Visos komandos yra grupės, bet ne
Download
1 / 30

Kuo skiriasi grupė nuo komandos? - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Visos komandos yra grupės, bet ne visos grupės yra komandos. Kuo skiriasi grupė nuo komandos?. Grupė, tai:. žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kuo skiriasi grupė nuo komandos? ' - brock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Visos komandos yra grupės, bet ne

visos grupės yra komandos.

Kuo skiriasi grupė nuo komandos?


Grupė, tai:

 • žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai;

 • sąveikaujantys žmonės, laikantys save grupe, teigiantys, kad jie skiriasi nuo kitų grupių, o ypač nuo pavienių darbuotojų (Kasiulis, Barvydienė, 2004);

 • dviejų ar daugiau individų sistema, kurie tarpusavyje taip susiję, kad tam tikru laipsniu palaiko šios sistemos funkcionalumą; tarp grupės narių susiformuoja tam tikri santykiai, atsižvelgiant į kiekvieno grupės nario vaidmenį ir susiklosto tam tikros normos, reguliuojančios visos grupės ir atskirų narių elgesį (Savanevičienė , Šilingienė, 2005);


Formali grupė

Neformali grupė

Bendri tarpusavio santykiai?

Pagrindinis dėmesys skiriamas?

Lyderio valdžios šaltinis?

Vadovaujamasi?

Valdymo šaltiniai?


Kiekvienai grupei – formaliai ar neformaliai būdingi tam tikri ypatumai:

 • grupės narių tarpusavio elgesio kontrolė;

 • grupės narių socialiniai santykiai;

 • tarp grupės narių neišvengiama konkurencija;

 • kiekvienas grupės narys užima tam tikrą vietą, gauna pareigas;


 • kiekvienai pozicijai būdingas savitas vaidmuo; tikri ypatumai:

 • kai žmogus imasi vaidmens, tuo pačiu metu pradeda veikti socialinės kontrolės mechanizmas;

 • grupėje susidaro hierarchija;

 • neišvengiamas konformizmas – prisitaikymas, pasirengimas priimti, vykdyti grupės normas, taisykles, pareigas.


Ž tikri ypatumai: monių grupė, pasiekusi aukščiausią brandos lygį, gali pradėti dirbti kaip komanda. Grupinio darbo organizavimas:

 • sudaro sąlygas didesniam darbuotojų skaičiui dalyvauti valdyme, priimant sprendimus;

 • didina darbuotojų suinteresuotumą savo ir visos įmonės veiklos rezultatais, skatina iniciatyvos, kūrybiškumo pasireiškimą, sugebėjimų ugdymą;

 • labiau sutelkia įmonės narius siekti bendrų tikslų, skatina bendradarbiavimo santykius;


 • leidžia įvertinti įvairias nuomones, pažiūras; tikri ypatumai:

 • užtikrina efektyvų pasikeitimą informacija;

 • įgalina išspręsti problemas, nepatenkančias nei į vieno padalinio kompetenciją, bei atlikti specialias funkcijas;

 • leidžia išlaikyti didesnį įstaigos lankstumą ir sugebėjimą reaguoti į besikeičiančią aplinką;

 • leidžia efektyviau koordinuoti įvairių įstaigos padalinių veiklą.


Tiek grupė, tiek vėliau iš jos tapusi komanda, turi praeiti atitinkamą brendimo procesą.


Formalios grupės raidos etapai: praeiti atitinkamą brendimo procesą.

 • grupė turi praeiti keturis etapus:

 • formavimo (si),

 • šturmo,

 • normalizavimosi,

 • veikimo

 • ir galiausiai grupė turi būti išformuota, jeigu ji netampa komanda siekianti naujų tikslų.


FORMAVIMASIS praeiti atitinkamą brendimo procesą.

KOMANDA

AUDRA (SUMAIŠTIS)

NORMALIZAVIMAS

BRANDA

VEIKLA (DARBO ATLIKIMAS)

Komandos susiformavimas


Pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės dažniausiai vadinamos komandomis.

Kiekviena komanda – būtinai grupė, bet ne kiekviena grupė yra komanda.


Komanda, tai: dažniausiai vadinamos komandomis.

 • kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti;

 • pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės (Barvydienė, Kasiulis, 2001).


Komanda, tai: dažniausiai vadinamos komandomis.

 • žmonių grupė, susitelkusi vienam tikslui ir visus savo įgūdžius panaudojanti tam tikslui pasiekti (Tamošiūnas, 1999);

 • trys ar daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam įtaką, siekdami bendro tikslo (Stoner ir kt., 1999);

 • grupė žmonių, turinčių tą pačią bendros veiklos viziją bendriems tikslams pasiekti (Kirton, 2000);


Komanda tai
Komanda, tai: dažniausiai vadinamos komandomis.

 • žmonių grupė, kuri gali efektyviai atlikti darbą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, kuriems įgyvendinti ji ir buvo sukurta (Želvys, 2001);

 • žmonių grupė, siekianti bendrų tikslų bei sukurianti įdomią, žadinančią, motyvuojančią komandos darbo aplinką (Robbins,1995);

 • žmonių grupė, kurioje individai mokosi prisiimti atsakomybę už savo atliekamą veiklą (Wellins ir kt., 1991)’


Veiklos kontekste komandos sąvoka tampa kompleksine: joje nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

Komandos sąvoka yra reikšminga situacijose, kai būtinas žmonių sutelktumas, orientuotas į konkrečios užduoties realizavimą.


