V roba

V roba PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

V roba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Výroba

2. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním

3. Etapy výrobního procesu

4. Typy výroby

5. Výroba z hlediska príslušnosti k výrobnímu oboru

6. Výroba z hlediska rozsahu sortimentu a objemu výroby

7. Výroba z hlediska vnitropodnikové logistiky

8. Technologické usporádání pracovišt ve výrobe

9. Schéma technologického usporádání pracovišt

10. Predmetné usporádání pracovišt ve výrobe

11. Schéma predmetného usporádání pracovišt

12. Clenení procesu v podniku

13. Plánování a rízení výroby

14. Základní funkce systému pro plánování a rízení výroby

15. Výrobní kapacita

16. Koeficient využití kapacity

17. Faktory determinující výrobní kapacitu

18. Kapacitní normy

19. Casové fondy

20. Kalendární casový fond

21. Nominální casový fond

22. Využitelný casový fond

23. Kapacitní propocty

24. Produktivita

25. Parciální produktivita

26. Produktivita práce

27. Celková produktivita

  • Login