Parenteral sivi tedavisinde ama

Parenteral sivi tedavisinde ama PowerPoint PPT Presentation


  • 1074 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Parenteral sivi tedavisi. 1. Idame sivi tedavisi Zorunlu kayiplar Anormal kayiplar2. Defisit tedavisi (Dehidratasyon)3. Suplemental tedavi. Idame sivi gereksiniminin hesaplanmasi. A. Zorunlu su kaybi1. Insensibl su kaybi 40-80 ml/100 cal (ort. 50 ml)2. Idrarla su kaybi 40-90 ml/100 cal (ort. 67 ml)3. Diski ile su kaybi 5-10 ml/100 cal4. Oksidasyon ile olusan su 15-25 ml/100 cal (ort. 17,5 ml)50 ml 67,5 ml

Download Presentation

Parenteral sivi tedavisinde ama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Parenteral sivi tedavisinde amaš Kan volŘmŘnŘ dŘzenlemek Elektrolit dengesini saglamak Asit-baz metabolizma bozukluklarini dŘzeltmek Kalori ve diger gereksinimleri saglamak

3. Idame sivi gereksiniminin hesaplanmasi A. Zorunlu su kaybi 1. Insensibl su kaybi 40-80 ml/100 cal (ort. 50 ml) 2. Idrarla su kaybi 40-90 ml/100 cal (ort. 67 ml) 3. Diski ile su kaybi 5-10 ml/100 cal 4. Oksidasyon ile olusan su 15-25 ml/100 cal (ort. 17,5 ml) 50 ml + 67,5 ml ľ 17,5 ml 100 ml /100 cal 1 ml /1cal B. Anormal kayiplar

4. Idame su ľ elektrolit ľ glukoz gereksinimi Su 100 ml/100 cal (ml) Sodyum 3 mEq/100 cal (ml) Potasyum 2 mEq/100 cal (ml) Klor 2 mEq/100 cal (ml) Glukoz 5 g/100 cal (ml)

5. VŘcudun gŘnlŘk idame sivi gereksinimi (= Kalori gereksinimi) HOLIDAY-SEGAR YÍNTEMI

6. GŘnlŘk idame elektrolit gereksinimi HOLIDAY-SEGAR YÍNTEMI Sodyum 3 mEq / 100 ml su Potasyum 2 mEq / 100 ml su Klor 2 mEq / 100 ml su

7. Potasyum gereksinimi 1-3 mEq/kg/gŘn Max. konsantrasyon 40 mEq/L Idrar šikisi - BFT

8. Eksternal anormal kayiplarin išerikleri

9. Idame su miktarinin arttigi durumlar Ates 1 derece artis išin %12 Hiperventilasyon 10-60 ml / 100 kcal Terleme 10-25 ml / 100 kcal Hipertiroidizm %25-50 GE ve Renal Kaybedilene esit hastaliklar

10. Parenteral kullanilan sivilarin išerikleri Serum fizyolojik Na: 154 mEq/L Ringer laktat Na: 130 mEq/L K: 4mEq/L %3 sodyum klorŘr Na: 500 mEq/L Isolyte ľ P (%5 glukoz) Na: 25 mEq/L K: 20 mEq/L Cl: 22 mEq/L

11. ÍRNEK 20 kg agirligindaki bir šocukta 24 saatlik idame sivi gereksinimi

12. 1 dakikada verilmesi gereken sivinin damla sayisini hesaplama

13. DEHIDRATASYON TIPLERI 1. Izotonik = Izonatremik Dehidratasyon Serum Na = 130-150 mEq/L IntraselŘler ve intravaskŘler denge devam ediyor. 2. Hipotonik = Hiponatremik Dehidratasyon Serum Na < 130 mEq/L IntraselŘler osmolalite > IntravaskŘler osmolarite HŘcre išine sivi šekilir, hŘcre siser. SOK EGILIMI 3. Hipertonik = Hipernatremik Dehidratasyon Serum Na > 150 mEq/L IntravaskŘler osmolarite > IntraselŘler osmolarite HŘcrelerden intravaskŘler alana sivi šekilir, hŘcre bŘzŘlŘr. ? Cilt hamur kivamindadir.

