Download

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH


Advertisement
/ 33 []
Download Presentation
Comments
hank
From:
|  
(1199) |   (0) |   (0)
Views: 672 | Added:
Rate Presentation: 6 0
Description:
OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH. (LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH). NEUROLEPTYKI-DEFINICJA. to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania. MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH.
OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

(LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH)

Slide 2

NEUROLEPTYKI-DEFINICJA

to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania.

Slide 3

MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH

-blokowanie receptorów dopaminergicznych D2 w mózgowiu,efekt przeciwpsychotyczny wynika blokowania tych receptorów w limbice(ukł.mezolimbicznym); niestety blokowane są też receptory D2 w prążkowiu;

-blokowanie receptorów dodaminergicznych D1,D3,D4;

-blokowanie receptorów serotoninergicznych 5HT1A,5HT2A

Slide 4

NEUROLEPTYKI-KLASYFIKACJA

PODZIAL NEUROLEPTYKÓW NA PODSTAWIE BUDOWY CHEMICZNEJ:

 • FENOTIAZYNY:

  - ALIFATYCZNE,

  - AROMATYCZNE:

  - PIPERAZYNOWE,np.

  flufenazyna,perazyna

  perfenazyna

  - PIPERYDYNOWE,np.

  tiorydazyna

Slide 5

- TIOKSANTENY:- ALIFATYCZNE,np. chlorprotiksen - AROMATYCZNE PIPERAZYNOWE,np. klopentiksol,flupentiksoll

Slide 6

- DIBENZOKSAZEPINY,np.klozapina, kwetiapina,olanzapina

-POCHODNE BUTYROFENONU,np.

haloperidol

- POCHODNE INDOLOWE*,np.

sertindol

- POCHODNE DIFENYLOBUTYLOAMINY*,np.

fluspirylen,pimozyd

*DOTYCHCZAS NIEDOSTĘPNE W POLSCE

Slide 7

- BENZAMIDY,np.sulpiryd,amisulpiryd

- LEKI BUDOWIE DWUPIERŚCIENIOWEJ,np.risperidon

ziprazidon

Slide 8

NEUROLEPTYKI

PODZIAŁ WG RYZYKA WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ POZAPIRAMIDOWYCH

KLASYCZNE ATYPOWE

Slide 9

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-PODZIAŁ:

OSTRE PRZEWLEKŁE

Slide 10

DYSTONIE(OSTRE REAKCJE DYSTONICZNE)

 • to ruchy skręcające(np.skręty szyi,tułowia,kończyn,języka,twarzy).Pojawiają się m.in.podczas stosowania neuroleptyków(idiosynkrazja), najczęściej u dzieci i młodych ludzi(częściej mężczyzn).Zazwyczaj występują w pierwszych dniach leczenia.

Slide 11

NAPADY WEJRZENIOWE

-to forma dystonii polegająca na przymusowym patrzeniu w jeden punkt przez wiele minut lub godzin.

leczenie:

-cholinolityki;

-leki antyhistaminowe;

- benzodiazepiny.

Slide 12

PARKINSONIZM POLEKOWY

Slide 13

-częściej u młodych chorych i po 50r.ż.;

-częściej przy stosowaniu klasycznych neuroleptyków;

- częściej przy stosowaniu co najmniej 2 neuroleptyków i w terapii kombinowanej neuroleptyku z litem;

- symptomatologia przypomina parkinsonizm pierwotny;

- występują drżenia w okolicy ust, rytmiczne drżenia palców, mowa monotonna, dyzartryczna,

Slide 14

-wzmożone napięcie mięśniowe,sylwetka przygarbiona,ruchy powolne;- akineza,łojotok,ślinotok,zlewne poty;

- L-dopa nie jest skuteczna – prawdopodobnie dochodzi do trwałego zablokowania receptorów dopaminergicznych;

- poprawę można uzyskać stosując cholinolityki i amantadynę;

-odstawienie leku prowadzi do ustąpienia objawów po kilku tygodniach lub miesiącach.

Slide 15

PONEUROLEPTYCZNE

INNE

WYWOŁANE PRZEZ LEKI:

- P/WYMIOTNE,P/ZAWROTOM GŁOWY,”ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE”NP.:METOKLOPRAMID

- AGONISTÓW DOPAMINY NP.:L-DOPĘ

- P/MIGRENOWE,”POPRAWIAJĄCE PRZEPŁYW KRWI”,ANTAGONIŚCI WAPNIA TYPU FLUNARYZYNY-CINARYZYNY

DYSKINEZY

Slide 16

OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

DYSKINEZY

Slide 17

OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

Slide 18

- ZESPOŁY DYSKINETYCZNO-DYSTONICZNE

Slide 19

- OSTRA AKATYZJA

 • to niemożnośc siedzenia.Subiektywnie oceniana jest jako odczucie wewnętrznego niepokoju.Jest najczęstszym działaniem niepożądanym neuroleptyków.

