CHOROBY NOWOTWOROWE U ZAKAŻONYCH HIV W DOBIE HAART - PowerPoint PPT Presentation

Choroby nowotworowe u zaka onych hiv w dobie haart
Download
1 / 76

 • 273 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CHOROBY NOWOTWOROWE U ZAKAŻONYCH HIV W DOBIE HAART. Danuta TOMASZEWSKA Grzegorz KARCZEWSKI Wojewódzki Szpital Zakaźny Warszawa. DEFINIUJĄCE AIDS: mięsak Kaposiego chłoniak nieziarniczy rak szyjki macicy. NIEDEFINIUJĄCE AIDS: rak odbytu rak płuca rak wątrobowokomórkowy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CHOROBY NOWOTWOROWE U ZAKAŻONYCH HIV W DOBIE HAART

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Choroby nowotworowe u zaka onych hiv w dobie haart

CHOROBY NOWOTWOROWE U ZAKAŻONYCH HIV W DOBIE HAART

Danuta TOMASZEWSKA

Grzegorz KARCZEWSKI

Wojewódzki Szpital Zakaźny

Warszawa


Nowotwory u zaka onych hiv 1

DEFINIUJĄCE AIDS:

mięsak Kaposiego

chłoniak nieziarniczy

rak szyjki macicy

NIEDEFINIUJĄCE AIDS:

rak odbytu

rak płuca

rak wątrobowokomórkowy

ziarnica złośliwa

NOWOTWORY U ZAKAŻONYCH HIV (1)


Nowotwory u zaka onych hiv 2

DEFINIUJĄCE AIDS:

mięsak Kaposiego

chłoniak nieziarniczy

rak szyjki macicy

NIEDEFINIUJĄCE AIDS:

rak odbytu

rak płuca

rak wątrobowokomórkowy

ziarnica złośliwa

NOWOTWORY U ZAKAŻONYCH HIV (2)


Mi sak kaposiego

MIĘSAK KAPOSIEGO


Mi sak kaposiego 1

MIĘSAK KAPOSIEGO (1)

HAART powodował znaczący spadek zachorowań i wydłużenie przeżycia chorych z AIDS

Przed HAART: 30 / 1.000

W dobie HAART: 0,03 / 1.000

rozpoznanych AIDS

Lebbe C,Blum L,pellet C, et al. Clinical and bilogical impact of antiretroviral therapy with protease inhibitors on HIV related Kaposi’ssarcoma . AIDS 1998,12, F45-F49


Mi sak kaposiego 2

MIĘSAK KAPOSIEGO (2)

Argumenty za włączeniem ART przed chemioterapią KS:

 • obserwowana całkowita i trwała remisja po włączeniu samego ART,

 • poprawa warunków leczenia spowodowana wzrostem liczby komórek CD4,

 • poprawa czynności szpiku w kontekście chemioterapii.


Mi sak kaposiego 3

MIĘSAK KAPOSIEGO (3)

Argumenty przeciw włączaniu ART przed chemioterapią KS:

(1) IRIS – pierwsze trzy tygodnie


Mi sak kaposiego 4

MIĘSAK KAPOSIEGO (4)

Jednakowo skuteczne schematy z NNRT (EFV), jak i z PI

Skuteczność chemioterapii:

bez ART.: 23 – 52%

z ART.: 70 – 80%


Mi sak kaposiego 5

MIĘSAK KAPOSIEGO (5)

DIAGNOSTYKA

 • Typowa morfologia zmian skórnych / śluzówkowych

 • MSM

 • CD4 < 350 komórek / mL


Mi sak kaposiego 6

MIĘSAK KAPOSIEGO (6)

DIAGNOSTYKA

 • Badanie histopatologiczne zmian skórno-śluzówkowych

 • BFS, GFS przy podejrzeniu zmian narządowych

 • PCR HHV-8


Ch oniaki

CHŁONIAKI


Ch oniaki 1

CHŁONIAKI (1)

Ryzyko wystąpienia u pacjenta z AIDS jest 145x większe niż w populacji ogólnej

Częściej występuje, gdy CD4 < 200 komórek/mm3 i gdy pacjent przebył już inną chorobę wskaźnikową

Curr Opin Pulm Med., 2005;11(3): 208-212


Haart a ch oniaki 1

HAART A CHŁONIAKI (1)

