Brucella c ns bakter ler bruselloz
Download
1 / 44

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ. Dr Gökhan AYGÜN. Brucella. 1886.....Bruce.....Micrococcus melitensis 1895.....Bang .... B.abortus (ineklerde) 1904-1907.....Zammit ...keçi, süt !!! 1920 Evans....Malta humması, Bang hastalığı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Brucella c ns bakter ler bruselloz

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLERBRUSELLOZ

Dr Gökhan AYGÜN


Brucella
Brucella

 • 1886.....Bruce.....Micrococcus melitensis

 • 1895.....Bang .... B.abortus (ineklerde)

 • 1904-1907.....Zammit ...keçi, süt !!!

 • 1920 Evans....Malta humması,

  Bang hastalığı

  Etken bakteri....Brucella


Brucella1
Brucella

 • Gram (-) kokobasil

 • Hareketsiz, sporsuz

 • Katalaz (+)

 • Üreaz, oksidaz (+)

 • M ve A antijenleri (+) (B.canis hariç)
Epidemiyoloji
Epidemiyoloji

 • Eritriol .....“yavru atma hastalığı”

 • Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün

 • Genital salgılarda (+)

 • Sağlıklı hayvan ....sütlerle yıllarca

  keçi> koyun

 • Keneler ile bulaş (+)


Brucella2
Brucella

 • LPS.... Endotoksin davranışı ??

 • Makrofaj içine yerleşir

 • % 15-30 bakteri sağkalır

 • Retiküloendotelyal sisteme yerleşir

 • B.melitensis, B.suis en dayanıklı

 • Hücre içi yaşam

 • BvrS/BvrR genleri ile hücreiçi yaşam


Brucella3
Brucella

 • Hücre içi yaşam :

  * Nötrofil miyeloperoksidaz sistemi inh.

  ** fagozom-lizozom inhibisyonu

  *** süperoksit dismutaz ile korunma

  ..............


Brucella yan t
Brucella yanıt

 • Hücresel aşırı duyarlık ....granülom

 • Antikor yanıtı :

  * Ig M : İlk haftada başlar, 3 ay pik

  ??? Yıllarca +????

  ** Ig G : 2-3 haftada başlar 6-8 hafta

  ↑↑ kronikleşme , nüks

  *** Ig A : Ig G den sonra ona benzer


Epidemiyoloji1
Epidemiyoloji

 • ZOONOZ

  Süt ve süt ürünleri ( TAZE PEYNİR)

  Damlacık infeksiyonu (hayvan ürünleri)

  Mukoza /Deri teması (veteriner)

  Laboratuvar çalışması ***

 • İnsandan insana (transplantasyon, kan)

  *** Cinsel temas

  *** Anneden bebeğe

 • “ Biyolojik Silah”Epidemiyoloji2
Epidemiyoloji

 • Riskli meslekler:

  * Hayvancılık sektörü

  * Veteriner hekimler

  * Çiftlik çalışanları

  * Kasaplar

  * Laboratuvar çalışanları


Laboratuvar infeksiyonu
Laboratuvar infeksiyonu

 • Deri mukoza teması

 • İnhalasyon (salgınlar)

 • Olası kültür çalışmaları Class 2

  Üreme varsa

 • Tüm çalışmalar Class 3 biyolojik kabin


Lkemizde hastal k ne kadar yayg nd r
Ülkemizde Hastalık Ne Kadar Yaygındır?

 • Türkiye’de hayvanlarda brusellozisin prevalansını belirlemek amacıyla yapılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Projesi ile 1998-1999 yıllarında 79 ilden tesadüfi örnekleme ile alınan toplam 34958 adet sığır kan serumu ve 30433 adet koyun kan serumu incelenmiştir. Hastalığın prevalansı sığırlarda %1.43, koyunlarda ise % 1.97 olarak tespit edilmiştir.

 • Her köy bir sürü kabul edildiğinde sığırlarda 1313 köyde (sürü) prevalans % 11.5, koyunlarda ise 1077 köyde (sürü) prevalans % 15 olarak belirlenmiştir.


T rkiye de bruselloz
Türkiye’de bruselloz

 • Hiperendemik

 • Normal popülasyonda % 1.8 (1987)

 • En sık etken B.melitensis (biotip 3)

 • Taze peynir

 • Devam edegelecek sorun...


Epidemiyoloji3
Epidemiyoloji

 • Brucella .....60 C’de 10 dakika

 • Laktobasil asitleri (yoğurt) öldürür

 • Mide asiditesi etkin

 • Etler bulaşta az etkili

 • Çevrede uzun süre canlı

  (tozda 6 hafta, suda 10 hafta,...)

 • Dezenfeksiyona dayanıksız


Epidemiyoloji4
Epidemiyoloji

 • Kontamine süt .... 10 gün

 • Beyaz peynir ....... 2 ay

 • Tereyağı ...............4 ay

 • Dondurma ( çiğ süt) ......... 30 gün

 • Krema (çiğ süt ) (+ 4C) .... 142 gün

 • % 10 salamura peynir........... 45 gün

 • %17 salamura peynir ............ 30 gün

  canlı kalır...


