini, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnn(Deiikibare:RG-15/12/2010-27786)(d), (h), (), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlk veya valilie bildirir. Nakil yaplacak binann; bu Ynetmeliin 6ncmaddesine gre dzenlenecek(Deiikibare:RG-15/12/2010-27786)raporunincelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde saylan kurum alacak bina ile ilgili artlara uygun olduunun grlmesi hlinde, kurum ama iznini veren merci tarafndan 5 i gn ierisinde kurum nakline izin verilir. Bu sre, zel okullar iin evrakn Genel Mdrlk evrakna giri tarihinden itibaren hesaplanr. Bu izin ilemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda retime balanamaz ve renci kaydedilemez.

17


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Yerleim ve kontenjan deiiklii

MADDE 19 (Deiik:RG-15/12/2010-27786)

(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan deiiklii yapacan, 5 inci maddenin nc fkrasnn (d), (h), (), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlk veya valilie bildirir. Binann, 6ncmaddeye gre sadece deien blmlere baklarak dzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede saylan kurum alacak bina ile ilgili artlara uygun olduunun grlmesi hlinde kurum ama iznini veren merci tarafndan kuruma 10 i gn ierisinde kontenjan deiiklii iin izin verilir. Bu sre, evrakn ilgili merciin evrakna giri tarihinden itibaren hesaplanr.

18


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada deiiklik yapmak suretiyle kontenjan deiiklii yapacan, 5 inci maddenin nc fkrasnn (d), () ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlk veya valilie bildirir. Binann, 6nc maddeye gre sadece deien blmler ile kurumun ortak alanlarna baklarak dzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede saylan kurum alacak bina ile ilgili artlara uygun olduunun grlmesi hlinde kurum ama iznini veren merci tarafndan kuruma 10 i gn ierisinde kontenjan deiiklii iin izin verilir. Bu sre, evrakn ilgili merciin evrakna giri tarihinden itibaren hesaplanr.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

(3) Binada deiiklik yaplmadan genel kontenjana etki eden yerleim plan deiikliklerine, Genel Mdrlke belirlenecek standartlar dikkate alnarak, eitim mfettileri tarafndan sadece deien blmler ile kurumun ortak alanlarna baklarak dzenlenecek rapora gre kurum ama izni veren merci tarafndan izin verilir.

(4) Genel kontenjan, derslikler velaboratuvarlardadeiiklik yaplmamas artyla sadece kurum ama iznini veren merci tarafndan belirlenen kurumun dier blmleri arasnda yaplacak yerleim plan deiiklikleri, Genel Mdrlke belirlenecek standartlar dikkate alnarak kurum mdrlnce yaplr. Deiiklik yaplan yerleim plannn bir rnei kurum ama iznini veren mercie gnderilir.

20


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Grevlendirme

MADDE 30 (1)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Kurumlarda, eitim-retim ve ynetim hizmetlerinin, asl grevi bu kurumlarda olan eitim personeli tarafndan yrtlmesi esastr. Yeni alan kurumlar retime baladnda kurumun mevcut ders saati saysnn en az te birinin asl grevli aylk cretli, dierlerinin ise ders saati cretli olarak grevlendirilmesi, kurumun alndan yl sonra ise eitim personelinin en az te ikisinin asl grevli aylk cretli olmas zorunludur.

(8)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Ancak, kurumlarda grevli usta reticiler ile zel eitim okulu ve zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde grevli uzman retici olarak grevlendirilenler ise aylk karl haftada en fazla 40 saat, zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde grevli retmenler ise aylk karl en fazla 20, ders saat cret karl da en fazla 20 olmak zere haftada toplam 40 saat ders grevi yaparlar. Usta reticiler ile zel eitim okulu ve zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde grevli uzman reticiler, kurumunun muvafakati ile bir baka kurumda ders saati cretli olarak haftalk toplam ders saati says 40 saati gememek artyla grevlendirilebilir.

