Godi nja skup tina proni centra za socijalno podu avanje
Download
1 / 43

GODI NJA SKUP TINA PRONI CENTRA ZA SOCIJALNO PODUCAVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSOBNA KARTA ORGANIZACIJE 2008. Sjedite organizacije: Osijek, Podrunice: Vukovar, Pirovac, Sisak- Trening centar u Pirovcu 50% vlasnitva- Organizacija ima Upravni odbor sastavljen od 7 clanova Pocetak godine - 7 djelatnika zaposlenih Ugovorom na neodredeno na puno radno vrijeme i 1 dje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

GODI NJA SKUP TINA PRONI CENTRA ZA SOCIJALNO PODUCAVANJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptOsobna karta organizacije 2008
OSOBNA KARTA ORGANIZACIJE 2008

Sjedite organizacije: Osijek,

Podrunice: Vukovar, Pirovac, Sisak

- Trening centar u Pirovcu 50% vlasnitva

- Organizacija ima Upravni odbor sastavljen od 7 lanova

Poetak godine - 7 djelatnika zaposlenih Ugovorom na neodreeno na puno radno vrijeme i 1 djelatnica studentskim ugovorom na puno radno vrijeme,

Kraj godine - 7 djelatnika zaposlenih na puno radno vrijeme i 3 djelatnice studentskim ugovorom

Broj vanjskih suradnika angairanih Ugovorom o djelu je 15 i relativno je stalan, ali je uestalost poveana.


Donatori i sredstva za 2008
Donatori i sredstva za 2008.

 • Predano 15 projektnih prijedloga = 14 odobreno i financirano

  Donatori:

  UnideaFoundation 160.168,090kn,

  EC= CARDS 337.402,96 i PHARE 16.590,44kn, GMF 81,996,25kn, NESsT 28.021,16kn, Centar za edukaciju mladih 11.006,57kn Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga drutva 444.586,33kn, MOBMS 112.064,64kn, Grad Osijek 27.088,10kn,Grad Vukovar 10.000,00kn, Grad Sisak 15.460,62kn, Sisako moslavaka upanija 3.000,00kn, sredstva od obavljanja dozvoljenih djelatnosti 66.713,11kn, lanarine 990,00kn


Raspored sredstava u
Raspored sredstava u %

 • Strani donatori 635.185,47kn =48,30%

 • Domai donatori 612.199,69kn=46,55%

 • Vlastita sredstva i lanarine 67.703,11kn= 5,15%


Mediji 2008

TV postaje:

OSJEKA TELEVIZIJA

SLAVONSKA TELEVIZIJA

VINKOVAKA TELEVIZIJA

Radio postaje:

GRADSKI RADIO

HRVATSKI KATOLIKI RADIO

HRVATSKI RADIO VUKOVAR

HRVATSKI RADIO UPANJA

RADIO BAKA

RADIO BOROVO

RADIO DUNAV

RADIO OSIJEK

SLAVONSKI RADIO

VFM RADIO

Tisak:

GLAS SLAVONIJE

KAUFLAND

NOVOSADSKI DNEVNIK

OBRTNIKE NOVINE

PODUZETNIK

SLAVONSKI DOM

VEERNJI LIST

VINKOVAKI LIST

VJESNIK

VUKOVARSKE NOVINE

Iako za svaku aktivnost obavijeteni, a na mnogima je i bio prisutan novinar regionalne redakcije JUTARNJI LIST tijekom cijele protekle godine, kao ni godine prije nije objavio niti jednu vijest, najavu, lanak

Internetski portali:

GLAS KONCILA

H-ALTER

PORTAL GRADA VINKOVACA

INFO ILOK

PORTAL HZZ

Mediji 2008.


