Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym

Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym PowerPoint PPT Presentation


  • 1422 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Wczesne uszkodzenie mzgu a zaburzenia rozwojowe. wady wrodzone mzguwczesniactwoniedotlenienie i niedokrwienie mzgu u dzieci donoszonych w okresie okoloporodowymzakazenia wewnatrzmaciczne choroby genetyczne i metabolicznepatologia ze strony matki (alkoholizm, nikotynizm, padaczka, cukrzyca)urazy okoloporodowe i wczesnodzieciece.

Related searches for Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym

Download Presentation

Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Ewa Domka Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski Oddzial Rehabilitacji Centrum Medyczne, Lancut

2. Wczesne uszkodzenie mózgu a zaburzenia rozwojowe wady wrodzone mózgu wczesniactwo niedotlenienie i niedokrwienie mózgu u dzieci donoszonych w okresie okoloporodowym zakazenia wewnatrzmaciczne choroby genetyczne i metaboliczne patologia ze strony matki (alkoholizm, nikotynizm, padaczka, cukrzyca) urazy okoloporodowe i wczesnodzieciece

3. Wczesniactwo a zaburzenia rozwoju Krwotoki sródczaszkowe (I-IV) Lagodne nasilenie krwawienia -> 5% nastepstw neurologicznych Umiarkowane nasilenie krwawienie-> 15% nastepstw neurologicznych Ciezkie nasilenie krwawienia -> 35-90% nastepstw neurologicznych leukomalacja czyli martwica tkanki mózgu -> okolica czolowo-ciemieniowa - zaburzenia somatognozji, zachowania i koncentracji uwagi, potyliczna- zaburzenia widzenia

4. Zaburzenia rozwojowe u wczesniaków wczesniactwo z bardzo niska urodzeniowa masa ciala -> powazne zaburzenia ruchu (np. MPDz) u 8-12% dzieci, zaburzenia adaptacji w srodowisku, emocji i zachowania u 46%, anomalie rozwoju poznawczego u 41% dzieci (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Epicure - Kulakowska Z. 2006)

5. Skutki rozwojowe wczesnego uszkodzenia mózgu Encefalopatie niedotlenieniowo-niedokrwienne Mózgowe porazenie dzieciece (7 postaci klinicznych) -> objawy zaburzonego rozwoju psychomotorycznego w okresie niemowlecym, rozpoznanie po ukonczeniu 1 r.z. Minimalne zaburzenie czynnosci mózgu (minimal brain dysfunction - MBD) -> objawy i rozpoznanie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2-7 r.z.)

6. Czym jest MBD ? patologia funkcji integracyjnych mózgu (tzw. sieci neuronalnych) ujawnia sie w wieku 2-7 r.z. czesciej u chlopców niz dziewczynek zaburzenia funkcjonowania dziecka w srodowisku rówiesniczym (tzw. trudnosci okresu przedszkolnego), a nastepnie szkolnym przy zachowanej normie intelektualnej brak patologii w badaniach obrazowych mózgu nieprawidlowe wzorce motoryczne, zaburzenia koordynacji nerwowo-miesniowej, somatognozji, a nastepnie funkcji poznawczych i zachowania

7. Objawy kliniczne MBD RUCH -> nadruchliwosc/powolnosc, niezgrabnosc, ruchy mimowolne, brak koordynacji wzrokowo-ruchowej SOMATOGNOZJA -> zaburzenie schematu ciala, lateralizacji, orientacji w czasie i przestrzeni, trudnosci nauki w przedszkolu FUNKCJE POZNAWCZE -> opóznienie koncentracji , uwagi, pamieci MOWA -> opóznienie rozwoju, dysfazja EMOCJE -> nadwrazliwosc, nadpobudliwosc, agresja, niesmialosc, brak zaufania do siebie, wtórnie nerwica ZACHOWANIE -> trudnosci w adaptacji w domu i grupie

