LUFA Augustenberg
Download
1 / 16

Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏ Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“ Vpogled - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Učinki spremenjenega načina gnojenja na količno in kakovost rastlinske pridelave kot tudi na preskrbljenost zemlje s hranilnimi snovmi – na primeru kmetije „Hägler“ Dr. Markus Mokry, LUFA Augustenberg. Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000) ‏ Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“ Vpogled

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Učinki spremenjenega načina gnojenja na količno in kakovost rastlinske pridelave kot tudi na preskrbljenost zemlje s hranilnimi snovmi– na primeru kmetije „Hägler“ Dr. Markus Mokry, LUFA Augustenberg

 • Rezultati poskusov na rastlinah in tleh LUFA Augustenberg (1994-2000)‏

 • Rezultati in vrednotenje prvih raziskav na kmetiji „Hägler“

 • Vpogled


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Raziskovani izdelek – Glenor KR+

 • Biološki pospeševalec fermentacije/Krmni dodatek

 • Sestava:

 • Bentonit-Montmorillonit (34%)‏

 • Apnenec iz morskih alg (cca. 50% CaCO3; cca.6% MgCO3)‏

 • Rjave alge

 • Zelišča

 • Osnova: apnenčaste alge „Lithothamnium calcareum“

 • Dodatki: mikroelementi (Zn, Se)‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskus v posodah z Glenor KR+Donos, razvoj korenin in dinamika dušika pri jari ogrščici(gnojenje z dušikom: 20 m3goveje gnojevke /ha )(Poskusi so bili izvedeni v Kick-Brauckmannovih posodah)‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Raziskovani izdelek – Litho KR+

 • Kalcijevo-magnezijevo gnojilo (cca. 82% CaCO3; cca. 11% MgCO3)‏

 • Osnova: apnenčaste alge „Lithothamnium calcareum“

 • Dodatki: alginati, mikroelementi (Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, J, B, Se.....)‏

 • Način delovanja:

 • apnenec se topi v raztopini do pH 6,8 (zavirana topnost)‏

 • nastajajoče kisline se nevtralizirajo

 • ostanek kalcija ostaja v rezervi in se ne izpira

 • bazična nasičenost s kalcijem je zagotovljena ne da bi izpodrinili druge katione.


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskus v posodah z Litho KR+(1997/98)Dinamika kalcija pod rdečo deteljo


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Poskusi na polju z Glenor KR+in Litho KR+Količina in kakovost koruze(gnojenje z dušikom: 30 m3 svinjske gnojevke/ha )‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Povzetek

 • Poskusi v posodah

 • Rast korenin in dinamika dušika pri jari ogrščici se ob dodajanju Glenor KR+ ugotovljeno pospeši

 • Donos in vsebnost proteinov pri koruzi sta ugotovljeno večja

 • Izpiranje kalcija in primerljiva poraba kalcija sta manjša ob apnenju rdeče detelje z Litho KR+

 • Pokusi na polju

 • Kombinacija Glenor KR+/Litho KR+ - primešana svinjski gnojevki pred razlivanjem - tendenca je povečan pridelek koruznega zrnja ob hkratnem povečanju vsebnosti proteinov.


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - HäglerSpremembe v tehniki pridelave (1998-2001)

 • Zmanjšanje gnojenja z miner. gnojili

 • N: 155 kg/ha  20 kg/ha

 • P2O5: 136 kg/ha  0 kg/ha

 • K2O: 47 kg/ha  0 kg/ha

  Enakomerna razporeditev gnojevke

 • Travinje:

 • ob 2. und 3. rasti: vsakič 15 m3/ha

 • po zadnjem odkosu: 10 m3/ha

 • Silažna koruza: 35 – 40 m3/ha pred setvijo

 • Žita:

 • Ozimni ječmen: pred setvijo: 20 m3/ha; spomladi: 20 m3/ha

 • Tritikala: spomladi: 25 m3/ha

 • Medkulture: grašica (brez gnojenja)‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Spremembe v tehniki pridelave (1998-2001)

Apnenje z Litho KR+

 • Travinje: 200 kg/ha

 • Silažna koruza: 300 kg/ha pred setvijo

 • Ozimni ječmen: 250 kg/ha jeseni


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Raziskava gnojevke – hranilne snoviSeptember 2001


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Raziskava gnojevke - mikroelementiSeptember 2001


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Primerjava hranilnih snovi: polje - hlev(po pravilniku o gnojevki)‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Donosi in kakovost krmil lastne pridelave(analize: saško deželno združenje za kontrolo)‏


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Definicije

Sposobnost presnove

 • dejansko sproščanje CO2- (zaradi presnavljanja) mikroorganizmov pod normalnimi pogoji

  Mikrobiološka biomasa [Cmic]

 • Količina aktivnih mikroorganizmov – prikazana kot mikrobiološki ogljik – po dodatku dobro razpoložljivega substrata (glukoza)‏

  Aktivnost dehidrogenaze

 • Merilo za znotrajcelično presnovo (je v direktni korelaciji z mikrobiološko biomaso)‏

  Cmic/Corg

 • Merilo za dinamiko ogljika in energije v zemlji


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Rezultati biologije tal - Trajno travinje


LUFA Augustenberg "Stoffhaushalt und Stoffdynamik"

Monitoring (opazovalni) projekt - Hägler Rezultati biologije tal - Trajno travinje


ad
 • Login