Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite Hovedarena: Arbeidslivet

Download Presentation

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO

Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga

=HELHETLIG LESEPOLITIKK?

Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill

Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite

Hovedarena: Arbeidslivet

Sentrale aktører: Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, arbeidslivsorganisasjonene


Hva svarer jeg på spørsmålet:

”Hva er det viktigste vi kan gjøre i Leseåret?”


HØYTLESNING for barn


Noen tanker om Leseåret fra !les:

Gjøre mer av det vi er best på; leselyst og skape engasjement for lesing

”Voksne som leser lite” er en mangfoldig målgruppe

Unngå stigma; tenk bredt og mangfoldig; inkluder hele befolkningen!

En betydelig del av de som leser lite trenger lesemotivasjon gjennom positive møter med litteraturen

Mange måter å nå målgruppa på; nås både gjennom jobb, familie og fritid

”Familielæring” vil være viktig i vårt arbeid

Gjøre litteraturen mer tilgjengelig

Aktiv formidling av litteraturen

Gjøre noe med leserens og bibliotekarens image

Biblioteket er Leseårets viktigste ressurs, det må ut til folket!

Vil bidra til å skape en mer ”helhetlig” lesepolitikk, blant annet gjennom samarbeid og nettverksarbeid.

Skal videreformidle de gode erfaringene fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå


Les for meg, pappa!&Signalprosjekt for Leseåret 2010


2009 – 2011støttet av


BAKGRUNN

- Resultater fra PISA/PIRLS

Leseferdigheter og – holdninger, spesielt blant gutter

Lesende forbilder

Lesing i skolen ikke nok

Litteraturjungel/nostalgiske foreldre

Høytlesing


MÅL

Bevisstgjøre og motivere fedre til høytlesing

Øke menns engasjement for lesing

Profilere menn som lesende forbilder

- Formidle litteratur for barn og for menn

Drive oppsøkende virksomhet via foreldremøter, arbeidsplasser og fritidsarena

Skape kultur for lesing


MÅLGRUPPER

Menn (småbarnsfedre)

Barn (gutter)

Bibliotekarer, lærere, formidlere

Øvrige/Opinionen

OBS: DETTE EKSKLUDERER IKKE KVINNER:HOVEDMÅLET ER AT FLERE BARN SKAL BLI LEST HØYT FOR!!


Tiltak:

 • Leseagenter (bibliotekarer) som formidlere

 • Møte menn på ulike arenaer

 • Synliggjøre lesende menn i ulike yrker og posisjoner

 • Antologi med tekster både for høytlesning og for egen nytelse

 • Annet materiell

 • ”Menn i uniform leser”

 • Delta på ulike seminarer, arrangement, festivaler, messer osv.

 • Bokpallen.no + andre nettsteder

 • Informasjonsarbeid og synliggjøring, media

 • Samarbeid med ulike aktører


Signalprosjekt Leseår 2010

Samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, ABM-u- Et formidlingsprosjekt

 • Voksne som leser lite målgruppe

 • Arbeidslivet arena for formidling


Signalprosjekt Leseår 2010

Bedriftsbesøk av leseagent & forfatter

Hva skal formidles?

ENGASJEMENT for lesing og litteratur

Biblioteket og dets muligheter

Materiell fra !les; antologier (Les for meg, pappa!, rein tekst), brosjyrer mm

Leser søker boks liste med 100 titler og nye ”litt å lese”-serie

Dine egne beste bokanbefalninger!


!les kan tilby:

-Skolering, seminarer (et sentralt i mars, regionale samlinger i mai/juni)

-Bistand ved oppsøking av arbeidsplasser og foreldremøter

 • Materiell

 • Honorar til leseagent etter Forfattersentrums minstesatser for oppdrag på egen fritid

 • Bibliotek gis anledning til å søke om støtte til vikar for bedriftsbesøk i ordinær arbeidstid

 • Forventer likevel at bibliotek setter av tid og ressurser til prosjektet innenfor ordinær drift

  !les har midler til 170 besøk på arbeidsplasser og 70 besøk til

  foreldremøter i barnehager og skoler


Andre tiltak i Leseåret 2010

Leselystaksjon for voksne/rein tekst

Tilbud til videregående skoler og bedrifter

Spesielt yrkesfag og lærlinger

Antologi

Intervjuer m/ 12 ”arbeidslivskjendiser”

Opplegg for gjennomføring på arbeidsplass


Andre tiltak i Leseåret 2010

Flerkultur

 • Ungdom og unge voksne

 • Bygge videre på lesesirkler for flerkulturelle og”Lost in translation?”-seminarer

 • ”Storby-prosjekt” i samarbeid med bibliotekene

 • Spre engasjement for lesing, men også presentere produksjon og formidling av litteratur som mulig karrierevei


Andre tiltak i Leseåret 2010

Verdens Bokdag/!leseløype

Den store bokbytteuka/bokbyttestasjoner

Pilotprosjekt: Littera-turer


Nye tiltak – uavhengig av Leseåret

Leselystaksjonen i barneskolen, samarbeid Norsk Bokhandlerforening, forlagene og !les

Ungdom anmelder for ungdom- ny nominasjonsordning


Takk for meg!

www.foreningenles.no

[email protected] 22 400 600


 • Login