8. Objawy MBD zalezne od wieku dziecka 0-2 -> rozwój prawidlowy lub nadruchliwosc 2-4 -> niezgrabnosc, trudnosci z wykonywaniem ruchów celowych, zaburzenia równowagi, brak samodzielnosci, opóznienie rozwoju mowy, lekliwosc, nadpobudliwosc 4-7 –> opóznienie rozwoju motoryki malej (rysunek), nadruchliwosc, brak lateralizacji, brak koncentracji uwagi, agresywnosc, brak adaptacji do grupy

9. MBD w wieku 4-5 r.z. Nadruchliwosc z niemoznoscia pozostawania dluzej w miejscu Wysoki poziom nadpobudliwosci – ciagle klaskanie, machanie rekami Nadwrazliwosc na bodzce – zla tolerancja halasu, nowej odziezy Brak rozpoznawania form (kolo, kwadrat, trójkat), pojec nad-pod, przed-za, wysoko-nisko, maly-duzy, zaraz –potem, odrózniania stron ciala Postepujaca niezgrabnosc ruchów - czesto sie przewracaja, ciagle cos potracaja, trudnosci w nauce jazdy na rowerze Brak precyzyjnej funkcji rak - trudnosci w samoobsludze – jedza palcami, rozlewaja plyny, zle posluguja sie nozyczkami, zle rysuja Wyobcowane ze srodowiska rówiesników, wola bawic sie z doroslymi Narastajace zaburzenia rozwoju mowy

10. Przyczyny zgloszenia sie do lekarza dzieci z MBD (n=114) Zaburzenia zachowania (n=66) -> trudnosci koncentracji, pamieci, agresywnosc, niesmialosc, nadwrazliwosc, powolnosc lub nadruchliwosc Trudnosci szkolne (n=32) -> opóznienie, brak motywacji, trudnosci czytania, pisania, rozumienia, liczenia Zaburzenia ruchowe (n=22) ->niezgrabnosc ruchowa, liczne ruchy niezamierzone, nadruchliwosc Zaburzenia mowy (n=19) -> opóznienie rozwoju mowy, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia Moczenie nocne, nietrzymanie stolca (n=9) Bóle glowy (n=3)

11. Dziecko z MBD miesci sie w normie intelektualnej, a mimo to funkcjonuje anormalnie

12. Koncepcje etiologiczne MBD uszkodzenie mózgu w trakcie jego rozwoju w okresie przed i okoloporodowym -> wczesniactwo z jego nastepstwami tj. leukomalacja w okolicy czolowej i ciemieniowej, lagodne postacie krwotoków sródmózgowych, zakazenia OUN, czynniki toksyczne ze strony matki i srodowiska (np. leki, alkohol, nikotyna, konserwanty w zywnosci)

13. Koncepcje etiologiczne MBD genetyczna predyspozycja -> zaburzenia w metabolizmie serotoniny, dopaminy, norepinefryny, rodzinne wystepowanie np. ADHD zaburzona komunikacja dziecka z otoczeniem -> uksztaltowanie sie nieprawidlowych zwiazków dziecka z otoczeniem we wczesnym okresie rozwoju opóznione dojrzewanie mózgu, gdy nie mozna doszukac sie czynników ryzyka w dotychczasowym rozwoju dziecka

14. Potrzeba usprawniania w wieku przedszkolnym funkcji: neuromotorycznej poznawczej komunikacji myslenia emocjonalnej somatognozji

15. Cele rehabilitacji: poprawa funkcjonowania ruchowego w zakresie motoryki duzej ksztaltowanie prawidlowych wzorców ruchowych ksztaltowanie wlasciwego napiecia miesniowego poprawa funkcjonowania w zakresie motoryki malej rozwój myslenia i funkcji poznawczych zdobywanie wiedzy i umiejetnosci wlasciwych dla wieku poprawa funkcji mowy i komunikacji terapia zaburzen emocjonalnych zwiekszanie umiejetnosci w zakresie samoobslugi nauka norm i zachowan spolecznych.