Od czasu wprowadzenia HAART znaczny spadek zapadalności na chłoniaki

Skuteczność chemioterapii jest ściśle związana z poprawą immunologiczną i wirusologiczną po zastosowaniu HAART

Chemioterapia jest znacznie bardziej bezpieczna, jeśli pacjent przyjmuje HAART


Haart a ch oniaki 2

HAART A CHŁONIAKI (2)

Proponowany zestaw ART:

d4T + 3TC + LPV/r (lub EFV)

z powodu niedokrwistości i granulocytopenii nie ZDV


Choroby nowotworowe u zakazonych hiv w dobie haart

HAART A CHŁONIAKI (3)


Ch oniaki 2

CHŁONIAKI (2)

DIAGNOSTYKA

Objawy:

 • limfadenopatia, gorączka, spadek masy ciała, nocne poty, objawy narządowe (OUN)

 • CD4 ≤ 200 komórek / mm3


Ch oniaki 3

CHŁONIAKI (3)

DIAGNOSTYKA

Biopsja węzła chłonnego: badanie histopatologiczne, badanie immunocytochemiczne

Badania obrazowe: USG, CT, NMR

Badanie szpiku kostnego

Nakłucie lędźwiowe

Biopsja guza


Rak szyjki macicy

RAK SZYJKI MACICY


Rak szyjki macicy 1

RAK SZYJKI MACICY (1)

EPIDEMIOLOGIA:

500.000 nowych zachorowań rocznie na świecie

Drugi najczęściej występujący nowotwór u kobiet

Trzecia przyczyna zgonów na nowotwory u kobiet


Rak szyjki macicy 2

RAK SZYJKI MACICY (2)


Rak szyjki macicy 3

RAK SZYJKI MACICY (3)


Rak szyjki macicy 4

RAK SZYJKI MACICY (4)

HSIL – high-grade squamosus intraepithelial lesions

LSIL - low-grade squamosus intraepithelial lesions


Rak szyjki macicy 5

RAK SZYJKI MACICY (5)

Infekcja HIV jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy

Występowanie raka szyjki macicy u kobiet HIV(+) jest 2x wyższa niż u kobiet HIV(-):

10,4/1000 vs 6,2/1000

[Sentir Hospital Surveillance System for HIV Infection]


Rak szyjki macicy 6

RAK SZYJKI MACICY (6)

 • Rak in situ szyjki macicy

 • Wewnątrznabłonkowy rak sromu i odbytu

 • Kłykciny kończyste

  także częstsze u kobiet HIV(+) niż HIV(-)


Rak szyjki macicy 7

RAK SZYJKI MACICY (7)


Choroby nowotworowe u zakazonych hiv w dobie haart

Czy HAART ma wpływ na częstość występowania i rozwój raka szyjki macicy?


Haart a rozw j raka szyjki macicy 1

HAART a rozwój raka szyjki macicy (1)


Haart a rozw j raka szyjki macicy 2

HAART a rozwój raka szyjki macicy (2)


Rak szyjki macicy 8

RAK SZYJKI MACICY (8)

(…) the International Collaborative Study analyzed data from 11 intenational cohort studies on AIDS-related malignancies and found no decrease in cervical cancer coincident with the widespread availability of HAART. (…)

International Collaboration on HIV and Cancer. Highly active antiretroviral therapy and incidence of cancer in human immunodeficiency virus infected adults.

J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1823-30


J natl cancer institute 2000 92 1823 30

J Natl Cancer Institute 2000; 92: 1823-30


Choroby nowotworowe u zakazonych hiv w dobie haart

HAART came into widespread use in North America, Europe, and Australia during late 1996 and early 1997; since then, mortality rates from acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) have fallen dramatically in developed countries (2–6). The impact of HAART on cancer incidence rates in HIV-infected people is, however, less clear. Some have speculated that, since HIV-infected people live longer, there is a greater potential for them to develop cancer. In this article, incidence rates of Kaposi’s sarcoma, non-Hodgkin’s lymphoma, Hodgkin’s disease, cervical cancer, and other cancers in 48000 HIV-infected people are compared for the years before and after HAART came into widespread use. Follow-up data from 23 prospective studies in North America, Europe, and Australia are included in this international collaboration.

J Natl Cancer Institute 2000; 92: 1823-30


Rak szyjki macicy 9

RAK SZYJKI MACICY (9)

JEŚLI NIE (TYLKO) HAART, TO CO ?


Rak szyjki macicy 91

RAK SZYJKI MACICY (9)

JEŚLI NIE (TYLKO) HAART, TO CO ?