Komandos charakteristikos nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • Komandos tikslas.

 • Komandos dydis.

 • Sutelktumas.

 • Normos.

 • Funkcijos.

 • Narystė.

 • Motyvacija.

 • Aplinka.

 • Bendravimas ir bendradarbiavimas.

 • Komandos narių vaidmenys.


 • Kiekvienai komandai būdinga: nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • komandos narių rolių, funkcijų pasiskirstymas;

 • aiškios elgesio normos grupėje;

 • išplėtoti bendravimo būdai;

 • tarpasmeniniai santykiai: parama, priėmimas, pagarba, pasitikėjimas.


Komandos elementai nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.


1. Komandos nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.pradžia – komandos nariai (kvadratėliai) prižiūrimi komandos lyderio (apskritimas viduryje)

2. Pereinamoji komanda – komandos lyderis darbus pradeda koordinuoti, o ne prižiūrėti

3. Patyrusi komanda – komandos lyderis (ar koordinatorius) tik prižiūri

komandos darbą

4. Brandi komanda – komandos lyderis išnyksta, komanda visiškai atsakinga už savo darbus


 • Komandos vaidmenys: nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • Į veiksmą orientuoti vaidmenys:

 • Modeliuotojas

 • Vykdytojas

 • Užbaigiantis

 • Į žmones orientuoti vaidmenys:

 • Koordinatorius

 • Komandoje dirbantis

 • Išgalių. resursųtyrėjas

 • Racionalūs vaidmenys:

 • Tyrėjas

 • Informatorius

 • (Į)vertintojas

 • Specialistas


4. Spindulinė nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • ) Galią turi A

 • ) Vadovas apsaugotas nuo kritikos

3.Grandininė

A

B

C

D

E

a) Lėta, neefektyvi

 • ) Lyderis paprastai C

5. Tiesioginė

 • ) Galią turi A

 • ) Greita, tvarkinga

A

B

C

D

E

B

C

2. Ratu

A

1.Greita, tiksli

2. Slopina pakeitimus dominuoja A

B

E

1.Žiedinė

A

1. Keli kanalai, lengva naudotis

2. Lėta, triukšminga

D

F

C

D

E

A

B

C

4 pav. Komunikacija – susijusių linijų ir tinklų modelis (Appleby, 2003)

E

F

D


Komandos formavimo sunkumai ir kliūtys nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

Netikęs vadovas – prastas specialistas, nevykęs organizatorius ar ydinga asmenybė. Vadovavimas – svarbiausias komandos rezultatų faktorius.

Nepakankama darbuotojų kvalifikacija. Komanda – ne tik individualių talentų suma. Būtinas galinčių dirbti drauge bendradarbių kolektyvas.

Nekonstruktyvus klimatas. Teigiamo klimato požymis – komandos narių ištikimybė jos uždaviniams. Ištikimybę, lojalumą komandai būtina ugdyti sąmoningai.


Migloti tikslai. nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra. Pirmas žingsnis į sėkmę – suprasti, ko siekiama. Gabi ir brandi komanda dažniausiai pajėgi pasiekti tikslą, jei kiekvienas aiškiai įsivaizduoja norimą rezultatą.

Žemi darbo rezultatai. Kartais teigiamas klimatas, efektyvus vadovavimas, tačiau nepakanka atkaklumo uždaviniams spręsti. Komandos tikslas – gauti apčiuopiamus rezultatus, kokių organizacija siekia, kitaip komandos egzistavimas nepateisinamas.

Neefektyvūs darbo metodai. Optimalūs darbo metodai, efektyvūs sprendimai būtini kiekvienai komandai.


Atvirumo stygius ir konfrontacija. nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra. Našiai dirbančioje komandoje nevengiama delikačių ir nemalonių klausimų, o imamasi juos spręsti sąžiningai, garbingai, tiesiai.

Nebrandūs bendradarbiai. Išsivysčiusiose komandose didžiausią potencialą turi gabiausi darbuotojai. Sugebėjimai ne visuomet priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacijos bei patirties.


Nepakankamas novatoriškumas ir kūryba nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.. Naši komanda sugeba kurti ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Nekonstruktyvūs santykiai su kitais kolektyvais.Lyderis – pagrindinė figūra santykiuose su kitais kolektyvais.


 • Komandos veiklos efektyvumą sąlygoja šie veiksniai: nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • komandos tikslas;

 • komandos narių skaičius;

 • narystė ir sąveika komandoje;

 • komandos narių lojalumas ir entuziazmas;

 • aukšta motyvacija ir komandos įgalinimas.


 • komandos narių pastangos; nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • 2) komandos atsiskaitomybė ir narių įsipareigojimai;

 • 3) vaidmenų pasiskirstymas komandoje;

 • 4) palanki aplinka ir atmosfera;

 • 5) narių kompetencija;

 • 6) vadovo ir narių asmeninės savybės, interesai, vertybės, nuomonė;

 • 6) normos;

 • 7) sprendimų priėmimas;

 • 8) vadovavimas – lyderiavimas;

 • 9) komunikavimo tinklo parinkimas;

 • 10) problemų sprendimas;

 • 11) tarpasmeniniai santykiai komandoje; 12) komandos sutelktumas.


Klausimai diskusijai: nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

 • Ar visur įmanomas ir tinkamas komandinis darbas? Atsakymą pagrįskite.

 • Kodėl žmonės nemėgsta komandinio darbo?


ad