16. Terapia psychomotoryczna sposób oddzialywania terapeutycznego znany od kilkudziesieciu lat stosowana z powodzeniem w stosunku do dzieci i doroslych wspólne zalozenie, którym jest realizacja trzech glównych elementów: ruchowego, emocjonalnego i poznawczego celem terapii jest stworzenie lub aktywizacja sieci neuronalnych, odpowiadajacych za mózgowe procesy integracyjne terapia wg Procus i Block zostala stworzona w latach 60-tych XX wieku zasady wypracowala belgijska kinezyterapeutka Marcelle Procus oraz Michelle Block z inicjatywy neuropediatry dr Zofii Kulakowskiej

17. Definicja terapii psychomotorycznej „Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-7 lat, a nawet do 10 roku zycia, z zaburzeniami funkcjonowania, których podlozem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana nieprawidlowoscia w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (struktur m. in. odpowiedzialnych za funkcje somatognozji, mowy i zachowan, a takze zaburzenia typu dyslektycznego)” (wg dr Zofii Kulakowskiej)

18. Wskazania do terapii psychomotorycznej trudnosci ruchowe (niezrecznosc, meczliwosc, slaba koordynacja ruchowa np. trudnosci w nauce jazdy na rowerze, latwosc tracenia równowagi) wyrazne opóznienie znajomosci schematu wlasnego ciala, nieprawidlowe nazywanie i wskazywanie czesci ciala lub nieumiejetnosc nazwania i rozpoznania stron ciala zaburzenia lateralizacji (brak dominacji jednej strony ciala, szczególnie tej samej reki i oka) brak orientacji w przestrzeni i czasie (nieumiejetne stosowanie wyrazen przyimkowych: nad, pod, obok, za, itp.; mylenie okreslenia czasu: dzis, jutro, wczoraj, itp.; nieznajomosc kalendarza i zegara) opózniony rozwój mowy

19. Wskazania do terapii psychomotorycznej niska samoocena, trudnosci w nawiazywaniu prawidlowych relacji z otoczeniem, problemy z funkcjonowaniem w grupie rówiesniczej zaburzenia zachowania (nadpobudliwosc ruchowa lub emocjonalna, trudnosci z koncentracja uwagi, nadwrazliwosc emocjonalna, placzliwosc, biernosc, impulsywnosc itp.) trudnosci w uczeniu sie i problemy szkolne (niska sprawnosc grafomotoryczna, mylenie ksztaltów i kolorów, trudnosci w opanowaniu pisania, czytania i liczenia – dzieci ryzyka dysleksji).

20. Zalozenia terapii psychomotorycznej dzieci skierowane przez lekarza prowadzenie zajec jednoczesnie przez dwóch terapeutów: logopede lub psychologa i fizjoterapeute male grupy (3 do 5 dzieci) z podzialem wiekowym: mlodsze 3-5 lat i starsze 5-7 (nawet do 10 r.z.) korzysci usprawniania w malej grupie -> traktowanie problemów dziecka indywidualnie, stymulowanie do wysilku, nauka czynnosci przez nasladownictwo, rozwijanie wspóldzialania, ulatwienie dziecku funkcjonowania w naturalnych warunkach spolecznych (szkola, przedszkole, rodzina, podwórko)

21. Jak jest zorganizowana terapia psychomotoryczna? kazdy cykl obejmuje 30 sesji terapeutycznych 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, zawsze o stalej porze, w stale dni, bez obecnosci rodziców kontrola postepów po zakonczeniu zaleconego cyklu zajec przez lekarza, który skierowal dziecko na terapie

22. Zasady prowadzenia terapii psychomotorycznej na kazdej sesji powtarzany jest ten sam plan cwiczen stalosc programu -> wytwarza umiejetnosc przewidywania, uczy planowania i organizacji czynnosci wedlug zaplanowanego rytmu, powoduje obnizenie leku i nadpobudliwosci, umozliwia lepsza kontrole emocji, stresujacych sytuacji i porozumiewania sie oraz zachowywania sie zgodnie z akceptowanymi normami, wnosi w zycie dziecka lad i uspokojenie

