Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli case kuopion konservatorio
Download
1 / 12

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio. SML:n kevätpäivät 25.4.2012 Vaasa Anna-Elina Lavaste. Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus. Musiikin erityisopetus pysyvänä osana konservatorion toimintaa v:sta 2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio' - brasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli case kuopion konservatorio

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio

SML:n kevätpäivät 25.4.2012 Vaasa

Anna-Elina Lavaste


Musiikin laajan oppim r n mukainen opetus
Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus

 • Musiikin erityisopetus pysyvänä osana konservatorion toimintaa v:sta 2002

 • Varhaisiän kasvatuksessa erityislasten integrointi normaaliryhmiin

 • Kouluikäisille musiikin ja tanssin erityisryhmät 3 koululla, yht. n. 40 oppilasta

 • Työtapana mm. tanssimuskari (tanssin ja musiikin integrointi, työparimalli) v:sta 2004

 • Ryhmäopetus pääasiassa muskari- ja tanssinopettajien vastuulla

 • Myös yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta, vuositasolla oppilaita 5-10, opettajia vuosien aikana mukana n. 10


Esiintymistoiminta
Esiintymistoiminta

 • Oppilas- ja opiskelijaryhmien esiintymisiä sairaaloissa vanhusten palvelutaloissa jne., oppilaitoksen normaalia esiintymistoimintaa

 • Vierailut pääasiassa oppilaitoksen omalla kustannuksella, ei ulkopuolista rahoitusta

 • Vapaaehtoistyönä konservatorion opettajien Musakummit-kuoro, joka keikkailee kysynnän ja voimavarojen mukaan, kummikohteena Valkeisen sairaala (vanhustensairaala, dementiayksikkö)


Maksullinen palvelutoiminta
Maksullinen palvelutoiminta

 • Ohjattua musiikki- ja tanssitoimintaa

 • Kehitysvammaisten palvelukodeissa (Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS)

 • Kuopion kaupungin sos. ja terveystoimen projekteissa (Perheiden talo, päihdeäidit, huolta aiheuttavat päiväkoti-ikäiset jne.)

 • KuntoussairaalaNeuron, musiikki tukena aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa – toimintaa potilaille + koulutusta henkilökunnalle v:sta 2006

 • Toiminta pääasiassa muskari- ja tanssinopettajien työtä


Yhteis ty
Yhteisötyö

 • Hyvä yleisnimitys ohjatulle musiikki- ja tanssitoiminnalle sekä oppilaitoksesta ulos vietävälle esiintymistoiminnalle

 • Yhteiskunnallinen merkitys suuri

 • Rahoitus pääosin puuttuu, erilaisia kuntakohtaisia ratkaisuja

 • Voisiko ajatella, että musiikkioppilaitos saisi tähän halutessaan erillisrahoitusta (esim. valtionosuuden lisäprosentti)?


Hankkeet
Hankkeet

 • Muun rahoituksen puuttuessa yhteisötyötä ja siihen tarvittavaa osaamista kehitetään hankkeilla

 • Konservatorio osallistuu ”sisältötuottajana” kahteen hankkeeseen: MEOK-hanke ja TAKUULLA! -hanke


Meok hanke 2011 13
MEOK-hanke 2011-13

MEOK= musiikin erityispedagogiikan osaamis-keskittymä

- Savonia-amk:n hallinnoima koulutuksellinen ESR-hanke, mukana myös Siba

-Kuopion konservatorio osatoteuttajana, pääkouluttaja konservatoriosta (Annukka Knuuttila)

- Hankkeessa hyödynnetään konservatorioon 10 vuoden aikana kertynyttä osaamista ja yhteistyöverkostoa


Meok hankkeen toimintamuodot
MEOK-hankkeen toimintamuodot

 • 1. Kaksivuotinen musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutus (40 op)

  - Kohderyhminä musiikin- ja soitonopettajat, musiikkiluokan- ja luokanopettajat, musiikkileikki-koulunopettajat ja kirkkomuusikot

 • Koulutuksessa olevassa 20 hengen ryhmässä kaikkia edellämainittuja ammattiryhmiä

 • Tarkoituksena lisätä musiikin käyttöä erilaisissa pedagogisissa toimintaympäristöissä ja kehittää siihen tarvittavaa ammatillista osaamista

 • Harjoittelujaksot mm. erityiskouluissa tai –luokilla, sairaalakoulussa, päihdeäitien kuntoutusryhmässä jne.


 • 2. Lyhytkurssitoiminta Liikettä ja lääkettä, suunnattu hoitoalan työntekijöille ja päiväkotien henkilökunnalle

 • 3. Nuorten tutkintoon johtava koulutus

  - valinnaiset musiikin erityispedagogiikan syventävät opinnot 12 op

 • 4. Erityismusiikkikasvatuksen työskentelymenetelmien ja –välineiden kehittäminen

 • 5. Virtuaalimateriaalin tuottaminen

  - Nettisivu aukeaa 2013


Takuulla hanke
TAKUULLA! -hanke hoitoalan työntekijöille ja päiväkotien henkilökunnalle

 • Valmisteltu ja haettu yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ESR-hanketta, jota kaupunki hallinnoisi

 • Hanke tehdään yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa, konservatorion opettajat toteuttajina

 • Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa musiikkia käytetään ennaltaehkäisevänä toimintana ns. kohonneen riskin lapsille ja nuorille

 • Konservatoriolle pilottien toteuttamiseen Kulttuurirahaston apuraha 40 000 € vuosille 2012-13


 • Pilotit: hoitoalan työntekijöille ja päiväkotien henkilökunnalle

 • Iloa vauvasta: vanhemmuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy vauvamuskaritoiminnan avulla (alkaa ”masumuskarista”)

 • Tuuliviiri-pilotti: monikulttuurisessa päiväkodissa maahanmuuttajalapsia ja kielellisen kehityksen viiveistä kärsiviä lapsia, tehostetulla musiikin opetuksella tuetaan lasten kielellistä ja muuta kehitystä ja ehkäistään syrjäytymistä

 • Pyörön koulu: alakoulussa koulupäivään integroitua, oppimista tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää musiikki- ja tanssipajatoimintaa

 • Ehjempi arki –nuorten pilotti: psykiatrisen hoidon ja kuntoutumisen tukeminen musiikkitoiminnalla, Alavan sairaalakoulu sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston kuntouttava ja valmentava opetus


Yhteenveto musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli yhteis ty
Yhteenveto: musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli - yhteisötyö

 • Perustuu musiikin laajan oppimäärän puitteissa toimivien ja siihen alkujaan kouluttautuneiden opettajien ammattitaitoon ja innostukseen

 • Sopii hyvin yhteen musiikkioppilaitoksen perustehtävän eli musiikin laajan oppimäärän kanssa ja tukee sen toteuttamista, mutta ei ole siitä pois

 • Lisää ja laajentaa opettajien pedagogisia taitoja

 • Vahvistaa musiikin merkitystä ja asemaa yhteiskunnassa

 • Antaa kosketuksen musiikkiin sellaisillekin kohderyhmille, jonka elämään musiikki ei ehkä muuten kuuluisi

 • Tuottaa paljon iloa!


ad