  - PSEUDOAKATYZJA – niepokój ruchowy bez objawów subiektywnych.

Slide 20

postępowanie:

- propranolol-30-160mg/dobę;

 • benzodiazepiny;

 • pmantadyna;

 • przy uporczywej akatyzji skuteczne bywają też:klonidyna,selegilina lub małe dawki amitriptyliny.

Slide 21

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE(PÓŹNE DYSKINEZY)

Slide 22

- DYSKINEZY UST,POLCZKÓW,JĘZYKA(POLEKOWY ZESPÓŁ MEIGE’A)

Slide 23

-nieregularne, mimowolne, choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne;

- obejmują mięśnie mimiczne, mięśnie policzków, powiek,ust,języka;

- powodują układanie ust w ryjek, cmokanie, zgrzytanie zębami(bruksizm), chrząkanie, wysuwanie żuchwy;

-wysuwanie języka;

Slide 24

- ruchy mimowolne mogą dotyczyć także: miednicy, kończyn, szyi.

postępowanie:

- powolne odstawianie stosowanego neuroleptyku i zamiana na atypowy;

-diltiazem, nifedypina;

-cholinolityki;

-amantadyda, bromokryptyna;

Slide 25

późne dyskinezy- postępowanie- c.d.

- podawanie dużych dawek witaminy E, leków gabaergicznych(benzodiazepin,kwasu walproinowego);

- obserwacja chorego;

- najwłaściwsze jest zapobieganie.

Slide 26

- rzadziej występujące rodzaje późnych dyskinez:

-PÓŹNA DYSTONIA;

- PÓŹNE TIKI;

- PÓŹNE MIOKLONIE;

- DRŻENIE

Slide 27

- PRZEWLEKŁA AKATYZJA- rodzaj późnych dyskinez

Slide 28

- w przeciwieństwie do ostrej akatyzji nasila się po odstawieniu neuroleptyku;

- może trwać wiele lat;

- zazwyczaj towarzyszy dyskinezom ust;

- wrażenie wewnętrznego napięcia, chęć wyskoczenia ze skóry, przymus np. pojękiwania.

Slide 29

ZZN-ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY

to poważne i zagrażające życiu powikłanie farmakoterapii neuroleptykami,powstające w wyniku blokady receptorów dopaminergicznych w mózgu(pdwzgórze, zwoje podstawy mózgu,układ nigrostriatalny-istota czarna i prążkowie) przez leki LPP.

Częstość występowania-zależnie od kryteriów rozpoznania-od 0,02% do 3% leczonych neuroleptykami.Śmiertelność waha się od 5% do 20%.

Slide 30

objawy:

 • pierwsze pojawiają się już w kilka godzin po podaniu neuroleptyku,pełny obraz rozwija się w przeciągu 2-9 dni, ale może też powstać po kilku tygodniach stosowania;

 • wysoka temperatura(hipertermia);

 • OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-akineza, sztywność mięśniowa, drżenie mięśniowe, objaw „scyzorykowy”,dystonia;

  - objawy wegetatywne-tachykardia,tachypnoe,

Slide 31

ZZN – c.d.

- wzrost ciśnienia tętniczego, przekrwienie płuc, bladość, potliwość, ślinotok, bezmocz;

 • wzrost aktywności transaminaz, kwasica metaboliczna, mioglobinuria, leukocytoza ponad 15000/ml; wzrost kinazy fosfokreatyninowej(CPK)powyżej400j.M/l;

 • zaburzenia świadomości od przymglenia do śpiączki włącznie

 • Może prowadzić do zgonu, zazwyczaj w wyniku późnego rozpoznania ZZN wskutek powikłań ze strony ukł.krążenia, oddechowego i niewydolności nerek.

Slide 32

postępowanie:

- odstawienie LPP;

- monitorowanie podstawowych funkcji życiowych;

- dożylne nawadnianie;

- ochładzanie;

- dantrolen;

- bromokryptyna, amantadyna, L-dopa, pergolid, lizurid

- CBZ;

Slide 33

postępowanie-c.d.

- lorazepam, klonazepam;

 • profilaktyka DIC-deksametazon,Fraxiparine;

 • leczeniem z wyboru są elektrowstrząsy;

 • leczenie chorób współistniejących;

 • ponowne zastosowanie neuroleptyku łącznie z benzodiazepiną lub zmiana na atypowy.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro