Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn , 2014-09-02 Ewa Rosén - PowerPoint PPT Presentation

Skånetrafiken –
Download
1 / 12

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn , 2014-09-02 Ewa Rosén Iris Rehnström. Vilka vi är och vad vi gör • En förvaltning inom Region Skåne • Driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Skånetrafiken – Det självklara valet för dig som reser i Skåne Köpenhamn , 2014-09-02 Ewa Rosén

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Skånetrafiken –

Det självklara valet

för dig som reser i Skåne

Köpenhamn , 2014-09-02

Ewa Rosén

Iris Rehnström


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Vilka vi är och vad vi gör

• En förvaltning inom Region Skåne

• Driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne

Kundservice, trafikinformation, trafikplanering, affärsutveckling och marknadsföring, upphandling, uppföljning, IT service


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Fördubblat resande till 2020 – med så lite miljöpåverkan som möjligt!

Fossilfri kollektivtrafik 2020

Etappmål:

 • All stadstrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen senast 2015

 • All regiontrafik (tåg och buss) kan drivas på fossilfria bränslen 2018

 • All kollektivtrafik (tåg, buss och serviceresor) skall drivas på fossilfria bränslen 2020

Våra viktigaste miljömål


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Utveckling av resandet

4


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Fossilfri kollektivtrafik – anpassning av fordonsflottan

 • 100% av alla stadsbussar anpassade till fossilfri drift . 99% av stadsbussar drivs på gas, 5 bussar drivs på el varav en slide-in buss

 • 76% av regionbussarna drivs på gas

 • Alla tåg drivs med grön el

 • 61% förnyelsebar energi

 • 81% av alla pkm genomförs med fossilfri energi

 • Inga absoluta krav på biogas i dagsläget men ny miljö- och hållbarhetsbilaga på gång.


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Miljökrav i våra upphandlingar

 • Kraven baseras på Svensk Kollektivtrafiks miljöbilaga – utökade krav (beställarens krav)

 • Fordon som drivs på gas eller RME, eller hybrider. Framtid: el möjligtvis vätgas

 • Elbussprojekt (alla bussar i en skånsk småstad skall bytas ut mot elbussar, SlideIn i Landskrona)

 • All konventionell diesel skall fasas ut så fort som möjligt

 • Bränsle:90% biodrivmedel - är under utredning

 • Nya bussar – Euro 6

 • Bullerkrav både för stadsbuss och regionbuss 77dB(A)

 • Avgaskrav NOX i snitt 2014: 1,5g/kWh, 2021:1,0 g/kWh; PM 0,015g/kWh

 • Miljöledningssystem 14001 eller liknande– miljöredovisning i FRIDA och externt revisionsprotokoll


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

 • Vi lever upp till alla miljökriterier för Bra Miljöval:

 • Energieffektivt

 • Klimatsmart

 • Låga luftutsläpp (partiklar, kväveoxider och kolväten)

 • Tätt samarbete med våra trafikföretag


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Res miljömärkt med Skånetrafiken !

13 dubbelledbussar


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

MalmöExpressen- miljöprestanda

 • Euro 6

 • Gas-elhybrid

 • Tyst drift


Sk netrafiken det sj lvklara valet f r dig som reser i sk ne k penhamn 2014 09 02 ewa ros n

Tack för uppmärksamheten!

Frågor?

Kontaktuppgifter:

Iris Rehnström

Ewa Rosén

Iris.rehnstrom@skanetrafiken.se

Ewa-rosen@skanetrafiken.se

Mer information: Resovisning av miljö- och hållbarhetsnyckeltal 2013 släpps höst 2014


 • Login