Objawy pozapiramidowe po neuroleptykach
Download
1 / 33

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 1522 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH. (LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH). NEUROLEPTYKI-DEFINICJA. to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania. MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

(LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH)


NEUROLEPTYKI-DEFINICJA

to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania.


MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH

-blokowanie receptorów dopaminergicznych D2 w mózgowiu,efekt przeciwpsychotyczny wynika blokowania tych receptorów w limbice(ukł.mezolimbicznym); niestety blokowane są też receptory D2 w prążkowiu;

-blokowanie receptorów dodaminergicznych D1,D3,D4;

-blokowanie receptorów serotoninergicznych 5HT1A,5HT2A


NEUROLEPTYKI-KLASYFIKACJA

PODZIAL NEUROLEPTYKÓW NA PODSTAWIE BUDOWY CHEMICZNEJ:

 • FENOTIAZYNY:

  - ALIFATYCZNE,

  - AROMATYCZNE:

  - PIPERAZYNOWE,np.

  flufenazyna,perazyna

  perfenazyna

  - PIPERYDYNOWE,np.

  tiorydazyna


- TIOKSANTENY:- ALIFATYCZNE,np. chlorprotiksen - AROMATYCZNE PIPERAZYNOWE,np. klopentiksol,flupentiksoll


- DIBENZOKSAZEPINY,np.klozapina, kwetiapina,olanzapina

-POCHODNE BUTYROFENONU,np.

haloperidol

- POCHODNE INDOLOWE*,np.

sertindol

- POCHODNE DIFENYLOBUTYLOAMINY*,np.

fluspirylen,pimozyd

*DOTYCHCZAS NIEDOSTĘPNE W POLSCE


- BENZAMIDY,np.sulpiryd,amisulpiryd

- LEKI BUDOWIE DWUPIERŚCIENIOWEJ,np.risperidon

ziprazidon


NEUROLEPTYKI

PODZIAŁ WG RYZYKA WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ POZAPIRAMIDOWYCH

KLASYCZNE ATYPOWE


OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-PODZIAŁ:

OSTRE PRZEWLEKŁE


DYSTONIE(OSTRE REAKCJE DYSTONICZNE)

 • to ruchy skręcające(np.skręty szyi,tułowia,kończyn,języka,twarzy).Pojawiają się m.in.podczas stosowania neuroleptyków(idiosynkrazja), najczęściej u dzieci i młodych ludzi(częściej mężczyzn).Zazwyczaj występują w pierwszych dniach leczenia.


NAPADY WEJRZENIOWE

-to forma dystonii polegająca na przymusowym patrzeniu w jeden punkt przez wiele minut lub godzin.

leczenie:

-cholinolityki;

-leki antyhistaminowe;

- benzodiazepiny.


PARKINSONIZM POLEKOWY


-częściej u młodych chorych i po 50r.ż.;

-częściej przy stosowaniu klasycznych neuroleptyków;

- częściej przy stosowaniu co najmniej 2 neuroleptyków i w terapii kombinowanej neuroleptyku z litem;

- symptomatologia przypomina parkinsonizm pierwotny;

- występują drżenia w okolicy ust, rytmiczne drżenia palców, mowa monotonna, dyzartryczna,


-wzmożone napięcie mięśniowe,sylwetka przygarbiona,ruchy powolne;- akineza,łojotok,ślinotok,zlewne poty;

- L-dopa nie jest skuteczna – prawdopodobnie dochodzi do trwałego zablokowania receptorów dopaminergicznych;

- poprawę można uzyskać stosując cholinolityki i amantadynę;

-odstawienie leku prowadzi do ustąpienia objawów po kilku tygodniach lub miesiącach.


PONEUROLEPTYCZNE

INNE

WYWOŁANE PRZEZ LEKI:

- P/WYMIOTNE,P/ZAWROTOM GŁOWY,”ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE”NP.:METOKLOPRAMID

- AGONISTÓW DOPAMINY NP.:L-DOPĘ

- P/MIGRENOWE,”POPRAWIAJĄCE PRZEPŁYW KRWI”,ANTAGONIŚCI WAPNIA TYPU FLUNARYZYNY-CINARYZYNY

DYSKINEZY


OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

DYSKINEZY


OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE


- ZESPOŁY DYSKINETYCZNO-DYSTONICZNE


- OSTRA AKATYZJA

 • to niemożnośc siedzenia.Subiektywnie oceniana jest jako odczucie wewnętrznego niepokoju.Jest najczęstszym działaniem niepożądanym neuroleptyków.