1 program obrazovanja
1. PROGRAM OBRAZOVANJA

1.PROGRAM YES Youth Employement Support

2.ZNANSTVENO ISTRAIVANJE U VUKOVARU


Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

YES YOUTH EMPLOYMENT SUPPORT PROGRAMME __________________

* Projekt podrke zapoljavanju mladih

* Donator: UNIDEA FOUNDATION

* Partnerski projekt udruga:Udruga za kreativni razvoj Slap (nositelji projekta)

FUNAP, BIOPA, Eko-centar Mavrovi, PRONI Centar


Ciljevi
CILJEVI

 • Poveati zaposlenost mladih

 • Promovirati drutveno poduzetnitvo

 • Promovirati partnerstvo u procesu stvaranja infrastrukturne potpore za zapoljavanje mladih


Ostvareni rezultati
Ostvareni rezultati

 • 8 blokova predavanja

 • 48 predavanja na razliite teme iz podruja turizma, ruralnog turizma, poslovne komunikacije, marketinga, poduzetnitva

 • Ukljueno 8 predavaa u proces obrazovanja

 • 34 polaznika prolazila kroz program

 • 23 polaznika zavrila teorijski dio

 • 10 simulacija u lokalnoj zajednici provodit emo kroz oujak, travanj i svibanj 2009.

 • 3 trening programa organizirana za mlade ene iz Etno-udruge Priplit

 • 130 sati konzultacija (za animatore i mlade ene) u planu

 • U procesu nastanka Prirunik: Turistiki potencijali istone Hrvatske

 • Ostvarena suradnja s razliitim pojedincima i interesnim skupinama


Znanstveno istra ivanje u vukovaru
ZNANSTVENO ISTRAIVANJE U VUKOVARU

 • istraivaka studija -ukljuenost/angairanost roditelja u obrazovanju svoje djece i u kolskim dogaajima

 • dr.sci. Carmen Luca Sugawara s Fakulteta za socijalni rad Sveuilita u Indiani, SAD, i mr.sci.Eva Anela Delale, Studijski centar socijalnog rad Pravnog fakulteta Sveuilita u Zagrebu,

 • Ciljevi:

  • identificirati naine kojima ukljuivanje roditelja moemo obogatiti kroz programe u koli i zajednici;

  • osnaiti svezu izmeu doma, zajednice i kole

 • Podaci: upitnik za roditelje (tijekom roditeljskih sastanaka), fokus grupe s uiteljima, te intervjui se relevantnim dionicima (ravnatelj, predstavnik upanije/Poglavarstva,..)

 • Rezultati: u lipnju 2009.

  • prezentirati u svim obraenim kolama, te javno prezentirati svim institucijama koje bi od ovih podataka mogle imati koristi

   • organizacije procesa, aktivnosti, projekata u svrhu poboljanja/odravanja razine angairanosti roditelja u rad kola i razvoj vlastite zajednice, te pruanja primjera svojoj djeci


 • 2 program poticanja razvoja lokalnih politika i programa za mlade
  2. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA LOKALNIH POLITIKA I PROGRAMA ZA MLADE

  1.INFO CENTAR ZA MLADE OSIJEK

  2.INFO CENTAR ZA MLADE VUKOVAR

  3.INFO TOKA ZA MLADE SISAK

  4.MALA KOLA IVOTNIH VJETINA


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  INFORMIRATI MLADE

  OBRAZOVATI

  SAVJETOVATI


  Odr an okrugli stol pod nazivom razlozi ne sudjelovanja mladih u odlu ivanju
  Odran Okrugli stol pod nazivom: Razlozi (ne)sudjelovanja mladih u odluivanju

  • Odran niz predavanja, radionica i prezentacija u prostoru ICM-a

  • Odrano interaktivno predavanje: Ovisnost? Ja znam to je to!


