Filozoficzne podstawy sprawiedliwo ci spo ecznej referuje profesor andrzej grzegorczyk
Download
1 / 13

Filozoficzne podstawy sprawiedliwości społecznej referuje Profesor Andrzej Grzegorczyk - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

Filozoficzne podstawy sprawiedliwości społecznej referuje Profesor Andrzej Grzegorczyk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Filozoficzne podstawy sprawiedliwości społecznej referuje Profesor Andrzej Grzegorczyk' - claus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Filozoficzne podstawy sprawiedliwo ci spo ecznej referuje profesor andrzej grzegorczyk

Filozoficzne podstawy sprawiedliwości społecznejreferuje Profesor Andrzej Grzegorczyk


Czas zapłaty, Bartłomiej Sienkiewicz -Rzeczpospolita rp.pl: 21-11-2010..ZA DWA LATA waluty będą warte mniej niż papier, na którym je wydrukowano. (…) UJAWNI SIĘ rzeczywisty rozmiar "CZARNEJ DZIURY" ŚWIATOWEGO ZADŁUŻENIA (…) NIEWYMIENIALNOŚĆ "ŚMIECIOWYCH" WALUT SPARALIŻUJE HANDEL ŚWIATOWY I GOSPODARKI OPARTE NA WYSOKICH TECHNOLOGIACH (…) Drastycznym ograniczeniom lub likwidacji ulegnie większość programów socjalnych i cała sfera edukacji i kultury. (…) NASTĄPI SILNE ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE – OBSZAR BIEDY POSZERZY SIĘ KOSZTEM KLASY ŚREDNIEJ. (…) przerwana zostanie ciągłość kulturowa, opierająca się na powszechnym szkolnictwie, kumulowaniu i przekazywaniu wiedzy.http://www.rp.pl/artykul/567342-Czas-zaplaty.html


Obecny kryzys społeczno-gospodarczy (finansowy, zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:- jawną fazą kryzys globalnego rozpoznanego Raportem Meadowsów pt: „Granice wzrostu” (GW) 1972, oraz - skutkiem błędnej, NEO-LIBERALNEJ strategii jego przezwyciężania


Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972) zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:


Dwie sposoby przezwyciężania globalnego kryzysu zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest::(1) neosocjal-darwinistyczny, „zerowego wzrostu” (1-2 mld),albo(2) ekohumanistyczny, SPOŁECZNEJ SPRAWIEDLIWOŚCI, trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności.


NEOSOCJAL-DARWINIZM zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:Dennis Meadows 2009:(1) We desperately need for population, energy use, material use, and pollution streams to be reduced.http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.htm(2) If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self-development, then it is 1 or 2billionhttp://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html


EKOHUMANIZM zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:PARTNERSKIE WSPÓŁDZIAŁANIEdla GLOBALNEGO DOBRA WSPÓLNEGO - czyli WSPÓLNEGO INTERESU wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysoko rozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego –POWSZECHNIE WSPOMAGANE NAUKĄ I WYSOKĄ TECHNIKĄ ORAZ KULTURĄ INFORMACYJNĄMichnowski L., How to Overcome the EU and Global Economic Crisis, The Club of Rome:http://www.clubofrome.at/news/newsflash88.htmlhttp://www.clubofrome.at/news/sup2010/dl-09-michnowski.pdf


THE G20 SEOUL SUMMIT zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:LEADERS’ DECLARATIONNOVEMBER 11 – 12, 20101. (…) working together we can secure a more prosperous future for the citizens of all countries.4. (…) We pledge to continue our coordinated efforts and act together to generate strong, sustainable and balanced growth.5. (…) we are determined to put jobs at the heart of the recovery, to provide social protection, decent work (…).


W świetle systemowej analizy: zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:GŁÓWNYM CZYNNIKIEM globalnego kryzysu jest szybko postępująca MORALNA DEGRADACJA (dotychczasowych form życia, niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia),a niePRZELUDNIENIE Ziemi (czyli nadmiar potencjału intelektualnego)


Czym zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym WIĘKSZE TEMPO ZMIANw uwarunkowaniach życia, oraz WIĘKSZENATĘŻENIE moralnej degradacji, a zatem więcej MĄDREJ (w tym etycznej) - sztuczną inteligencją wspomaganej - PRACY oraz NOWEJ NAUKI i ekospołecznie użytecznej TECHNIKI, dla eliminowania negatywnych skutków MORALNEJ DEGRADACJI


Bez sprawiedliwości społecznej zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu) jest:nie będzie można skutecznie eliminowaćnegatywnych konsekwencji coraz szybciej - wraz z rozwojem nauki i techniki - postępującej moralnej degradacji


Szersze uzasadnienie powyższych wniosków, m.in. [w:] Michnowski L.: (1) Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, Polska Akademia Nauk,Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006 ;(2) Prezentacja referatu pt. Backcasting w projektowaniu strategii Sustainable Development na V KONFERENCJI NAUKOWEJ: Zrównoważony Rozwój Teoria i praktyka, zorganizowanej przez WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ, 19-22 września 2010, w Lublinie; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Artykuły i opinie:http://www.pte.pl/pliki/2/12/Backcasting.ppt ; (3) Wykaz Wybranych Publikacji: www.kte.psl.pl/wpubllm.htm


Zapraszam do debaty Michnowski L.: dotyczącej sprawiedliwości społecznej której będzie przewodniczył prof. dr hab.Bronisław Burlikowski


ad