Bli energismart
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Bli energismart! PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bli energismart!. En informationskampanj om hur man kan spara pengar och miljö genom energieffektiva åtgärder och medvetet energibeteende i villa och flerbostadshus. Ur undersökning hösten 2006. 9 av 10 (1 000 tillfrågade per telefon) tycker det är viktigt att spara energi i hushållen

Download Presentation

Bli energismart!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bli energismart!

En informationskampanj om hur man kan spara

pengar och miljö genom energieffektiva åtgärder och medvetet energibeteende i villa och flerbostadshus


Ur undersökning hösten 2006

 • 9 av 10 (1 000 tillfrågade per telefon) tycker det är viktigt att spara energi i hushållen

 • 42 procent anser att de kan sänka temp. och ändå ha komfortabel miljö

 • 45 procent kan sänka temp. om de får lägre uppvärmningskostnad

 • Främsta anledning till att spara energi är ekonomin, miljöaspekten är bara hälften


Regeringsuppdraget

 • Fyra myndigheter i gemensam insats under 2006-2007: Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket

 • Vänder sig till villaägare, övriga hushåll, ägare flerbostadshus

 • Ska öka kunskapen och medvetenheten om effektiva åtgärder och energismart beteende, sprida budskap genom befintliga nätverk och kanaler

 • Informerar om energideklaration


Varför en kampanj?

 • Skapa reda i oredan – ge åtgärdstips

 • Myndighetsgemensamma insatser helhetsperspektiv med fler expertområden

 • Ge målgruppen verktygen dvs. informationen de behöver

 • Förmedla huset ur systemperspektiv – olika förutsättningar ger olika behov, och åtgärda i ”rätt” ordning

 • Hänvisa till kommunala energirådgivare och andra instanser


Budskapen

 • ”Var smart – spara pengar och bidra till bättre miljö!”

 • ”Varför betala för energi du inte behöver”

 • ”Din insats spelar roll! Ditt bidrag gör nytta!”

 • Passa på att åtgärda när det är dags att byta/renovera…


Sverigeturné

 • Kampanjen besöker ca 17 orter (mars-nov. 2007)

 • Nio mässor med montern ”Energismarta huset”. Konkreta tips och energiråd för effektiv energianvändning

 • (Andra) regionala/lokala informationsaktiviteter

 • Lokal pressbearbetning


Informationsmaterial

 • Broschyrer med energismarta råd och åtgärdstips till villaägare, hushåll och ägare av flerbostadshus

 • Läs om bidrag och stöd för åtgärder, att välja rätt utrustning och om energislukande stand by-lägen

 • Beställ kampanjmaterial från Energimyndigheten

 • Materialet är gemensamt framtaget av myndigheterna


Ett hus kommer lastat…

 • Energismarta huset visar upp ett nybyggt lågenergihus – välisolerat klimatskal, värms med solfångare och FTX

 • 50 m² – vardagsrum, kök, tvättrum och ”pannrum” Pannrummet visar alternativ för uppvärmning

 • Bl.a. A-klassade vitvaror, lågenergibelysning (inkl. dimmers), Svanenmärkt datorutrustning, energismarta grenkontakter


Ett hus kommer lastat…

 • Bemannas av kommunala energirådgivare, myndigheterna m.fl.

 • Montern/huset har även en del miljömärkta möbler, golv och väggfärg


Vad kännetecknar ett lågenergi-hus? (t.ex. Energismarta huset)

 • Väggarna är välisolerade och lufttäta

 • Fönstren släpper ut så lite värme som möjligt genom glas och karm

 • Välisolerade väggar kräver god ventilation. Husets värme tas till vara i en värmeväxlare

 • Solfångare som ger varmvatten sommartid

 • A och A+ klassade vitvaror används


Tips på åtgärder i villan

 • Täta husets dörrar och fönster, men se till att det kommer in tillräckligt med frisk luft. Se upp med läckage mot marken

 • Tilläggsisolera vindsbjälklaget. Prata gärna med en fuktkunnig fackman om utförandet

 • Om fönster eller fasad ändå ska renoveras/byggas om, passa då gärna på att byta till energieffektiva fönster och tilläggsisolera fasaden


Tips på åtgärder i villan

 • Byt gamla eller dåliga termostater eller sätt in ett centralt reglersystem (gäller både vatten och el-element) för bättre komfort och minskad energianvändning

 • Har du egen värmeanläggning (för exempelvis el, olja, ved eller pellets), undersök möjligheten att installera en solfångare – den täcker nästan hela varmvattenbehovet under årets soligaste månader (4-6 månader)