  Zavr ena je izrada web stranice www icm osijek info
  Zavrena je izrada web stranice mladih u odluivanju www.icm-osijek.info

  Povean interes mladih za

  uslugu besplatnog

  koritenja interneta

  6 mjeseci 278 posjeta

  • Posjeta udruga mladih iz

  • Maarske u organizaciji

  • Mobilitas, servisa za mlade


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  • Okrugli stol Osijek za mlade


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  REGIONALNI INFO-CENTRI mladih u odluivanju

  ZAJEDNICA ICM RH

  ERYICA

  • Uposleno dvije osobe na pola radnog vremena

  • I dalje je prisutan volonterski angaman

  • Otvorna mogunost individualnog razgovora sa strunjacima

  To be continued


  Info centar za mlade vukovar
  Info Centar za mlade Vukovar mladih u odluivanju

  • Financiran sredstvima Grada Vukovara

  • Ciljevi:

   - poticati i razvijati modele sustavnog informiranja mladih na podruju grada Vukovara

   - poticati mlade na aktivno sudjelovanje u ivotu lokalne zajednice

   - Partner: MGMD


  Www icm vukovar info
  www.icm-vukovar.info mladih u odluivanju

  • Rezultati:

  • - kreirana web stranica ICM-a ( svibanj )

   - kreirana baza podataka s detaljnim popisom javnih i obrazovnih institucija, udruga i ostalih relevantnih pruatelja usluga za mlade na podruju grada Vukovara

  • - kreirana baza dokumenata relevantnih za mlade nacionalni program djelovanja za mlade, prirunici o bolonjskom procesu, zakon o savjetima za mlade...

  • - uspostavljena suradnja s relevantnim javnim i obrazovnim institucijama s podruja Grada Vukovara razmjena informacija

   - izraen PR materijal

  • - promocija stranice ( EU dan E-grad...)

  • *pronalazak adekvatnog prostora u neposrednoj blizini centra grada, osnovne kole, kolodvora i veleuilita

  • *rad na renoviranju i ureenju prostora ( PHARE 2006)


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  Statistike posjete na stranicama ICM-a mladih u odluivanjutablica statistike pokazuje odline rezultate, ako se uzme u obzir da je stranica putena u rad u svibnju te da ICM jo nije prostorno otvoren, broj mladih u gradu i njihovu dostupnost internetu.


  Info to ka za mlade sisak
  INFO TOKA ZA MLADE SISAK mladih u odluivanju

  • Zapoeo u oujku 2008

  • Projekt je financiran sredstvima Grada Siska i Sisako moslavake upanije

  • Ciljevi:

  • - poboljati suradnju postojeih i buduih udruga mladih i za mlade u gradu Sisku i SM upaniji putem razmjene informacija

  • - umreiti sve institucije koje se bave s mladima, preko razmjene informacija

  • - omoguiti dostupnost informacija bitnih za razliite segmente ivljenja

  • - kreirati slobodno vrijeme

  • - osigurati savjetovanje i informiranje mladih

  • - redovito istraivati potreba mladih i implementirati potrebe kroz projekt Info toke za mlade


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  Rezultati: mladih u odluivanju

  • Osiguran i osposobljen prostor za INFO toku

  • Mladima je omogueno koritenje raunala i pristup Internetu, te osiguran dnevni i tjedni tisak

  • Zapoelo prikupljanje literature za alternativnu knjinicu

  • Na jednom mjestu mladima dostupne informativne broure

  • Ostvarena suradnja s institucijama i lokalnim udrugama

  • Osposobljavanje i uvoenje u rad novog voditelja Kluba SKWHAT


  3 program potpore razvoju kapaciteta lokalnih uprava i samouprava
  3. PROGRAM POTPORE RAZVOJU KAPACITETA LOKALNIH UPRAVA I SAMOUPRAVA

  1. PRIJEKO PREKO YOUTH LINK

  2. MLADI ZA MLADE

  3. SVE ZA TEBE ALL FOR YOU


  Prijeko preko
  PRIJEKO - PREKO SAMOUPRAVA

  • Financijski je podran od strane GERMAN MARSHAL FUND

  • Projekt je trajao 10 mjeseci

  • Glavni ciljprojekta bio je poveati mogunosti u opini Ba za efektivan

  • i odriv rad s mladima i rad u zajednici

  • partnerski sastanci u Bau i Osijeku

  • treninzi za mlade u Bau

  • studijska posjeta mladih iz Baa

  • individualni posjeti

  • sajam udruga u Bau

  Rezultat: Klub mladih UM BAA


  Mladi za mlade
  MLADI ZA MLADE SAMOUPRAVA

  • Partnerski projekt: VIMIO (nositelj), Opine Tompojevci i Borovo, te PRONI Centar

