SEJARAH - PowerPoint PPT Presentation

Sejarah
Download
1 / 48

 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEJARAH. TINGKATAN 4. BAB 1. KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. ISI KANDUNGAN. Zaman Pra-Sejarah 1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah 1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia 2. Konsep Tamadun 2.1 Makna Tamadun 2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam 3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SEJARAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sejarah

SEJARAH

TINGKATAN 4


Bab 1

BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Isi kandungan

ISI KANDUNGAN

 • Zaman Pra-Sejarah

 • 1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah

 • 1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

 • 2. Konsep Tamadun

 • 2.1 Makna Tamadun

 • 2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam

 • 3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

 • 4. Proses Pembentukan Tamadun

 • 5. Tamadun Awal Dunia


Sejarah

Zaman

Paleolitik

1

Zaman

Mesolitik

2

ZAMAN

PRA

SEJARAH

4

TAHAP

Zaman

Neolitik

3

Zaman Logam

1.Zaman Gangsa

2. Zaman Besi

4


Ciri ciri kehidupan manusia zaman paleolitik

Ciri-Ciri Kehidupan ManusiaZAMAN PALEOLITIK

 • Nomad – hidup secara berpindah randah

 • Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi sg. dan di dlm. gua

 • Hidup – kelompok keluarga @ secara berkumpulan

 • Sara – memungut hasil hutan, memburu binatang

  dan menangkap ikan

 • Peralatan – batu. Penciptaan lebih mengutamakan

  fungsi daripada nilai estetika @ seni


Ciri ciri kehidupan manusia zaman mesolitik

Ciri-Ciri Kehidupan ManusiaZAMAN MESOLITIK

 • Nomad – hidup secara berpindah randah

 • Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi tasik dan di dlm. gua

 • Sara – memburu binatang dan menangkap ikan

 • Peralatan – jaring, perangkap, panah dan anak panah


Ciri ciri kehidupan manusia zaman neolitik

Ciri-Ciri Kehidupan ManusiaZAMAN NEOLITIK

 • Menetap – dalam kelompok yg. besar

 • Sara – bercucuk tanam dan ternak binatang

 • Peralatan – batu yg. lebih licin dan pelbagai fungsi. Tembikar daripada tanah liat.

 • Pekerjaan – pengkhususan ( pembahagian tugas )

 • Barter – adanya lebihan hasil berlaku sistem

  pertukaran barang

 • Kepercayaan – kuasa ghaib


Ciri ciri kehidupan manusia zaman logam

Ciri-Ciri Kehidupan ManusiaZAMAN LOGAM

 • Melebur – logam spt. tembaga & timah dilebur untuk

  mendapatkan gangsa

 • Penciptaan – perahu dan rumah

 • Perdagangan – antarabangsa ( mula menerokai lautan

  yg. Luas )

 • Penempatan – besar & kota-kota pertahanan

 • Tulisan – merekod peristiwa yang berlaku

 • Penduduk – berlaku pertambahan ( muncul bandar-

  bandar besar yang menjadi pusat

  kelahiran tamadun )


Soalan pengukuhan

Soalan Pengukuhan

Apakah bukti yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun ?


Sejarah

Konsep Tamadun

Perkataan TAMADUN

 • Bahasa Arab

 • Mudun

 • Madain

 • Madana – tinggi budi bhs,

  & pembukaan bandar

 • Bahasa

 • peradaban

Bahasa Inggeris – civilization yang berasal daripada

bhs. Greek, iaitu civitas ( bandar )


Pandangan sejarawan

BARAT

Tamadun dikaitkan dgn.

Pembangunan lahiriah semata-mata terutamanya dlm. hal-hal yang berkaitan dgn. kebudayaan spt. penulisan undang-undang, kesenian & perbandaran.

ISLAM

Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah & rohaniah.

Menekankan pembangunan & pencapaian manusia dari aspek fizikal dan rohani. Kedua-dua aspek ini perlu seimbang

PANDANGAN SEJARAWAN


Sejarawan barat

GORDON CHILDE

Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masy.

DARCY RIBERIO

&

R.A. BUCHANAN

Menekankan keptgan. & pembangunan lahiriah dlm. proses perkembangan tamadun

Sejarawan Barat


Sejarawan islam

SYED NAQUIB

AL-ATTAS

Pencapaian tahap tatasusila yg. tinggi & kebudayaan yg. Luhur oleh sesebuah masy.

