PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH
Download
1 / 13

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 18.03.2010r. . Cele bezpośrednie projektu . Analiza lotnych zw. organicznych (VOC)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH' - byrd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH

I METABOLOMICZNYCH

Katedra i Zakład

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytet Medyczny

im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu

Poznań, 18.03.2010r.


Cele bezpo rednie projektu
Cele bezpośrednie projektu BIOANALITYCZNYCH

 • Analiza lotnych zw. organicznych (VOC)

  Opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej nowotworu płuc na podstawie analizy lotnych związków organicznych (VOC).

 • Badania metabolomiczne

  Opracowanie nowoczesnych metod analitycznych pozwalających na identyfikację i oznaczanie substancji leczniczych, ich izomerów optycznych i produktów fotorozkładu w złożonych matrycach farmaceutycznych i biologicznych.

 • Bioanalityczne badania produktów naturalnych

  Opracowanie innowacyjnych metod analitycznych służących do charakterystyki i standaryzacji produktów pochodzenia naturalnego oraz do oceny stopnia ich zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Lotne zwi zki organiczne voc
Lotne Związki Organiczne (VOC) BIOANALITYCZNYCH

Nowotwory płuc

 • U mężczyzn to 27% wszystkich nowotworów

  Najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorych onkologicznie

  Najpóźniej wykrywany-najtrudniej diagnozowany oraz najgorzej rokujący

 • Metody diagnostyczne stosowane w podejrzeniu nowotworu płuc:

  Bronchoskopia, tomografia komputerowa, RTG jako metoda przesiewowa

 • W wydychanym powietrzu można zidentyfikować ok. 8000 związków organicznych;

 • Do analizy i diagnozy nowotworu płuc (drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego) można wykorzystać 30 - 40 związków organicznych wydychanych w powietrzu.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Analiza Lotnych Związków Organicznych (VOC) BIOANALITYCZNYCH

 • Adsorpcja VOC np. na węglu aktywowanym

 • Desorpcja próbki

 • Analiza GC-MS-MS

 • Profil VOC - statystyczne metody wielowymiarowe

 • Walidacja metody

Analiza chemiczna

Pobieranie próbki

Dobór sorbentu

Użycie wielowymiarowych metod klasyfikacyjnych

Klasyfikacja diagnostyczna i skierowanie na dalsze inwazyjne badania

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Produkt projektu w obszarze voc
Produkt projektu w obszarze VOC BIOANALITYCZNYCH

Opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej nowotworu płuc o następujących zaletach:

 • Nieinwazyjność

 • Możliwość zastosowania jako metody przesiewowej

 • Duża czułość

 • Możliwość zastosowania niezależnie od rodzaju oraz umiejscowienia nowotworu

 • Możliwość wykonania etapu adsorpcji VOC w warunkach domowych

 • Możliwość zautomatyzowania etapu klasyfikacji dająca niezależność wyników metody od doświadczenia osoby wykonującej analizy.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Badania metabolomiczne
Badania Metabolomiczne BIOANALITYCZNYCH

 • Opracowanie stereoselektywnych metod bioanalitycznych pozwalających na różnicowanie aktywności biologicznej izomerów optycznych substancji leczniczych i metabolitów

 • Opracowanie nowoczesnych metod analitycznych i bioanalitycznych pozwalających na śledzenie szlaków metabolicznych substancji leczniczych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo

 • Opracowanie metod analitycznych, pozwalających oznaczanie trwałości i identyfikację produktów rozkładu - fotodegradacjisubstancji leczniczych.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Produkt projektu w obszarze bada metabolomicznych
Produkt projektu w obszarze badań metabolomicznych BIOANALITYCZNYCH

 • Opracowanie szybkich, tanich i zwalidowanych metod analitycznych pozwalających na identyfikację i oznaczanie substancji leczniczych, ich enancjomerów i produktów rozkładu-fotorozkładupozwalających na wykorzystanie ich w przemyśle (np. badania trwałości, biorównoważności itd.) lub do innych wysoce specjalistycznych analiz

 • Realizacja tego projektu (wraz z uzyskanymi wynikami badań) wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie społeczne pozwalające na poznanie profilu metabolicznego leku, optymalizację terapii i obniżenie kosztów leczenia, a także komercyjne pozwalające na obniżenie kosztów produkcji leku.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Bioanalityczne badania produkt w naturalnych
Bioanalityczne badania BIOANALITYCZNYCH produktów naturalnych

 • Opracowanie innowacyjnych metod typu „protein fingerprint” służących do charakterystyki oraz jednoznacznego potwierdzania tożsamości złożonych surowców naturalnych oraz ich standaryzacji

