slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problemy do rozwiązania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Problemy do rozwiązania - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Problemy do rozwiązania. Trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Trudności w nauce języków obcych Słabe wyniki w nauce Ograniczony dostęp do kultury i Internetu Niewystarczające środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć. Pomoc Unii Europejskiej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Problemy do rozwiązania' - casta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
problemy do rozwi zania
Problemy do rozwiązania
 • Trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Trudności w nauce języków obcych
 • Słabe wyniki w nauce
 • Ograniczony dostęp do kultury i Internetu
 • Niewystarczające środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pomoc unii europejskiej
Pomoc Unii Europejskiej
 • Stowarzyszenie społeczno-kulturo wsi Lipina otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Szansa na lepszy start”.
 • Termin realizacji projektu:od października 2010 do maja 2011
 • Przeprowadzenie szkoleń z zasad równości szans kobiet i mężczyzn dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cel projektu
Cel projektu
 • Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie, poprzez zapewnienie im udziału w ciekawych, rozwijających i wyrównujących wiedzę i umiejętności edukacyjne zajęciach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaj cia wyr wnawcze
Zajęcia wyrównawcze
 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Zajęcia w klasach O-III

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

j zyk polski
Język polski
 • Uzupełnienie braków wiedzy
 • Doskonalenie umiejętności ciche czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się i pisania wypracowań w języku ojczystym
 • Kurs kaligrafii (doskonalenie techniki pisania)
 • 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie)

klasa VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

j zyk angielski
Język angielski
 • Zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się, czytania i pisania w języku angielskim
 • 2 grupy: klasy O – III (4 godziny miesięcznie)

klasy IV – VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

matematyka
Matematyka
 • Uzupełnienie braków w wiedzy matematycznej
 • Przygotowanie klasy VI do sprawdzianu szóstoklasisty
 • 2 grupy: klasy IV – V (4 godziny miesięcznie)

klasa VI (4 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaj cia wyr wnawcze w klasach 0 iii
Zajęcia wyrównawcze w klasach 0-III
 • Zdobycie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, czytania głośnego, pisania, wypowiadania się, sprawności w liczeniu w zakresie czterech działań arytmetycznych
 • 2 grupy: klasy O – I (3 godziny miesięcznie)

klasy II – III (3 godziny miesięcznie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ko a zainteresowa
Koła zainteresowań
 • Koła językowe z języka angielskiego i rosyjskiego – „Językowe warsztaty teatralne”
 • Koło matematyczne – „Matematyka z wyobraźnią”
 • Koło przyrodnicze – „Klub odkrywców przyrody”
 • Koło informatyczne – „Internet bez tajemnic”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

j zykowe warsztaty teatralne
„Językowe warsztaty teatralne”
 • Opanowanie języków na poziomie zapewniającym sprawną komunikację
 • Doskonalenie rozumienia ze słuchu
 • Sprawne mówienie, czytanie i pisanie
 • Przygotowanie przedstawień teatralnych w językach obcych
 • Język angielski: klasy III – VI (6 godz./miesiąc)
 • Język rosyjski: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

matematyka z wyobra ni
„Matematyka z wyobraźnią”
 • Rozwój zainteresowań matematycznych
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • Umiejętność posługiwania się językiem matematycznym
 • Nauka matematyki z komputerem
 • Gry logiczne
 • 1 grupa: klasy IV – VI (6 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

klub odkrywc w przyrody
„Klub odkrywców przyrody”
 • Rozwój zainteresowań przyrodniczych
 • Praca metodą projektu
 • Zainteresowanie środowiskiem najbliższej okolicy
 • Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego
 • 2 grupy: klasy I – III (3 godz./miesiąc)

klasy IV – VI (3 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

internet bez tajemnic
„Internet bez tajemnic”
 • Zainteresowanie uczniów rosnącymi możliwościami zastosowania komputerów i technologii informacyjnej w nauce, technice i w życiu codziennym
 • Przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie
 • 2 grupy: klasy III – V (3 godz./miesiąc)

klasa VI (3 godz./miesiąc)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaj cia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
 • Korekta wad wymowy
 • Podniesienie samooceny uczniów i uczennic
 • Łączna ilość godzin w miesiącu: 8 godzin
 • 2 grupy (po około 5 osób)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaj cia pedagogiczno psychologiczne
Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne
 • Spotkania indywidualne z uczniami i uczennicami potrzebującymi wsparcia psychologicznego
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Eliminowanie poziomu lęku
 • Ilość zajęć: 6 godzin na miesiąc

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprz t jaki otrzymamy
Sprzęt jaki otrzymamy
 • 2 laptopy (komputery przenośne)
 • Drukarka wielofunkcyjna
 • Wieża z wejściem mikrofonowym
 • Przenośna biała tablica
 • Mikroskopy i preparaty mikroskopowe
 • Ekran projekcyjny
 • Liczydła, menzurki, waga szalkowa, klockii inne pomoce dydaktyczne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wycieczki
Wycieczki
 • Wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza do Warszawy (opłacony przejazd autokarem, opłacone bilety do: Muzeum Techniki, Planetarium i Szklanej Panienki)
 • Wycieczka do Teatru w Białymstoku (opłacony przejazd autokarem i bilety do teatru)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide20
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ad