Bruselloz1
Bruselloz

 • İnkübasyon : 2-3 hafta

 • Subklinik (asemptomatik)

 • Akut (2-8 hafta)/ Subakut

 • Kronik (> 1 yıl)

 • Tekrarlayan (Nüks) bruselloz

  (İlk yıl ...% 4-10)


Bruselloz2
Bruselloz

 • Ateş (Ondülan ateş ???)

 • Terleme

 • Halsizlik

 • Yaygın ağrılar

 • Kilo kaybı

 • Hepatosplenomegali, LAM

 • İştahsızlık .......

  Özgün bulgular yok

  Tüm infeksiyonlarla karışabilir !!!


Bruselloz3
Bruselloz

 • Lökopeni ya da normal sayı

 • Sedimentasyon orta düzeyda (30-50mm)

 • CRP (+)

 • Transaminaz artışı


Bruselloz eklem bulgular
Bruselloz /eklem bulguları

 • Artralji/ artrit

  * Sakroileit

  * Spondilit (vertebra tutulumu)

  Vertebra korpusunda yıkım

  (Pedro-pons bulgusu)

  * Periferik eklemler


Bruselloz gis bulgular
Bruselloz /GIS bulguları

 • Bulantı/kusma, ishal

 • Karaciğer tutulumu

  ** % 20-60 hepatomegali

  ** % 90 hepatit (transaminaz artışı)

  ** % 50 granülom


Bruselloz sinir sistemi
Bruselloz /sinir sistemi

 • Olguların % 5’inde saptanır

 • Menenjit/ansefalit

 • Kronik MSS tutulumu

 • Kafa çiftleri tutulumu

 • BOS antikor (+)

 • ELİSA ile antikor tayini ?


Bruselloz kvs
Bruselloz /KVS

 • Endokardit ..... % 2 (MORTALİTE!!)

 • Bruselloz Otopsi çalışması : % 84

 • En sık aort kapağı

 • Cerrahi tedavi !!!


Bruselloz genito riner sistem
Bruselloz/Genitoüriner sistem

 • Abortus

 • Kısırlık ?

 • % 4-50 olguda idrarda bakteri (+)

 • Epididimoorşit ( tek taraflı tekrarlayan)

 • Kadın genital sistemi ve sperm

  ...... KÜLTÜR (+) ... Bulaş yolu


Bruselloz di er bulgular
Bruselloz /diğer bulgular

 • Deri (lokalize döküntü)

 • Akciğer (%25 özgün olmayan bulgular)

 • Göz

 • Hematolojik : anemi, lökopeni, trombositopeni,....

 • Gebelik ... Abortus nedeni değil


Tanı

 • Hemokültür ( % 10-80)

  Kemik iliği > Kan

  İnkübasyon daha uzun ( 4 hafta)

 • Otomatize sistemlerde ( > %90) üreme ?

  Çoğu 5-7 gün içinde (+)

 • Ateşsiz bile (+)

 • Antibiyoterapi ile olasılık ↓↓


Tanı

 • En pratik yol ...SEROLOJİ

  * WRİGHT tüp aglütinasyon

  ** Rose Bengal lam aglütinasyonu

  ** Dip-Stick hızlı test

  ** ELISA

 • UYGUN ANTİJEN SEÇİMİ !

  (Pendik antijeni)


Tan wr ght
Tanı/WRİGHT

 • Tanı kriteri : 1/80-1/320 ?

 • x 4 kat artış

 • Çapraz reaksiyon : Franciella tularensis, Yersinia enterocolitica, E.coli (O116, O157), Stenotrophomonas, Vibrio cholera, Salmonella urbana, Afipia spp

 • B.canis (-) (Ortak antijenler yok)


Tan wright
Tanı/Wright

 • Erken dönemde (-)

 • Prozon olayı ......Seyreltmek gerekir

 • Eksik antikorlar ...Coombs serumu

 • Anlamsız Ig M yüksekliği...

  Rivanol, Merkaptoetanol testi


Tan rose bengal
Tanı/ Rose Bengal

 • Hızlı

 • Ekonomik

 • Güvenilir


Tedavi
Tedavi

 • Mutlaka kombinasyon

 • Hücreiçi etkili ilaçlar (+)

 • En az 6 hafta

 • Gereğinde aylarca tedavi

 • Yan etki ve tedavi etkinliği açısından takip


Tedavi1
Tedavi

 • Tetrasiklin / Doksisiklin + Rifampisin

  (6 hafta)

 • Tetrasiklin / Doksisiklin (6 hafta) +

  Streptomisin (3 hafta İM)

  Kinolon, Kotrimoksazol, Seftriakson (MSS)


Tedavi2
Tedavi

 • > 8 yaş doksisiklin (3 hafta)+

  gentamisin (5 gün)

 • < 8 yaş Kotrimoksazol + gentamisin

 • Gebelerde kotrimoksazol + rifampisin

 • Komplike olgular : ÜÇLÜ kombinasyonlar


Korunma
Korunma

 • Çiğ süt ve ürünleri

 • Temas önlemleri (veteriner, hayvancılık,...)

 • İnsan aşısı yok

 • Canlı hayvan aşıları var

  B.abortus 19, B.abortus RB51

  B. melitensis Rev1

  ( !!! Bulaşıcılık riski)


Brucella4
Brucella

 • Tüm uzamış ateşler

 • Bel ve bacak ağrıları

 • Eklem bulguları

 • Açıklanmayan kronik

  bulgular

  ??? BRUSELLOZ !!!!ad