14. DEHIDRATASYON DERECESI Derece Klinik Bulgular %5 - Bulunmayabilir - Siklikla anamnezde ishal, kusma, yetersiz alim - Idrar miktarinda azalma %10 %5 Dehidratasyon bulgulari yaninda - Deri turgor ve tonusunda bozulma - Fontanel ve g÷z kŘrelerinde š÷kme - Mukoz membranlarda (dil, dudak) kuruluk - Idrar miktarinda azalma - Uyuklama hali - Asidoz varsa sik solunum %15 %10 Dehidratasyon bulgularina ek olarak - Sok bulgulari - Deri soguk, soluk - Periferik siyanoz - Stupor-konvŘlziyon - Koma

15. Dehidratasyon Derecesinin Degerlendirilmesi

16. Defisit Tedavisi 1. Baslangiš tedavisi (Initial) 2. Sonraki ilk 24 saatte tedavi Sivinin 1/2ĺsi ilk 8 saatte, kalan 1/2ĺsi sonraki 16 saatte Initial tedavi yapilmissa bu miktari (su-elektrolit) ilk 8 saatlik miktardan šikar.

17. Baslangiš Tedavisi EkstrasellŘler volŘm genisleticiler Kristaloidler Ringer laktat Isotonik sodyum klorŘr (%09 serum fizyolojik) Kolloidler Kan Plazma 20-30 ml / kg/ sa (%10 dehidratasyon) 40-50 ml / kg/ sa (%15 dehidratasyon, sok)

18. DEFISIT TEDAVISI (Dehidratasyon var) IZONATREMIK DEHIDRATASYON

19. Dehidratasyonda Kaybedilen Total VŘcut Sivisi %60 ECF % 40 ICF Izonatremik % 5 Dehidratasyonda

20. IZONATREMIK DEHIDRATASYON Ilk 24 saatte tedavi ÷rnegi 15 kg. agirliginda %10 dehidratasyon olan šocukta Su Na Cl K Idame 1000+(50x5 kg) = 1250 ml/gŘn 3 mEq/100 ml. - - 37.5 mEq Defisit 10 x 15 kg = 1500 ml. 8 x 15 = 120 mEq 2750 ml. 157.5 mEq 1000 ml SFĺde 154 mEq Na var 1000 ml SF + 1750 ml %5 Glukoz 2750 ml/gŘn Idrar yaptiktan sonra 1-3 mEq/kg/gŘn KCl eklenir.

21. HIPONATREMIK DEHIDRATASYON (Tuz kaybi > Su kaybi) Tedavi ÷rnegi 12 kg agirlikta, %10 Dehidratasyonu olan ve Serum Na 125 mEq/L olan šocukta tedavi Su Na Idame 1000 + (50x2 kg) = 1100 ml (3 mEq/100ml) 33 mEq Defisit 12x100 =1200 ml 8x12 = 96 mEq Na defisiti 0.6x12x(135-125)= 72mEq 2300 ml 201 mEq Na defisiti 0.6 x kg x (Istenen Serum Na - Hasta Na) 1000 ml SF de 154 mEq Na x 201 mEq Na 201x 1000 154 1305 ml SF + 1000 ml %5 Glukoz 2300 ml Idrar yapinca 1-3 mEq/kg/gŘn KCL

22. Hiponatremik dehidratasyon tedavisi SSS semptomu varsa (serum Na < 120 mEq/L) %3 NaCl (1 ml = 0.5 mEq Na) 1 ml/dak. hizda 12 ml/kg (6 mEq Na/kg) (Verilen Na miktari total Naĺdan dŘsŘlecek)

23. Hipotonik Dehidratasyon Tedavisi (Semptomatik / S. Sodyum< 120 mEq/L) 0.6 x Kg x ( 125 ľ Hastanin sodyumu)

  • Login