21


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Yabanc ve aznlk okullarnda grevlendirme

MADDE 32

a)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Trke ve Trke kltr dersi retmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayl Aznlk Okullar Trke ve Trke Kltr Dersleri retmenleri Hakknda Kanun hkmlerine gre okul mdrlnn teklifi, valiliin onay ile en fazla 5 yl sre ile Bakanln gr alnarak grevlendirilirler. Bu retmenlerin grev sreleri, Bakanln gr alnarak valilike birer yllna uzatlabilir. Bunlardan birinin okul mdrlnn gr alnarak il mill eitim mdrlnce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlka uygun grlmesi hlinde valilike mdr bayardmcs olarak atamas yaplr.

)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Okul mdr; kurucu veya kurucu temsilcisinin, dier ynetici ve retmenler ise okul mdr ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilike atanr.

22


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 36 (1) Kurumlardaki eitim personeli ile dier personel grev, yetki ve sorumluluklar bakmndan Mill Eitim Bakanlna bal okul ncesi eitim, ilkretim, zel eitim ve ortaretim okullar ynetmeliklerinde ve kendi kurum ynetmeliklerinde belirtilen hkmlere tabidir. Kurumlarda zelliklerine gre ynetim kurulu, ube/snf retmenleri kurulu, zmre retmenleri kurulu, zmre bakanlar kurulu, retmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri yrtme kurulu gibi kurullar kurularak ynetmeliklerinde belirtilen esaslar dorultusunda faaliyet gsterirler.(Deiikcmle:RG-15/12/2010-27786)Ynetimleri birletirilen okullar ve genel mdr bulunan dier zel retim kurumlarnn kurul toplantlar birlikte yaplabilir.

23


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Ek ders grevi

MADDE 41 (1) Resm okullarda grevli(Ekibare:RG-15/12/2010-27786)ynetici,rehber retmen ve aday retmenler dndaki retmenlere, ihtiya hlinde asl grevlerini aksatmamak

3)(Deiikfkra:RG-30/10/2009-27391)zel retim kurumlarnda grev yapan ynetici(Ek ibare:RG-15/12/2010-27786),rehber retmenve aday eitim personeli dndaki eitim personeline, aylk karl girebilecei ders saati says kadar

24


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Szleme

MADDE 45

(6) Szlemenin balang tarihi, alma izninin veya geici olurun verildii tarihtir.(Ekcmle:RG-15/12/2010-27786)Bu tarihi takip eden 30 gn iinde de greve balama tarihi belirlenebilir.

ten ayrlma

MADDE 46 (1)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)Szleme sresi sona erenler, 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre szlemeleri karlkl veya tek tarafl feshedilenler ve szleme sresi sona ermeden mezkr Kanunun ilgili hkmleriyle belirlenen sreler iinde bu isteini dier tarafa yazl olarak bildirenlere valilike grevden ayrl onay dzenlenir.

(2)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)eitli sebeplerle rgn eitim kurumlarnda ders yl iinde, dier kurumlarda dnem iinde grevinden ayrlmasyla eitim ve retim faaliyetlerini aksatacak olan eitim personelinin yerine, 5 i gn iinde kurum ynetimince grevlendirilmek zere eitim personelinin teklifi yaplr ve ilgili merci tarafndan da 5 i gn iinde geici olur veya alma izni dzenlenir.

25


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Kayt ve kabul ilemleri

MADDE 54 (1)(Deiik:RG-26/2/2011-27858)Okul ncesi eitimi ve ilkretim okullarnda renci kaytlar, kayt blgesi art dnda resm okullardaki artlar esas alnmak, genellik ve eitlik ilkelerine aykr olmamak kaydyla kurum ynetmeliinde yer verilen hkmlere gre yaplr. Ancak okul ncesi eitimi okullar ile ilkretim okullarnn birinci snflarna renci almnda hibir surette snav yaplmaz.

(2)(Mlga:RG-26/2/2011-27858)

(3)(Deiik:RG-15/12/2010-27786)zel Trk ilkretim okullarnn bnyesinde ana snf alabilir.