23. Zasady prowadzenia terapii psychomotorycznej cwiczenia prowadzone sa w formie zabawy stosowane sa oddzialywania wychowawcze, które opieraja sie na pedagogice sukcesu i wprowadzeniu pojecia „granic” pedagogika sukcesu -> zaklada wzbudzenie w dziecku wiary w swoje mozliwosci i powodzenie podejmowanych wysilków oraz pragnienia przekraczania wlasnych mozliwosci, co powoduje postep w zdobywaniu nowych umiejetnosci dziecko w tracie terapii ma zrozumiec, ze prawidlowe wykonywanie cwiczen badz wlasciwe zachowania sa czyms naturalnym i przyjemnym pojecie „granic” -> uswiadomienie dziecku prawa do odmowy przez innych, nauka zaleznosci funkcjonowania w grupie (kazdy ma prawo do swojej wlasnej przestrzeni, której nie wolno jej przekraczac bez uzgodnienia)

24. Zasady prowadzenia terapii psychomotorycznej wszystkie cwiczenia sa zintegrowane, lacza doznania ruchowe, czuciowe, sluchowe, wzrokowe i emocjonalne wszystkie czynnosci sa werbalizowane kazdemu cwiczeniu towarzyszy piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat slowny doswiadczenia ruchowe sa uswiadamiane dzieki mowie, jest ona regulatorem zachowan ruchowych stopien trudnosci cwiczen jest dostosowany do wieku i dojrzalosci rozwojowej dziecka

25. Schemat zajec przywitanie przyjecie postawy wyprostowanej, podanie prawej reki, spojrzenia w oczy i powiedzenia „dzien dobry” (prosta z pozoru czynnosc, z neurologicznego punktu widzenia, integruje wiele struktur korowych i podkorowych w OUN) przebieranie sie i skladanie ubrania dziecko cwiczy praksje, schemat ciala, organizacje czynnosci w czasie, samodzielnosc i samoobsluge toaleta uczy regulacji i dostosowywania rytmu potrzeb fizjologicznych do rytmu innych zadan i pracy.

26. Schemat zajec masaz dostarczenie bodzców dotykowych, ksztaltowanie somatognozji, relaksacja, ksztaltowanie relacji terapeuta – dziecko, rozmowa na tematy interesujace dziecko cwiczenia indukcyjne pierwszy etap cwiczen ruchowych, w tym samym czasie cala grupa wykonuje te same cwiczenia, odbywaja sie w zróznicowanym tempie i rytmie, kazde jest poprzedzone slowna zapowiedzia i sprzezone ze spiewem i mowa, jest to przygotowanie calego ciala do cwiczen duzej motoryki

27. Schemat zajec cwiczenia schematu ciala dotycza organizacji w przestrzeni i czasie, zawsze sa sprzezone z równoczesna stymulacja czuciowa, ruchowa, wzrokowa i werbalna cwiczenia duzej motoryki stala sekwencja 5/10 zlozonych cwiczen, poczatkowo wykonywane sa w tej samej kolejnosci, do momentu w którym kazde dziecko je opanuje. Kazdemu z cwiczen odpowiada obrazek, numer i nazwa oraz palec dloni. Po opanowaniu schematu, cwiczenia sa wykonywane w róznej kolejnosci, ale nazwa, cyfra i obrazek zawsze pozostaje ten sam. Dziecko musi zrozumiec polecenie, przypomniec sobie pierwotnie zapamietana kolejnosc, zaplanowac ruch.

