Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏ Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“ Vpogled - PowerPoint PPT Presentation

LUFA Augustenberg
Download
1 / 16

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Učinki spremenjenega načina gnojenja na količno in kakovost rastlinske pridelave kot tudi na preskrbljenost zemlje s hranilnimi snovmi – na primeru kmetije „Hägler“ Dr. Markus Mokry, LUFA Augustenberg. Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏ Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“ Vpogled

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Učinki spremenjenega načina gnojenja na količno in kakovost rastlinske pridelave kot tudi na preskrbljenost zemlje s hranilnimi snovmi– na primeru kmetije „Hägler“ Dr. Markus Mokry, LUFA Augustenberg

 • Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000)‏

 • Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“

 • Vpogled


Raziskovani izdelek glenor kr

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Raziskovani izdelek – Glenor KR+

 • Biološki pospeševalec fermentacije/Krmni dodatek

 • Sestava:

 • Bentonit-Montmorillonit (34%)‏

 • Apnenec iz morskih alg (cca. 50% CaCO3; cca.6% MgCO3)‏

 • Rjave alge

 • Zelišča

 • Osnova: apnenčaste alge „Lithothamnium calcareum“

 • Dodatki: mikroelementi (Zn, Se)‏


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskus v posodah z Glenor KR+Donos, razvoj korenin in dinamika dušika pri jari ogrščici(gnojenje z dušikom: 20 m3goveje gnojevke /ha )(Poskusi so bili izvedeni v Kick-Brauckmannovih posodah)‏


Raziskovani izdelek litho kr

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Raziskovani izdelek – Litho KR+

 • Kalcijevo-magnezijevo gnojilo (cca. 82% CaCO3; cca. 11% MgCO3)‏

 • Osnova: apnenčaste alge „Lithothamnium calcareum“

 • Dodatki: alginati, mikroelementi (Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, J, B, Se.....)‏

 • Način delovanja:

 • apnenec se topi v raztopini do pH 6,8 (zavirana topnost)‏

 • nastajajoče kisline se nevtralizirajo

 • ostanek kalcija ostaja v rezervi in se ne izpira

 • bazična nasičenost s kalcijem je zagotovljena ne da bi izpodrinili druge katione.


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskus v posodah z Litho KR+(1997/98)Dinamika kalcija pod rdečo deteljo


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskusi na polju z Glenor KR+in Litho KR+Količina in kakovost koruze(gnojenje z dušikom: 30 m3 svinjske gnojevke/ha )‏


Povzetek

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Povzetek

 • Poskusi v posodah

 • Rast korenin in dinamika dušika pri jari ogrščici se ob dodajanju Glenor KR+ ugotovljeno pospeši

 • Donos in vsebnost proteinov pri koruzi sta ugotovljeno večja

 • Izpiranje kalcija in primerljiva poraba kalcija sta manjša ob apnenju rdeče detelje z Litho KR+

 • Pokusi na polju

 • Kombinacija Glenor KR+/Litho KR+ - primešana svinjski gnojevki pred razlivanjem - tendenca je povečan pridelek koruznega zrnja ob hkratnem povečanju vsebnosti proteinov.


Monitoring opazovalni projekt h gler spremembe v tehniki pridelave 1998 2001

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - HäglerSpremembe v tehniki pridelave (1998-2001)

 • Zmanjšanje gnojenja z miner. gnojili

 • N: 155 kg/ha  20 kg/ha

 • P2O5: 136 kg/ha  0 kg/ha

 • K2O: 47 kg/ha  0 kg/ha

  Enakomerna razporeditev gnojevke

 • Travinje:

 • ob 2. und 3. rasti: vsakič 15 m3/ha

 • po zadnjem odkosu: 10 m3/ha

 • Silažna koruza: 35 – 40 m3/ha pred setvijo

 • Žita:

 • Ozimni ječmen: pred setvijo: 20 m3/ha; spomladi: 20 m3/ha

 • Tritikala: spomladi: 25 m3/ha

 • Medkulture: grašica (brez gnojenja)‏


Monitoring opazovalni projekt h gler spremembe v tehniki pridelave 1998 20011

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Spremembe v tehniki pridelave (1998-2001)

Apnenje z Litho KR+

 • Travinje: 200 kg/ha

 • Silažna koruza: 300 kg/ha pred setvijo

 • Ozimni ječmen: 250 kg/ha jeseni


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Raziskava gnojevke – hranilne snoviSeptember 2001


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Raziskava gnojevke - mikroelementiSeptember 2001


Monitoring opazovalni projekt h gler primerjava hranilnih snovi polje hlev po pravilniku o gnojevki

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Primerjava hranilnih snovi: polje - hlev(po pravilniku o gnojevki)‏


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Donosi in kakovost krmil lastne pridelave(analize: saško deželno združenje za kontrolo)‏


Definicije

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Definicije

Sposobnost presnove

 • dejansko sproščanje CO2- (zaradi presnavljanja) mikroorganizmov pod normalnimi pogoji

  Mikrobiološka biomasa [Cmic]

 • Količina aktivnih mikroorganizmov – prikazana kot mikrobiološki ogljik – po dodatku dobro razpoložljivega substrata (glukoza)‏

  Aktivnost dehidrogenaze

 • Merilo za znotrajcelično presnovo (je v direktni korelaciji z mikrobiološko biomaso)‏

  Cmic/Corg

 • Merilo za dinamiko ogljika in energije v zemlji


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Rezultati biologije tal - Trajno travinje


Rezultati poskusov na rastlinah in tleh lufa augustenberg 1994 2000 rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji

LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Rezultati biologije tal - Trajno travinje


 • Login