  • Cilj: Osnaivanje mladih u opinama Borovo i Tompojevci za aktivno sudjelovanje u drutvenim procesima na lokalnoj razini


  Mladi za mlade1
  MLADI ZA MLADE SAMOUPRAVA

  • Projekt je financiran sredstvimaMinistarstva mora, turizma, prometa i razvitka putem Zajma Svjetske banke kroz Projekt socijalno gospodarskog oporavka (PSGO) komponenta Socijalna ukljuenost.

  • Trajanje projekta: 01.11.2007.-30.04.2009.


  Uloga proni centra i ostvareni rezultati
  Uloga PRONI Centra i ostvareni rezultati: SAMOUPRAVA

  • Sudjelovanje u procesu osnivanja Kluba za mlade na podruju opine Borovo

  • Provedeno 8 supervizijskih sastanaka s voditeljima i lanovima klubovima u partnerskim opinama

  • Klub mladih Borovo financiran od

   MOBMS-a

  • Odrano 6 treninga

  • Izraeni Lokalni programi za mlade u obje opine

  • Direktni korisnici 15

  • Indirektni korisnici 93 u Opini Borovo i 70 u Opini Tompojevci


  Sve za tebe all for you
  SVE ZA TEBE ALL FOR YOU SAMOUPRAVA

  Cilj projekta je:

  Glavni cilj projekta je poveati razinu ukljuenosti i integracije mladih u drutveni i politiki ivot, te razvoj civilnog drutva u Osjeko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisako-moslavakoj upaniji.


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  • Projekt je financiran sredstvima Europske unije,kroz program PHARE 2006, a provodi se se na podruju Osjeko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisako-moslavake upanije u razdoblju od 12 mjeseci, s poetkom 28.11.2008. godine.

  • Projekt provodi PRONI Centar za socijalno poduavanje u partnerstvu s Gradom Vukovarom i Gradom Siskom, te u suradnji s ERYICA-om.

  • U 2008. pripremna faza pronalazak prostora i opremanja INFO-centara za mlade u Vukovaru i Sisku


  4 program potpore razvoju udruga i civilnog dru tva u cjelini
  4. PROGRAM POTPORE RAZVOJU UDRUGA I CIVILNOG DRUTVA U CJELINI

  1. PRUANJE POTPORE OCD-A U ISTONOJ HRVATSKOJ alter

  2. OBILJEAVANJE DANA EUROPE U VUKOVARU EU ULINA FRKA

  3. RICOCHET PROGRAM POTICANJA ZAPOLJAVANJA MLADIH ENA

  4.PRUANJE POTPORE RAZVOJU CIVILNOG DRUTVA U CJELINI PROVOENJEM TRENINGA


  Alter program potpore ocd
  ALTER PROGRAM POTPORE OCD CJELINI

  • NZZRCD VCO, P.G.D.I.

  • Treninzi: 150 sudionika, 60 udruga

  • Guva na alteru 60 sudionika, etrdesetak razliitih organizacija civilnog drutva

   • Fondovi Europske unije

   • Organizacije civilnog drutva u zatiti ljudskih prava

   • Socijalna inkluzija i volontiranje

   • Upravljanje ljudskim resursima

   • Malo za puno - (s)poticajni primjeri

 • 100 sati savjetovanja, te 84 sata edukacije

 • 18 vanjskih suradnika

 • Stranica: 2 459 korisnika, 41 897 posjeta

  (www.salter.com.hr)

 • Standardi pruanja usluga


 • Eu uli na frka
  EU ulina frka CJELINI

  • - 09.05.2008.