RICHARD SULLIVAN

Mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun

Sejarawan Islam


Ciri ciri tamadun awal manusia

Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

 • PETEMPATAN KEKAL

 • KEHIDUPAN BERORGTANISASI

 • SISTEM PEMERINTAHAN

 • PENGKHUSUSAN PEKERJAAN

 • AGAMA & KEPERCAYAAN

 • BAHASA & TULISAN


Petempatan kekal

PETEMPATAN KEKAL

 • Corak hidup yang lebih teratur dan sistematik


Kehidupan berorganisasi

KEHIDUPAN BERORGANISASI

 • Mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan

 • Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan masing-masing


Sistem pemerintahan

SISTEM PEMERINTAHAN

 • Raja sebagai ketua pemerintah dan juga wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan rakyat

 • Sistem perundangan sebagai panduan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kemakmuran.


Pengkhususan pekerjaan

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN

 • Peningkatan produktiviti

 • Politik menjadi stabil

 • Ekonomi berkembang dalam pertukaran barang dan perdagangan, teknologi dan budaya antara sesebuah masy.


Agama kepercayaan

Manusia percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling

Mewujudkan kepercayaan animisme

Kemudian kepada agama politeisme, iaitu penyembahan terhadap banyak Tuhan

AGAMA & KEPERCAYAAN


Bahasa tulisan

Bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit

Sistem tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram

Bahasa penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan

Sistem tulisan amat penting dalam urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan

BAHASA & TULISAN


Proses pembentukan tamadun

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN

Penyesuaian manusia

dgn. alam sekeliling

Memilih kaw. yg. sesuai

Petempatan kekal/tanah subur/

makanan & minuman/

perhubungan & pengangkutan

TAMADUN

Negara

Kota

Kampung

Bandar


Soalan

Soalan

Mengapakah tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai ?

JAWAPAN


Tamadun awal manusia bertumpu di lembah sungai kerana

Tamadun awal manusia bertumpu di lembah sungai kerana

 • Subur – kesuburan tanah untuk tujuan

  pertanian.

 • Bekalan – mendapatkan bekalan air untuk

  keperluan harian.

 • Makanan – menangkap ikan

 • Pengangkutan – kemudahan mengangkut hasil,

  berhubung dengan sesuatu kaw.

 • Perhubungan – sebagai alat perhubungan


Tamadun awal dunia

TAMADUN AWAL DUNIA

TAMADUN MESOPOTAMIA

TAMADUN MESIR PURBA

TAMADUN INDUS

TAMADUN HWANG HO


Tamadun awal manusia terletak di lembah sungai

Tamadun awal manusia terletak di lembah sungai:

Rujuk peta ( buku teks ) m/s 9


Sejarah

TAMADUN MESOPOTAMIA

 • ZAMAN

  PEMERINTAHAN

 • CIRI-CIRI

 • SUMBANGAN


Zaman pemerintahan

ZAMAN PEMERINTAHAN

7 zaman pemerintahan yg. penting :

 • Kerajaan Sumeria( 3500-2340 sm )

 • Kerajaan Akkad( 2371-2006 sm )

 • Kerajaan Ur( 2113-2006 sm )

 • Kerajaan Babylon Awal( 2000-1530 sm )

 • Kerajaan Kassites( 1530-1100 sm )

 • Kerajaan Assyria( 1100-626 sm )

 • Kerajaan Chaldea( 626-539 sm )


Ciri ciri

CIRI-CIRI

Raja

Ketua Pendeta, Ketua Tentera,

Orang Bangsawan

Susun Lapis Masyarakat

Rakyat Bebas ( Petani,

Artisan, Pedagang )

Hamba ( Tawanan Perang )


Agama dan kepercayaan

Agama Dan Kepercayaan

 • POLITEISME ( Banyak Tuhan )

 • Raja sebagai wakil Tuhan

 • Pendeta mengetuai upacara keagamaan di kuil

 • Tidak mempercayai kehidupan selepas mati


Sistem tulisan

Sistem Tulisan

CUNEIFORM

( Pepaku )