Rak szyjki macicy 10

RAK SZYJKI MACICY (10)

CERVARIX™ Glaxo

Bivalent Human Papillomavirus Types 16/18 Recombinant Vaccine

GARDASIL™ Merck

Quadrivalent Human Papillomavirus Types 6/11/16/18 Recombinant Vaccine


Rak szyjki maciciy 11

RAK SZYJKI MACICIY (11)


Rak szyjki maciciy 12

RAK SZYJKI MACICIY (12)


Rak szyjki macicy 13

RAK SZYJKI MACICY (13)

Diagnostyka u kobiet HIV(+)

w oparciu o wytyczne CDC i US Public Health Service


Rak szyjki maciciy 14

RAK SZYJKI MACICIY (14)


Diagnostyka raka szyjki macicy 1

DIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY (1)


Diagnostyka raka szyjki macicy 2

DIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY (2)


Diagnostyka raka szyjki macicy 3

DIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY (3)

PONADTO:

rtg / tomografia komputerowa klp,

tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy małej

cystoskopia

rektoskopia / kolonoskopia ?


Rak szyjki macicy 15

RAK SZYJKI MACICY (15)


Rak szyjki macicy 16

RAK SZYJKI MACICY (16)


Rak odbytu

RAK ODBYTU


Rak odbytu 1

RAK ODBYTU (1)

Przypadki raka odbytu / 1000 przypadków AIDS

wzrastająca zapadalność


Rak odbytu 2 skala problemu cz sto wyst powania

RAK ODBYTU (2)SKALA PROBLEMU: częstość występowania


Rak odbytu 3

RAK ODBYTU (3)

CZYNNIKI RYZYKA:

 • zakażenie HPV typ 16 i HPV typ 18: drogą stosunków analnych bez prezerwatywy

  • MSM

  • narkomani uprawiający męską prostytucję

  • kobiety

WIELU PARTNERÓW SEKSUALNYCH = KOLEJNE NADKAŻENIA HPV


Rak odbytu 4

RAK ODBYTU (4)

CZYNNIKI RYZYKA:

 • współistnienie kłykcin kończystych w okolicy odbytu – zakażenie HPV typ 6 i typ 11

 • współistnienie kiły, rzężączki, chlamydiozy [Ch. trachomatis]

 • przetoki i szczeliny odbytu

 • palenie papierosów

 • immunodysregulacja spowodowana zakażeniem HIV


Rak odbytu 5

RAK ODBYTU (5)


Rak odbytu 6

RAK ODBYTU (6)


Rak odbytu 7

RAK ODBYTU (7)


Rak odbytu 8

RAK ODBYTU (8)

(…) HAART has not reduced the incidence of anal cancer. (…) possible explanations (…) is the lack of clear correlation between anal cancer CD4 cell count and the fact that HAART does not cause regression of anal intraepithelial neoplasia, the presumed precursor of anal cancer. (…)

Thirwell C., Powles T., Gazzard B.: Highly active antiretroviral therapy does not prevent anal cancer. BHIVA Conf 2004, Apr. 15 – 17: 10: O29


Rak odbytu 9

RAK ODBYTU (9)


Rak odbytu 10

RAK ODBYTU (10)


Rak odbytu 12

RAK ODBYTU (12)


Rak odbytu 11

RAK ODBYTU (11)

Badanie na obecność HPV 16/18 DNA


Rak p uca

RAK PŁUCA


Rak p uca 1

RAK PŁUCA (1)

CZYNNIKI RYZYKA:

 • większa ilość wypalanych papierosów

 • papierosy gorszej jakości

 • wcześniejszy wiek rozpoczęcia palenia

 • picie alkoholu

 • immunodysregulacja spowodowana przez HIV


Rak p uca 2

RAK PŁUCA (2)

W populacji HIV(+) rak płuca występuje średnio 5x częściej niż w populacji HIV(-)

W porównaniu z erą sprzed HAART 9x wzrost zachorowań, spowodowany najprawdopodobniej dłuższym czasem przeżycia

Rak płuca był najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów niedefiniujących AIDS u chorych z populacji San Francisco w latach 1994- 1998

W populacji ogólnej rak płuca rozpoznawany jest około 60,3 roku życia; w populacji HIV(+) średnio około 47,6 roku życia, czyli średnio około 13 lat wcześniej


Rak p uca 3

Rak płuca (3)

 • Ryzyko wystąpienia raka płuc w erze przed HAART było podobne u chorych HIV (+) i HIV (-)

 • W okresie po wprowadzeniu HAART ryzyko wystąpienia raka płuc u chorych HIV(+) wzrosło 8-krotnie w porównaniu z chorymi HIV(-).

