Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner. Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner. Laster på konstruksjoner Jevnt fordelt last. y. q - kN/m. x.

Download Presentation

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner1

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Laster på konstruksjoner

  • Jevnt fordelt last

y

q - kN/m

x


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner2

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Laster på konstruksjoner

  • Punktlast

y

FykN

x


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner3

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Laster på konstruksjoner

  • Punktlast

y

x

Fx kN


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner4

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Laster på konstruksjoner

  • Jevnt fordelt last

  • Punktlast

y

FykN

q - kN/m

x

Fx kN


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner5

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Indre krefter i konstruksjoner

F

F

F

 - spenning (trykk)

A

 - spenning (trykk)

F

F

F


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner6

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Indre krefter i konstruksjoner – spenning

  • Symbol: 

  • Dimensjon: N/mm2 (MPa)


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner7

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Indre krefter i konstruksjoner

F

F

F

 - spenning (strekk)

A

 - spenning (strekk)

F

F

F


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner8

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Konstruksjonsmaterialers kapasitet

  • Strekkforsøk

F

F

Måler kraften F (spenningen  = F/A) og forlengelsen l

(relativ forlengelse  = l/l)


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner9

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Konstruksjonsmaterialers kapasitet

  • Strekkforsøk


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner10

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Konstruksjonsmaterialers kapasitet

p - proporsjonalitetsgrenseE – elastisitetsgrenseF – flytegrenseB – bruddgrense


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner11

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Konstruksjonsmaterialers kapasitet

Ingen stor forskjell mellom proporsjonalitetsgrense, elastisitetsgrense

og flytegrense. Materialer har to karakteristiske styrkeegenskaper:

flytegrensen Fog bruddgrensen B.


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner12

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Elastisitet

  • Hook’s lov

   • Gjelder mellom  = 0 og  = F

E – materialets elastisitetsmodul (E-modul)


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner13

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Elastisitet

E – materialets elastisitetsmodul (E-modul)

Stål: E = 210000 N/mm2

Aluminium: E = 70000 N/mm2

Tre: E = 5000  15000 N/mm2


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner14

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Spenningstyper

  • Normalspenninger

  • Bøyespenninger

  • Skjærspenninger

  • Torsjonsspenninger


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner15

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Normalspenninger

F

 - spenning (strekk)

 - spenning (strekk)

F


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner16

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Bøyespenninger

  • Strekk på oversiden av bjelken

  • Trykk på undersiden av bjelken


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner17

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Skjærpenninger

  • To plater er sammenføyd med en nagle

  • Avskjæring i naglen


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner18

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Torsjonspenninger (vridespenninger)

  • Bjelken vrir seg


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner19

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Tillatt spenning till(konstruksjonens kapasitet)

  • Forskjellig for ulike materialklasser

Tillatt spenning er mindre enn materialets kapasitet. Fastsettes

av koder (regelverk). For eksempel Det Norske Veritas for

flytende konstruksjoner (skip og offshorplattformer).


Leksjon 11 mekanikk s 242 263 laster t yninger og spenninger i konstruksjoner20

Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner

 • Sikkerhet

  • Sikkerhetsfaktorer n

  • Partialkoeffisienter

   • Lastkoeffisienter f

   • Materialkoeffisienter m

Sikkerhetsfaktor

Materialfaktor øker lastens verdi. Materialkoeffisient

reduserer flyutegrensen.


 • Login