Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler - PowerPoint PPT Presentation

Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler
Download
1 / 67

 • 279 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler. Dr. Erdal Polat. Dalanan iplikler oluştutmayan Gram pozitif çomaklar. 1. Corynebacterium 2. Listeria 3. Gardnerella 4. Rodococcus 5. Erysipelothrix. Corynebacterim cinsi. Gram pozitif Sporsuz Lobutsu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler

 • Dr. Erdal Polat


Dalanan iplikler olu tutmayan gram pozitif omaklar

Dalanan iplikler oluştutmayan Gram pozitif çomaklar

1. Corynebacterium

2. Listeria

3. Gardnerella

4. Rodococcus

5. Erysipelothrix


Corynebacterim cinsi

Corynebacterim cinsi

 • Gram pozitif

 • Sporsuz

 • Lobutsu

 • Düzensiz şekildeki çomaklardır

 • Genellikle hareketsizdirler

 • Kemoorganotrof


Corynebacterim cinsi1

Corynebacterim cinsi

 • Katalaz enzimleri vardır

 • Aerop

 • Fakültatif anaerop

 • Bazı türleri ekzotoksin oluşturur


Corynebacteri u m cinsi

Corynebacterium cinsi


Corynebacterium

Corynebacterium

 • C. diphtheria (difteri)

 • C. ulcerans

 • C. minutissimum (eritrazma)

 • C. equi

 • C. ovis

 • C. haemolyticum

 • C. pseudodiphtheriticum


C diphtheria

C. diphtheria

 • 4/0.5 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Hareketsiz

 • Sporsuz

 • Kapsülsüz

 • Lobutsu çomaklardır


Bula ma

Bulaşma

 • İnsan ---------- insan


Patogenez

Patogenez

 • Difteri toksini (polipeptid)

 • Uzatma faktör 2’yi (EF-2) ADP etkiliyerek protein sentezini bozar

 • Difteri toksini ilimli bir bakteriyofaj tarafından kodlanır


Klinik bulgular

Klinik bulgular

 • Boğaz ve bademcikler üzerinde kalın, gri ve yapışık bir zar oluşur

 • Ateş

 • Boğaz ağrısı


C diphtheria1

C. diphtheria


Klinik bulgular1

Klinik bulgular

 • Zar larenks ve trakeaya yayılarak hava yolunu tıkaya bilir

 • Artmi ve dolaşım kolapsının eşlik ettiği miyokardit

 • Özelikle kafa sinirlerinde görülen sinir zayıflığı veya sinir felci

 • Yumuşak damak ve farenks kaslarının felci yutulan sıvıların burundan gelmesine neden olur


Klinik bulgular2

Klinik bulgular

 • Deri difterisinde gri bir zarla örtülü ülserleşmiş deri lezyonları

 • Çoğunlukla ağrısızdır


C diphtheria2

C. diphtheria


Laboratuar tan s

Laboratuar tanısı

 • Fakültatif anaerop

 • Adi besiyerinde ürereler

 • Löffler serumunda veya Pai besiyerinde volutin tanecikleri oluşturarak ve potasyum tellüriti redüksiyona uğratarak diğer türlerden ayrılırlar


C diphtheria morfolojik zeli i

C. diphtheria(Morfolojik özeliği)

 • Biçimlerinde ayrılık gösterirler

 • Çin harfleri gibi dizilirler

 • Yer yer boyanma

 • Volitin (polimetafosfat) tanecikleri içerir


Corynebacteri u m cinsi1

Corynebacterium cinsi


C diphtheria3

C. diphtheria


C diphtheria4

C. diphtheria


Tedavi

Tedavi

 • Anti toksin verilir

 • Penicillin G

 • Erythromycin

 • Korunmada difteri aşısı


C minutissimum

C. minutissimum

 • 410/0.5-1 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Sporsuz

 • Kapsülsüz

 • Katalazlı

 • Oksidazlı

 • Aerop veya mikroaerofilik


C minutissimum1

C. minutissimum

 • Kasık

 • Koltukaltlarında

 • Derinin kıvrımlı yerlerinde

 • Eritrazma hastalığını oluşturur

 • Sınırları keskin kırmızımsı esmer lekelerdir


C minutissimum eritrazma

C. minutissimum (eritrazma)


C minutissimum eritrazma1

C. minutissimum (eritrazma)


Laboratuar tan s1

Laboratuar tanısı

 • Wood ışığıyla bakıldığında lekeler kırmızı, kahverengi ve menekşe renkte fluoresen verir

 • Deriden kazınarak alınan materyal % 10 KOH eritilir

 • Metilen mavisi

 • Gram

 • Giemsa


Laboratuar tan s2

Laboratuar tanısı


Laboratuar tan s3

Laboratuar tanısı


Tedavi1

Tedavi

 • Erythromycin

 • Kloramfenikol

 • Tetrasikli


Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes

 • 0.5-3/0.5 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Aerop-Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketlı (oda ısısında)

 • Hareketsiz (37 ºC)


Listeria monocytogenes1

Listeria monocytogenes


Bula ma1

Bulaşma

 • Hayvanlar

 • Bitkiler

 • Toprakta bulunur

 • Hayvanlar veya dışkıları ile temas

 • Çiğ süt ve çiğ sütten yapılmış peynir ile

 • Kontamine sebzelerin yenmesiyle insanlara bulaşır


Patogenez1

Patogenez

 • Plasentadan geçiş (fetus)

 • Doğum sırasında bulaşma (yenidoğanda)

 • Böbrek nakli yapılmış hastalarda

 • İmmünsüprese erişkinlerde

 • Bakterinin patogenezi; mononükler fagositleri istila edebilme yeteneğine bağlıdır.