Ortaretim okullarna renci alm

MADDE 55 (Deiik:RG-26/2/2011-27858)

(1) Ortaretim okullarnda renci kaytlar, kayt blgesi art dnda resm okullardaki artlar esas alnmak, genellik ve eitlik ilkelerine aykr olmamak kaydyla kurum ynetmeliinde yer verilen hkmlere gre yaplr.

26


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Tefti-denetim

MADDE 61 (Deiik:RG-15/12/2010-27786)

(1) zel retim kurumlar, Bakanlk ve eitim mfettileri ile dier denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumlarn denetimlerinde, Bakanlka hazrlanan modller ile dier elektronik ara ve gerelerden de yararlanlabilir.

Ruhsat yenileme

EK MADDE 1 (Ek:RG-26/2/2011-27858)

(1) zel retim kurumlarna Bakanlk veya valiliklerce dzenlenen iyeri ama ve alma ruhsatnda yer alan bilgilerde deiiklik olmas hlinde kurum ama izni veren merci tarafndan yeniden iyeri ama ve alma ruhsat dzenlenir.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Mevcut kurumlara ruhsat dzenlenmesi

GEC MADDE 1 (Balyla birliktedeiik:RG-26/2/2011-27858)

Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce faaliyette bulunan zel retim kurumlarna bu maddenin yaym tarihinden itibaren iki ay iinde kurum ama izni veren merci tarafndan iyeri ama ve alma ruhsat dzenlenir.

Kademeli retime balama

GEC MADDE 5 (Deiik:RG-30/10/2009-27391)

(1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kademeli olarak retime balam olan okullara, okulun retim sresi kadar bir veya birden fazla snflar iin(Deiikibare:RG-15/12/2010-27786)eitim mfettilerincedzenlenen rapora gre valiliklerce retime balama izni verilir.

28


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MLL ETM BAKANLII ZEL DERSHANELER YNETMEL

Dershanede grevlendirilecek personel

MADDE 6

)(Deiik:RG-14/4/2011-27905)Kontenjan 200 aan kurumlarda rehber retmen,

zorunlu olarak grevlendirilir.(Ek cmle:RG-14/4/2011-27905)Kontenjan 200n altnda olup rehber retmen grevlendirilmeyen kurumlarda rehber retmenin grevlerini kurumdaki retmenlerden biri yrtr.

Snavlar

MADDE 24

(3)(Deiik:RG-14/4/2011-27905)Dershaneye kaytl renciler ile dershaneye kaytl olmayp dzey belirleme ve deneme snavlarna katlan rencilerden snav iin cret alnmaz.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

Dzey belirleme snavlar

MADDE 25 (1)(Deiik:RG-14/4/2011-27905)retime balamadan nce dershaneye kaydolacak rencilerin bilgi seviyelerini tespit etmek amacyla dzey belirleme snav yaplabilir.

Deneme snavlar

MADDE 27

(3)(Deiik:RG-14/4/2011-27905)Program sresince, retmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak zere deneme snav yaplr.

30


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

MLL ETM BAKANLII ZEL KURSLAR YNETMEL

Kayt esaslar

MADDE 15 (1)(Deiik:RG-4/9/2010-27692)Kurslara; ilkretim ve ortaretim kurumlarnda okuyan, bu kurumlardan mezun olan veya ortaretim kurumlarndan ayrlan rencilerle yetikinler alnr. Ancak, okul ncesi eitimi andaki ocuklar iin dil, spor, resim ve mzik gibi alanlarda ya gruplarna uygun olarak hazrlanm programlarn uygulanacakurslaralabilir. lkretim anda olduu hlde okula devam etmeyenler kursa alnmaz.