Menulis

Menggunakan

pen rumput

pada tanah liat

Tulisan

Bergambar

 • Simbol

 • ditulis pada

 • tanah liat


Sumbangan

SUMBANGAN

PENDIDIKAN

 • Jurutulis

 • Pentadbiran

 • Perniagaan

 • Kesusasteraan

PERUNDANGAN

 • Kod Undang-Undang

 • Hammurabi

SAINS DAN TEKNOLOGI

 • Ilmu astronomi

 • Matematik

 • Arca

 • Kincir

 • Kapal

 • Kalendar

 • Perubatan

 • Roda


Sejarah

TAMADUN MESIR PURBA

CIRI-CIRI

SUMBANGAN


Ciri ciri1

CIRI-CIRI

 • Petempatan kekal

 • Organisasi sosial

 • Pemerintahan

 • Pengkhususan pekerjaan

 • Kepercayaan

 • Sistem tulisan


Petempatan kekal1

Petempatan kekal

 • Firaun Menes menyatukan semua nome

  menjadi sebuah kerajaan

 • Pusat pentadbiran di bandar Memphis

  berhampiran delta Sg. Nil

 • Bandar menjadi tempat kediaman Firaun

 • Bandar berfungsi sebagai pusat

  pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan

  dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan

  penduduk


Organisasi sosial

Organisasi sosial

Firaun

Pembesar, Bangsawan, Rahib,

Jurutulis, Tuan Tanah

Rakyat Bebas ( Petani,

Pedagang, Artisan )

Hamba


Kepercayaan

Kepercayaan

 • Konsep POLITEISME

 • Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam

 • RE – TuhanMatahari

 • RA-ATUM – Tuhan Langit

 • AMUN – Tuhan Angin

 • Mempercayai kehidupan selepas mati

 • Makam mayat dibekalkan dengan

  barang kelengkapan harian serta

  keperluan hidup selepas mati


Sistem tulisan1

Sistem tulisan

 • Berasaskan kombinasi

 • gambar dan simbol

 • berdasarkan bunyi

 • Penting untuk mencatat

  rekod aktiviti pertanian,

  pengutipan cukai dan

  amalan ritual

  kepercayaan

HIEROGLIF


Sumbangan1

SUMBANGAN

SAINS DAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

 • Utk. kanak-kanak

 • Rumah ibadat

  sbg.institut

  pendidikan

 • Ilmu geometri,

  matematik dan sains

  diajar

 • Seni bina

 • Kertas

 • Perubatan

 • Mumia

 • Pembedahan

 • Matematik

 • Kalendar


Sejarah

Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun 2500 sm & mula merosot pada 1800 smTamadun Indus mengalami kehancuran kerana 1. Serangan orang Aryan2. Bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi

TAMADUN INDUS


Struktur sosial masyarakat

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

Pemerintah - Pendeta

ATASAN

Pedagang

Petani

Buruh

Hamba

BAWAHAN


Agama dan kepercayaan1

Mempunyai satu amalan agama

Patung Proto-Siva sangat penting dan berkaitan dengan agama Hindu

Juga percaya kepada Tuhan Ibu

Patung Proto-Siva – seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva

AGAMA DAN KEPERCAYAAN


Sistem tulisan2

SISTEM TULISAN

PIKTOGRAF

SATU SISTEM TULISAN

(masih belum dapat ditafsirkan)


Sumbangan2

SUMBANGAN

SATU PERSOALAN

Mengapakah sifat keterbukaan sangat penting kepada kemajuan manusia seperti mana amalan masyarakat Indus ?

JAWAPAN


Sumbangan3

TAMADUN HWANG HO

Sumbangan

 • Sistem Politik

 • Sistem Ekonomi

 • Agama Dan Kepercayaan


Sistem politik

Sistem Politik

 • Monarki

 • Maharaja

 • Mandat

 • Dinasti


Sistem ekonomi

Sistem Ekonomi

TEKNOLOGI

PERTANIAN

BATAS

BESI


Agama dan kepercayaan2

Agama Dan Kepercayaan

Konsep Ying &Yang

serta Feng Hsui

Ying – kuasa pasif

Yang – kuasa aktif

Feng Hsui – falsafah

Taoisme

Pemujaan roh

Nenek moyang

Kalendar – tentukan

musim menanam &

menuai

Falsafah perang

Sun Tzu


Disediakan oleh

Disediakan oleh :

NORHASNY ISMAIL

SMK NANING


 • Login