28. Schemat zajec aplikacje róznorodne gry dydaktyczne, cwiczenia i zabawy zarówno indywidualne jak i grupowe nakierowane na indywidualne trudnosci dzieci (rozpoznawanie liter, kolorów, ksztaltów, cyfr itp., oraz wspomniane powyzej umiejetnosci) rozwijaja percepcje wzrokowa, koncentracje uwagi, koordynacje wzrokowo-ruchowa, sprawnosc manualna i grafomotoryczna, wykonywane na podlodze w pozycji na brzuchu, co poprawia koncentracje i uwage dziecka i wzmacnia miesnie obreczy barkowej ubieranie sie w tej czesci dziecko cwiczy te same umiejetnosci co w przypadku przebierania na poczatku i wedlug tych samych zasad tzn. systematycznie i dokladnie, nawet jesli czynnosc ma dluzej trwac pozegnanie czynnosci analogiczne jak przy powitaniu

29. Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherborne Nazwa metody „Ruch Rozwijajacy” wyraza glówna idee metody tj. poslugiwanie sie ruchem jako narzedziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzen tego rozwoju. System cwiczen w tej metodzie wywodzi sie z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z doroslymi („baraszkowanie”)

30. Zalozenia metody Ruchu Rozwijajacego Podstawowe zalozenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów: 1. swiadomosci wlasnego ciala 2. swiadomosci i orientacji ciala w przestrzeni 3. dzielenia przestrzeni z innymi ludzmi i nawiazywania z nimi bliskiego kontaktu

31. Wskazania do terapii uposledzenie umyslowe autyzm mózgowe porazenie dzieciece zaburzenia emocjonalne i zachowania zaburzenia somatognozji (zespól MBD) deprywacja psychiczna (np. dzieci z domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych) dzieci gluche i niewidome

32. Kategorie ruchu rozwijajacego ruch prowadzacy do poznania wlasnego ciala i uksztaltowania sie wlasnej tozsamosci ( wyodrebnienia wlasnego „ja” ) ruch ksztaltujacy zwiazek jednostki z otoczeniem, prowadzacy do wyksztalcenia orientacji w przestrzeni, poczucia swobody w przestrzeni bez poczucia leku czy zagrozenia ruch wiodacy do wytworzenia sie wzajemnych pozytywnych relacji z otoczeniem przez zachecanie uczestników zajec do nawiazywania znaczacych kontaktów z innymi osobami

33. Kategorie ruchu rozwijajacego ruch „z” (with) cwiczenia w parach, w których jeden partner jest bierny, drugi aktywny i opiekunczy wzgledem niego ruch „przeciwko” (against) cwiczenia w parach, których celem jest uswiadamianie uczestnikom ich wlasnej sily na skutek zamiany ról z aktywnej na bierna bez elementów agresji ruch „razem” (shared) cwiczenia w parach wymagajace jednakowego zaangazowania partnerów, prowadza do wytworzenia harmonii i równowagi, warunkiem osiagniecia sukcesu w tym zakresie jest wzajemne zaufanie, zrozumienie, wspólpraca i równy wklad fizyczny

34. Kategorie ruchu rozwijajacego ruch prowadzacy do wspóldzialania w grupie wykonywane w trójkach, nastepnie z cala grupa, w cwiczeniach ruchowych „z” 2 osoby moga zajmowac sie trzecia, w cwiczeniach „przeciwko” kilka osób jednoczesnie atakuje jedna, w cwiczeniach „razem” wspóldziala kilka osób jednoczesnie ruch kreatywny swobodny taniec wyzwolony

35. Schemat zajec ruchu rozwijajacego zajecia indywidualne lub grupowe, preferowane sa jednak zajecia grupowe, gdyz zapewniaja one dziecku lepszy kontakt z doroslymi lub innymi dziecmi liczebnosc grupy: 6-14 dzieci wiek uczestników nieograniczony (zarówno osoby dorosle jak i dzieci) czas trwania zajec 1 godziny, minimum raz w tygodniu, grupe prowadzi dwóch preszkolonych terapeutów nie potrzeba zadnych urzadzen lub pomocy do cwiczen, najlepszym przyrzadem dydaktycznym dla dziecka jest cialo doroslego cwiczyc nalezy boso, bo zapewnia to najlepszy kontakt z podloga

36. Dziekuje za uwage

  • Login