podstata fungov n tr n ekonomiky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podstata fungování tržní ekonomiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Podstata fungování tržní ekonomiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Podstata fungování tržní ekonomiky. Ekonomie – věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb zkoumá nejobecnější souvislosti ekonomického života společnosti , zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě ekonomických statků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podstata fungování tržní ekonomiky' - chace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstata fungov n tr n ekonomiky
Podstata fungování tržní ekonomiky

Ekonomie –

věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb

 • zkoumá nejobecnější souvislosti ekonomického života společnosti,
 • zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě ekonomických statků
 • a rozdělování vyrobených statků mezi ekonomické subjekty k uspokojování jejich potřeb.
slide2

Ekonomika

reálný stav

ekonomická praxe

Členění ekonomie podle předmětu zkoumání

Mikroekonomie – zkoumá ekonomický subjekt v jeho jednotlivostech( jedinec, podniky, rodina)

Makroekonomie – ekonomie státu

(inflace, HDP, nezaměstnanost)

Vztah ekonomie k dalším vědám-

Součást věd společenských(zkoumá naši společenskou realitu)

Spolupracuje tedy s dalšími společenskými vědami (např. )

spolupracuje také s matematikou, statistikou(jak?)

z kon vz cnosti
Zákon vzácnosti
 • Vzácnost – to, co nemohu mít v každém okamžiku, v jakémkoliv množství, se stává vzácným
 • S nedostatkem musíme zacházet ekonomicky
 • S tím také vzniká principvlastnických vztahů

(nemohou-li mít něco všichni v neomezeném počtu, vzniká potřeba si tuto věc rozdělit, vlastnit ji)

  • Omezené přírodní zdroje – zlato, ruda, uhlí (pouze relativní)
  • Omezené množství produktů lidské práce
  • Omezené společenské zdroje(v domácnosti, příjmy,v podniku zisky, ve státě daně)
  • ČAS
slide4
Čas
 • Omezenost množství času lidstva=součet individuálních časů, kterými disponují jeho jednotliví lidé
 • Čas = základní limitující faktor

= PŘESNĚ LIMITOVANÁ VELIČINA

 • je-li průměrná délka života 20 let a ve společnosti žije v generaci 1000000 lidí, potom bude množství času společnosti=?
 • Průměrná délka se zvýší na 80 let a množství lidí se nezmění. Jaké bude množství času nyní?

= Základní veličina, se kterou musí lidstvo šetřit. Proč?

PRODUKTIVITA PRÁCE – snaha dosáhnout výsledků rychleji nebo dosáhnout lepších výsledků ve stejném času = ZÁKON EKONOMIE

přináší novou kategorii – volný čas

Disponujeme bohatstvím času předchozích generací. Díky čemu?

Zákon vzácnosti lidi rozděluje x zákon ekonomie lidi spojuje. Vysvětli.

pot eby a jejich uspokojov n
Potřeby a jejich uspokojování
 • Potřeba – pocit nedostatku, který chceme odstranit
  • Vysvětluje důvod, proč pracujeme, vyrábíme, obchodujeme, podnikáme
     • Motiv (vnitřní = chceme dělat)
     • Stimul (vnější = děláme, protože za to něco získáme)
  • Dělíme na
   • Fyzické= HMOTNÉ( dány biologickou podstatou člověka)
   • Duševní=NEHMOTNÉ(psychické)
   • Individuální (týkají se v jednom okamžiku pouze jedince)
   • Kolektivní (týkají se v jednom okamžiku skupiny lidí)
   • Zbytné
   • Nezbytné

Teorie potřeb je pro nás velmi důležitá – vysvětluje motivaci lidského jednání a chování. To poté pomáhá např. marketingu(věda o trhu) a managementu(věda o řízení lidí)

slide6
úkoly
 • Uveď příklady rozdílných potřeb lidí
 • v 15 letech
 • ve 30 letech
 • v 70 letech
 • v rozvojové zemi
 • ve vyspělém státu
pot eby a jejich uspokojov n1
Potřeby a jejich uspokojování
 • Některé potřeby sami vyvolávají potřeby další.
 • Pak potřeby dělíme na
  • Hlavní
  • Doplňkové

Např. potřeba fotografovat vyvolá další potřeby. Které?

pot eby a jejich uspokojov n2
Potřeby a jejich uspokojování
 • Uspokojování potřeb probíhá prostřednictvím statků a služeb
 • Statek – předměty, které uspokojují naše potřeby
  • Hmotné – hmotné věci, předměty
  • Nehmotné – duševní výtvory, znalosti, dovednosti
  • Volné – jsou volně k dispozici(nemusím za ně platit)
  • Veřejný – zdánlivě zdarma, nemusíme za něj platit přímo, ale stát ho platí z našich daní
  • Ekonomické = vzácné – k jejich získání musím vynaložit určité úsilí(peníze, práci, apod) – výrazně větší skupina
     • Spotřební – slouží přímo k uspokojování našich potřeb
     • Kapitálové – slouží k produkování jiných statků nebo k poskytování služeb
 • Služba – činnost, která uspokojuje naše potřeby
  • Věcná – týká se věcí, předmětů
  • Osobní – týká se přímo člověka
slide9
Úkoly
 • Uveď příklady statků, které nejvíce potřebují
 • Studenti střední školy
 • Mladá rodina s dítětem
 • Důchodci
 • Uveď příklady statků, které mohou sloužit jako spotřební i kapitálové statky
slide10
Úkoly
 • Urči zda se jedná o statek nebo službu
 • Ošetření u zubaře
 • MP3 přehrávač
 • Socha svatého Václava
 • Lis na česnek
 • Umytí oken
 • Scénář filmu
 • Nůžky
 • Oprava vodovodu
 • Obraz Mony Lisy
 • Vymalování bytu
 • Ostříhání vlasů
 • Voda
 • Výuka cizího jazyka
shrnut
Shrnutí
 • Člověk k uspokojování většiny svých potřeb potřebuje získat statky ekonomické, což ho nutí k práci přímo vytvářející tento statek (ušiju si sukni), nebo k práci na jiném statku( chodím do práci, za kterou dostanu plat), který pak může být za potřebný postrádaný statek vyměněn (za sukni zaplatím v obchodu nebo švadleně)
ad