Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 67

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler. Dr. Erdal Polat. Dalanan iplikler oluştutmayan Gram pozitif çomaklar. 1. Corynebacterium 2. Listeria 3. Gardnerella 4. Rodococcus 5. Erysipelothrix. Corynebacterim cinsi. Gram pozitif Sporsuz Lobutsu

Download Presentation

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler

 • Dr. Erdal Polat


Dalanan iplikler oluştutmayan Gram pozitif çomaklar

1. Corynebacterium

2. Listeria

3. Gardnerella

4. Rodococcus

5. Erysipelothrix


Corynebacterim cinsi

 • Gram pozitif

 • Sporsuz

 • Lobutsu

 • Düzensiz şekildeki çomaklardır

 • Genellikle hareketsizdirler

 • Kemoorganotrof


Corynebacterim cinsi

 • Katalaz enzimleri vardır

 • Aerop

 • Fakültatif anaerop

 • Bazı türleri ekzotoksin oluşturur


Corynebacterium cinsi


Corynebacterium

 • C. diphtheria (difteri)

 • C. ulcerans

 • C. minutissimum (eritrazma)

 • C. equi

 • C. ovis

 • C. haemolyticum

 • C. pseudodiphtheriticum


C. diphtheria

 • 4/0.5 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Hareketsiz

 • Sporsuz

 • Kapsülsüz

 • Lobutsu çomaklardır


Bulaşma

 • İnsan ---------- insan


Patogenez

 • Difteri toksini (polipeptid)

 • Uzatma faktör 2’yi (EF-2) ADP etkiliyerek protein sentezini bozar

 • Difteri toksini ilimli bir bakteriyofaj tarafından kodlanır


Klinik bulgular

 • Boğaz ve bademcikler üzerinde kalın, gri ve yapışık bir zar oluşur

 • Ateş

 • Boğaz ağrısı


C. diphtheria


Klinik bulgular

 • Zar larenks ve trakeaya yayılarak hava yolunu tıkaya bilir

 • Artmi ve dolaşım kolapsının eşlik ettiği miyokardit

 • Özelikle kafa sinirlerinde görülen sinir zayıflığı veya sinir felci

 • Yumuşak damak ve farenks kaslarının felci yutulan sıvıların burundan gelmesine neden olur


Klinik bulgular

 • Deri difterisinde gri bir zarla örtülü ülserleşmiş deri lezyonları

 • Çoğunlukla ağrısızdır


C. diphtheria


Laboratuar tanısı

 • Fakültatif anaerop

 • Adi besiyerinde ürereler

 • Löffler serumunda veya Pai besiyerinde volutin tanecikleri oluşturarak ve potasyum tellüriti redüksiyona uğratarak diğer türlerden ayrılırlar


C. diphtheria(Morfolojik özeliği)

 • Biçimlerinde ayrılık gösterirler

 • Çin harfleri gibi dizilirler

 • Yer yer boyanma

 • Volitin (polimetafosfat) tanecikleri içerir


Corynebacterium cinsi


C. diphtheria


C. diphtheria


Tedavi

 • Anti toksin verilir

 • Penicillin G

 • Erythromycin

 • Korunmada difteri aşısı


C. minutissimum

 • 410/0.5-1 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Sporsuz

 • Kapsülsüz

 • Katalazlı

 • Oksidazlı

 • Aerop veya mikroaerofilik


C. minutissimum

 • Kasık

 • Koltukaltlarında

 • Derinin kıvrımlı yerlerinde

 • Eritrazma hastalığını oluşturur

 • Sınırları keskin kırmızımsı esmer lekelerdir


C. minutissimum (eritrazma)


C. minutissimum (eritrazma)


Laboratuar tanısı

 • Wood ışığıyla bakıldığında lekeler kırmızı, kahverengi ve menekşe renkte fluoresen verir

 • Deriden kazınarak alınan materyal % 10 KOH eritilir

 • Metilen mavisi

 • Gram

 • Giemsa


Laboratuar tanısı


Laboratuar tanısı


Tedavi

 • Erythromycin

 • Kloramfenikol

 • Tetrasikli


Listeria monocytogenes

 • 0.5-3/0.5 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Aerop-Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketlı (oda ısısında)