 • Wnioski: HAART częściowo poprawia odporność, chroniąc przed wieloma chorobami oportunistycznymi i wydłużając życie.

 • Dłuższy okres życia z upośledzoną odpornością ułatwia rozwój raka.

 • Bower M,Powles T,nelson M,et al.. HIV –related lung cancer in the era of highly active antiretroviral therapy. AIDS 2003;17(3):371-375


Rak p uca diagnostyka 1

RAK PŁUCA: DIAGNOSTYKA (1)


Rak p uca diagnostyka 2

RAK PŁUCA: DIAGNOSTYKA (2)


Ziarnica z o liwa

ZIARNICA ZŁOŚLIWA


Ziarnica z o liwa 1

ZIARNICA ZŁOŚLIWA (1)

Częstość występowania w populacji HIV(+) około 5-10 x większa niż w populacji HIV(-)

Obok raka płuc najczęściej wystepujący nowotwór niedefiniujący AIDS

Gorsza odpowiedź na chemoterapię w HIV(+)

Brak wpływu HAART na częstość występowania ziarnicy złośliwej


Ziarnica z o liwa 2 diagnostyka

ZIARNICA ZŁOŚLIWA (2)diagnostyka

 • Objawy ogólne:

  • gorączka, poty nocne,

  • spadek masy ciała > 10% w ciągu 6 miesięcy

  • objawy związane z lokalizacją zajętych węzłów chłonnych

  • powiększenie wątroby i śledziony

 • Badanie fizykalne: powiększone węzły chłonne


Ziarnica z o liwa 3 diagnostyka

ZIARNICA ZŁOŚLIWA (3)diagnostyka

 • Radiogram / tomografia klatki piersiowej

 • Ultrasonografia / tomografia / NMR jamy brzusznej

 • Scyntygrafia / NMR układu kostnego

 • Biopsja szpiku kostnego

 • Badania biochemiczne


Ziarnica z o liwa 4

ZIARNICA ZŁOŚLIWA (4)

Pobranie węzła chłonnego i badanie histopatologiczne


Choroby nowotworowe u zakazonych hiv w dobie haart

The Chicago – HOPS Study:

porównanie częstości występowania pięciu nowotworów niedefiniujących AIDS:

(1) 7.900 pacjentów leczonych w dwu klinikach zajmujących się HIV,

(2) około 4.050 chorych z HIV leczonych ambulatoryjnie;

(3) porównanie z 334.000.000 pacjentów z ogólnej populacji.

Analiza dotyczyła lat 1992 - 2002

11th CROI San Francisco, Feb. 2004


Inne nowotwory niedefiniuj ce aids kontrowersje 1

INNE NOWOTWORY NIEDEFINIUJĄCE AIDS – KONTROWERSJE (1)

W badaniu HOPS częstość występowania rak piersi, raka jelita grubego i raka prostaty u pacjentów HIV(+) nie była znamiennie wyższa niż w ogóle populacji.


Inne nowotwory niedefiniuj ce aids kontrowersje 2

INNE NOWOTWORY NIEDEFINIUJĄCE AIDS – KONTROWERSJE (2)

Rak piersi u kobiet HIV(+) występował 37% rzadziej niż w ogóle populacji.

Rak macicy – 40% rzadziej.

Rak jajnika – podobna częstość występowania jak w ogóle populacji.

Analiza 77.369 kobiet HIV(+)

Goedert I. et al. 96th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, April 2005


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Wpływ HAART na częstość występowania i rozwój chorób nowotworowych u zakażonych HIV pozostaje wciąż przedmiotem badań.

Wzrasta znaczenie nowotworów niedefiniujących AIDS, głównie raka odbytu.

Konieczne wydaje się wypracowanie algorytmów diagnostycznych w celu możliwie wczesnego wykrywania nowotworów i ich leczenia.


Dyskusja

dyskusja

 • Rekomendacje dotyczące leczenia nowotworów u osób zakażonych HIV powinny obejmować zaproponowanie przez PTN AIDS konkretnych schematów chemioterapii

 • Kolekcjonowanie danych dotyczących nowotworów w skali kraju.


 • Login