slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite Hovedarena: Arbeidslivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga' - candid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO

Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga

=HELHETLIG LESEPOLITIKK?

Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill

Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite

Hovedarena: Arbeidslivet

Sentrale aktører: Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, arbeidslivsorganisasjonene

hva svarer jeg p sp rsm let hva er det viktigste vi kan gj re i lese ret
Hva svarer jeg på spørsmålet:

”Hva er det viktigste vi kan gjøre i Leseåret?”

slide5

Noen tanker om Leseåret fra !les:

Gjøre mer av det vi er best på; leselyst og skape engasjement for lesing

”Voksne som leser lite” er en mangfoldig målgruppe

Unngå stigma; tenk bredt og mangfoldig; inkluder hele befolkningen!

En betydelig del av de som leser lite trenger lesemotivasjon gjennom positive møter med litteraturen

Mange måter å nå målgruppa på; nås både gjennom jobb, familie og fritid

”Familielæring” vil være viktig i vårt arbeid

Gjøre litteraturen mer tilgjengelig

Aktiv formidling av litteraturen

Gjøre noe med leserens og bibliotekarens image

Biblioteket er Leseårets viktigste ressurs, det må ut til folket!

Vil bidra til å skape en mer ”helhetlig” lesepolitikk, blant annet gjennom samarbeid og nettverksarbeid.

Skal videreformidle de gode erfaringene fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

slide8

BAKGRUNN

- Resultater fra PISA/PIRLS

Leseferdigheter og – holdninger, spesielt blant gutter

Lesende forbilder

Lesing i skolen ikke nok

Litteraturjungel/nostalgiske foreldre

Høytlesing

slide9

MÅL

Bevisstgjøre og motivere fedre til høytlesing

Øke menns engasjement for lesing

Profilere menn som lesende forbilder

- Formidle litteratur for barn og for menn

Drive oppsøkende virksomhet via foreldremøter, arbeidsplasser og fritidsarena

Skape kultur for lesing

slide10

MÅLGRUPPER

Menn (småbarnsfedre)

Barn (gutter)

Bibliotekarer, lærere, formidlere

Øvrige/Opinionen

OBS: DETTE EKSKLUDERER IKKE KVINNER:HOVEDMÅLET ER AT FLERE BARN SKAL BLI LEST HØYT FOR!!

tiltak
Tiltak:
 • Leseagenter (bibliotekarer) som formidlere
 • Møte menn på ulike arenaer
 • Synliggjøre lesende menn i ulike yrker og posisjoner
 • Antologi med tekster både for høytlesning og for egen nytelse
 • Annet materiell
 • ”Menn i uniform leser”
 • Delta på ulike seminarer, arrangement, festivaler, messer osv.
 • Bokpallen.no + andre nettsteder
 • Informasjonsarbeid og synliggjøring, media
 • Samarbeid med ulike aktører
slide12

Signalprosjekt Leseår 2010

Samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, ABM-u- Et formidlingsprosjekt

 • Voksne som leser lite målgruppe
 • Arbeidslivet arena for formidling
slide13

Signalprosjekt Leseår 2010

Bedriftsbesøk av leseagent & forfatter

Hva skal formidles?

ENGASJEMENT for lesing og litteratur

Biblioteket og dets muligheter

Materiell fra !les; antologier (Les for meg, pappa!, rein tekst), brosjyrer mm

Leser søker boks liste med 100 titler og nye ”litt å lese”-serie

Dine egne beste bokanbefalninger!

les kan tilby
!les kan tilby:

- Skolering, seminarer (et sentralt i mars, regionale samlinger i mai/juni)

- Bistand ved oppsøking av arbeidsplasser og foreldremøter

 • Materiell
 • Honorar til leseagent etter Forfattersentrums minstesatser for oppdrag på egen fritid
 • Bibliotek gis anledning til å søke om støtte til vikar for bedriftsbesøk i ordinær arbeidstid
 • Forventer likevel at bibliotek setter av tid og ressurser til prosjektet innenfor ordinær drift

!les har midler til 170 besøk på arbeidsplasser og 70 besøk til

foreldremøter i barnehager og skoler

andre tiltak i lese ret 2010
Andre tiltak i Leseåret 2010

Leselystaksjon for voksne/rein tekst

Tilbud til videregående skoler og bedrifter

Spesielt yrkesfag og lærlinger

Antologi

Intervjuer m/ 12 ”arbeidslivskjendiser”

Opplegg for gjennomføring på arbeidsplass

andre tiltak i lese ret 20101
Andre tiltak i Leseåret 2010

Flerkultur

 • Ungdom og unge voksne
 • Bygge videre på lesesirkler for flerkulturelle og”Lost in translation?”-seminarer
 • ”Storby-prosjekt” i samarbeid med bibliotekene
 • Spre engasjement for lesing, men også presentere produksjon og formidling av litteratur som mulig karrierevei
andre tiltak i lese ret 20102
Andre tiltak i Leseåret 2010

Verdens Bokdag/!leseløype

Den store bokbytteuka/bokbyttestasjoner

Pilotprosjekt: Littera-turer

nye tiltak uavhengig av lese ret
Nye tiltak – uavhengig av Leseåret

Leselystaksjonen i barneskolen, samarbeid Norsk Bokhandlerforening, forlagene og !les

Ungdom anmelder for ungdom- ny nominasjonsordning

takk for meg
Takk for meg!

www.foreningenles.no

[email protected] 22 400 600

ad