Kaytta istenecek belgeler

MADDE 16

b)(Deiik:RG-4/9/2010-27692)Okul ncesi eitim anda olanlar hari renim belgesinin asl veya kurs tarafndan onaylanm rnei,

31


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZRL BREYLERE UYGULANACAK DESTEK ETM PROGRAMLARI VE ETM GDERLERNN KARILANMASINA DAR YNETMELK

takvimi

MADDE 7

(2)(Deiik:RG-30/4/2011-27920)zrl bireye rehberlik ve aratrma merkezlerince dzenlenen zel eitim deerlendirme kurulu raporunda; bireysel ve grup eitiminin nerilmesi hlinde bir gnde en fazla iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eitimi verilir. Raporda sadece bireysel eitim ya da grup eitimi nerilmesi hlinde ise bir gnde en fazla iki ders saati bireysel ya da grup eitimi verilir. Ders eitim saatleri bir ay esas alnarak haftalara dengeli olarak datlr. Haziran, temmuz, austos ve eyll aylarnda yaplacak dersler, her ay iin haftaya datlarak verilebilir.

(3)(Ek:RG-30/4/2011-27920)zrl bireyin raporla belgelendirdii herhangi bir hastal veya tatiller nedeniyle yaplamayan eitimler; haftada bireysel eitim drt saat, grup eitimi iki saat olmak zere o ay iinde yaplabilir.

32


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

deme artlar

MADDE 8 (1)

a)(Deiik:RG-30/4/2011-27920)zrl bireyin salk kurulu raporuyla asgari % 20 zrl olduunun tespit edilmi ve zel eitim deerlendirme kurullarnca da eitsel deerlendirme ve tanlamas yapldktan sonra dzenlenen raporda destek eitimi almasnn nerilmi olmas,

33


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZEL RETM KURUMLARINDA GREVLENDRLEN ETM PERSONELNN ADAYLIK LEMLER LE SCL VE DSPLN AMRLER HAKKINDA YNERGEDE YAPILAN DEKLKLER

1- Aday eitim personelinin; temel eitim (en az 10 gn, en ok 1 ay) ve hazrlayc eitim ( en az 1 ay, en ok 2 ay) srelerince kurumunda rehberin gzetim ve denetiminde derse girebilmelerine, deerlendirme yapabilmelerine ve bamsz nbet grevi stlenebilmelerine imkan verildi.

2- zel okullar dndaki dier zel retim kurumlarnda grevli aday retmenlerin aylk karl girecekleri ders saatleri dndaki zamanlarda kurumun seviyesine gre milli eitim mdrlklerince gsterilecek resmi veya zel okulda en az 9 aylk uygulama eitimi srelerini tamamlamalarna son verilerek adaylk eitimi sresinin tamamn kurumlarnda yapmalarna imkan verildi.

34


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

3- Kontenjan az olan zel retim kurumlarnda, kurum eitim ve snav yrtme komisyonunun kurulamamas nedeniyle komisyonun kurum mdr ve rehber eiticiden oluturuldu.

4- Adaylk eitimi sresi iinde, 20 gnden fazla salk raporu bulunulanlarn raporun bitim tarihinden sonra ayn kurumda grevine balayanlar ile szlemesi iveren tarafndan tek tarafl feshedilenlerden 4 ay ierisinde baka bir kurumda grev alanlarn, nceki hizmet sreleri adaylk sresinin tespitinde dikkate alnmas hkm getirildi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

5- Adaylk eitim devresinin ikinci tekrarnda da rapor, tutukluluk gibi eitli sebeplerle toplam eitim srelerinin drtte birinden daha fazla grevine devam edemediinden grevine son verilenlerin 3 yl sreyle zel retim kurumlarnda grev verilmez hkm 1 yla indirildi.

6-zel retim kurumlarnda grevli eitim personelininDevlet Memuru olmamas nedeniyle bu personele Devlet Memuru Sicil Raporu yerine kurum mdrlnce kanaat raporu dzenlenmesine imkan verilmitir.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZEL RETM KURUMLARI STANDARTLARI YNERGESNDE YAPILAN DEKLKLER

1- Ynergede atfta bulunulan mevzuattan deienlerle ilgili dzenleme yapld.