  • Cilj: predstaviti rad udruga

   i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju nae zajednice, te potaknuti javnost na razmiljanje o vrijednostima europskih integracijskih procesa, ali i uloge nevladinog sektora

   Partneri: Europski Dom Vukovar i VS


  Moto biciklom na posao i u eu
  Moto: Biciklom na posao i u EU CJELINI

  • Cilj

  • - promovirati vonju biciklom u poslovne svrhe.10 ravnatelja i ravnateljica vukovarskih poslovnih subjekata i institucija se vozilo gradom, obueni u poslovna odijela, sa prijenosnim raunalima u torbi. Na kraju vonje, sudionici su poslali poruku EU info centru Europske komisije u Zagrebu, koji su im uzvratili *( podrka DANUBIUM tours)

  • Ukljuenost:

  • 20 udruga, oko 300 posjetitelja, 50 volontera, 190 djece niih razreda osnovnih kola i vukovarskih vrtia


  Ricochet program poticanja zapolj ljavanja mladih ena
  RICOCHET PROGRAM POTICANJA ZAPOLJLJAVANJA MLADIH ENA CJELINI

  • Partnerski projekt: PRONI Centar (nositelj), HZZ PS Vukovar i Vinkovci, Tehniko uilite Vinkovci, HOK i LEDA Vinkovci

  • Projekt je financiran sredstvima Europske komisije kroz komponentu programa CARDS 2004 Lokalna partnerstva za zapoljavanje - faza 2.

  • Trajanje projekta je 12 mjesec

  • Provedbe 26.06.2007.-06.06.2008.


  Glavni cilj
  Glavni cilj: CJELINI

  • Smanjiti nezaposlenost mladih ena i djevojaka na podruju Vukovarsko-srijemske upanije

  • Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene djevojke i ene sa zavrenom frizerskom ili krojakom kolom, evidentirane u Hrvatskom zavodu za zapoljavanje na podruju Vukovarsko-srijemske upanije.


  Rezultati
  Rezultati: CJELINI

  • 169 mladih djevojaka i ena sudjelovalo na radionicama HZZ-a i usvojila znanja iz podruja Moj osobni marketing

  • 50 polaznica struno osposobljavanje u tradicijskim zanatima

  • Osnovana etno udruga PRIPLIT sa sjeditem u Vinkovcima, s ciljem usavravanja vjetina u tradicijskim zanatima, te pokretanja procesa socijalnog poduzetnitva

  • 45 sudionica prolo obuku osnove poduzetnitva i izrade poslovnog plana

  • 14 sudionica steklo zvanje majstorice

  • 47 ena se zaposlilo, te otvoren jedan samostalan obrt na podruju VS


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje

  4. PRUANJE POTPORE RAZVOJU CIVILNOG DRUTVA U CJELINI PROVOENJEM TRENINGA

  Glavni ciljevi:

  • Osnaivati kapacitete organizacija civilnoga drutva, javnih uprava i poslovnih subjekata

  • Kontinuirano raditi na razvoju i podizanju kvalitete trenerskih usluga

  • Razvijati i osnaivati tim trenera za samostalno financiranje trenerske djelatnosti Organizacije


  2008 najbolja trenerska sezona
  2008. najbolja trenerska sezona PROVOENJEM TRENINGA

  • Ukupno smo pripremili, proveli i izvijestili 133 dana treninga, radionica, seminara

  • Ukupno trenera sudjelovalo u aktivnostima Tima: u prvoj polovici 2008 godine programe je vodilo 8 trenera (4 stalna i 4 vanjska), a u drugoj 6 stalnih trenera.