Tips på åtgärder för villa och flerfamiljshus

 • Köp lågenergilampor nästa gång dina glödlampor går sönder. Om du byter dina 10 mest använda glödlampor kan du spara 300-500 kwh/år

 • Köp energisnåla dvs. A-märkta vitvaror, när du ändå behöver köpa nytt

 • Stäng av på riktigt och minska stand by-tiden. Du kan spara 5-10 procent av hushållselen


Tips på åtgärder för villa och flerfamiljshus

 • Prova att sänka temperaturen någon grad, då sparar du ca fem procent av uppvärmningskostnaden

 • Minska användningen av varmvatten genom att byta ut dina gamla kranar mot energieffektiva och snålspolande kranar. Du sparar även vatten genom att duscha istället för att bada


Alternativa system för uppvärmning

 • Idag finns alternativ för uppvärmning som är mer miljövänliga och/eller sparar energi (pengar)

 • Svårt ge generella råd – varje hus har sina förutsättningar

 • Valet beror bl.a. på befintligt värmesystem

 • Man kan byta ut eller komplettera med annan uppvärmning

 • Investeringar kan vara kostsamma men löna sig

 • Läs mer i broschyren ”Jag sparar 5 000 kr per år” och ”Värme i villan”


Bidrag och stöd att söka

 • Stöd till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus

 • Stöd till installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus

 • Konverteringsstöd från direktverkande elvärme i bostadshus

 • Stöd till installation av solvärmeanläggning i bostadshus


Bidrag och stöd att söka

 • Sök stöden hos länsstyrelsen i det län där byggnaden finns

 • Boverket har mer information

 • Läs mer i broschyren ”Bidrag och stöd att söka”


Så mycket kan du spara på hushållselen

 • Byte av 10 mest använda glödlampor till lågenergi: ca. 600 kr/år (60 watt motsvarar 11 watt som lågenergilampa)

 • Ersätt C-klassade kyl/frys med A+-klassad när de gamla tjänat ut: ca. 350 kr/år

 • Ersätt C-klassad diskmaskin med A-klassad: ca.270 kr/år (räknat på 7 diskningar/vecka)

 • Ersätt C-klassad torktumlare med A-klassad: ca.520 kr/år (räknat på 5 tvättar/veckan)

 • ”Stänga av på riktigt”: ca.300-600 kr/år


Stäng av på riktigt!

 • Stand by-förbrukningen motsvarar ca. 10% av hushållselen och 600 kr/år (om totalförbruk-ningen är 5 000 kWh/år)

 • TV, dator, dvd, cd-spelare m.m. är de apparater som drar mest i stand by


Stäng av på riktigt!

 • Undvik stand by genom att stänga av på knappen eller dra ut sladden

 • Välj energisnåla produkter

 • Mät elanvändningen hemma – låna mätapparat hos energirådgivaren i din kommunala

 • Läs mer i broschyren ”Har du stängt av på riktigt”


Ställ krav och var uppmärksam!

 • Titta på energimärkningen när du köper nya vitvaror (kyl/frys, spis, diskmaskin m.m.)

 • I längden kan det löna sig att köpa dyrare men energisnåla produkter

 • Energiklass A+ och A++ har den lägsta energiförbrukningen (finns på vissa produkter)

 • Hemelektronik (datorer, TV, DVD m.m.) står för 20 procent av hemmets energianvändning. Ta reda på förbrukningen både i drift och stand by, när du köper nytt


Länktips!

 • Energimyndigheten testar vilka produkter som använder minst energi. Se www.energimyndigheten.se> Tester

 • Vill du räkna på olika åtgärder för ditt hus, se www.konsumentverket.se> energikalkylen


Kommunal energirådgivning

 • Oberoende och kostnadsfri rådgivning i samtliga kommuner

 • Råd utifrån ditt hushålls egenskaper och förutsättningar

 • Informationsmaterial (och elmätare att låna)

 • Ta kontakt!


Mer information

 • energimyndigheten.se: Råd och tips – hushåll, testresultat, hitta din kommunala energirådgivare, informationsmaterial

 • boverket.se: information om energideklarationen, byggregler, bidrag och stöd för åtgärder


Mer information

 • konsumentverket.se: räkna med energikalkylen, energiråd, jämför elpriser

 • naturvardsverket.se: information om miljöeffekter, tips om vad du kan göra för att minska energianvändingen

 • Länsstyrelsen hanterar stöd och bidrag för åtgärder. Vänd dig till länsstyrelsen i det län där fastigheten finns


 • Login