informatisering en informatievaardigheden
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informatisering en Informatievaardigheden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Informatisering en Informatievaardigheden - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Informatisering en Informatievaardigheden. Albert K. Boekhorst UvA 2013. Informatisering van de samenleving. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Documentaire informatiewetenschap Albert K. Boekhorst. Informatiewetenschap (Borko 1968).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informatisering en Informatievaardigheden' - clarke-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatisering en informatievaardigheden

Informatisering en Informatievaardigheden

Albert K. Boekhorst

UvA 2013

informatisering van de samenleving

Informatiseringvan de samenleving

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

Documentaire informatiewetenschap

Albert K. Boekhorst

informatiewetenschap borko 1968
Informatiewetenschap(Borko 1968)

‘Een interdisciplinaire wetenschap waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de eigenschappen en het gedrag van informatie, de krachten die de informatiestromen en het gebruik van informatie sturen, en de technieken van zowel handmatige als geautomatiseerde informatieverwerking tbv optimale opslag, retrieval en verspreiding van informatie’

Informatisering van de samenleving

3 aspecten
3 aspecten
 • Eigenschappen van informatie
 • Informatiestromen
 • Informatieverwerking

Informatisering van de samenleving

stinfon
STINFON:

‘Informatiewetenschap houdt zich bezig met de wijze waarop kennis in de vorm van informatie wordt vastgelegd, verspreid en verwerkt’

Informatisering van de samenleving

niveaus
Niveaus
 • Individueel
  • Mensen als individuele informatieproducenten en -gebruikers
 • Micro-economisch
  • Informatie in organisatie
 • Macro-economisch
  • Informatie tussen organisaties (nationaal/internationaal)

Informatisering van de samenleving

informatisering van de samenleving1
Informatisering van de samenleving:
 • Theoretisch perspectief over het proces waarin informatie de dominante productiefactor wordt en de betekenis hiervan voor die maatschappij
 • http://upetd.up.ac.za/thesis/submitted/etd-11082004-111737/unrestricted/thesis.pdf

Informatisering van de samenleving

informatiserings paradigma
Informatiserings paradigma
 • Sociologisch perspectief
  • Lange termijn: civilisatieproces
  • Discontinue: sociaal-economisch
 • Informatiewetenschappelijk

Informatisering van de samenleving

beschavingsproces
Beschavingsproces
 • toenemende technische beheersing van natuurkrachten  technologisering
 • toenemende maatschappelijke verscheidenheid  differentiëring
 • Uitbreiding van de afhankelijkheidsnetwerken  mondialisering

Informatisering van de samenleving

afhankelijkheden bindingen
Afhankelijkheden & Bindingen
 • Economisch
 • Politiek
 • Affectief
 • Cognitief

Informatisering van de samenleving

discontinue verandering
Discontinue verandering

Informatisering van de samenleving

opeenvolgende regimes
:

:

: :

Opeenvolgende regimes
 • Nomadisch: Jagen / voedselverzamelen
 • Agrarisch: Ontrekken
 • Industrieel: Produceren
 • Informatie: Dienstverlening

Informatisering van de samenleving

karakterisering

nomadisch

regime

agrarisch

regime

industrieel

regime

kennis

regime

natuur

hierarchisch

bureaucratie

netwerken

Karakterisering

Informatisering van de samenleving

verhouding productiefactoren

informatie

informatie

informatie

kapitaalgoederen

informatie

kapitaalgoederen

arbeid

kapitaalgoederen

arbeid

arbeid

grond

grond

grond

DF = 1

DF = 0,7

DF = 0,001

Verhouding productiefactoren

agrarisch

industrieel

DF = duplicatiefactor

Informatisering van de samenleving

informatiewetenschap
Informatiewetenschap
 • Informatie-infrastructuur  Infostructuur
 • Informatie
 • Technische infrastructuur
 • Sociale infrastructuur

Informatisering van de samenleving

infostructuur
Infostructuur

Informatisering van de samenleving

informatie
Informatie
 • Informatie-als-kennis
 • Informatie-als-object
 • Informatie-als-proces
 • Product
 • Productiemiddel
 • Proces

Informatisering van de samenleving

aspecten van informatie ii
Aspecten van informatie II
 • Syntaxis
 • Semantiek
 • Pragmatiek
 • Fysieke vorm

Informatisering van de samenleving

informatiecontinu m

wijsheid

kennis

informatie

gegevens

feiten

Informatiecontinuüm

Filosofie

Informatie

professionals

Informatiewetenschap

Bèta-wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

information continuum

wisdom

knowledge

information

data

facts

Information continuum

Sibiu 2013

informatiecyclus

wijsheid

kennis

kennis

informatie

informatie

informatie

gegevens

gegevens

gegevens

feiten

feiten

Informatiecyclus

Informatisering van de samenleving

kennisgroei

i

i

i

a

a

a

e

k

k

e

k’

e

k

Kennisgroei

2006

pragmatiek van informatie
Pragmatiek van informatie

hoeveelheid

aanbod informatie

(syntaxis)

kennisniveau

(semantiek)

effect informatie op gedrag

(pragmatiek)

tijd

Informatisering van de samenleving

popper
Popper
 • Principe van wetenschappelijke groei dmv falsificatie
 • Drie Werelden:
  • ‘Wereld I’ is de fysieke wereld
  • ‘Wereld 2’ is de wereld zoals mensen die ervaren
  • ’Wereld 3’ de wereld zoals mensen de ervaren werkelijkheid vastleggen en erover communiceren.