2- Oyun bahesinin tanm deitirilerek binann en az bir taraf baheye alan zemin/bahe katnn alan ile birlikte bahe olarak kullanlmasna izin verildi.

3-zel okul binalarnn statik hesaplarnn istenmesine son verildi.

4- Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliinde zel okul alacak binalara ilikin zeliklere yer verildi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

5- Derslik ve dier ders yaplan blmdeki pencerenin alan, o blmm taban alan % 12den, % 10a indirildi.

6- zel okullarda derslik ve dier ders yaplan blmlerinin kap genilii 90 santimetreden kontenjan 10 olan dersliin kaps 70 cm., kontenjan 11-20 aras olan dersliin kaps 80 cm. ve 21-30 aras olan dersliin kaps 90 cm. olarak deitirildi. Okul ncesi eitim derslik kaplar ve bireysel eitim odas kapsnn ie almasna imkan verildi.

7- Derslik kaplarnn, kap pervazlarnn orta akslar esas alnarak llmesi yerine, kap kasasnn iten ie llerek belirlenmesi saland.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

8- Kap eitlerine akardiyon kap da ilave edildi.

9- zel okul olarak kullanlacak binann merdivenlerinin genilii iin verilen ller kaldrlarak, rencilerin ayn anda gvenli ve rahatlkla inip kabilecekleri genilikte olmas art getirildi. Ayrca, bedensel zrl bireyler iin zemin katnn merdiven bulunan blmlerinde rampa, bedensel zrl bireyler iin retim program uygulanan zel eitim okulunun dier katlar iin asansr bulmas art getirildi.

10- Koridorlarn lleri 25 ve 50 santimetre azaltld ve kontenjan 150 den az olan okullar iin genilii rencilerin rahatlkla girip kmalarna imkn verecek genilikte olmas art getirildi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

11- zel okulun birimlerinin aydnlatlmasyla ilgili aydnlk seviyelerinin lm mmkn olmadndan yeterli ekilde aydnlatlr hkm getirildi.

12- Okullarn seviyesine gre en az retim sresi kadar derslik bulunmas gerektii aka belirtildi. Ayrca, derslikler kontenjanlar; ilkretim ve ortaretim okullarnda 40dan 30a indirildi. Farkl program uygulayan okullarn snf kontenjanlarnn Bakanlka belirlenecei belirtildi.

13- Okul ncesi eitim okullarnn kontenjan 40dan az olmas hlinde bro hizmetleri bulunmas zorunluluu kaldrld.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

14- Okul ncesi eitim okullarnn dersliklerinin en az 15 m2 olmas zorunluluu getirildi.

15- Blmlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yaplan lmleri sonucu kan ksuratl rakamlar bir st tam sayya ykseltilmesine ve blmlerin kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha byk kan ksuratl rakamlar bir st tam sayya ykseltilmesine imkan verildi.

16- Ynetimleri birletirilen okullarda bir mdr odas dzenlenmesine ve her okul tr iinde birer mdr yardmcs odas dzenlenmesine, bro hizmetleri odasnn ortak kullanlmasna ancak her okul tr iin ariv ve dosya odas dzenlenmesine imkan verildi.

17- Ktphane alan 72 m2 den 50 m2 ye drld.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

18- zel okul olarak kullanlacak binann teneffshane genilii iin verilen ller kaldrld.

19- zel okullarda bilgisayar derslii bulundurulmas zorunluluu getirildi.

20- Fen liselerinde Matematik ve Fen alannda en az bilim insanndan meydana gelmek zere Bilim Danma Kurulunun istee bal kurulmasna imkan verildi.

21- Ayn binada veya kampusta bulunan ilkretim ve ortaretim okullarnn ortak kullanacaklar blmler artrld.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

22- Okul ynetimince yukarda belirtilen blmlerin dnda, 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununun genel ve zel amalaryla temel ilkelerine aykr olmayan farkl blmler de dzenlenebilmesine imkan verildi.

23- Yatl okullarn odalarna en fazla 6 renci kontenjan verilmesi art getirildi.