 • Hareketsiz (37 ºC)


Listeria monocytogenes


Bulaşma

 • Hayvanlar

 • Bitkiler

 • Toprakta bulunur

 • Hayvanlar veya dışkıları ile temas

 • Çiğ süt ve çiğ sütten yapılmış peynir ile

 • Kontamine sebzelerin yenmesiyle insanlara bulaşır


Patogenez

 • Plasentadan geçiş (fetus)

 • Doğum sırasında bulaşma (yenidoğanda)

 • Böbrek nakli yapılmış hastalarda

 • İmmünsüprese erişkinlerde

 • Bakterinin patogenezi; mononükler fagositleri istila edebilme yeteneğine bağlıdır.

 • Listeriolizin O (hücre zarlarını tahrip eder)


Klinik bulgular

 • Enfekte annelerde ya belirti yoktur yada gribe benzer bir tablo oluşur

 • Gebelik esnasındaki enfeksiyon

 • Düşük

 • Erken doğum

 • Doğum esnasında enfekte olan bebeklerde 1-4 hafta sonra akut menenjit gelişebilir


Klinik bulgular

 • İmmünsüprese erişkinlerde

 • Gastroenterit

 • İhsal

 • Ateş

 • Başağrısı

 • Miyalji

 • Karında kramplar


Klinik bulgular

 • Sepsis

 • Menenjit


Laboratuar tanısı

 • Gram boyama

 • Kültür (kanlı agar, çikolata agar)


Listeria monocytogenes


Tedavide

 • Gentamicin

 • Ampisilin

 • Trimetoprim-sulfametoksazol


Korunma

 • İmmünsüprese erişkinler

 • Hamile kadınlar

 • Çiftlik hayvanları, çiğ süt ve çiğ sütten hazırlanmış ürünler ve çiğ sebzelerden uzak durmalıdır.


Erysipelothrix rhusiopathiae

 • 1-2/0.3-04 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketsiz

 • Sporsuz


Erysipelothrix rhusiopathiae


Erysipelothrix rhusiopathiae


Erysipelothrix rhusiopathiae

 • Yılancıksı hastalığını oluşturur


Yılancıksı


Yılancıksı


Yılancıksı


Laboratuar tanısı


Laboratuar tanısı


Tedavi

 • Penicillin


Rhodococcus

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Aerop

 • Hareketsiz

 • Sporsuz

 • Katalazlı


Rhodococcus


Rhodococcus

 • Toprakta

 • Göl ve nehir sularında bulunur

 • R. equi (At)

 • Solunum yoluyal alınan bakteri

 • İmmünsüprese hastalarda (HIV) pnömoniye

 • Deri enfeksiyonlarına neden olur


R. equi


R. equi (pnömoni)


Tanı

 • Gram boyama


 • Çikolata agar


R. equi


Tedavi

 • Sulphamethazol-trimetroprim

 • Doxycyclin

 • Erythromycin

 • Amikacin

 • İmipenem


Gardnerella vaginalis

 • 1-2/0.3-0.6 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketsiz

 • Sporsuz


Gardnerella vaginalis


Bulaşma

 • Cinsel ilişki ile bulaşır


Tanı

 • Gram boyamada

 • Bol epitel hücresi

 • Lökosit çok az veya hiç yok

 • Bol Gram labil boyanmış değişik morfolojide bakterilerin görülmesi

 • Lama sürülmüş materyalin üzerine % 10 KOH damlatıldığında balık kokusu çıkması


Tanı

 • Clue cells hücrelerinin görülmesi

 • Kültür

 • İnsan kanlı (HBT-80) ve koyun kanlı agarlara ekim


G. Vaginalis (Clue cells)


G. Vaginalis (Clue cells)


Tedavi

 • Penicillin

 • Ampicillin

 • Cefoxitin

 • Cefotaxime

 • Erythromycin

 • Amikacin

 • İmipenem


B. Dalanan iplikler oluşturan Gram pozitif çomaklar

1. Nocardia

2. Actinomadura

3. Actinomyces

4. Mycobacterium


 • Login