  - PSEUDOAKATYZJA – niepokój ruchowy bez objawów subiektywnych.


postępowanie:

- propranolol-30-160mg/dobę;

 • benzodiazepiny;

 • pmantadyna;

 • przy uporczywej akatyzji skuteczne bywają też:klonidyna,selegilina lub małe dawki amitriptyliny.


PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE(PÓŹNE DYSKINEZY)


- DYSKINEZY UST,POLCZKÓW,JĘZYKA(POLEKOWY ZESPÓŁ MEIGE’A)


-nieregularne, mimowolne, choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne;

- obejmują mięśnie mimiczne, mięśnie policzków, powiek,ust,języka;

- powodują układanie ust w ryjek, cmokanie, zgrzytanie zębami(bruksizm), chrząkanie, wysuwanie żuchwy;

-wysuwanie języka;


- ruchy mimowolne mogą dotyczyć także: miednicy, kończyn, szyi.

postępowanie:

- powolne odstawianie stosowanego neuroleptyku i zamiana na atypowy;

-diltiazem, nifedypina;

-cholinolityki;

-amantadyda, bromokryptyna;


późne dyskinezy- postępowanie- c.d.

- podawanie dużych dawek witaminy E, leków gabaergicznych(benzodiazepin,kwasu walproinowego);

- obserwacja chorego;

- najwłaściwsze jest zapobieganie.


- rzadziej występujące rodzaje późnych dyskinez:

-PÓŹNA DYSTONIA;

- PÓŹNE TIKI;

- PÓŹNE MIOKLONIE;

- DRŻENIE


- PRZEWLEKŁA AKATYZJA- rodzaj późnych dyskinez


- w przeciwieństwie do ostrej akatyzji nasila się po odstawieniu neuroleptyku;

- może trwać wiele lat;

- zazwyczaj towarzyszy dyskinezom ust;

- wrażenie wewnętrznego napięcia, chęć wyskoczenia ze skóry, przymus np. pojękiwania.


ZZN-ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY

to poważne i zagrażające życiu powikłanie farmakoterapii neuroleptykami,powstające w wyniku blokady receptorów dopaminergicznych w mózgu(pdwzgórze, zwoje podstawy mózgu,układ nigrostriatalny-istota czarna i prążkowie) przez leki LPP.

Częstość występowania-zależnie od kryteriów rozpoznania-od 0,02% do 3% leczonych neuroleptykami.Śmiertelność waha się od 5% do 20%.


objawy:

 • pierwsze pojawiają się już w kilka godzin po podaniu neuroleptyku,pełny obraz rozwija się w przeciągu 2-9 dni, ale może też powstać po kilku tygodniach stosowania;

 • wysoka temperatura(hipertermia);

 • OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-akineza, sztywność mięśniowa, drżenie mięśniowe, objaw „scyzorykowy”,dystonia;

  - objawy wegetatywne-tachykardia,tachypnoe,


ZZN – c.d.

- wzrost ciśnienia tętniczego, przekrwienie płuc, bladość, potliwość, ślinotok, bezmocz;

 • wzrost aktywności transaminaz, kwasica metaboliczna, mioglobinuria, leukocytoza ponad 15000/ml; wzrost kinazy fosfokreatyninowej(CPK)powyżej400j.M/l;

 • zaburzenia świadomości od przymglenia do śpiączki włącznie

 • Może prowadzić do zgonu, zazwyczaj w wyniku późnego rozpoznania ZZN wskutek powikłań ze strony ukł.krążenia, oddechowego i niewydolności nerek.


postępowanie:

- odstawienie LPP;

- monitorowanie podstawowych funkcji życiowych;

- dożylne nawadnianie;

- ochładzanie;

- dantrolen;

- bromokryptyna, amantadyna, L-dopa, pergolid, lizurid

- CBZ;


postępowanie-c.d.

- lorazepam, klonazepam;

 • profilaktyka DIC-deksametazon,Fraxiparine;

 • leczeniem z wyboru są elektrowstrząsy;

 • leczenie chorób współistniejących;

 • ponowne zastosowanie neuroleptyku łącznie z benzodiazepiną lub zmiana na atypowy.


ad
 • Login