24- Yatl okullara belletmen odas art getirildi.

25- zel okul blmlerinden doktor blml salk odas kartld.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

26- zel okullarda bulunmas gereken ders ara-gereleri retim programlarnda yaplan deiiklikler nedeniyle deitirildiinden Ynergeden kartlarak, retim programlarnda belirtilen ders ara-gerelerinin okullarda bulundurulmas zorunluluu getirildi.

27- Dershanelerde en az bulunmas gereken derslik says 3ten 6ya ykseltildi.

28- Dershanelerde mdr yardmcs odas bulunmas zorunluluu, 250 kontenjandan 400 kontenjana ykseltildi.

29- zel okullarda kullanlacak sra ve masalarla ait ller kartlarak okulun retim seviyesine gre kurucu tarafndan belirlenmesine imkan tannd.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

30- lkretim ve ortaretim okullar dndaki zel retim kurumlarnda 50 den az kontenjan olanlarn kayt ve dier renci ilerinin kurum mdr tarafndan yaplabilecei dnlerek, bu kurumlardan kontenjan 50dan az olanlar iin bro hizmetleri odas bulunmas zorunluluu kaldrld.

31- Okul ncesi eitim kurumlarnda rencilere oyun etkinlik odasnda da yemek yedirilebileceinden yemek odas zorunlu alan olmaktan karlarak istee bal olarak dzenlenmesine imkan verildi.

32- Okullardaki fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarnn her renci iin ayrlan kullanm alan 2 m2 den 1.7 m2 ye drld.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

33- Meslek edindirici kurslar yaygnlatrmak ve almalarn kolaylatrmak amacyla derslik alan 20 m2 den 15 m2 ye indirilmitir.

34- Kontenjan 100 den fazla olan zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mdr yardmcs odas bulunma zorunluluu getirildi.

35- renci ett eitim merkezlerinin yaygnlatrmak ve almalarn kolaylatrmak amacyla alta 2 derslik bulunmas zorunluluu 1 e indirilmitir. Derslik alan 20 m2 den 15 m2 ye indirilmitir.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

36- 5580 sayl konunda yer verilen hizmet ii eitim merkezi ve uzaktan eitim merkezi bina ve ara gere standartlarna yer verildi.

37- zel motorlu tat src kurslar direksiyon eitim alannn drt kurum tarafndan kullanlmasna son verilerek en fazla iki kurum tarafndan kullanlmasna izin verildi.

38- ki kurumdan fazla kurum tarafndan kullanlacak direksiyon eitim alanndaki sosyal dinlenme tesisinde bulunmas gereken birim ve ara gereler belirlendi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZEL RETM KURUMLARINDA CRETSZ VEYA BURSLU OKUTULACAK RENC/KURSYERLER HAKKINDA YNETMELKTE YAPILAN DEKLKLER

1- Ynetmeliin adna ve maddelerine burslu okutulacak renci/kursiyerler ilave edildi.

2- Kurumlarda cretsiz renim grecek renci/kursiyer oran % 2 den, % 3e kartlm ve bundan ncelikle ehit ocuklar olmak zere ehit ve mll gazi ocuklarnn faydalanacana ilikin hkme yer verilmitir.

3- Bir blme bavurunun az olmas hlinde, dier blmler iin yaplan bavurularla cretsiz okutulacak renci ve kursiyer kontenjan tamamlanr.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

4-Her ders yl veya dnemde, kurumda cretsiz okumak isteyen renci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayt srasnda, zel retim Kurumlarnda cretsiz Okuyacak renci ve Kursiyerlere Ait Bavuru Formunu (EK-1) doldurarak bavurur. cretsiz okuma hakkndan yararlanabilmek iin kuruma bavuru zaman ve bavurunun deerlendirme sresi retim balamadan sonulanacak ekilde dzenlendi.

5- Kuruma, Kanunda belirtilen sayda cretsiz okumak iin bavuru olamamas hlinde cretsiz okuyacak renci/kursiyerler kurum tarafndan belirlenecei hkm getirildi.

