Grafika
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Grafika PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Grafika. Lukáš Podracký. BMP (formát).

Download Presentation

Grafika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grafika

Grafika

Lukáš Podracký


Bmp form t

BMP (formát)

 • .BMP alebo .DIB (device-independent bitmap) je formát obrázku uloženého v počítači. Tento formát sa používa hlavne v operačných systémoch Microsoft Windows a OS/2. Je to veľmi jednoduchý, nekomprimovaný (podporuje kompresiu, táto sa však prakticky nepoužíva) a bezstratový formát.


Grafika

BMP

 • Existuje viacero typov bitmáp, líšiacich sa svojou farebnou hĺbkou: 2 farby (1-bitová), 16 farieb (4-bitová), 256 farieb (8-bitová), 65 536 farieb (16-bitová) alebo 16,7 milióna farieb (24-bitová). 8-bitové obrázky môžu byť použité aj v čiernobielom (grayscale) formáte.

 • Veľkosť bitmapy závisí na šírke a výške obrázku a farebnej hĺbke:


Grafika

JPEG

 • JPEG (vyslovovať džeipeg) je štandardná metóda stratovej kompresie používanej pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite. Formát súboru, ktorý tuto kompresiu používa, sa tiež bežne nazýva JPEG. Najrozšírenejšími príponami tohto formátu sú .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe.


Grafika

JPEG

 • Skutočným názvom typu súboru je JFIF, čo znamená JPEG File Interchange Format. Skratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, čo je vlastne konozorcium, ktoré túto kompresiu navrhlo.

 • Keď sa bežne hovorí o súbore JPEG, myslí sa tým väčšinou súbor JFIF, alebo súbor Exif JPEG. Existuje však viacej formátov súborov založených na kompresii JPEG, napríklad JNG.


Jpeg pou itie

JPEG - použitie

 • JPEG je vhodný pre fotografické snímky alebo maľby realistických scenérií s hladkými prechodmi v tóne a farbe. V tomto prípade funguje omnoho lepšie ako čisté bezstratové metódy, pričom poskytuje stále veľmi dobrú kvalitu obrazu. V skutočnosti poskytuje omnoho vyššiu kvalitu obrazu ako GIF, ktorý je síce bezstratový (a hodí sa na text a ikonky), ale vyžaduje veľmi silnú kvantizáciu pre plnofarebný obraz fotografie.


Grafika

TIFF

 • TIFF (Tagged Image File Format) tvorí neoficiálny štandard pre ukladanie snímkou určených pre tlač. TIFF umožňuje ako jeden z mála grafických formátov viacstránkové súbory a preto sa často používa napríklad pre ukladanie prijatých faxov prijatých pomocou počítača a ISDN karty či fax modemové karty.


Grafika

RAW

 • RAW nijako neupravené dáta so snímača digitálneho fotoaparátu. Formát súboru raw nie je nikým definovaný a tak sa súbory rôznych fotoaparátov (i od rovnakej firmy) môžu podstatne líšiť.


Wdp hd photo

WDP / HD Photo

 • WDP je obrázkový kompresný algoritmus a súborový formát určený pre fotografie, vyvíjané spoločnosťou Microsoft. Podporuje ako stratovú, tak aj bezstratovú kompresiu. V novembri 2006 bol premenovaný na HD Photo.


Graphics interchange format gif

Graphics Interchange Format(GIF)

 • GIF (Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pre rastrovú grafiku. GIF používá kompresiu LZW, ktorá je bezstratová, narozdiel napríklad od formátu JPEG, ktorý používá stratovú kompresiu. GIF je teda vhodný pre uloženie tzv. perokresby (nápisy, plány, logá). GIF umožňuje tiež jednoduché animácie.


Grafika

GIF

 • Nevýhodou GIF je obmedzenie maximálneho počtu súčasne použitých farieb farebnej palety - naraz môže byť využitých 256 farieb (8 bitov). Toto obmedzenie nemá formát PNG, ktorý sa hodí k rovnakým účelom ako GIF a ponúka dokonca lepšiu kompresiu. Formát PNG však neumožňuje animácie.


 • Login