 • Określenie korelacji pomiędzy składem złożonych mieszanin pochodzenia naturalnego, a ich aktywnością biologiczną przy wykorzystaniu analiz statystycznych (np. PCA, ANOVA, sztuczne sieci neuronowe)

 • Ocena stopnia zanieczyszczenia produktów pochodzenia naturalnego substancjami szkodliwymi dla zdrowia

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Produkt projektu w obszarze bada produkt w naturalnych
Produkt projektu w obszarze badań produktów naturalnych BIOANALITYCZNYCH

 • Dostęp do szybkich, precyzyjnych i dokładnych metod analitycznych służących do charakterystyki produktów pochodzenia naturalnego

 • Możliwość szybkiej standaryzacji nowych surowców pochodzenia naturalnego, co znacznie skróci czas wprowadzania nowego produktu na rynek

 • Opracowanie innowacyjnych metod typu „protein fingerprint” służących do jednoznacznego potwierdzania tożsamości złożonych surowców naturalnych

 • Pierwszeństwo do wykorzystania nowoopatentowanych innowacyjnych związków pochodzenia naturalnego o potencjalnych właściwościach farmakologicznych

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Realizacja projektu
Realizacja Projektu BIOANALITYCZNYCH

Specjalistyczny sprzęt analityczny:

 • GC-MS-MS

 • LC-MS-MS-MS

 • Maldi-TOF-TOF-MS

  Chemometria

 • Zaawansowane techniki statystyczne; PCA, ANOVA/MANOVA, drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, metody optymalizacji, sztuczne sieci neuronowe

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


 • Nasze doświadczenia - HPLC, MS, BIOANALITYCZNYCH ICP-MS, HPCE

 • Inductively coupled plasma mass spectrometry determination of metals in honeybee venom.

 • Zenon J. Kokot, J. Matysiak,

 • Journal ofPharmaceutical and BiomedicalAnalysis 2008, 48(3), 955 (IF = 2,629)

 • Characterization of honeybee (Apismellifera L.) venom by MALDI-TOF and nanoESI-qTOF mass spectrometry.

 • JanMatysiak, Christian E. H. Schmelzer, Reinhard H. H. Neubert, Zenon J. Kokot.

 • J. Pharm. Biomed. Anal. – w druku

 • Photostability of pitavastatin - a novelHMG-CoAreductase inhibitor

 • Paweł Grobelny, Giampietro Viola, Daniela Vedaldi, Francesco Dall’Acqua, Anna Gliszczyńska-Świgło, Jadwiga Mielcarek

 • J . Pharm. Biomed. Anal. 2009, 50 (4), 597 (IF=2,629)

 • Investigation of Interaction of Fluoroquinolones with Aluminum, Iron and Magnesium ions Using Capillary Zone Eletrophoresis.

 • Bartosz Urbaniak, YahyaMrestani, Zenon J. Kokot, Reinhard R.H.H. Neubert,

 • Chromatographia2007, 65, 489 (IF=1.15)

 • Simultaneous determination of major constituents of honeybee venom by LC‑DAD.

 • Zenon J. Kokot, J. Matysiak,

 • Chromatographia 2009; 69(11),1401 (IF=1,15)

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


 • Nasze doświadczenia - chemometria BIOANALITYCZNYCH

 • i techniki statystyczne c.d.

 • The Use of Artificial Neural Networks for the Selection of the Most Appropriate Thermal Parameters and for the Classification a Set of   Phenylcarbamic Acid Derivates

 • Michal H. Umbreit, PiotrNowicki, JolantaKłos,

 • Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2006, 6, 455 (IF= 2,55)

 • ANOVA Analysis of the factors that significantly influence the stability of fluoroquinolone-metal complexes.

 • Bartosz Urbaniak, Zenon J. Kokot,

 • AnalyticaChimicaActa 2009, 647, 54 (IF=3.146)

 • Thermal parameters of phenylcarbamic acid derivatives using calculated molecular descriptors with MLR and ANN.

 • Jolanta Kłos, Piotr Nowicki, Josef Cizmarik,

 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, 1, 203 (IF=1,438)

 • Application of Principal Component Analysis for evaluation of chemical and antimicrobial properties of honey bee (Apismellifera) venom

 • Zenon J. Kokot, Jan Matysiak, JolantaKłos, BogdanKędzia and ElżbietaHołderna-Kędzia

 • Journal of Apicultural Research and Bee World, 2009, 48(3), 168 (IF=0.74)

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


Katedra i Zakład BIOANALITYCZNYCH

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Tel: 61 8546610, Fax: 61 8546609

E-mail: [email protected]

www.chnia.ump.edu.pl

Dziękuję za uwagę

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH


ad