  • Ciljane skupine obuhvaene aktivnostima: mladi bez roditelja iz SOS zajednica, mladi iz klubova mladih u ruralnim dijelovima zemlje, mlade nezaposlene ene, volonteri iz Udruge za pomo i podrku rtvama / svjedocima u sudskim postupcima, predstavnici razliitih organizacija civilnoga drutva, djelatnici i vodee strukture podrunih slubi HZZ, djelatnici GISKO-a, Organizacije civilnog drutva s podruja Vukovarsko-srijemske i Osjeko-baranjske upanije; uenici osnovnih i srednjih kola; nastavnici osnovnih kola u Baranji; tienici Terapijske zajednice u vrbici; studenti Razvojnog rada s mladima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.; volonteri na upanijskom sudu u Vukovaru, Opinskim sudovima u Koprivnici i Osijeku, predstavnici udruga mladih i lokalne samouprave grada Pleternice, te mnogi drugi.


  Projekti u kojima je tim sudjelovao
  Projekti u kojima je Tim sudjelovao PROVOENJEM TRENINGA

  • Mladi za mlade

  • Mala kola ivotnih vjetina

  • YES Projekt podrke zapoljavanju mladih

  • Program alter

  • Prijeko-preko

  • Ricochet


  Godi nja skup tina proni centra za socijalno poducavanje
  Samofinancirajue aktivnosti kroz angaman Trenerskog tima PROVOENJEM TRENINGA(kroz aktivnosti i projekte drugih udruga i institucija)

  • Program obrazovanja za studente Razvojnog rada s mladima u zajednici (Forum SYD Balkan Projekt Bosna i Hercegovina)

  • DILMA (Hrvatski zavod za zapoljavanje centralna sluba Zagreb)

  • GISKO (Gradska i sveuilina knjinica Osijek)

  • Program za korisnike Terapijske zajednice u Vrbici (Udruga za borbu protiv ovisnosti NE-ovisnost)

  • YIPPEE (Grad Pleternica)

  • Prevencija (SOS Zajednica mladih)

  • Zajednica informativnih centara Hrvatske

  • Program obrazovanja za lanove i vodee strukture (Udruga Zamisli i Informativni centar za mlade Zagreb)

  • Program za nastavnike (Udruenje Baranja Bilje)


  Obra ene teme
  Obraene teme: PROVOENJEM TRENINGA

  • Meusektorska suradnja

  • Neprofitno poduzetnitvo

  • Rad u zajednici

  • Organizacijsko funkcioniranje klubova mladih

  • Posebnosti u radu s mladima (ravnopravnost spolova, ovisnosti, potivanje ljudskih i djejih prava, uloga medija, potekoe u razvoju, etnike i religijske razliitosti, zatita okolia)

  • Prevencija puenja

  • Mogunosti za mlade u EU

  • Komunikacija

  • Timski rad

  • Voenje grupa

  • Predrasude i stereotipi

  • Razlike

  • Vrijednosti

  • Sukobi

  • Odnosi s medijima

  • Odnosi s javnou

  • Upravljanje projektnim ciklusom

  • Fondovi EU

  • Proces upravljanja volonterima

  • Strateko planiranje

  • Itd.


  Baza trenera
  BAZA TRENERA PROVOENJEM TRENINGA

  • 6 UNUTARNJIH TRENERA

  • 11 VANJSKIH SURADNIKA


  Trening tim
  Trening tim PROVOENJEM TRENINGA

  Stalni predavai i treneri

  SANJA VUKOVI-OVI

  ZDENKA RADI

  DIANA LUPI

  IRENA MIKULI

  PREDRAG KOVAEVI

  GORAN JELENI

  Free-lance treneri / vanjski suradnici

  SLAANA STOJANOVI

  DANIJELA BABI

  TATJANA TIHOMIROVI

  MILICA JOVANOVI

  SVJETLANA VUENOVI

  ZITA KITANOVI

  SLOBODAN STOJANOVI

  SINIA STANIVUK

  VEDRAN ADANJ

  SINIA MITROVI

  GORDANA SREMAC


  5 procesi za ostvarenje odr ivosti organizacije
  5. PROCESI ZA OSTVARENJE ODRIVOSTI ORGANIZACIJE PROVOENJEM TRENINGA

  • SOKNO

  • NESsT

  • TRENING CENTAR PIROVAC

  • INSTITUCIONALNA POTPORA


  ad
 • Login