Informatisering van de samenleving

documentaire informatie
Documentaire informatie:
 • Informatie die op een informatiedrager is vastgelegd:
 • tekst, inclusief:
  • indexen, gestructureerde full text,
  • ongestructureerde full text
 • numeriek
 • multimedia, inclusief:
  • beelden, full-motion video / film, geluid

Informatisering van de samenleving

technische infrastructuur
Technische infrastructuur
 • Alle technische en fysieke hulpmiddelen die mensen hebben ontwikkeld om in staat te zijn informatie vast te leggen, te verspreiden, te raadplegen, te bewerken en te gebruiken

Informatisering van de samenleving

sociale infrastructuur
Sociale infrastructuur
 • Het geheel van instituten, organisaties, instellingen en personen die betrokken is bij activiteiten in het informatieproces

Informatisering van de samenleving

informatiemodel
Informatiemodel

mensen

sociale

context

informatie

en kennis

ICT

Informatisering van de samenleving

barri res
Barrières
 • Economisch
 • Politiek
 • Affectief
 • Cognitief

Informatisering van de samenleving

criteria martin 1988 95
Technologisch:

Sociaal:

Economisch:

Politiek:

Cultureel:

ICT sleutelrol

verhogen kwaliteit leven

sleutelrol als grondstof

participatie & consensus

individuele en nationale ontwikkeling

Criteria (Martin 1988/95)

Informatisering van de samenleving

webster
Webster
 • technologisch
 • economisch
 • beroepsmatig (occupational)
 • ruimtelijk (spatial)
 • cultureel

Informatisering van de samenleving

moore 1997
Moore (1997)
 • Informatie wordt gebruikt als een economische bron
 • Er is een groter gebruik van informatie door het algemene publiek
 • De ontwikkeling van een informatie sector in de economie bevredigt de algemene behoefte aan informatiefaciliteiten en –diensten: ‘the networks of telecommunications and computers’

Informatisering van de samenleving

parameters informatiemaatschappij
Parameters informatiemaatschappij
 • (Dordick)
 • Infrastructurele parameters
 • Economische parameters:
 • Sociale parameters:

Informatisering van de samenleving

infrastructurele parameters
Infrastructurele parameters
 • Telephone main lines per 100 population;
 • Television sets per 1,000 population;
 • Newspaper circulation/1,000 population;
 • Amount of data terminal equipment on the public telephone and telex networks;

Informatisering van de samenleving

economische parameters
Economische parameters:
 • Percentage of information workers in the nation’s work force;
 • Contribution of information sector to GNP/GDP;
 • Contribution of the information sector to productivity of the industrial sector;

Informatisering van de samenleving

sociale parameters
Sociale parameters:
 • Rate of literacy;
 • Percentage of nation’s school age population attending tertiary school.

Informatisering van de samenleving

fasen communicatie
Fasen communicatie

c

o

m.

t

e

c

h

n

i

e

k

digitaal

drukpers

schrift

oraal

structureel

tijd

Informatisering van de samenleving

communicatierevoluties
Communicatierevoluties
 • Structureel:
  • veranderingen tov ruimte/plaats
 • Technisch:
  • verbetering van techniek

Informatisering van de samenleving

innovaties
Innovaties

Informatisering van de samenleving

informatie1
Informatie
 • Tastbaar (tacit)
 • Niet-tastbaar (non tacit)

Informatisering van de samenleving

documenten
Documenten
 • ‘Een document is elk object waarvan de bedoeling is, of waaraan de bedoeling wordt toegekend, te dienen tot kennisname van de gegevens waarvan het de drager is’
 • (VIP jaarboek 1996: p.100-101)

Informatisering van de samenleving

problemen digitaal doc
Problemen digitaal doc
 • Grens van digitaal document is moeilijk vast te stellen
 • Toegankelijkheid wordt bepaald door de technologische context

Informatisering van de samenleving

kenmerken document
Kenmerken ‘document’
 • kennis in de vorm van ‘human-readable’ informatie

Informatisering van de samenleving

documentaire informatie1
Documentaire informatie
 • Informatie die op een informatiedrager is vastgelegd:
 • tekst, inclusief:
  • indexen, gestructureerde full text,
  • ongestructureerde full text
 • numeriek
 • multimedia, inclusief:
  • beelden, full-motion video / film, geluid

Informatisering van de samenleving

world times idc index 1999
World Times/IDC index 1999

Informatisering van de samenleving

rangorde
Rangorde

Informatisering van de samenleving

rangorde informatiemaatschappij
Rangorde Informatiemaatschappij

Informatisering van de samenleving

informatiseringsmodel
Informatiseringsmodel

Informatisering van de samenleving

deelaspect i
Deelaspect I

Informatisering van de samenleving

deelaspect ii
Deelaspect II

Informatisering van de samenleving