 • Listeriolizin O (hücre zarlarını tahrip eder)


Klinik bulgular3

Klinik bulgular

 • Enfekte annelerde ya belirti yoktur yada gribe benzer bir tablo oluşur

 • Gebelik esnasındaki enfeksiyon

 • Düşük

 • Erken doğum

 • Doğum esnasında enfekte olan bebeklerde 1-4 hafta sonra akut menenjit gelişebilir


Klinik bulgular4

Klinik bulgular

 • İmmünsüprese erişkinlerde

 • Gastroenterit

 • İhsal

 • Ateş

 • Başağrısı

 • Miyalji

 • Karında kramplar


Klinik bulgular5

Klinik bulgular

 • Sepsis

 • Menenjit


Laboratuar tan s4

Laboratuar tanısı

 • Gram boyama

 • Kültür (kanlı agar, çikolata agar)


Listeria monocytogenes2

Listeria monocytogenes


Tedavide

Tedavide

 • Gentamicin

 • Ampisilin

 • Trimetoprim-sulfametoksazol


Korunma

Korunma

 • İmmünsüprese erişkinler

 • Hamile kadınlar

 • Çiftlik hayvanları, çiğ süt ve çiğ sütten hazırlanmış ürünler ve çiğ sebzelerden uzak durmalıdır.


Erysipelothrix rhusiopathiae

Erysipelothrix rhusiopathiae

 • 1-2/0.3-04 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketsiz

 • Sporsuz


Erysipelothrix rhusiopathiae1

Erysipelothrix rhusiopathiae


Erysipelothrix rhusiopathiae2

Erysipelothrix rhusiopathiae


Erysipelothrix rhusiopathiae3

Erysipelothrix rhusiopathiae

 • Yılancıksı hastalığını oluşturur


Y lanc ks

Yılancıksı


Y lanc ks1

Yılancıksı


Y lanc ks2

Yılancıksı


Laboratuar tan s5

Laboratuar tanısı


Laboratuar tan s6

Laboratuar tanısı


Tedavi2

Tedavi

 • Penicillin


Rhodococcus

Rhodococcus

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Aerop

 • Hareketsiz

 • Sporsuz

 • Katalazlı


Rhodococcus1

Rhodococcus


Rhodococcus2

Rhodococcus

 • Toprakta

 • Göl ve nehir sularında bulunur

 • R. equi (At)

 • Solunum yoluyal alınan bakteri

 • İmmünsüprese hastalarda (HIV) pnömoniye

 • Deri enfeksiyonlarına neden olur


R equi

R. equi


R equi pn moni

R. equi (pnömoni)


Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler

Tanı

 • Gram boyama


Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler

 • Çikolata agar


R equi1

R. equi


Tedavi3

Tedavi

 • Sulphamethazol-trimetroprim

 • Doxycyclin

 • Erythromycin

 • Amikacin

 • İmipenem


Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis

 • 1-2/0.3-0.6 µm büyüklüğünde

 • Gram pozitif

 • Kapsülsüz

 • Mikroaerofil (% 5-10 CO2)

 • Hareketsiz

 • Sporsuz


Gardnerella vaginalis1

Gardnerella vaginalis


Bula ma2

Bulaşma

 • Cinsel ilişki ile bulaşır


Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler

Tanı

 • Gram boyamada

 • Bol epitel hücresi

 • Lökosit çok az veya hiç yok

 • Bol Gram labil boyanmış değişik morfolojide bakterilerin görülmesi

 • Lama sürülmüş materyalin üzerine % 10 KOH damlatıldığında balık kokusu çıkması


Corynebacterium ve listeria cinsi bakteriler

Tanı

 • Clue cells hücrelerinin görülmesi

 • Kültür

 • İnsan kanlı (HBT-80) ve koyun kanlı agarlara ekim


G vaginalis clue cells

G. Vaginalis (Clue cells)


G vaginalis clue cells1

G. Vaginalis (Clue cells)


Tedavi4

Tedavi

 • Penicillin

 • Ampicillin

 • Cefoxitin

 • Cefotaxime

 • Erythromycin

 • Amikacin

 • İmipenem


B dalanan iplikler olu turan gram pozitif omaklar

B. Dalanan iplikler oluşturan Gram pozitif çomaklar

1. Nocardia

2. Actinomadura

3. Actinomyces

4. Mycobacterium


 • Login