teknikupphandling av energieffektiva tervinningssystem v f r befintliga flerbostadshus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem ( vå ) för befintliga flerbostadshus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem ( vå ) för befintliga flerbostadshus - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem ( vå ) för befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental. Bakgrund. Värmeåtervinning kan teoretiskt ge en besparing på ca 30 kWh/m 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem ( vå ) för befintliga flerbostadshus' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teknikupphandling av energieffektiva tervinningssystem v f r befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus

Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Åke Blomsterberg, WSP Environmental

bakgrund
Bakgrund
 • Värmeåtervinning kan teoretiskt ge en besparing på ca 30 kWh/m2
 • Många flerbostadshus står inför omfattande renovering/ombyggnad inom de närmaste åren.
 • Energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering är mer kostnadseffektiv
 • På 10 års sikt finns en potential på energibesparing av ca 1,6 TWh årligen för installation av värmeåtervinning i samband med renovering.
 • Kan ge ett betydande bidrag till att uppnå de nationella målen satta till 2050.
 • Om inget sker kan det i många fall dröja 30 – 50 år innan det är dags för en ny omfattande renovering.
resultat f rstudie
Resultat förstudie
 • Dagens marknad för installation av våv i befintliga flerbostadshus är i stort sett obefintlig
 • Några exempel på olika tekniker som har installerats redovisas i rapport med för och nackdelar
  • FTX-aggregat per lägenhet
  • Centralt FTX-aggregat för stora delar av byggnaden
  • Frånluftssystem med frånluftsvärmepump
resultat f rstudie1
Resultat förstudie

Driftserfarenheter

 • Driftserfarenheter från våv i befintliga flerbostadshus är liten
  • håller den prestanda som utlovas?
  • hur mycket energianvändningen minskar?
  • hur prestanda ser ut efter några år?
  • Enkelhet med service och underhåll?
 • Intervjustudien indikerar att driftserfarenheter är goda och att energiförbrukningen minskat men ingen konkret uppföljning finns, inte ens i de praktiska exempel som vi redovisar.
 • Tillverkare, installatörer och entreprenörer hävdar att
  • service och underhåll är inte så komplicerat och krävande
  • Återvinningsgraden (eller COP) minskar inte med tiden
   • om ventilationssystemet underhålls på avsett vis
   • regelbundet filterbyte
   • regelbunden rengöring av värmeöverförande ytor och kanaler
resultat f rstudie2
Resultat förstudie

Varför installeras inte VÅV?

 • tveksamhet råder om lönsamhet
  • dyra system i invest. och installation
  • låga fjärrvärmetaxor
 • tveksamhet om COP och verkningsgrad stämmer
  • håller med tiden
 • tveksamhet till service- och underhållskostnader
  • reservkomponenter
  • svårigheter med tillgänglighet
 • kräver särskild kompetens hos driftpersonal / hyresgäst
resultat f rstudie3
Resultat förstudie

Varför installeras inte VÅV?

 • systemlösningar saknas
  • svårt att veta vilka produkter som är bra
  • svårt att veta vilken lösning som passar
 • utrymmeskrävande både för kanaldragning och placering av aggregat, ackumulatortank
  • tar uthyrningsbar yta
 • vill inte byta ut fjärrvärmeanvändning mot elanvändning
 • tät klimatskärm krävs
 • ljud- och flödesproblem
resultat f rstudie4
Resultat förstudie

Förbättringar på systemlösningar

 • Tillverkarna
 • Förbättrad styr- och reglerdel
  • enklare att hantera för fastighetsägaren / hyresgästen
  • lättare att koppla installationen till styr- och övervakningssystemet
 • breddning av sortimentet
 • Installatörerna
 • högre grad av prefabricering och integrering av styrsystem
 • snygg och snabb kanaldragning inne i lägenheterna
 • enklare och tydligare underhållsinstruktioner för lägenhetsvisa aggregat
 • Entreprenörerna
 • Koncept för miljonprogram med helhetsgrepp bl.a. som inkluderar
  • tätning av klimatskal,
  • höjning av tak för att få plats med aggregat, etc
resultat f rstudie5
Resultat förstudie

Intresse och förväntan på marknadsutveckling

 • det kommer att vara en växande marknad för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus
 • är positiva till en teknikupphandling
 • En teknikupphandling utförs med fördel i någon form av sambete mellan: tillverkare/installatör/projektör/brandingenjör.
slutsats f rstudie
Slutsats förstudie
 • stimulering behövs
 • det är möjligt att fastställa ett upplägg och en kravspecifikation för teknikupphandling av systemlösningar för våv vid ombyggnad av flerbostadshus.
 • en teknikupphandling bör rikta sig mot aktörer som kan erbjuda en komplett kostnadseffektiv systemlösning
f rslag p teknikupphandling
Förslag på teknikupphandling
 • Projektet läggs upp i två etapper:
 • Teknikupphandling på erbjudande av systemlösning
 • Demonstrationsprojekt där vinnare testas
f rslag p teknikupphandling1
Förslag på teknikupphandling
 • Etapp 1: Teknikupphandling
 • Etablera beställargrupp
 • Framtagande av kravspecifikation
 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utlysning av teknikupphandlingen med informationsspridning
 • Utvärderingen av tävlingsförslag
 • Avstämning om fortsättning till etapp 2.
f rslag p teknikupphandling2
Förslag på teknikupphandling
 • Etapp 2: Teknikupphandling demonstration
 • Genomförande av beställargruppsmöten och arbetsgruppsmöten
 • Framtagande av provhus
 • Installation, uppföljning och utvärdering i 3 provhus
 • Utvärdering från de tre provhusens sammanställs i en rapport för goda exempel
 • En eller flera vinnare utses
 • Informationsspridning
f rslag p teknikupphandling3
Förslag på teknikupphandling
 • Provhus
 • bör vara generella för vanligt förekommande hustyper inom den grupp av byggnader som snart kommer att behöva renovering.
 • intressanta flerbostadshus att rikta teknikupphandlingen mot är smalhus, skivhus och punkthus med självdrags- eller frånluftsventilation byggda 1940 -1960 eller 1960- 1975.
 • budgeten är räknad på 3 provhus med 12 lägenheter i varje och en mer-kostnad på 40 000 kr/lgh
teknikupphandling
Teknikupphandling
 • Mervärde från teknikupphandling med detta upplägg
 • goda exempel tas fram med ordentlig utredning av driftserfarenheter
 • det kommer att finnas systemlösningar som erbjuds på marknaden
 • den kravspecifikation som tas fram kan används av fastighetsägare som verktyg vid beställning
 • tävlingsdeltagare kan fritt välja systemlösning som klarar kraven
 • beställargruppen sätter fart på marknaden genom att installera några objekt
 • kunskap och erfarenheter förbättras
m ls ttning teknikupphandling
Målsättning teknikupphandling
 • främja och påskynda utvecklingen av systemlösningar med hög besparingspotential av energi och en låg elanvändning för ventilation och värmeåtervinning som uppnås med förbättrad eller bibehållen innemiljö och låg livscykelkostnad,
 • stärka marknaden genom att få fram fler aktörer som erbjuder systemlösningar,
 • testa systemlösningar i några representativa provhus som sedan kan fungera som goda och utvärderade demonstrationsexempel,
 • höja kunskapsnivån hos flerbostadshusägare om systemens energibesparingspotential, service och underhåll,
 • få till stånd en långsiktig ökning av installation av systemlösningar.
ad