6- cretsiz okuma hakk kazanan renci ve kursiyerlerin bu haklar yalnz o retim yl veya dnemi iin geerlidir. Okullar, cretsiz okuma hakkn kazanan ehit ve mall gazi ocuklarn, okulun renim sresince cretsiz okutur.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

7- Bursla ilgili hkmlere yer verilerek, burs verecek kurumlarn, burs verme artlarn, bursun miktarn, burs sresini ve burs verecekleri renci/kursiyer says ile bursun hangi durumlarda kesileceini belirleyip il mill eitim mdrlne onaylattktan sonra burs verebilecekleri hkm getirildi.

8- Kurumda, renimi sresince burslu olarak okumaya hak kazananlar, baarlar ve olumlu davranlar devam ettii srece bu haktan yararlandrlr.

9-Kurumlar, cretsiz okutmakla ykml olduklar ehit veya mall gazi ocuklar dndaki renci ya da kursiyerleri tamamen cretsiz veya bunlarn cretlerinin toplam miktar kadar renim cretinde % 25, % 50 veya % 75 orannda indirim uygulayarak daha fazla renci veya kursiyer okutabilmesine imkan verildi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

cretsiz okutulacak renci ve kursiyerlerin oran

MADDE 5

(3)(Ek:RG-7/4/2011-27898)Kurumlar, cretsiz okutmakla ykml olduklar ehit veya mall gazi ocuklar dndaki renci ya da kursiyerleri tamamen cretsiz veya bunlarn cretlerinin toplam miktar kadar renim cretinde % 25, % 50 veya % 75 orannda indirim uygulayarak daha fazla renci veya kursiyer okutabilir.

Bavuru artlar

MADDE 7 (1)(Deiik:RG-7/4/2011-27898)Kurumlarda cretsiz veya indirim uygulanarak okumak iin bavuracak renci ve kursiyerlerden, okullarda cretsiz okuyacak ehit veya mall gazi ocuklar dndaki rencilerin bir nceki snfn gemi ve davran notunun tam olmas artlar aranr.

cretsiz okumak isteyenlerin kontenjandan az olmas

MADDE 11 (1) . . . (Deiikibare:RG-7/4/2011-27898)7ncimaddeye. . .

51


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

ZEL RETM KURUMLARI RENC/KURSYER CRETLER TESPT VE TAHSL YNETMELNDE YAPILAN DEKLKLER

1- lkretim ve ortaretim okullar, ara snflarnn renci cretlerini, bir nceki ylda gerekleen tketici fiyat endeksindeki (TFE) art oran dikkate alnarak artrlabilecei hkm getirilmitir.

2- zel okullarn rencilerini yetitirmek iin atklar kurslarn cretlerini, resm okullarda uygulanan crete gre alnmas uymalarna son verildi.


T c m ll e t m bakanli i zel retim kurumlar genel m d rl mevzuat ubesi

3- Kurumlarn cretlerini basn yoluyla ilan etmelerine son verilerek, ilann; milli eitim mdrlklerine bildirilerek ve Bakanln LSS programnda ve kurumun velilerin grebilecekleri bir yerine asarak ilan etmeleri saland.

4- Sresi iinde cret ilan yapmayan kurumlar hakknda Kanunun 7 nci maddesi hkmleri uygulanacana ilikin hkme yer verildi.

5- Kurumlarn cretlerini ilan etmelerine ilikin sre ocak ay bandan mays ay sonuna kadar uzatld.

6- Okullarn, yllk renci cretlerinin tahsilinde en az 3 olan taksit says 5e karld.

7- Okullarn, alma takviminde belirtilen tarihte cretini demeyen rencilerinin kaytlarn yenilenip yenilenmeme yenileyip yenilememe karar okula braklmtr.

8- zel retim kurumlarna kayt olduktan sonra ayrlan renci/kursiyerlerin cretlerinin iadesine ilikin yeni dzenlemeler yapld.


  • Login